Westerns


 

tn_winnetousdood-1.jpg 
1.Karl May-Wnnetou's dood. Uitg.: Het Boekhuis,Antwerpen. Editie D.  1947.  181 blz.  Hard cover. In mooie staat.   4,=
 
 
 
tn_laatstedermohikanen.jpg 
2. De laatste der Mohikanen- F.Cooper. Uitg.:Wereldbiblio- theek,A'dam. 6de dr. 1956. Hard cover. Kleuromslag:A.van Avermaet. 144 blz. In goede staat.   5,=
Karlmay-Indeschuilhoekenvandenbalkan.jpg
3. In de schuilhoeken van den Balkan-Karl May. Uitg.:H.J.W. Becht.  4de dr.  (naar het 45ste duizendtal der duitsche uitgave) door Cath. A.Visser.  407 blz. In goede staat. 4,= 
 
tn_WinnetousTestamentvz.jpg
4.Winnetou's testament. Karl May's Reisavonturen. Uitg.: H.J.W.Becht. 5de dr. 3de editie. Hard cover. 379 pag.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_winnetoujpg.jpg
5.Winnetou-Karl May.  Uitg.: Ned.Sperwerverbond,Utrecht. 1954. Soft cover.  183 pag.  In mooie staat.  2,=
 
tn_Corruptesheriff.jpg 
6.De corrupte sheriff (west of Quarantine)-Todhunter Ballard. Uitg.:van reemst. Briljant reeks. Hard cover met stofomslag.  186 pag. +/- 1958. In mooie staat. 7,=
tn_furynr8depaardenjacht.jpg 
7.Fury nr.8-De paardenjacht.  Zuid Ned. U.M.. 1960. Stripboek. Soft cover. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_SnellePijl-1.jpg 
8.Snelle Pijl-Paul Wale. Uitg.:J.H.C.v.C. 1ste dr. Hard cover gelamineerd.  152 pag. In mooie staat. 6,.=
 
 
tn_jager-1.jpg
9.Davy Crockett:de Jager - Tim Maran. Uitg.:H.Meulenhoff,A'dam. 1ste dr. 1961. Hard cover.  106 pag. Illoustr.:Khing. In mooie staat. 3,=
 
tn_LaatstederMohikanen-9.jpg 
10. De laatste der Mohikanen-james F.Cooper. Uitg.:Mulder & Zoon,A' dam. 1 ste dr.van een herdruk.  Hard cover met stofomslag.  113 pag.  Kleurenplaten: Brienen.  In mooie staat.  4,=
 
tn_verraadopdediamondS.jpg
11. Verraad op de Diamond S/ Wade Smith. Hard cover met stofomslag. UMC. 1960. In mooie staat.  5,=

12. Botsende machten-E.M.
Barker.  Hardcover met stofomslag. UMC. In
mooie staat.  5,=
tn_FremdeWeltinfernerWildnisvz.jpg 
13. Fremde Welt in ferner Wildnis- Stephen Tanner. Duitstalig plaatjesboek over Indianen in Noord Amerika. Hard cover. 3de dr. 1959. 61 blz. 60 kleurenplaat- jes.  Formaat boek: 21x28 cm. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
14. Quist grijpt in-William Colt Macdonald. Hardcover  met stof omslag.  UMC. In mooie staat.    6,=
tn_geestvandellanoestacadovz.jpg
15.Winnetou en Old Shatterhand:De geest van de Llano Estcado- Karl May. Stripboek. Uitg.: Amsterdam Boek.  1972. Soft cover.  53 pag.  In mooie staat.  3,=
 
 
tn_tommix-1.jpg 
16.Mijn leven en avonturen in het Wilde Westen-Tom Mix. Uitg.:J.M.Meulenhoff,A'dam. 1ste dr. 1926. Hard cover.  176 pag. In mooie staat. 5,=
 
tn_verraadopdediamondS-1.jpg
17. Verraad op de Diamond S - Wade Smith. UMC,  1960. Hard cover. Uitleenbibliotheek uitgave. In mooie staat.  4,=
 
tn_NaardeKopermijnrivierT.jpg
18.Naar de kopermijnrivier -David Tomkins. Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M. 1ste dr.  1932. Hard cover.  223 pag. Illustr. van den schrijver. In mooie staat.  5,=
tn_revolvergeest.jpg
19. Revolvergeest-Tom Roan. SOS serie  nr.236. Hard cover. Uitleenbibliotheek uitgave. In goede staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
 
20. Vecht cowboy vecht-E.M.Barker.  UMC. 1959. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  6,=
tn_RodeKraaienzijnblankebroeder.jpg 
21.Rode Kraai en zijn blanke broeder(Red Crow's brother) - James Willard Schultz. Uitg.; J.Philip Kruseman's U.m.. 1ste dr.  1956. Hard cover.  157 pag. Illustr.:Guust Hens. In mooie staat. 4,50
 
 
tn_CactusClancspreektrecht.jpg 
22.Cactus Clancy spreekt rechr-Stetson Cody. Uitg.: UMC. Uitleenbibliotheek uitgave. Hard cover.  In goede staat.  216 pag.     3,50
 
tn_metvastehand.jpg 
23. Met vaste hand-Frank C. Robertson.  Hard cover met stofomslag. Uitg.:UMC.  1961. In mooie staat.  5,=
24. De sheriff van Chilton-
John Daniels. UMC.1958.
Hard cover met stofomslag.
In mooie staat.  7,=

tn_DavyCrockettavonturenmetindianenpoemasenbisons.jpg

25. Davy Crockett nr.2 :Avonturen met indianen, poema's en bisons-Tim Maran.  1ste dr. 1957. Meulenhoff. Hard cover.  Bandtek.en illustr.: J.J.C.van der Maas.  107 blz. In mooie staat. 2,00

 

 

 


tn_Geengenadevoordesperados.jpg 
26.Geen genade voor desper- rado's-Thomas Thompson. Uitg.:Kruseman. Uitleenbi- bliothheek uitgave. Hard cover.  190 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
 
 
tn_oldshatterhandalsdetective-4.jpg
27.Old Shatterhand als detective. Karl May's reisavonturen. Uitg.: Het Boekhuis,Ledeberg,Gent. Vrij naar het duits door; E. Ouweneel. Spelling Marchant.  1936. 306 pah. hard cover. In mooie staat. 5,=
 
 
 
tn_karabennemsi.jpg 
28.Kara Ben Nemsi. Karl May;s Reisavonturen. Frany Uitgave(Hema).  1936.  246 pag. Bewerkt door:J.L.van Saanen. Naar 85ste duizendtal der duitsche uitgave. Hard cover,linnen. In mooie staat.  4,= 
 
 
 
 
tn_Strijdtegenonrecht-2.jpg 
29.Strijd tegen onrecht-J.l. Eggermont. Uitg.;De Spaarnestad. Kleine Bever serie nr.8.  1ste dr. 1967.  136 pag. Omslag en illustr.: Ben Horsthuis. In goede staat. 5,=
 
tn_KaraBenNems--KarlMaysReisavonturenFranyanoniem.jpg 
30.Kara Ben Nemsi. Karl May's Reisavonturen. Uitg.: Frany(anoniem). 1936. Hard cover linnen omplakt. 246 pag. Bewerkt naar het 85ste duizendtal der Duitsche uitgave door J.L.van Saanen.  In mooie staat.  4,=
 
 
31. Vuisten contra revolvers-
Clem Colt. Hardcover met stofomslag.   UMC. 1961.
In mooie staat.   5,=
tn_GabrielFerryomnibus.jpg 
32.Gabriel Ferry Omnibus. De woudloper/De strijd om de goudvallei/Op het spoor van de halfbloed. Uitg.; Mertens & Stappaerts. Hard cover gelamin. 204 pag. In mooie staat. 5,=
 
tn_OldShatterhandGoedeKinderlectuur.jpg
33. Old Shatterhand. Karl May's Reisavonturen. Uitg.: Goede Kinderlectuur,R'dam/A'dam. Voor de jeugd verteld door Peter van Egmont.  1953. Hard cover.  189 blz. In mooie staat.  4,=

 
 

 
 
 
tn_schatinhetzilvermeerfranyuitgave-1.jpg
34.De schat in het Zilvermeer. Karl may's Reisavonturen. Uitg.; Frany (anoniem).  1930. Hard cover.  272 pag. bewerkt naar het 118e duizendtal  der duitsche uitgave. In mooie staat. 4,=

 
 

 
 

 

tn_redclarkindeaanval.jpg 
35. Red Clark in de aanval-Gordon Young. UMC serie.  1954. Uitleen bibliotheek uitgave(Visser,Twijzelerhei- de). In mooie staat. 5,=
 
tn_winnetousdood-2.jpg
36.Winnetou's dood. Karl may's Reisavonturen. Uitg.: Goede Lectuur,A'dam.  2de serie. 1938.  126 pag.  Hard cover,karton. Naar het duitsch bewerkt door:dr.R.O. van Laren. In mooie staat.  5,=
 

 
 
tn_Goudvandeprairie-1.jpg
37.Het goud van de prairie-Ben Milner. Uitg.:Eykenhof, Haarlem. 1ste dr. 1960. Hard cover.  60 pag. In mooie staat. 4,=
 
 
 

 
 
 
 
tn_DesperadosvanhetApachengebergtevz.jpg
38.De desperados van het Appachengebergte. Uitg.: M.van Haver,St.Niklaas. Far-West verhalen nr.41.  1ste dr. 1946. Soft cover.  32 pag. In mooie staat. 5,=
 

39. Misdaad betaalt niet-Chester Wills. UMC. Hardcover met stofom slag.   1960. In mooie staat.   5,=

 

tn_QuonabdeindiaanenRolfzijnblankevriend-1.jpg
40. Quonab de Indiaan en Rolf zijn blanke vriend-Ernest Thompson Seton. Uitg.L:J.Philip Kruseman. 1ste dr.  1920. Hard cover.  355 blz.  In mooie staat. 7,=
 
 
 
 
 

 
tn_Zingendeadelaar-1.jpg 
41.Zingende Adelaar-S.M.van der Galien. Uitg.: De Banier. 1ste dr. 1974. Hard cover gelamin.  140 pag. Deel II van de Antilope serie. Illustr.: Ben Horsthuis. In mooie staat. 4,=
tn_Speurdersvandevlakte-1.jpg
42.Speuders van de vlakte - S.M.van der galien. Uitg.; De Banier,Utrecht. 1ste dr.  1974. Hard cover gelam.  139 pag. Deel III van de Antilope serie. Illustr.:Ben Horsthuis.  In mooie staat. 4,=
 
 
tn_TestamentvandenInca.jpg
43. Het testament van den Inca. karl May's Reisavon- turen. Uitg.:H.J.W.Becht.  5de dr. 1929. Hard cover.  411 pag.  Drukkerij:G.J. Thieme,Nijmegen. In mooie staat. 4,=

   

 
 
tn_onweeroveroklahoma.jpg 
44. Onweer over Oklahoma -Peter Harris.  SOS serie nr.249. Uitleenbibliotheek uitgave. In mmoie staat.   6,=
 
 

tn_quistgrijptin.jpg

45. Quist grijpt in-William Colt Macdonald.  UMC serie.  1960. Uitleenbibliotheek uitgave. In goede staat. 3,=
 

 

tn_Bonanzaalbum2.jpg 
46. Bonanza album nr.2- Ronald Fleming. Uitg.:Zuid ned.Uitgeverij.  1960. Soft cover. Illustr.:Stef van stiphout. In mooie stat. 2,50
 
 

47. Volmaakte hinderlaag-John
Hunter. UMC. 1963. Hard
cover met stofomslag. In
nieuwstaat. 5,=
48. Onzichtbare vijanden -Frank Winchester. UMC. 1959. Hard cover met stofomslag. In nieuwstaat.  5,=
tn_steenhart.jpg 
49. Steenhart. Meesterwerken van Gust.Aimard. Uitg.:Hollandsch Uitgeversfonds, A'dam. 3de dr.  1933. Hard cover.  179 blz. In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_geestvandeeenzamewolfarendsoognr12.jpg
50.Arendsoog deel 12: De geest van de  Eenzame Wolf -J.Nowee. Uitg.:Malmberg. 10de dr.  +/- 1966.  163 pag. Hard cover met stofomslag. In nieuwstaat.  3,=
 
 
 

 
 
 
51. Rimrock ruiters-Peter Field.UMC. 1962. Hardcover met stofomslag. In mooie staat.  5,=
tn_strijdomeengoudmijn-1.jpg 
52. Strijd om een goudmijn-Peter Field. Uitg.:UMC. 1958. Hard cover met stofomslag. In mooie staat(schutblad -/-). 4,=
 
 
 
 
 
 
tn_indegreepvandegrandcanyonjpg.jpg 
53.In de greep van de Grand Canyon-J.W.van der Klei. Uitg.:Kluitman.  1st dr. 1955.Hard cover. 140 pag. Illustr.;G.van Straaten. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_opgoedgeluknaarmexico-1.jpg 
54. Op goed geluk naar Mexoco-Walter Tomson. Uitg.;Kluitman.  1ste dr. 1935. Hard cover.  192 blz. Illustr.:Pol Dom.  In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_wagensporeninhetwesten.jpg
55. Wagensporen in het Westen-J.T.Edson.  J.T.Edson serie nr.8.  Soft cover.  144 blz. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_SheriffBillTucker-HettweegevechtinColemanCity.jpg 
56.Sheriff Bill Tucker:Het tweegevecht in Coleman City-Hank Ford. Uitg.: Kluitman. Sneeubal serie.. 160 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_LaCigale-1.jpg 
57.La Cigale/Hermosa,De ASraucanier-Gustave Aimard.  Uitgeverij Nederland. +/- 1896. 326 pag. Hard cover. In goede staat. 4,=
 
 
 
 

 
tn_StaceyLambertophetspoor.jpg 
58.Stacey Lambert op het spoor-John Daniels. TV Western pocket nr.117. 1969. 140 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Moordindecanyon-1.jpg
59. Moord in de canyon-Ross Woods. Uitg.; UM.  1961. Hard cover met stof omslag.  206 pag. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_vuurinspanishford.jpg 
61. Vuur in Spanish Ford- A.C. Arnold. Presse pocket  nr.4. Uitg.:Nederland Printing. 208 pag. In mooie staat.  1,50
62. Marshal Halloran-Lee Denver.  UMC.  1962.  Hardcover met stofomslag.  In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
 

 
tn_laatstedergrootescouts.jpg 
64. de laatste der groote scouts-Helen Cody Wetmore. Met slotwoord van Zane Grey. Uitg.: Groot Nederland, A'dam. 1ste uitg.  +/- 1930. Hard cover.  318 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_witteotter.jpg 
65.De witte otter-F.Remington. Uitg.: H. Meulenhoff,A'dam. 1ste dr. 1920.  142 pag. Serie:Jong Holland nr.III. Illustr.:Jan Wiegman. In goede staat.  3,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_Billydenieuwekameraad-1.jpg

66. Billy de nieuwe kameraad -Theo Frank. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1938. Serie:De Nieuwe Leeskring. Hard cover.  176 pag. Illustr.:Pol Dom. In goede staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

 

tn_vogelvrijinMontana.jpg 
67. Vogelvrij in Montana- William MacLeod Raine.  Uitg.:Schoonderbeek,Laren. Mustang reeks. Soft cover. 1ste dr. 1951.  231 blz. In mooie staat.  7,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_JongensindeBlackRange.jpg
68.Jongens in de Black Range- Theo Frank. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1947.  175 pag.  Illustr.: Pol Dom. In goede staat.  5,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Helvantexas-5.jpg 
69. De hel van Texas. Walt Slade pocket nr.12.  1964. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 

tn_GoudvanouweJim.jpg

70.Het goud van Ouwe Jim- Ray Franklin. Uitg.:Ten Hagen,Den Haag.  1ste dr.  1959. Nr.6 in de Winfair Serie. Hard cover gelamin.  176 pag. bandontwerp en illustr.:Morien. In mooie staat.  5,=

 

tn_verdwenenzadeltassen-1.jpg 
71. De verdwenen zadel- tassen-Gil Brewer. : Schoonderbeek,Laren. 1ste dr.  Mustang reeks.  Soft cover.  203 blz.  In mooie staat.  7,=
 
 
72. Doodlopend spoor-W.C.
Tuttle.  UMC.  1960. Hard
cover met stofomslag.
In mooie staat. 5,=
tn_eenzamewolf-2.jpg 
73. Eenzame wolf-S.M.v.d.Galien. uitg.:J.N.Voorhoeve. 3de dr. Hard cover gelamineerd.  170 blz. Band en Illustr.:Kees van Lent.  In mooie staat.  3,=
 
 
tn_Indiaanenspoorzoeker-1.jpg
74.Indiaan en spoorzoeker- P.van Abcoude jr. Uitg.: Johannes  Muller. 1ste dr.  1924. Hard cover.  224 pag. Illustr.:Warwick Reynolds. In goede staat. 6,=
 
 

 
 
tn_EenzameWolf-4.jpg 
75.Eenzame Wolf-S.M.v.d. Galien. Uitg.:Jan Haan, Gronigen. 1ste dr.  1956. Hard cover met stofomslag. 209 pag. Illustr.:Kees van Lent. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
tn_Vrijbuiters.jpg
76.De vrijbuiters-Gustave Aimard. Uitg.:D.Bollen, Rotterdam.  4de dr. 1919. hard cover. 277 pag.  Met 8 platen van Ch.Rochussen.In mooie staat.  4,=
tn_PadvinderenLederkous.jpg 
77. De padvinder en Lederkous. Naar Cooper door J.J.A. Goeverneur. Uitg.:A.W. Sijthoff,Leiden. 2de druk. Hard cover.  156 blz. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
tn_Geheimvandewittebison-Karlmay.jpg 
78. Het geheim van de witte bison- Karl May.  Uitg.:Het Boekhuis,Antwerpen. vrij vertaald door A.G.van de Beek. editie D. 1947.  187 pag. Kartonnen band. In mooie staat. 4,=
 
 
 
tn_Old-Shatterhandalsdetective.jpg 
79.Old-Shatterhand als detective-karl May. Uitg.: Het Boekhuis,Antwerpen. Vrij naar het Duits door E. Ouweneel  Editie D. 1947.  200 pag. kartonnen band. In mooie staat. 4,=
 
 
 
tn_Kansas-KidendezangervanhetDuivelskopgebergte.jpg
80.Kansas Kidd en de zanger van het Duivelskopgebergte- J.Blinxma. Uitg.:U.M.Holland.  1ste dr. 1962. Hard cover met stof- omslag. Illustr.:Robert Nix.  In mooie staat. 4,=
 
 
tn_SchatinhetZilvermeerFranyuitgave.jpg
81.De schat in het Zilvermeer-Karl May's Reisavonturen. Frany anoniem uitgave. Hard cover (gemarmerd bruin). 1930.  Naar het 118e duizendtal der duitsche uitgave.  272 pag. In mooie staat. 4,=
tn_geheimvandenwittenbison.jpg 
82. Het geheim van den witten bison(een verhaal uit de Far West)-Karl May.  Uitg.: H.J.W.Becht.  8ste dr. 1928.  Hard cover.  404 pag. In mooie staat.  5,=
 
tn_zonendermimbrenjos.jpg 
83  De zonen der Mimbrenjo's - Karl May. Uitg.;H.J.W.Becht's Uitgeversmaatschappij, A'dam.
4de edit.  6de dr.  Hard cover met stofomslag.  Illustr.:H.G. Kresse.  265 blz. In mooie staat.  4,=
tn_LaatstederMohikanen-10.jpg 
84. De laatste der Mohikanen--J.F.Cooper. uitg.;Jongland,Heemstede. Hard cover.   190 pag. In mooie staat. 2,=
 
tn_TekenvandeLobo-2.jpg 
85.Het teken van de Lobo-S.M.van der Galien. uitg.:J.N.Voorhoeve. 2de dr. Hard cover gelamin. 163 pag. Illustr.:Kees van Lent. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
tn_Vliegendeschijvenoverdeprairie-1.jpg 
86.Vliegende schijven over de prairie-S.M.van der Galien. Uitg.:J.N.Voorhoeve. 2de dr. 1960. Hard cover gelamin. 188 pag. Illustr.:Kees van Lent. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
tn_Hondo-1.jpg 
87. Hondo-Louis L' Amour. Uitg.:Boekenkring Baarn.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  144 blz. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
tn_SheriffBillgeefthetnooitop.jpg 
88.Sheriff Bill geeft nooit op-Rolf Ulrici. Uitg.:West friesland. Witte Raven serie nr.J541. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
tn_Mannenvanstaal-3.jpg 
97.Max Brand:Mannen van staal. MB pocket nr.112.  1973.  143 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
98. De krankzinnige marshall-William Colt MacDonald.UMC. 1959. Hard cover met stofomslag. In goede staat.  6,=
 
99. Gangsters van het westen-Frank C. Robertson. UMC.
1961. Met stofomslag. In
mooie staat.  6,=
tn_Uurderafrekening_0002.jpg
100.Max Brand-Het uur der afrekening. MB pocket nr.9.  1963.  144 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
tn_WinfairenhetgeheimvandeDuivelskreek.jpg
101.Winfair en het geheim van de Duivelskreek-Ray Franklin. Uitg.:Elsevier. Pocket J22.  1962.  160 pag. In mooie staat. 1.50
 
102. Gevangen desperado's-Peter
Field. UMC. 1959. Hard
cover met stofomslag. In
mooie staat.  6,=
tn_zoonvandeberejagerkarlmayvz.jpg 
103.Winnetou en Old Shatterhand:De zoon van de berejager-Karl May. Stripboek.  53 pag. Uitg.: Amsterdam Boek. Soft cover. 1972. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
 
tn_bizonduelbuffalobill.jpg 
104.Buffalo Bill:Het bizonduel Uitg.:Goudvink Schelle/ Nedc. Keurboekerij.  1967. 32 pag.  Soft cover. In goede staat. Stripboek. 1,50
 
tn_boevenschuldtimholt.jpg 
105.Tim Holt Boevenschuld. Stripboek. Sheriff Classics nr. 9189. Soft cover. In goede staat. 1,25
 
 
 
 
tn_MoordenaaruitDakota.jpg 
106.De moordenaar uit Dakota-Jesse Fox. Bonanza pocket nr.15.  Zuid Ned.Uitg. 1065.  126 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_bonanzapocket4.jpg 
107. De saloon van de duivel-Ronald Fleming. Bonanza pocket nr.4.  1963. In mooie staat.  1,-

tn_doodvolgt.jpg

108. De dood volgt-Jesse Fox.

Bonanza pocket nr.16.   1966. In mooie staat.  1,=

tn_Doodkomtsnel-2.jpg

109.De dood komt snel(The hunted)-Chuck Adams. Wester Pocket nr.11. Uitg.: De Schorpioen. 1968.  191 pag. In mooie staat. 1,50

 

 

 

 

tn_bonanzapocket7.jpg
110. Zij zochten Bonanza- Ronald Fleming. Bonanza pocket nr.7.  1961. In mooie staat.  1,=
 
 
tn_bonanzapocket8-1.jpg 
111. Het dal van Bonanza- Ronald Fleming. Bonanza pocket nr.8.   1964. In mooie staat.   1,=
tn_RodeStorm-1.jpg 
112.De rode storm-Fritz Steuben. Uitg.:Van Goor. Tecumseh serie. Soft cover.  159 pag. 7de dr. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
tn_Indiaanseverkenners-2.jpg 
113.Indiaanse verkenners. Uitg.:Baldakijn. 1977. Soft cover. 96 pag. Wild West stripboek nr.11. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr69-coloradojimjpg.jpg 
114.Colorado Jim-Conrad Kobbe. Conny Coll nr.69. 1975.  199 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
115. Een amulet voor Arendsoog-P.Nowee.  Met stofomslag.Arendsoog serie nr.30.  4dedr.   Omslag en illustr.:Hans G.Kresse.    In mooie staat.  3,=
bonanzapocket2.jpg
116. De prijs voor een senator-Ronald Fleming. Bonanza pocket nr.2.  1963. In mooie staat. 1,=
 
tn_bonazapocket13.jpg 
117. De dood kent heerst in Virginia City-Jesse Fox.  Bonanza pocket nr.13. 127 pag. 1965. In mooie staat.  1,=
tn_WolvenvanhetWildeWesten.jpg
118.Davy Crockett serie nr.3:Wolven van het Wilde Westen-Tim Maran. Hard cover gelamin. Uitg.: Meulenhoff,A'dam. 2de dr.  1961. 112 pag. Illustr.:T.T. Khing. In mooie staat. 2,=
 

tn_connycollnr70-destervendestadjpg.jpg

119.De stervende stad-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.70.  1975.  200 pag. In mooie staat. 1,25
 

 

 

 

 
120. Davy Crockett serie nr.7:Het woord  van een man-Tim Maran.Hard cover, gelamineerd. Bandtek. en illustr.: Khing.Uitg.: H.Meulenhoff ,A'dam.1ste dr. 1957.  110  blz. In mooie staat. 2,=
tn_nieuweavonturenvanbuffalobilljpg.jpg
121.Nieuwe  avonturen van Buffalo Bill-Brad Scott. Uitg.: Jeugdland,Heemstede.  Hard cover.  142 pag. In mooie staat. 1,50
 

 
122. Kaperwind:De gebieder van duivelen-Tim Maran. Hard
cover,gelamineerd. Bandtek.:
J.Colijn. Uitg.:H.Meulenhoff,
A'dam. In mooie staat. 2,=
123. Kaperwind:De haaien van El Barbarossa- Tim Maran. Hard cover, gelamineerd. Bandtek.:
J.Colijn. Uitg.:H. Meulenhoff,A'dam. In mooie staat. 2,=
tn_geheimeschatderOssagas-2.jpg
124. e geheime schat der Ossaga's-A.van Hulzen.  Uitg.:Meinema. Mei pocket  nr.22.  189 blz. Illustr.:Menno. In mooie staat. 1,50
 

 
 
125. Kaoerwind:Boekaniers in de Caribische wateren-Tim
Maran. Hard cover,gelamin.
Bandtek.:J.Colijn. Uitgave:
H.meulenhoff,A'dam. In
mooie staat.  2,=
126. Kaperwind:De laatste der geweldenaren -Tim Maran. Hard cover,gelamineerd. Bandtek.: J.Colijn. Uitg.:
H.Meulenhoff,A'dam. In
mooie staat.  2,=

 


 
 
 
 
 
 
128. Little Joe contra De
Spin-Jesse Fox. Bonanza
pocket nr.23.  1967. In
mooie staat.   0,75
tn_DuivelvanSierraMadre.jpg 
129.De duivel van Sierra Madre-Peter Harris.  Uitg.: Kerco. Gulden Pocket reeks.. 1971. 128 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Paradijsderveedieven-3.jpg
130. Het paradijs der veedieven(Mesquite Johnnie)- Barry Cord. uitg.:Intern.Romanuitgaven, Groningen. Soft cover.   126 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 

 
 
131. Bonanza-Noel Loomis.  Uitg.:Vanderhout & Co.m, Utrecht. Topaas reeks. Pocket.  192 pag. In mooie staat.  0,75
tn_BonanzaClassicsnr2909-Opdevlucht.jpg 
132. Bonanza Classics strip nr.2909. Soft cover. In goede staat. 1,50
 
 
 
 
 

tn_Snellerdandebliksem.jpg

133.Sneller dan de bliksem(Gunhand)- Frank Andrews. Western Pocket nr.16. Uitg.:De Schorpioen. 1968.  191 pag. In mooie staat. 2,=

 

tn_levenvanwahbdengrizzlybeerjpg.jpg 
134.Het leven van Wahb den grizzlybeer-Ernest Thompson Seton. Uitg.:J.Philip Kruseman, ' s Gravenhage. 1ste dr.1919. Hard cover.  160 pag. Met 100 teekeningen van den schrijver.  In goede staat.  4,=
 
tn_Genadelooslood-1.jpg
135.Genadeloos lood(The young Texas)-P.E. Lehman. Uitg.:Zuid Ned. Uitgeverij. TV pocket nr.118. 2de dr.  1970.  144 pag. In mooie staat.  1,50
 

 
tn_WitteWolfvanCarsinGrove-1.jpg
136.De witte wolf van Carsin City-Will de Balleuil. Uitg.:J.N. Voorhoeve.  Soft cover met stofomslag.  173 pag. Illustr.:Beckman. In mooie staat. 1,50
 
tn_geheimvandeduivelskloof.jpg 
137. De Nachthavik - Het geheim van de Duivelskloof-Billy Brand.  Uitg.:Kluitman. Wild West serie nr.J135. Deel II uit de Nachthavik serie. 160 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
tn_Jachtopdepaardendieven-2.jpg
138.De Nachthavik:De jacht op de paardendieven-Billy Brand. Pocket uit Kluitman Wild West serie nr.J1215.  159 pag. In mooie staat. 1,=
 

 
 
tn_wreker-2.jpg
139. De wreker(Blood moon)-Frank Castle. Uitg.:Jan van Tuyl.  Rex pocket  nr.4.  1960.  159 blz. In mooie staat.  1,25
 

 
 
tn_orkaanoveroregonvzjpg.jpg 
140.Orkaan over Oregon- Jack Donald Williams. Sheriff pocket nr.3. Uitg.: De Vrije Pers. In goede staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
tn_dreignietmaarschiet.jpg 
141.Dreig niet maar schiet- Reg Boulter. Wild West  nr.26. Soft cover. Uitg.:De Schorpioen.  48 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
 
 
tn_TestamentvanTobiThomsonAendsoognr14.jpg
142.Het testament van Tobi Thomson-J.Nowee. Arendsoog nr.14. 10de dr. 157 pag. Hard cover met stofomslag(J.Huizinga). In mooie staat.  3,=

 

 
 
 
143. De zilveren kogel-Jesse Fox.
Bonanza pocket nr.12.  In
mooie staat.   1,=
tn_Kiddie-2.jpg
144. Kiddie-Robert Leighton. Junior jongensboeken  nr.109. 156 blz. Soft cover. In mooie staat. 1,50
 
tn_doodheerstinvirginiacity.jpg 
145. De dood heerts in Virginia City- jesse Fox. Bonanza pocket nr.13. In mooie staat.   1,=
tn_Arendsoogenhetblaffendezanddeel25.jpg
146. Arendsoog en het blaffende zand-P.Nowee.  Deel 25.   Uitg.:Malmberg. 9de dr. Hard cover met stofomslag.  omslag en illustr.:Hans G.Kresse.   160 blz. In mooie staat.  2,50
 
tn_ArendsoogendevloekvanArbaz.jpg 
147. Arendsoog deel 31: Arendsoog en de vloek van Arbaz-P.Nowee. Uitg.: Malmberg.  1ste dr.  1965. Hard cover met stof- omslag(Hans G.Kresse).  156 blz. In mooie staat. 3,=
 
 

 

tn_Arendsoog-DollardansinCannonFielddeel35.jpg 
148. Arendsoog:Dollar dans   in Cannon Field- P.Nowee. deel 35. Uitg.: Malmberg.  4de dr. Hard cover met stofomslag.  Illustr. en omslag:Hans G.Kresse,  In mooie staat.  2,50
 

 
149. De zes van Reno junction-Ronald Fleming      Bonanza pocket 1   in mooie staat   0,75
tn_winnetouSperwerverbond1954.jpg
150.Winnetou-Karl May. Uitg.:Nederlands Sperwer verbond. Soft cover. 1954.  183 pag.  Serie:Sperwer Jeugd Reeks onder redactie van Henri A.Ett. In mooie staat. 2,=
 
 
151. De gemaskerde ruiter-J.Nowee.  Met stofomslag.
Arendsoog serie nr.18.
omslag en illustr.: J.Huizinga. In mooie staat.   3,=
152. Het contract van Three Oaks-Ray Franklin     Winfair Serie.   in goede staat.  2,=
153. Een amulet voor Arendsoog
-P.Nowee. Deel 30.   Met stofomslag. Uitg.:Malmberg.
1ste dr. Illustr.+omslag:Hans
G.Kresse. In mooie staat. 5,=
154. Arendsoog:Schoten om middernacht-P.Nowee.
Deel 34.  Hard cover met stofomslag. Uitg.: Malmberg. 1ste dr. Illustr. en omslag:Hans G. Kresse. In mooie staat. 4,=
Idem dito maar dan 2de druk: 3,=
 
155. Arendsoog knapt het op-J.Nowee. Deel 6. Met stofomslag. Uitg.: Malmberg. 12de dr. Ilustr.:Piet Broos. 
Omslag:J.Huizinga.  In
mooie staat.   3,=
 
 
156. Arendsoog en de goudkoorts-J.Nowee. Deel 20. Vanaf hoofdstuk 13-P.Nowee. Met stofomslag. Uitg.:Malmberg. 3de dr. Omslag en illustr.: J.Huizinga. In mooie  staat.  3,=
 
tn_duivelskopinhetrotsgebergtejpg.jpg 
157.Karl May's Reisavonturen: De Duivelskop in het Rotsgebergte. Uitg.:Het Boekhuis,Antwerpen. Hard cover.  189 pag. vrij naar het Duits door:Ph.Ch.Pieters- Stemmer. In mooie staat. 3,=
 
 
tn_Geheimvandezonderling.jpg 
158.Arendsoog deel 21:Het geheim van de zonderling. Uitg.:Malmberg. 4de dr.  sept.1963. Hard cover met stofomslag(J.Huizinga). 157 pag.  In mooie staat.  4,=
 
 

 
tn_arendsoogingeheimedienst.jpg 
160. Arendsoog deel 15: In geheime dienst-J.Nowee. Uitg.:Malmberg. 9de druk. Hrd cover met stofomslasg. Illustr. en omslag:J.Huizinga. In mooie staat.  3,=
tn_connycollomnibusnr2jpg.jpg
161.Conny Coll Omnibus nr.2.  1975. 476 pag. Pocket. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
tn_Stadvandeverdwenencowboys.jpg
163. De stad der verdwenen cowboys-P. Nowee. Arendsoog serie nr.23.  Uitg.:Malmberg. 6de druk. Hard cover met stofomslag.  158 blz.  Omslag:Jan Huizinga. In mooie staat. 3,=
tn_karlmay-deschatinhetZilvermeer.jpg
164. De schat in het zilvermeer. Karl May pocket nr.7.   1962, In goede staat.  1,-
 
tn_kogelswarennietgenoeg.jpg
159. Kogels waren niet genoeg-Wil Gunner. Western nr.8.   Uitg.:De Schorpioen.  1968.  Op voorplat:Dean Martin. In mooie staat.  1,50
 
 
tn_kidvanarizona-debandiet.jpg
166. De Kid van Arizona:De bandiet met het zwarte masker-frank Denver. Uitg.:Kluitman. Wild West serie.  In mooie staat.  0,75
 
167. De oliekoning.  Karl May pocket nr.9.  1966.    In mooie staat.   1,=
168. De kaperkapitein.  karl May pocket nr.41.  1967.      In mooie staat.  1,=
 
169. De schril van het Erts
gebergte.  Karl May pocket
 nr.42.  1967.  In mooie
staat.  1,=
tn_schatinhetzilvermeer-1.jpg
170. De schat in het Zilvermeer. Karl May pocket nr.7.  1972.  In mooie staat.  1,=
 
 
tn_doodvanwinnetou.jpg
171.De dood van Winnetou. Karl May pocket nr. 12.  1966. In mooie staat.  1,25
 
 
 
173. Het testament van de Inka.
karl May pocket nr.49. 1967.
In mooie staat.     1,=
tn_boodschapvanwinnetou.jpg
174. De boodschap van Winnetou.  Karl May pocket nr.13.  1969. In mooie staat.  1,25
 
 
175. De piramide der Azteken. 
Karl May pocket nr.27.
1966.  In mooie staat. 1,=
 
 
176. Kanselier en prairiejager.
kal May pocket nr.29.
1967.  In mooie staat.  1,=
177. Piraten aan de Stille
Oceaan.  Karl May pocket
nr.39.  1967.  In mooie
staat.  1,=
tn_LaatstederMohikanen-8.jpg
178. De laatste der Mohikanen-James Fenimore Cooper.  Uitg.: Vanderhout. Kieviet reeks.   1965. Met foto's uit de TV serie.  In mooie staat. 1,25

 

tn_rotsvestinginsonora.jpg 

179. De rotsvesting in Sonora. Karl may pocket nr.10.  1964. In mooie staat.  1,25

tn_davycrockett-wolvenvanhetwildewesten.jpg 
180. Davy Crockett serie nr.3: Wolven van het Wilde Westen- Tim Maran. Uitg.: Meulen- hoff, A'dam.  Hard cover .  1ste dr. Bandtekening en illustr.: T.T. Khing.   112 blz.  In mooie staat.  2,=
 
tn_GoodLuckArendsoog.jpg
181.Good luck Arendsoog- P.Nowee. Uitg.:Malmberg. 4de dr.  1964. 160 pag. Hard cover met stofomslag. Aantal titels op boek en stofomslag:29. In mooie staat. 4,=
 
tn_Arendsoogindeknel.jpg
182. Arendsoog in de knel-J. Nowee. Arendsoog serie nr.4. Hard cover met stof omslag. Uitg.:Malmberg.  16de dr.  156 blz. In mooie staat. 3,=
183. Gouddorst-Tom West     UMC   Hard cover met stofomslag. 1954    in mooie staat. 5,=

tn_testamentvantobi.jpg 

184. Arendsoog deel 14 :Het testament van Tobi Thompson. Uitg.:Malmberg.  Hard cover met stofomslag.  5de druk. In mooie staat.  3,=

tn_OldShatterhandenWinnetou1.jpg
185. Old Shatterhand en Winnetou deel 1-Karl May. Stripboek ,  Uitg.:Spaarnestad. 1ste dr.  1966. Hard cover. Prijs in ned. guldens.   55 blz. In goede staat. 3,=
 
 
 
 
 
tn_OldShatterhandenWinnetou2vz.jpg
186. Old Shatterhand en Winnetou nr.2-Karl May. Stripboek uit de Winnetou reeks nr.4.  Ned.uitgave van de Spaarnestad.  1967. Hard cover.  55 blz. In mooie staat.  3,=
 
tn_ArendsoogendeMississippiduivels-1.jpg
187.Arendsoog en de Mississippi duvels-P. Nowee. Uitg.:Malmberg. 4de dr.  1964. 160 pag. Hard cover met stofom-slag. Aantal titels in boek en op stofomslag:29.  In mooie staat. 4,=
 
 

 
 
tn_Doorhoogezeeen.jpg
188. Door hooge zeeen(of Benoni-Benjamin)-P.J. Kloppers. een verhaal uit de eerste vestiging der Hollanders in Noord Amerika). Uitg.:J,N. Voorhoeve. 1ste dr. 1907.  184 blz. Soft cover. Geillustreerd.  In goede staat.  2,=
 
 
 
 
 
 
tn_jachtopdegrijzehengstvz.jpg
190. De jacht op de grijze hengst-J.Nowee. Arendsoog serie nr.19.  Uitg.: Malmberg, s'Hertogenbosch.  Hard cover met stofomslag.  9de dr.  Omslag: J.Sonneborn. Illustr.:J. Huizinga.   In mooie staat.  3,=
 
 
tn_pasoparendsoog.jpg 
191. Pas op Arendsoog- J.Nowee. Arendsoog serie nr.10. Uitg.:Malmberg, s'Hertogenbosch. Hard cover met stofomslag.   12de dr. Omslag en illustr.:J. Huizinga. In mooie staat. 3,=
tn_JaalaanJPG.jpg
192.Jaalaan-Gustav Harders. Uitg.: Callenbach.  1ste dr. 1922. Hard cover.  246 pag. In mooie staat.  4,=
 
193. Meesterwerken van Gustave Aimard-De boekaniers   3de
druk  1933. Uitg.:Hollandsch Uitgeversfonds Amsterdam (HUA).. Hard cover. 213 pag. Geillustreerd (W. Zweigle). In mooie
staat      3,=
194. Meesterwerken van Gustave Aimard-De goudzoekers  3de
druk  1933.   Uitg.:HUA  Hard cover.  in mooie
staat    3,=
195. Meesterwerken van Gustave Aimard-Curumilla   3de druk 1933. Uitg.:HUA   Hard cover. in mooie staat  3,=
196. Meesterwerken van Gustave Aimard-Valentin Guillois  3dedr. 1933. Hard cover. Uitg.: HUA. In mooie staat.  .3,=
tn_RaadselvandeMosquitovallei.jpg
197. Het raasel van de Mosquito  vallei-J.Nowee.  Uitg.: Malmberg,  s'Hertogenbosch. 17de dr. Hard cover met stof omslag,   165 blz. Illustr.: Studio Teles.  Omslag:J,Huizinga. In mooie staat.  2,50
 
tn_zwartemustang-karlmaygoedelectuur.jpg 
198.De Zwarte Mustang- Karl May. Uitg.:Goede Lectuur, A'dam. Bewerkt door:E. Hooijkaas. Hard cover.  170 pag. In goede staat.   6,=
 
199. De schrik der savanne-Dr.Karl May. Uitg.:Schoonder
beek.Laren. 1ste dr. 1928. In goede staat.   3,=

 

 
200. Meesterwerken van Gustave Aimard: Vasthand.  3de dr. Uitg.:HUA Hollandsch Uitgevers Amsterdam.  In
mooie staat. 3,=
201. Meesterwerken van Gustave
Aimard-De zeeschuimers  3de
druk   Uitg.:HUA   Hard cover. in mooie staat    3,=
202. Meesterwerken van Gustave Aimard-De Goudkoorts   3de 
druk     Uitg.:HUA  Hard cover.   in mooie staat    3,=
tn_VrijscharenvanRichemonte.jpg 
203. De vrijscharen van Richemonte-Kal May. Uitg.:Schoonderbeek, Laren. 1ste dr.  1925. Hard cover. Naar het 120ste. duizendtal der Duitsche uitgave door C.van der Tonge-Koster. 329 blz. In goede staat.  4,=
 
tn_highchaperraldelaatsteritjpg.jpg
204.High Chaparral:De laatste rit-Wayne Sotona.  Prisma pocket  nr.1376.  1969.  149 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
tn_Trompettenoverdeprairie.jpg
205.Trompetten over de prairie -Will Cook. Uitg.:Jan van Tuyl. Rex Pocket nr.25.  1966. 186 pag. In mooie staat. 1,25
 
tn_SheriffClassicsnr9164-BillydeKid.jpg
206.Billy de Kid. Sheriff Classics nr.9164. Soft cover. In mooie staat. 1,50
 
 
207.De hel van Sundown-
Gordon D.Shirreffs. Born
pocket W4. 1967. In mooie
staat.1,25
tn_rechtvaardigepaardendiefjpg.jpg 
208.De rechtvaardige paardendief(Outlaw Valley) Peter Field. Int.Roman Uitg. Wild West Serie pocket. In mooie staat. 1,25
 
 
 
tn_arendsoog-spookranch1stedr.jpg 
209. Arendsoog nr.26:De spookranch-P.Nowee. Uitg.: Malmberg. 1ste dr. 1963. Hard cover met stofomslag. 158 blz. Omslag en illustr.:Hans G.Kresse.  7de dr. In mooie staat. 3,=

 
tn_Arendsooggrijptin.jpg 
210. Arendsoog grijpt in-J. Nowee. Uitg.:L.C.G. Malmerg.  6de dr.  1956. Hard cover met stofomslag.  172 blz. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
211. Sheriff Bill geeft het nooit op-Rolf Ulrici. Witte Ravennr.J541. In mooie staat. 1,25
tn_vuurland-connycoll12jpg.jpg 
212.Vuurland:Conny Coll pocket nr.12. Uitg.:Kerco. 1970. In mooie staat.  1,25
 
tn_ontembaremustangjpg.jpg 
213.De ontembare mustang (tame the wild stallion)-J.R. Williams. Prisma Juniores pocket vnr.J54. In goede staat.  2,50
 
 

 
 
 
 
tn_RawhideKidalbumnr2.jpg 
214. Rawhide Kid Album nr.2.  1974. Soft cover. 40 blz. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
tn_vechtendewoesteling-1.jpg 
215. De vechtende woesteling(Fighting ramrod) -Charles N.Neckelmann. TV pocket nr.87.  1965. In mooie staat.  1,25
 
 

 
tn_gehangenzondertouw.jpg 
216. Gehangen zonder touw-Carter Travis Young.
Lasso serie nr.10.  In mooie staat.  1,25
tn_Dalderwraak-1.jpg
217.Het dal der wraak- Alan Schulberg. Lucky Pocket  nr.112.  122 pag. In goede staat. 1,=
 
 
 
218. Rawhide:Op weg naar Sedalia-Frank C.Robertson. Kieviet reeks.  1965.  Naar de top TV serie. Met foto's uit die serie.  In mooie staat.   1,00
tn_zwartemustang-1.jpg
219.De Zwarte Mustang. Karl May's Reisavonturen. Uitg.:Goede Lectuur, A'dam.  1938. Hard cover kartonnen omslag. 98 pag. Bew erkt naar het duitsch door J.L.van Saanen. In mooie staat. 5,=
 
220 Knock out Nick en de kleine lynx-W.J.Verbeeten. Helmpocket nr.56. In mooie staat. 1,50
tn_ranch-oorlog-JohnLangley.jpg
221. Ranch oorlog(Six gun strife) -John Langley. Uitg.:Jan van Tuyl.  Rex Pocket nr.66. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
222. Knock Out Nick in de klem-W.Verbeeten. Jeugd pocket nr.11.  2de dr. In mooie staat.   1,=
tn_duivelsheuveljpg.jpg
223.De duivelsheuvel( Devil's butte)-Ray Hogan. Prisma pocket  nr.1437. 1970.  122 pag. In mooie staat. 1,50
 

 
 
 
tn_SchataanhetZilvermeerJongland.jpg
224.De schat aan het Zilvermeer-Karl May. Uitgeverij Jongland.  1966. Hard cover gelamin. 189 pag. In mooie staat.  4,=
 

 
 
 
 
 
tn_valsbeschuldigd.jpg
225. Vals beschuldigd (Day of the 44)- Jack Barton.  Scout reeks  nr.7. Uitg.:Kerco.  Softv cover.  126 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
tn_kogelsbeslissen.jpg
226. Kogels beslissen-Will Cook.  Uitg.:Kerco.  Scout reeks  nr.5.   128 blz.   In goede staat.  1,=
 
 

 
veedievenstervenvoorhuntijd.jpg
228. Veedieven sterven voor hun tijd-Walt Coburn.  Uitg.:Int.Roman Uitgaven,Groningen.  126 blz.  In mooie staat.  1,=

 
 
 
revolverszwijgenniet.jpg
229. Revolvers zwijgen niet-J.O. Barnwell. Uitg.: Int.Romanuitgaven, Groningen.   144 blz.  In mooie staat.   1,25
 
 
 
 
tn_Goudkoorts-gustaveaimard.jpg 
230. Meesterwerken van Gustave Aimard:De goudkoorts.  Uitg.: A.G.Schoonderbeek,Laren. Hard cover. 3de dr.   226 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
tn_Geheimvandewittebison.jpg 
231.  Winnetou's testament - Karl May. Uitg.:H.J.W.Becht. 1952.  Enkele streep,nieuwe spelling. F.c.voorzijde.  5de dr.  Hard cover. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
 

tn_Winnetoustestament.jpg

232. Het geheim van den witten bison-Karl May. Uitg.:H.J.W.Becht. 1950. Enkele streep,nieuwe spelling.  390 blz. F.c. voorzijde.  Hard cover.  In mooie staat.  4,=

 

 

tn_connycollnr21-mensenroofdierjpg.jpg
233.Mens en roofdier-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.21.  2de dr.  1977.  160 pag. In mooie staat.  1,25
 

 

 
 
 

 

 
 
 
tn_bonanza-1.jpg
234. Bonanza-William McLeod Raine. Uitg.: Boek en Wereld,Groningen. Soft cover.  126 blz. In goede staat. 1,50

 
tn_testamentvandenIncaGoedeLectuurAdam.jpg 
235. Het testament van den Inca-Karl May. Uitg.: Goede Lectuur,A'dam. Dunne uitgave.  114 blz. Hard cover. 1938. In mooie stat. 3,=
 
tn_PelsjagersvandeRioPecos.jpg 
236. De pelsjagers an den Rio Pecos-Karl May.  Uitg.:Frany(populair). 1936. 250 blz. Hard cover. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_donovan.jpg 
237. Donovan-Elmar Kelton. TV pocket nt.81.  1964. In goede staat. 0,75
tn_bonanzadeviercartwrights.jpg
238. Bonanza:De vier Cartwrights-Noel Loomis. Uitg.:Vanderhout & Co,Utrecht. 1966. Kievietreeks. In mooie staat.   1,50
tn_Petroleumkoning.jpg 
239. Petroleumkoning-Karl May. Uitg.;Frany. 1933. Naar 28-40ste duizendtal der duitschr uitgave. hard cover. 283 blz. In mooie staat.    3,=
 
240. Vuur in Spanish Ford-
A.C.Arnold.  Presse pocket.NP4. In mooie staat.  1,50
tn_WildeBillHickok-3.jpg
241.Wilde Bill Hickok. Uitg.: Illustrated Classics nr.4. 1970. Soft cover. 47 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
 

 
 
tn_Gestolentestament-2.jpg 
242.Super Reeks stripboek nr.312-Het gestolen testament. Soft cover.  128 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_LoneRangernr1.jpg
243.Lone Ranger stripboek nr.1-Ongeluks dollars. Soft cover.  82 pag. In mooie staat. 2,50
 
 

 
tn_RawhideKidnr9233.jpg 
244. Rawhide Kid:De stads tiran. Sheriff Classics nr.9233. Soft cover.  in mooie staat. 1,50
 
 
 
 
tn_connycollnr23-nummertweejpg.jpg 
245.Nummer twee-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.23.  2de dr. 1976.  159 pag. In mooie staat. 1,25
 

 

 

tn_bendevannevadanickjpg.jpg
247.Sheriff Bill Tucker:De bende van Nevada Nick- Hank Ford. Uit.;Kluitman. Sneeuwbalserie. 160 pag. Illustr.:Rudy van giffen. In mooie staat.  1,=
 

 
tn_prairie-1.jpg
248.De prairie-James Fnnimore Cooper. Uitg.: De Sleutel. 1ste dr. 1947. Hard cover.  352 pag. Illustr.voorzijde:P. hanson.  In mooie staat.  4,=
 
tn_geestvanhetgowalgebergte.jpg 
249. Buffalo Bill: De geest van het Gowalgebergte-Max Miller.
Kluitman wild west serie nr. J1277.  1ste dr. Illustr.:Will berg. In mooie staat.  0,75
 
 
tn_Eenzamewolf-5.jpg 
251.Eenzame Wolf-S.M.v.d. Galien. Uitg.:Jan Haan, groningen. 2de dr.  1959. Hard cover met stofomslag. Nr.1 uit de Eenzame Wolf serie.  209 pag. Illustr.:Kees van Lent In mooie staat. 5,=
 
tn_Dodendloodindezilvermijn.jpg
252.Chad Carbine:Dodend lood in de zilvermijn-Cole Shelton. Uitg.:Classics  Lektuur,,Naarden.  Classics Westernpockets  nr.4. 124 pag. In mooie staat. 1,25
 
tn_karlmay-smokkelaarsvandeTigris.jpg 
253. De smokkelaars van de Tigris. Karl May pocket nr.25.  1963.  In mooie staat.  1,=
tn_gemerktekogels.jpg
254. Gemerkte kogels-Rex Quentin.  Lucky Pockets. In mooie staat.  1,=
 
 
 
255. Molly Dunn(een kwestie van leven en dood)-Zane Grey. Zane Grey serie nr.11. 141 pag. Zuid Ned.Uitg, 1966.
In mooie staat.  1,=
tn_ijzerenman.jpg 
256. De ijzeren man-Max Brand. MB serie nr.132.  1976. In mooie staat.  1,=
 


 
tn_Gokkersenpistolen-1.jpg
258. Gokkers en pistolen. Western mini strip nr.264.  Soft cover.   64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_inkoerdistan.jpg
260.In Koerdistan. Karl May's Reisavonturen. Uitg.:Goede Lectuur, A'dam. 1938. 105 pag. Bewerkt naar het Duitsch door E.Hooijkaas. Hard cover kartonnen omslag. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_winfaitenhetmysterievanbluefalls.jpg
261. Winfair:Het mysterie van Blue Falls-Roy Franklin. Uitg.; Elsevier  Winfair serie nr.5. Soft cover.  1967. In mooie staat.  0,75
 
 
 

 
 

 
tn_valkenoog-1.jpg 
263.  Valkenoog.  Uitg.: Hecozet, Amsterdam. Jongens-   en meisjes- bibliotheek.  Geillustreerd.  Soft cover. 32 blz. In mooie staat.  2,=
tn_winfaitenhetcontract.jpg 
264. Winfair:En het contract van Three Oaks-Ray Franklin. Uitg.: Elsevier Winfair serie nr.10. Soft cover. 1968. In mooie staat.  0,75
tn_hinderlaagbijhaltevijf-1.jpg 
265. Hinderlaag bij halte vijf. Western stripboek Wild West Classics serie nr.3. Soft cover. 64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Dannyswet.jpg 
266. Danny´s wet. Western stripboek Wild West Classics serie nr.33. Soft cover.   64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_Ruitersvandedood-2.jpg 
267.Ruiters van de dood (The death riders)- Jackson Cole. TV pocket nr.23.  1961. 136 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
tn_winfairenhetgoud.jpg 
268. Winfair:En het goud van Oude Jim-Ray Franklin. Uitg.: Elsevier Winfair serie nr.9. Soft cover.  1968. In mooie staat. 1,=
tn_Rechtzondergeweld.jpg 
269. Recht zonder geweld-Max Brans. MB serie  nr.135.  1978. Soft cover.142 blz.  In mooie staat. 1,= 
 
 
 
 
tn_bonanzapocketnr6.jpg 
270. Bonanza-Noel Loomis. Bonanza pocket nr.6.  Zuid Ned.Uitgeverij.  1961.  160 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_wildesalie.jpg 
273. Wilde Salie(het wilde westen in licht en schaduw) bijeengebracht en vertaald door B.C.Kuitert.  uitg.: Meulenhoff A´dam.  Flamingo reeks nr.68. In goede staat.  1,=
 
 
tn_terugkomstvandezilverdief-1.jpg
274. De terugkomst van de zilverdief-Gordon D. Shirreffs.  Lasso Serie nr.15.   uitg.:Nooitgedacht. In mooie staat.  1,=
 
 
tn_AvontuurvanArawa-1.jpg
275.Het avontuur van Arawa-M.C.Capelle. Uitg.: W.D.Meinema.  2de dr. 1964. Hard cover.  77 pag. Illustr.:Menno. In mooie staat.  3,=
 
 

 

 

 

tn_PonyExpress-1.jpg 
 
 
tn_buffalobilltumultinhardstone.jpg
278. Buffalo Bill:Tumult in Hardstone-Max Miller.  Uig.: Kluitman Wild West serie J1249. Illustr.:Rudy van Giffen. In mooie staat.  0,75
 
 

 
 
tn_PitamakanalsZwartvoet-Indiaan.jpg
280.Pitamakan als Zwartvoet-indiaan(The quest of the fish-dog skin)-James Willard Schultz. Uitg.; Valkhoff ,Huizen. 1ste dr. 1952. Hard cover gelamineerd. 156 pag. Ned.bewerking: Joh.W.Eekhof.  Met 4 illustraties en bandteke- ning(Guust Hens). In mooie staat.  4,=
 

 
 
tn_BuffaloBill-OpstandinOrtezCity.jpg
281.Buffalo Bill(held van de Far West):Opstand in Ortez City. Stripboek. Scenario:Rik Dierckx. Teken.:Perry Cotta. Uitg.: De Goudvink/ Ned.Keurboekerij. Soft cover.  32 pag. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_nieuweavonturenvanbuffalobill.jpg
282. De nieuwe avonturen van Buffalo Bill-Brad Scott. Uitg.: Jeugdland,Heemstede.  1ste dr. 1961.  nr.31. 2109   142 blz. Hard cover gelamin.. Ook Walt Slade komt in dit boek voor. In mooie staat.  1,=
 
 
tn_Winnetou-3.jpg
283. Winnetou-Karl  May. Bewerkt naar het duitsch door E.Hooijkaas. Uitg.:Goede Lectuur, A'dam. Hard cover.  210 blz.  1938.  Serie 3.  In mooie staat. 3,=
 
 
 
tn_PelsjagersvandenRioPecos-2.jpg 
284. De pelsjagers van den Rio Pecos-Karl May.  Bewerkt naar het 225ste duizendtal der duitsche uitgave door Jan J.Knap. Frany uitgave . 1936. Hard cover.  250 blz. In mooie staat. 3,=
 
 
 

 

 
287. Roy Rogers adventures no.2.  UK 1958.  Gelamineerd
hard cover. 77 blz.  Formaat:28x21 cm.  In goede staat.   3,=
tn_testamentvandeinka.jpg 
288. Het testament van de Inka-Karl May.  Wigwam pocket. Uitg.:Vanderhout & Co,utrecht.  1966.  Soft cover. In mooie staat.  0,75

 
289. Old Shatterhand als detec
tive of de jacht op de drie
Meltons-Dr.Karl May.  4de 
dr.. Uitg.:Becht Amsterdam.
In mooie staat.  3,=
290. De blokhut in de woestijn-Mayne Reid. Uitg.:Jongens
boeken van Groot Nederland. Hard cover. Met 4 platen van Jan Wiegman. In mooie staat. 3,= 

 
 
tn_ZonenderMimbrenjos-2.jpg 
292. De zonen der Mimbrenjo's-Karl May. Uitg.:H.J.W.Becht,A'dam. Hard cover. 5de dr.  1949.  400 blz. In mooie staat. 4,=
 
tn_winnetougoedelectuurhooijkaas.jpg 
293.Winnetou. Karl May's Reisavonturen. Uitg.: Goede Lectuur,A'dam.  1939. 106 pag. Bewerkt naar het duitsch door E. Hooijkaas. Hard cover kartonnen omslag. In mooie staat. 4,=
 
 
294. Winnetou(Winnetou I) het opperhoofd der Apachen-Karl May's Reisavonturen. Hard cover,linnen omplakt.
Frany uitgave. Bewerkt naarhet 220ste duizendtal. In goede staat.    3,= 
tn_indianenenhetoudewesten.jpg 
295. Indianen en het oude westen-Anne Terry White. Uitg.:Vanderhout & Co., Utrecht. Sleutel Reeks  1962.  Soft cover. In mooie staat.  2,=
 
 
 

 
 
 
297. De schrik der savanne-Dr.
Karl May.  1ste druk.
Uitg.;Schoonderbeek,Laren.
In mooie staat. 3,=
tn_goudvanwinnetou.jpg
298. Het goud van Winnetou- Karl may's Reisavonturen. Hard cover linnen omplakt. Frany uitgave. bewerkt naar het 220ste duizendtal. In goede staat.  3,=
299. Winnetou en de zeerovers-Dr.Karl May.  2de druk.
Uitg.:Schoonderbeek,Laren.
In mooie staat. 3,=
300. Met Cortejo in de prairie-Dr.Karl May.  1ste druk.
Uitg.:Schoonderbeek, Laren.In mooie staat.  3,=
 
 
 
302. Gene Autry and the Badmen
of Broken Arrow-Snowden
Miller.  Adprint Ltd. London
UK.  1951.  Hard cover. In
mooie staat.  4,=
 
303. Gene Autry and the Golden
Ladder Gang-W.H.Hutchinson.
Adprint Ltd. London UK. 1950.
Hard cover.  In mooie staat.
4,=
 
304. Branded-Clay Allison. Ward
Lock Western nr.399.  UK.
1956.  Met stofomslag. In
mooie staat.  4,=
305. Red Ryder and the Thunder
Trail-Jerry McGill.  Uitg.:
Whitman Publ.Company,
Racine Wisconson USA.
1956. Hard cover(gelamin.).
In mooie staat.  6,=
 
 
 
 
 
 
306. Red Ryder and Gun Smoke gold-Jerry McGill.  Uitg.:Whitman Publ. Company,Racine Wisconsin USA. 1954. Hard cover (gelamin.)
In mooie staat.  6,=
tn_connycollnr11-vuistrechtjpg.jpg
307.Vuistrecht-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.11.  1980.  160 pag. In mooie staat.  1,25
 
tn_wagontrainvoorzijde.jpg 
308. Wagon train(more adventures with the trail blazers of the west). Uittg.; Daily Mirror UK. 1961. Hard cover gelamineerd.  21x28 cm.  125 blz. Stories: Maurice Templar. Illustr.: John Challen.  Gebaseerd op US televisie series. In mooie staat.  5,=
309. Roy Rogers:King of the
cowboys. hard cover.
93 blz.  UK. 1958. In
mooie staat.  6,=
tn_LlanoEstacadovz.jpg
310.De Llano Estacado- Karl May. Uitg.:H.J.W.Becht. 5de dr. 2de editie. 1922. Hard cover. 365 pag. In mooie staat. 5,=
 
311. Roy Rogers:stories no.1. Hard cover. 78 blz. UK. 1952. In mooie staat. 6,=
312. Roy Rogers Comic Album
no.4.  Hard cover. 96 blz.
UK. Jaren 50. In mooie
staat.  5,=
 
 
313. Roy Rogers Cowboy
Annual. Hard cover. 93blz.
UK. Jaren 50. In mooie
staat.     6,=
314. Roy Rogers:Stories number2. Hard cover. UK. 69 blz. 1953.  In mooie staat. 6,=
 
315. Roy Rogers Cowboy
Annual. Hard cover. 93blz.
UK. Jaren 50. In mooie
staat.  5,=
316. Roy Rogers Cowboy
Annual.  Hard cover. UK.
93 blz. Jaren 50. In mooie
staat.  5,=
317. Roy Rogers Cowboy
Annual. Hard cover. 93blz.
UK. 1963.  In mooie staat.
5,=
 318. Roy Rogers Cowboy Annual. Hardback. 93 blz.
1953. UK. In mooie staat.
5,=
 
319.Blood on the saddle-
Charles Ballew. Hardback
with dustjacket. Publ.:
Wright & Brown,London.
UK. In nice condit.  3,=
 
320. A colt for the kid-John
Saunders. Hardback with
dustjacket. Publ.:Robert
Hale Ltd,London. 1960. In
exc.condit.  6,=
 
321. Man from Bute City-
Lauran Paine. Hardback
with dustcover. Publ.:W.
foulsham&Co,London.
1959. In exc.condit. 6,=
322. The marshall of Vengeance Valley-Roy Manning. Hardback 
with dustcover.  publ.:George
G.Harrap&Co,London.  In exc.
condit.  6,=
 
323. Roy Rogers and the
raiders of Sawtooth Ridge
-Snowden Miller. Hardback.
Publ.:Adprint Ltd.London.
In exc.condit.  4,=
324.Wagon captain-E.E.
Halleran. Hardback with
dustcover.  publ.:Hammond
& Hammond UK. In exc.
condit.   5,=
 
 
325. Rattlesnake Ranch-
Robert Leighton.  Publ.:
C.Arthur Pearson Ltd.,
London UK.  1923. Hard
back.  288 pages.  In exc.
condit. 4,=


 

tn_royrogerskingofthecowboys.jpg 

327. Roy Rogers:King of the Cowboys-John Jamieson. Publ.:LTA Robinson/Purnell and Sons,Uk.  Hard cover.  78 blz. Illustr.:Reg Foster.  Diverse  geillustr. Roy Rogers verhalen. In mooie staat.  6,=

tn_Cheyenneadventurestoriesvz.jpg

328.Cheyenne adventure stories-John stanstead. Publ.: Adprint,London,Uk.  1960. Hard cover.  93 pag.  Illustr.;  Desmond Walduck. Exc.cond. 8,=

 

tn_Inhetlandvanderodemannen.jpg
329.In het land van de rode mannen-H.Henszen Veenland. Uitg.:W.D. Meinema. 1ste dr. 1964. Hard cover.  125 pag. Illustr.:Wim van Doorne.  In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
tn_Buffeltrein-2.jpg 
331.Buffeltrein(Buffalo wagons)-Elmer Keltion. TV pocket nr.78.  Zuid Ned. uitg.  1964. 125 pag. In mooie staat. 1,50 
 
 
 
 
tn_JimOakley.jpg
333.Jim Oakley nachtruiter -S.M.v.d.Galien. Uitg.:Jan Haan,Groningen.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  171 pag. Illustr.:Kees van Lent. In mooie staat(voorz. stofomslag beschadigd). 3,=
 

 
 

 
 
tn_gebrandmerkt-1.jpg
334. Gebrandmerkt. Westsrn stripboek Lasso serie nr.306. Soft cover.  66 blz. In goede staat. 0,75
 
 
 
 
 
tn_stadderlafaards-2.jpg 
335. Stad der lafaards. Westsrn stripboek Lasso serie nr.80. Soft cover. In matige staat.  0,75
 
 
 
 
tn_PistolenJim-1.jpg 
336. Pistolen Jim. Western stripboek Lasso serie nr.117. Soft cover.  66 blz. In goede staat.  0,75
 
 
 
 
 
 

tn_schotenaandeRioToro.jpg

337. De Kid van Arizona:Schoten aan de Rio Toro-Frank Denver. Uitgave:Kluitman.  Wild-West serie nr.J.1322.  In mooie staat.  0,75
 

 

tn_StaceyLambertinAbilane-1.jpg 

338. Stacey Lambert in Abilane-John Daniels.  TV pocket 115.  1969. In mooie staat. 1,=

 

 

 

tn_Shoet.jpg

339.De Shoet(Karl May's Reisavonturen). Uitg.: Hollandsch Uitgevers- fonds,Amsterdam.  1942. Soft cover.  360 pag. Illustr.:C.Bogaers Ruys. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_vanindianenjongentotmedicijnman.jpg
341. Van indianenjongen tot medicijnman- Laura Adams Armer. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  1ste dr. Hard cover.  243 blz.  illustr.:Laura Adams Armer.   In goede  staat.  3,=
tn_onbekendeland-2.jpg
342. Het onbekende land- Harry Golden. Uitg.: Kluitman. Serie:De Nieuwe Leeskring. Hard cover. 1ste dr. 1940. In mooie staat
. 191 blz.   3,=
tn_GoudvanWinnetou-4.jpg
343.Het goud van Winnetou-Karl may. Uitg.:Goede Lectuur, Amsterdam.  Bewerkt naar het duitsch door J.L.van Saanen. Hard cover linnen omplakt. 195 pag. In mooie staat.  5,=
 
tn_Telegraaflijn-1.jpg 
344.De telegraaflijn (Western Union)-Zane Grey. ZG serie nr.12.  Zuid ned.Uitg.  1966.  144 pag. In mooie staat. 1,25
 
 

tn_zwartemustangKarlMay6dedruk.jpg 

345. De zwarte mustang-Karl May.  Uitg.:H.J.W.Becht,A'dam.  hard cover. 6de dr.   1949.  362 blz.  In mooie staat.  3,= 
 
 
 
tn_woestelingjpg.jpg 
347.Conny Coll nr.47:De woesteling. Uitg.: Ridderhof. 1973.  160 pag. In mooie staat. 1,50
 
tn_Quonabdeindiaanenrolfzijnblankevriend.jpg 
348. Quonab en Rolf zijn blanke vriend-Ernst Thomson Seton(chief boyscout of America). Hard cover. Uitg.: J.Philip Kruseman, 's Gravenhage.   1ste druk.  355 blz. In mooie staat.  3,=
 
tn_eenzamewolf-1.jpg 
349. Eenzame wolf-S.M.van der Galien. Hard cover gelamineerd. Uitg.:J.M.Voorhoeve,Den Haag.  3de dr.  Illustr.:Kees van Lent.  170 blz. In mooie staat.   3,=
 
tn_pelsjagersengouddelvers-1.jpg 
350.Pelsjagers en gouddelvers-H.Henszen Veenland. Uitg.:W.D. Meinema.  1ste dr. 1968. Hard cover.  128 pag. Illustr.:Ben Horsthuis. In mooie staat. 2,50
 
 
 
 
 
 
tn_Jongedwaas.jpg 
351. Een jonge dwaas-Max Brand. MB serie nr.50.  1967. In goede staat.  1,= 
 
 
tn_blauwegaai-maxbrand94.jpg 
352. De blauwe gaai(The blue jay)-Max Brand. MB serie nr.94.  1971. In mooie staat.  1,=

 
 
 
 
 
 

 

 
 
tn_Sheriffkingnr1-Schotenaandegrens.jpg
356. Sheriff King stripboek nr.1.  Schoten aan de grens. Soft cover. 1975. In goede staat.  1,=
 
 
 
tn_gentlemancilimmjpg.jpg
357.Conny Coll nr.17: Gentleman Cilimm. Uitg.:Kerco. 1970.  164 pag.  In ngoede staat. 1,=
 
tn_katderoverjpg.jpg
358.Conny Coll nr.36:Kat,de rover. Uitg.; Kerco.  1972.  160 pag. I(n mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
tn_schotenindejunglejpg.jpg
359.Conny Coll nr.40:Schoten in de jungle. Uitg.:Kerco.  1973.  159 pag. In mooie staat.  1,25
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

tn_Teruguitdedood-1.jpg

364.Terug uit de dood-Jesse Fox. Uitg.:Zuid Ned. uitg. Bonanza pocket nr.20.  1966.  128 pag. UIn mooie staat.  1,=
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
tn_OldShatterhandgrijptin.jpg
368.Old Shatterhand grijpt in-Karl May. Uitg.:Omega Jeugdboekerij,Amsterdam. 1977. Hard cover. 114 pag. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_valsegetuigen-2.jpg
370. Valse getuigen. Wild West strip Lasso serie nr.258. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
Winfairendepaardendieven.jpg
371. Winfair en de paardendieven. Winfair serie nr.3.  Uitg.:Elsevier pocket.   1966.  160 blz. Omslag:H.G.Kresse. In mooie staat.  1,=
 

 
 

 
WinfairenhetgeheimvandeDuivelskreek.jpg
372. Winfair en het geheim van de Duivelskreek.  Winfair serie nr.8. Uit.: Elsevier pocket J22 Omslag:H.G.Kresse.  1967.  Met stofomslag.  160 blz. In mooie staat.  1,50

 
 
 

 
 

tn_zoonvandevogelvrije-1.jpg

373. De zoon van de vogelvrije. Wild West strip Lasso serie nr.261. Soft cover. In mooie staat. 0,75

 


 


 

tn_vuilspel-2.jpg

374. Vuil spel. Wild West strip Lasso serie nr.260. Soft cover. In mooie staat. 0,75 

 


 


 

 

 

tn_onverzoenlijken-1.jpg 

375. De onverzoenlijken-Alan le May. Prisma nr.701.   1962. In mooie staat. 1,50

 

tn_zonderpardon-1.jpg

376. Zonder pardon. Stripboek Lasso serie nr.83. Soft cover. In mooie staat. 0,75

 

 

tn_Flitsendepijl.jpg
377.Flitsende Pijl-S.M. v..d. Galien. Uitg.:De Vuurbaak, Groningen. 1ste dr. 1969. Hard cover  met stofom- slag.  188 pag. Omslag en illustr.:A.Janse.  In mooie staat. 5,=
 
tn_eigenzinnigesheriff.jpg
378. Een eigenzinnige sheriff- Edwin Booth. Lasso serie nr.13.  In mooie staat.  1,25
tn_metbrandijzerentouw.jpg
379.  Met brandijzer en touw- Hal D. Evarts. Lasso serie nr. 16. In mooie staat.  1,25
 
 
tn_bonanza.jpg
381. Bonanza. Uitg.:Rotagravure Pers.  1967. Hard cover gelamin.  95 blz. In mooie staat.  4,= 

tn_bonanzanr5-1.jpg

382. Bonanza nr.5:Een oude vete-Ronald Fleming. Uitg.; Zuidned.Uitgverij.  1ste dr. 1960. Hard cover. In mooie staat. 2,50

 

 

 

tn_bonanza2.jpg
383. Bonanza 2. Kleine Joe wordt erfgenaam-Ronald Fleming. Uitg.:Zuid Ned.Uitg. 1961. Hard cover. in mooie staat. 3,=
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_arendsoog-hetraadel.jpg 
389. Arendsoog deel 32:Het raadsel  van de C-Ranch-P. Nowee. Uitg.:Malmberg. 2de dr. Hard  cover met stofomslag. 157 blz. In mooie staat.  3,50
idem dito 1ste dr.   4,=
tn_PonyExpress-2.jpg
390.De Pony Express(een boeiend verhaal van een reis vol avonturen dwars door Amerika omstreeks 1850)- Wouter Walden en J.W. van der Klei. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1941. Hard cover. 171 pag. Illustr.:Pol Dom. Serie: De Nieuwe Leeskring. In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_winnetouendezeerovers-karlmay.jpg 
391. Winnetou en de zeerovers-Karl May. Uitg.:Het Boekhuis, Antwerpen.  Hard cover.  1947.  189 blz. In mooie staat.   3,=
tn_nedinhetblokhuis.jpg 
392. Ned in het Blokhuis- E.S.Ellis. Naar het  engelsch door  A. Weremeus Buning.  1ste dr.  +/- 1910.  Hard cover. Uitg.:A.W.Sijthoff  ,Leiden. 139 blz.  Geillustreerd. In mooie staat.   7.=
 
tn_dukedeontembare-maxbrand.jpg
393. Duke de ontembare- max Brand. MB serie nr.36. In mooie staat. 1,25
tn_vuilspel-1.jpg
394. Vuil spel. Western stripboek Lasso serie nr.260. Soft cover.  66 blz. In mooie staat.  0,75

 
 
tn_connycollnr12-vuurlandjpg.jpg
395.Vuurland-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.12. 1980.  159 pag. In mooie staat.  1,25
 
 

 
 
tn_Bankroof-2.jpg
396. De bankroof. Western stripboek Lasso serie nr.238.   Soft cover. 64 blz. In mooie staat.   0,75

 
 
tn_Bandietenleidster-ConnyCollnr27-1.jpg
397.Bandietenleidster- Conrad Kobbe.  Conny Coll serie nr.27. 2de dr.  1978. 152 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
tn_vreugdedansronddestrop-2.jpg
398. Vreugdedans rond de strop(Hangman's valley)-Ray Hogan.  Uitg.: Int.Romanuitgaven,Gron. Soft cover. 123 blz. In mooie staat.  1,=
 
 

 
 
 
tn_Keihardeknokkers-1.jpg
399. Keiharde knokkers. Western stripboek Lasso serie nr.266. Soft cover. 64 blz. In goede staat. 0,75
 
 
 
 

 
 
 
tn_Laffesheriff-1.jpg
400. De laffe sheriff. Western stripboek Lasso serie nr. 239. Soft cover. 64 blz. In mooie staat. 0,75

 
 

 
 
 
tn_zeghetmetkogels-1.jpg
401. Zeg het met kogels- Rod Patterson. Uitg.:Int. Roman Uitgaven,Groningen . In goede staat.  0,75
 
tn_stadderlafaardsSheriffserie.jpg
403. Stad der lafaards. Western stripboek. Serie: Sheriff nr.104.  Uitg.: Mondial.  Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 

 
 
 
tn_grensinbrand-1.jpg
404. De grens in brand- jackson Cole. TV pocket nr.19.   1961. In mooie staat.  1,25
tn_indianenovervallendepostkoets.jpg
405. Indianen overvallen de postkoets-Tracy Bull.  Uitg.: De Schorpioen. Serie:Western nr.6.
In mooie staat(naam op schutblad).  1,50
tn_hersteldonrecht-1.jpg
406. Hersteld onrecht. Western stripboek. Lasso serie nr.85.  In goede staat.  0,60

 

 
 
tn_prairielordconnycollnr75jpg.jpg
407.De prairie lord. Conny Coll pocket nr.75  1976. Uitg.:Ridderhof.  166 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
tn_wrekervolgthetspoor-3.jpg
408. De wreker volgt het spoor-Harry  Whittington. Uitg.:Nooitgedacht.  Lasso serie nr.9.  In goede staat(naam op schutblad).  0,60
tn_Fargonr11-1.jpg
409.Fargo dynamiteert Peru-John Benteen. Fargo serie nr.11.  1981. Pocket. 159 pag. In mooie staat. 1,=
 
 

tn_goudschatindedodenvalleinachthavikjpg.jpg

410.De Nachthavik:De schat in de dodenvallei-Billy Brand. Uitg.:Kluitman.  nr. J1271. In mooie staat. 0,75

 

 
 

 
 
 
 
 
tn_terreurvanYeoville-1.jpg
413. De terreur van Yeoville. Max Brand serie nr. 10. 1963. In goede staat.  1,=
tn_afrekening-maxbrand111.jpg
414.  De afrekening (Return of the rancher)-Max Brand. MB serie nr.111.   1972. In mooie staat.  1,=
 
tn_gemaskerdescherprechter.jpg
415. De gemaskerde scherprechter. Stripboek. Super Reeks nr.438. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 

 

416. Woestijn des doods. Stripboek. Super Reeks nr.332.  Soft cover. In mooie staat. 1,25

 

 

 

 

 


 

 

 

tn_watnlastpost-1.jpg 
417. Wat 'n lastpost. Western Mini strip nr.212. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 

 
 
 
tn_JeffMiltoninactie-1.jpg
418. Jeff Milton in actie. Western Mini strip nr.260. Soft cover. In goede staat. 0,75
 
 
tn_SheriffBillredtdestad-1.jpg
419. Sheriff Bill redt de stad- Rolf Ulrici. Uitg.: West Friesland,Hoorn. Witte Raven pocket  J540.  144 blz.  Omslag en illustraties:Reint de Jonge. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
tn_Alamo.jpg
420. De Alamo-Steve Frazee. TV pocket nr.61.  Zuid Nederl.Uitg.  1963.  128 blz. In mooie staat.  1,50
 
 
tn_zijhatenons.jpg
421. Ze haten ons. Western stripboek. Lasso serie nr.132. In mooie staat.  0,75
 
 
 
tn_moedenvrijheid-1.jpg
422. Moed en vrijheid. Western strip. Lasso serie nr.266.  66 blz. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
tn_tothetbittereeindejeugdbibliotheekjpg.jpg
425.Tot het bittere einde- Maurice de Waal. Uitg.: Jeugdbibliotheek. Soft cover.  128 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
tn_Doodinderug-1.jpg
426. De dood in de rug- Noel M.Loomis. TV pocket nr.106.   1967. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 

 
 
 
tn_Nachthavik-degoudschatindedodenvallei.jpg
428.De Nachthavik:De goudschat in de dodenvallei-Billy Brand. Kluitman Wild West serie nr.1271.  159 pag.   In mooie staat. 1,=
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
tn_Omnibusnummer4cowboysuperstrip.jpg
430.Cowboy Superstrip Omnibus nr.4. 2 strips t.w.:nrs.508/509. Een man een man,een woord een woord/Voer voor de gieren.  In mooie staat. 2,50
 
tn_Geheimvandevallei-1.jpg
431. Het geheim van de vallei. Western ministrip. Lassio serie nr.307. Sodt cover. In goede staat.  0,50
 

 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr77-dekleinecowboyjpg.jpg
433.De kleine cowboy- Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.77.  1976.  176 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
tn_GroteWildWestomnibus-2.jpg
434.Grote Wild West Omnibus. 3 romans t.w.: Het dal der woestelingen/Jim Torrance maakt schoon schip/De man met het brandmerk.  358 pag. Uitg.: Foresta . Soft cover. In mooie staat.  3,=
 
tn_MaxBrandnr48-DehelvanhetZuiden.jpg
435. Max Brand pocket nr.48-De hel van het zuiden.  1967. 141 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
tn_connycoll6.jpg
436. Conny Coll pocket nr.6- Noorderlicht.  Uitg.:Kerco.  1969. In mooie staat. 1,25
 
 

 
 
 
tn_zwaarsterit-1.jpg
437. De zwaarste rit. Western stripboek. Serie:Marshall mini strip nr.220. Soft cover. In redelijk goede staat. 0,50
 
tn_connycollnr67.jpg
438. Conny Coll pocket nr.67:De grote drie-Conrad Kobbe.  1975. In mooie staat. 1,25
 
 
tn_Dodendloodindezilvermijn-1.jpg
439.Dodend lood in de zilvermijn-Cole Shelton. Chad Carbine. Classics Western pocket nr.4. In mooie staat.  1,25
 
 
 

 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr62trefpuntutahjpg.jpg
441.Trefpunt Utah-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.62.  1976.  158 pag. In mooie staat.  1,=
 
tn_Geheimzinnigelading-2.jpg
442.De geheimzinnige lading (Fight for your life)-Mark Miller. Junior pocket nr.135.  156 pag. In mooie staat(naam op schutblad). 1,=
 
tn_WraakisbitterJPG.jpg
443.De Vogelvrije: Wraak is bitter. Superstrip nr.156. 128 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_VolkerenatlasAmerikavz.jpg
445. Volkeren-atlas :Amerika. Uitg.:De Faam,Breda. In goede staat en compleet met alle 120 plaatjes.  4,=
 
 
tn_connycollnr58-mistersfinxjpg.jpg
446.Mister Sfinx-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.58.  1974. 160 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 

 
 
tn_LionelForster.jpg
448. Lionel Forster(de kleurling)-S. Worishoffer.  Een geschiedenis uit den amerikaanschen burgeroorlof. Serie: S.Worishoffer's Reis- avonturen.  Uitg.:H.J.W. Becht.  3de dr. Hard cover.  503 blz.  Illustr.: Joh.Gehrts. In goede staat.  4,=
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
tn_Bloedophetspoor-1.jpg
452.Bloed op het spoorThe Trailblazers)-Brad Nelson. Uitg.:De Schorpioen. Western nr.6.  pocket. 1968.  191 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 

tn_Westernmaxistrip103.jpg

453. Wetten van bandieten. Western Maxi Strip nr.103. Soft cover.  192 blz. In mooie staat. 1,=

 

 

tn_RebellenvanLaredo-1.jpg

454. De rebellen van Laredo. Stripboek. Super reeks nr.426. Soft cover.  122 blz. Baldakijn boeken. In mooie staat. 0,75

 

 

 

tn_Nachthavik-SpookruitersvandeLobovallei-1.jpg

455. De Nachthavik:De spookruiters van de Lobo vallei-Billy Brand. Uitg.: Kluitman Wild West serie pocket nr.174.  156 blz. In mooie staat. 1,=

 

 

 

tn_Nachthavik-Veedievenindeval.jpg

456. De Nachthavik: Veedieven in de val-Billt Brand.. Uitg.:Kluitman Wild West serie pocket nr. j125.  160 blz. In mooie staat. 1,=

 

 

tn_berouw.jpg
457. Berouw.  Western mini strip nr.204.   Soft cover. 64 blz. Uitg.:Baldakijn  Boeken, Bussum.  In mooie staat.  0,75

 
 
 
tn_getrokkenwapens.jpg
458. Getrokken wapens. Stripboek.  Sheriff serie nr.117. Soft cover.  1975. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 

 
 
tn_lassonr39.jpg
459. Sam Bass de schutter. Lasso western strip nr.39. Soft cover.  64 blz.  In moie staat.  0,75
 
 
 

 
 

 
 
tn_goudendollar.jpg
460. De gouden dollar. Stripboek. Lasso serie nr.314. Soft cover.  1971. In mooie stat. 1,=
 

 
 
tn_Dollarsmetbloed.jpg
461. Dollars met bloed.  Western strip.  Super reeks nr.394.  Soft cover. 120 blz. In mooie staat. 0,75
 
 

 
 
 
tn_alsrevolversknallen.jpg
462. Als revolvers knallen. Lasso western strip nr.254. Soft cover.  64 blz. In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
 
tn_wraakneming-2.jpg
463. De wraakneming. Lasso wsetern strip nr. 252. Soft cover.  66 blz. In mooie staat. 0,75
 
 

 
 
 
tn_moordenverraad-1.jpg
464. Moord en verraad. Lasso western  strip nr.250. Soft cover.  66 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_verbodentoegangvoorvreemden-1.jpg
465. Verboden toegang voor vreemden. Wild West Classics stripboek nr.37 P. Soft cover.  64 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_genadelozeoplichter.jpg
467. De genadeloze oplichter. Lasso western strip  nr.263. Soft cover.  64 blz. In goede staat. 0,75
 
 
tn_doodgrijptin-1.jpg
468. De dood grijpt in. Western stripboek Lasso serie nr.127. Soft cover. 64 blz.  In mooie staat.  1,=
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_Westernmaxistripnr157-Koningdermoordenaars-2.jpg

471. Koning der moordenaars. Western maxi strip nr.157. Soft cover. In mooie staat. 0,75

 

 

 

 

 

 

 

tn_moedigebandiet-1.jpg
472. De moedige bandiet. Western Maxi strip nr.154. 192 blz. Soft cover. In mooie staat. 0,60
 

 
 
tn_Westernmaxistripnr148-DeschrikvanTexas.jpg
473. De schrik van Texas. Western maxi strip nr.148.Soft cover.   In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 

 
 
 
tn_gevaarlijkalsdewervelstorm-1.jpg
474. Gevaarlijk als de wervelstorm. Western stripboek Lasso serie nr.157. Soft cover.  64 blz. In goede staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_zwartedagenvoorLaredo-1.jpg
476. Zwarte dagen voor Laredo. Western Mini Strip nr.236. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
tn_winnetoudemanvandeprairiedeel1.jpg
478. Winnetou de man van de prairie deel 1-Karl May . Uitg.:De Spaarnestad.  1965. Hard cover.  55 blz. In mooie staat.  3,=
 
tn_gedwongenavontuur-1.jpg
479. Gedwongen avontuur. Western stripboek. Wild West Classics nr.4. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
tn_Samdeindianenvriend-1.jpg
480. Sam de indianen vrien. Western mini strip nr.211. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_Doodvaneenlegende-1.jpg
481. De dood van een legende.  Western mini strip nr.207. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_verdoemdengevierd-1.jpg
484. Verdoemd en gevierd. Western Maxi strip nr.145. 1980. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Westernmaxistripnr144-Loodendood.jpg
485. Lood en dood. Western maxi strip nr. 144. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_Westernmaxistripnr147-Degalgwacht.jpg
486. De galg wacht. Western maxi strip nr.147. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_Westernmaxistripnr162-Moorduitliefde.jpg
487. Moord uit liefde. Western maxi strip nr.  162. Soft cover. In goede staat.0,75
 
 
 
tn_connycollnr14-dekleinebenjaminjpg.jpg
488.De kleine Benjamin- Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.14.  1977.  164 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
tn_LongHairdevredesstichter.jpg
489. Long Hair,de vredesstichter. Cowboy Superstrip  nr.513. Soft cover.  64 blz. In mooie staat. 0,75
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_manvangraniet-1.jpg
491. Een man van graniet. Weastern strip Lasso serie nr.421. Soft cover. In mooie staat.  0,75

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
tn_ZwarteWolfenTeddyTednr8-1.jpg
500. Zwarte Wolf en Teddy Ted nr.8: De dag van de eerste sneeuw. vrijbuiter strip. 31 blz. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_ZwarteWolfnr3.jpg
501. Zwarte Wolf en Teddy Ted nr.3:De bloedbroeder van Zwarte Wolf. Vrijbuiter strip. 31 blz. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
tn_GunsmokeClassicnr2.jpg
502. Gunsmoke Classics  nr.2.  Stripboek. Soft cover. 1970. In mooie staat.  2,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Westernministripnr229-eenklantvoordebeul.jpg
503. Een klant voor de beul. Western mini strip nr.229. Soft cover. In goede staat (getallen geschreven op pag.2).  0,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Westernmaxistrip150.jpg
506. Broeders in het kwaad. Western maxi strip nr.150. Soft cover.  63/63/63  blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_comanche-deopstand.jpg
507. Comanche:De opstand- Hermann & Greg. Uitg.: Uitgeverij Helmond. Stripboek. 1976.  48 pag.  Soft cover. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Skeletontrail-4.jpg
508. Skeleton trail-Bradford Scott. Walt Slade pocket nr.38.  1968.  In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
tn_MaxBrandnr126-Rodehavikkomtterug.jpg
509. Rode Havik komt terug . Max Brand serie nr.126.  1973. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_zoetewraak-1.jpg
511. Zoete wraak. Western stripboek . Wild West Classics nr.36. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Galgwacht.jpg
512. De galg wacht. Lasso stripboek nr.40. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_lasso152.jpg
513. Een schurk minder. Lasso estern strip nr.152. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_schotinderug-3.jpg
514. Een schot in de rug. Lasso stripboek nr.404. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_LaatstederMohicanenvz.jpg
515.De laatste der Mohicanen. Stripboek. Classics Illustrated nr.83.  3de dr. 1963.  47 pag. soft cover. In mooie staat. 9,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_VergiftigdebeekJPG.jpg
516.De vergiftigde beek. Strip. Super reeks nr.348. 124 pag. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_WildishetWestenvz.jpg
517.Wild is het westen-Bret harte. Stripboek. Classic Illustrated nr.88.  2de dr. 1964.  Soft cover. In mooie staat. 8,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_dorstnaargoud-1.jpg
518.Dordt naar goud. Uitg.; Baldakijn. Wild West serie no.4. Stripboek. Soft cover.  1976.  96 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
tn_SamenzweringvanPontiacvz.jpg
519.De samenzwering van Pontiac-Francis Parkman. Stripboek. Classic illustrat. nr.97.  3de dr. 1963.  45 pag. In mooie staat. 6,=
 
 
 
 
 
 
tn_Lastpost.jpg
520. De lastpost. max Brand serie nr.96.  1971. Soft cover. In mooie staat.
1,=
 
 
 
 
 
 
tn_bloedintexas-4.jpg
521.  Bloed in Texas-Bradford Scott. Walt Slade pocket nr.36.  1967. In goede staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
tn_SheriffOmnibusnr2-1.jpg
522.Sheriff Omnibus nr.2.
Cobra's van Colorado/De geestenranch/Door hel en hoog water. Uitg.:De Vrije Pers/Ridderhof.  1976. Soft cover. 525 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
 
 
 
tn_doodoflevend-2.jpg
523. Dood of levend. Max Brand serie nr.99.  1972. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_GebrokenspoorJPG.jpg
524.De Vogelvrije: Gebroken spoor. Superstrip nr.138.  1971. 128 pag. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_DoodindevalleiJPG.jpg
525.De dood in de vallei. Western maxi strip nr.127. 192 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_vechtendewoestelingjpg.jpg
526.De vechtende woesteling-Charles N. Neckelmann. TV pocket nr.87. 1965. In mooie staat. 0,75
 
 

 
 
tn_Speedyknapthetop.jpg
527. Speedy knapt het op. Max Brand serie nr.113. 1973. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
tn_Seinstaatoproofvz.jpg
528.Het sein staat op roof -Frank Norris. Stripboek. Classics Illustrated nr.115. , 2de dr. 1963. Soft cover, 45 pag. In mooie staat. 8,=
 
 
 
 
tn_ConnyColl-DekeizervanAmerika.jpg
529.De keizer van Amerika-Conrad Kobbe. Conny Coll serie nr.57. Uitg.:Kerco.  1974. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_lasso261.jpg
 533. De grote ramp. Lasso western strip nr.261. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_lasso263.jpg
534. De genadeloze oplichter. Lasso western strip nr.263. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Valsspoor.jpg
535. Vals spoor. Lasso strip boek nr.316. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Lasso286.jpg
536. Een stad zonder sheriff. Lasso western strip nr.286. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Meteenbeenindehel-2.jpg
537.  Met een been in de hel. Stripboek Lasso serie nr.395. Soft cover.  66 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_PistolenJim-3.jpg

538. Pistolen Jim. Western mini strip nr.227. Soft cover.  66 blz. In mooie staat.  0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
tn_lasso313.jpg
539. Hanlon is geen lafaard. Lasso western strip nr.313. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Helbraklos-1.jpg
540. De hel brak los. Marshall mini strip nr.226. Soft cover.  64 blz. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Onfeilbareschoten-1.jpg
541. Onfeilbare schoten. Western Mini Strip nr.231. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_zwervervindteenbaan-1.jpg
543. Zwerver vindt een baan.  Wild West Classics strip nr.1. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_bedrogenleugen-1.jpg
544. Bedrog en leugen. Western mini strip nr.233. Soft cover. In mooie staat. 
0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Oorlogspad-1.jpg
545. Oorlogspad. Wild West Classics strip nr.5. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_JimTorrancemaaktschoonschip.jpg
546.Jim Torrance maakt schoon schip(Marshall of Sundown)-Jackson Gregory. Uitg.:Boek en Wereld nr.33. Soft cover. 128 pag. In mooie staat. 2,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr71-denieuweruiterjpg.jpg
547.De nieuwe grensruiter -Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.71.  1976. 195 pag.  In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_RedClarkwreektJakeDunham.jpg
548.Red Clark wreekt Jake Dunham(Red Clark two-gun-man)-Gordon Young. Uitg.:Boek en Wereld  nr.31.  126 pag. In mooie staat.  2,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Duncandegevreesde-1.jpg
549.Duncan de gevreesde (Lead law)-Amos Moore. Uitg.:Boek en Wereld nr.32.  Soft cover. 116 pag. In mooie staat.  2,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_sheriffendezwerver-1.jpg
550. De sheriff en de zwerver. Wild West Classics strip nr.29. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
tn_Eigenrechters-1.jpg
551.Eigen rechters(Lynch lawyers)-William Patterson White. Uitg.:Boek en Wereld nr.46. Soft cover.  108 pag. In mooie staat.  2,=
 
 
 
 
 
 
tn_Bruut.jpg
552.De bruut(The brute)- David Manning. Uitg.: Boek en Wereld nr.35.  Soft cover.  104 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
tn_eenzamepijnboom.jpg
553. De eenzame pijnboom-Lynn Westland. Westrn pocket. Sheriff serie nr.3.  1975. In mooie staat.  1,=
 
 
 

tn_Gemaskerdepostkoetsier.jpg

554. De gemaskerde post koetsier-Peter Harris. Western pocket. Sheriff serie nr9.  1976. In mooie staat. 1,=

 

 

 

 
 
 
tn_karlmayomnibus-1.jpg 
555.Karl May Omnibus (drie boeken in een band). Uitg.: onbekend. Hard cover gela- mineerd.  220 pag.  1960. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
.
 
tn_Manmethetbrandmerk-1.jpg 
556.De man met het brandmerk(Hunted wolf) -Robert Ames Bennet. Uitg.:Boek en Wereld nr.24. Soft cover. 118 pag. In goede staat. 2,=
 
 
 
 
 
 
tn_Schrikdervlakten-4.jpg
557. De schrik der vlakten (The range terror)- Bradford Scott. Walt Slade pocket nr.30. 1966.  In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_ConnyCollnr48-Dwarsdoordewoestijn.jpg 
559. Conny Coll pocket nr.48- Dwars door de woestijn. Uitg.:Ridderhof.  1973. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_connycollnr60-tweebrandendeogenjpg.jpg 
560.Twee brandende ogen-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.60.  1974.  159 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
561.Moordenaar en rechter. Wetsern Maxi strip nr.166. 192 pag. In mooie staat.  0,60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_ConnyCollnr42-SmokkelaarsinArizona.jpg
565. Conny Coll pocket nr.42-Smokkelaars in Arizona. Uitg.;Ridderhof, 1973. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_lasso376.jpg 
567. De wraak van een gevangene. Lasso western strip nr.376. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_JoeSilent-JoeSilentendeslomesheriff.jpg
569. Joe Silent en de slome sheriff-Ray Hunter. JS pocket nr.4.  144 blz.  1973. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_ConnyCollnr68-Triximistnooit.jpg

570. Conny Coll pocket nr. 68- Trixi mist nooit. Uitg.: Ridderhof, 1975. In mooie staat. 1,=

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
tn_RawhideKidnr6-RawhideKidalssheriff.jpg 
571.Rawhide Kid nr.6:Rawhide Kid als sheriff. Soft cover.  32 pag. Junior Press. 1970. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_RawhideKid9177.jpg 
573. Rawhide Kid. Sheriff Classics nr.9177. Stripboek. Soft cover. 1970. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_DurandoKid-Dedodelijkezweep.jpg
574. Durango Kid:De dodelijke zweep.  Sheriff CVlassics nr.9169.  Sodt cover. Uitg.: Classics ned. 1971. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_OutlawKidnr2-1.jpg 
575. Outlaw Kid nr.2: Gijzelaar. Soft cover.  1975. 39 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
tn_OutlawKidnr7-1.jpg 
577. Outlaw Kid nr.7:De waanzinnige van Monster Mountain. Soft cover.  1976.  40 blz. In goede staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Dalderwoestelingen-1.jpg
578.Het dal der woestelingen (The valley of the grim men) -Clem Yore. Uitg.:Boek en Wereld nr.19.  Soft cover. 112 pag. In mooie staat.  2,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Knokkenvoordevrede-1.jpg 
580. Knokken voor vrede. Stripboek.  Lasso serie nr. 305. Soft cover.64 blz.  In mooie staat.   0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_afscheidvanShabito-1.jpg
581. Het afscheid van Shabito. Western mini strip nr.247. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Dysonsterreur.jpg
582. Dyson's terreur-James Marshal.  Uitg.:Classics Lektuur, Naarden. Pocket. 128 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_StrijdomFortWest-1.jpg 
583. De strijd om Fort West. Stripboek. Lasso serie nr.367. Soft cover.  64 blz. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Manvandedaad.jpg 
584.Een man van de daad (The gun-fighter)-Robert Ames bennet. Uitg.:Boek en Wereld nr.21. Soft cover.  104 pag. In mooie staat.  2,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_Bonanza-2.jpg

586.Bonanza(Brand blotters)-William McLeod Raine. Uitg.:Boek en Wereld nr.20. Soft cover.  126 pag. In mooie staat.  2,50

 

 

 

 
 
 
tn_Bandietenleidster-ConnyCollnr27.jpg 
587. Bandietenleidster. Conn y Coll pocket nr.27. Uitg.: Kerco.  1971. Soft cover.  152 blz. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_davidcameron-1.jpg 
588. David Cameron-George F.Clark. Junior Jongensboeken serie nr.10. 1977. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_stadderlafaards-1.jpg
590. Western maxi srip nr.73. Stad der lafaards. Soft ciover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_dodelijkeslag-3.jpg
591. Western maxi strip nr.160. De dodelijke slag. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
tn_dronkenschutters-1.jpg
592. Dronken schutters. Western strip Lasso serie nr.251. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
tn_Boevennonderelkaar.jpg 
593.  Boeven onder elkaar. Western Maxi strip nr.135.   192 blz. In goede staat. 1,=
 
 
 
tn_verkeerdezet-2.jpg
594. Een verkeerde zet. Western strip Lasso serie nr.364. Soft cover.   In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_WapensvoorLobo-1.jpg 
595. Wapens voor Lobo. Stripboek. Marshall mini strip nr.217. Soft cover.  66 blz. In goede staat. 0,75
 
 
 
 
tn_karavaannaarRedRiver.jpg 
596. Karavaan naar Red River(Short cut to Red Red River)-Noel M.Loomis.; TV pocket nr.45.  1962. In mooie staat.  1,25
\
 
tn_rebelspion.jpg 
597.De rebe-spion-J.T. Edson.  Uitg.:Zuid ned. uitg.  Pocket J.T.Edson serie nr.1.  1969. 128 pag. In mooie staat.  1,=
 
 
 

tn_MaxBrand-Mannenvanstaal.jpg

598. Mannen van staal(the border Kid)-Max Brand.  MB serie nr.7. 1963. Soft cover. In goede staat. 1,=

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
tn_jimsilverbeslist.jpg 
601. Jim Silver beslist-Max Brand. MB pocket serie nr.27.   1964. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_MaxBrand-DezoonvanBlackJack.jpg 
604. De zoon van Black Jack- Max Brand. MB serie nr.89. 1970. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
tn_TrapperConny-ConnyColt.jpg
605. Trapper Conny-Conrad Kobbe. Conny Coll serie nr.80.  1976. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_valleiderrevolvers.jpg
 
614. De vallei der revolvers-Max Brand.  Uitg.:Sobelt/Het Goede Boek.  Hard cover. Uitleenbiblio- theek uitgave dus neutrale buitenzijde.   230 blz. In goede staat.  5,=
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr57-dekeizervanamerikajpg.jpg 
616.De keizer van Amerika-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.57.  1974.  159 pag. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
tn_ZuiveringinRoaringHorse-1.jpg 
617. Zuivering in Roaring Horse-Ernest Haycox. TV pocket nr.97.  1966. In goede staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr59-zijngrootstespeljpg.jpg
618.Zijn grootste spel-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.59.  1974.  158 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_terugkomstvandezilverdief-2.jpg 
619. De terugkomst van de zilverdeief-Gordon D. Shirreffs. Wild West serie. Soft cover. 126 blz. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 

 
 
tn_Grotetrek-1.jpg
622. Wild west  strip nr.3: De grote trek. Uitg.:Baldakijn. Soft cover.  96 blz. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
tn_Jachtopdebisons.jpg 
623. Wild West strip nt.6: jacht op de bisons. Uitg.: Baldakijn. Soft cover.  96 blz. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
tn_TexasRangers-3.jpg 
624. Wild West strip nr.9: De Texas Rangers.  Uitg.:Baldakijn. Soft cover.  96 blz. In mooiwe staat. 1,25
 
 
 
tn_Spelisuit-4.jpg 
625.Het spel is uit-Clifton Adams. Uitg.:Sari,Ridder- kerk. Western serie nr.2.  144 pag. In mooie staat. 1,=
 
 

tn_Zwarebeproeving-1.jpg

626.Een zware beproeving (Riders of the Red Ranges) -Clem Yore. Uitg.:Boek en Wereld nr.22.  Soft cover.  186 pag. In mooie staat.  2,50

 

 

 
 
 
 
 
tn_connycollnr26-babyjpg.jpg 
628.Baby-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.26. 2de dr.  159 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Doodsvijanden.jpg 
631.Doodsvijanden(Riders west)-Ernest Haycox. Uitg.: Boek en Wereld nr.23.  Soft cover. 120 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
 
 
 
 
tn_Baby.jpg 
632. Baby-Conrad Kobbe. Conny Coll pockey nr.26.  1971.  Uitg.:Kerco. 159 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
tn_Schurkalsvoorman-1.jpg 
633.Een schurk als voorman(Gun justice)- Jackson Cole. Uitg.:Boek en Wereld nr.36. Soft cover.  112 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
 
 
 

tn_RawhideKidalbumnr4.jpg

634. Rawehide Kid western album nr.4-De revolverheld. Stripboek. Uitg.:Classics Lektuur. In mooie staat.  0,75

 

 

 

 
 
 
tn_RawhideKidalbumnr6.jpg 
635. Rawhide Kid western album nr.6-Geen tijd voor uitleg. Stripboek. Uitg.: Classics Lektuur. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_OvervalindeKiowapas.jpg 
636. De overval in de Kiowa-pas -Billy Brand. Kluitman pocket Wildwest serie nt.J1241. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
tn_Valsbeschuldigd-2.jpg 
637. Vals beschuldigd-Jackn Barton.  Uitg.:Kerco.  Scout reeks nr.7.  Soft cover.  126 blz. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Sundance-DegrotegeestderSahaSapa.jpg 
640. De grote geest der Saha Sapa-John Benteen. Serie:Sundance de Geweldige nr.3.  uitg.: Kerco. 1974.  157 blz. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_MaxBrandnr97-Devrijbuiter.jpg641. Max Brand pocket nr.97-De vrijbuiter.  19712. 144 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_Wildgerucht-1.jpg

642. Conny Coll pocket nr.8:Wild gerucht. Uitg.:Kerco.  1969. In mooie staat. 1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
tn_Geheimvanfarm88.jpg 
643.Het geheim van farm 88 (Paradise bend)-William Patterson White. Uitg.: Boek en Wereld nr.41.  Soft cover. 102 pag. In mooie staat.  2,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_MaxBrandnr105-Montanarekentaf.jpg 
644.. Max Brand pocket nr. 105-Montana rekent af.  1972. 142 pag. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
645.Het spoor der vergelding. Max Brand serie nr.32. Uitg.:Zuid Ned.Uitg.  1965. 144 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Westernomnibusnr7.jpg
646. Western Omnibus nr.7.  Uitg.:Nooitgedacht.  Stripboek. Soft cover.  384 blz.  In mooie staat.  2,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_KarlMay-GeengoudvoorDiablo-1.jpg 
648. Karl May:Geen goud voor Diablo. Standaard Uitgeverij. Soft cover. 1975.  In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
tn_Westernomnibusnr3.jpg
649. Western Omnibus nr3. Uitg.:Nooitgedacht. Stripboek. Soft cover.  384 blz.  In mooie staat. 2,=  
 
 
 
 
tn_PhillisvandeHeuvelen.jpg
650.Phillis van de Heuvelen (Mavericks)-William McLeod Raine. Uitg.:Boek en Wereld nr.40. Soft cover.  128 pag. In mooie staat.  2,50

tn_RedClarkrijdtvoorMizDobbs.jpg 
651.Red Clark rijdt voor Miz Dobbs(Red Clark of the Arrowhead)-Gordon Young. Uitg.:Boek en Wereld nr.48. Soft cover. 124 pag. In mooie staat.  2,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_ConnyColl-Dewoesteling.jpg
654. Conny Coll:De woesteling. Conny Coll pocket nr.47. Uitg.: Kerco.  1973. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
tn_Stinkendgoud537JPG.jpg 
655.De Vogelvrije:Stinkend goud. Superstrip nr.537. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
tn_Spoorwegoorlog2JPGJPG.jpg 
656.Toldo Kid:De spoorweg ooerlog. Superstrip nr.193. 1972. 128 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_WapensmokkelaarsJPG.jpg 
657.Wapensmokkelaars. Strip. Super Reeks nr.370.  128 pag.  1978. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_BuitendewetJPG.jpg
658.De Vogelvrije:Buiten de wet. Superstrip nr.152. 128 pag.  1971. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Maskersaf-3.jpg
662. Maskers af-F.van Wieringen. Uitg.:De Lanteern,Utrecht. 1ste dr.  1958. Hard cover.  Scott Bowie serie nr.3.  150 blz.  Band en teken.:  A.Sevenster. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
tn_Gevaarlijkspoor-2.jpg 
663. Gevaarlijk spoor-Frank van Wieringen. Uitg.:De Lanteern,Utrecht.  1ste dr. 1959. Hard cover. Scott bowie serie nr.4.   142 blz.  Band en tekeningen:F.van Kallen.  In mooie staat. 4,=
 
 
 
tn_Wetvandewittewolf.jpg 
664. De wet van de witte wolf-Hal Dunning. Uitg.:Boek en Wereld, Groningen. Soft cover.  94 blz.  In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
tn_ConnyCollnr79-Zijdievanwapensleven.jpg
665. Conny Coll pocket nr.79-Zij die van de wapens leven. Uitg.: Ridderhof. 1976. In mooie staat. 1,= 
 
 
 
 
 
tn_TomMix.jpg
665. Tom Mix(mijn leven en  avonturen in het Wilde Westen) . Uitgave:Meulenhoff Uitgever Amsterdam.  Hard cover. 1ste dr.  1934.  176 blz.  In goede staat. 4,=
 
 
tn_ZwartePanters-2.jpg 
666. De Zwarte Panters(wel en wee van een indianenstam op de hollandsche prairie)-Joh. W.Eeekhof. Uitg.: Valkhoff & Co..  2de dr. Hard cover.  151 blz. Illustr.:Jan Lutz.  In mooie staat(hoekje uit blanco schutblad). 4,=
tn_connycollnr56-oldhickoryjpg.jpg 
667.Old Hickory-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.56. 1974.  158 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
tn_opgoedgeluknaarmexico-2.jpg
668. Op goed geluk naar Mexico-Walter Tomson. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1935.  Hard cover. 192 blz.+ 8 blz.Kluitman reklame.  Illustr.:Pol Dom.  In mooie staat.  5,=
 
tn_Gebrandmerktemannen-1.jpg
669.Gebrandmerkte  mannen. Max Brand serie nr.37. Uitg.:Zuid Ned.Uitg. 1966.  144 pag. In mooie staat. 1,50 
tn_MaxBrand-Dewet.jpg
670. Max Brand pocket nr.108. Zuid Ned. Uitg.  1972.  144 blz. In mooie staat. 1,=
tn_MaxBrand-Bloedvonnis.jpg
671. Max Brand pocket nr.110. Zuid ned.Uitg.  1972.  142 blz. In mooie staat. 1,=
tn_MaxBrand-hetgoudvanChristabel.jpg
672. Max Brand pocket nr.116. Zuid Ned. Uitg.  1973. 144 blz. In mooie staat. 1,=
tn_MaxBrand-Voorgalgenrad.jpg
673. Max Brand pocket nr.119: Voor galg en rad. Zuid Ned. Uitg.  1973.  144 blz. In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_Bankroof-3.jpg 674. De bankroof. Stripboek Lasso serie nr.238. Soft cover. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
tn_Laffesheriff-2.jpg 
675. De laffe sheriff.  Stripboek Lasso serie nr.239. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Schietenismoord.jpg
677. Schieten is moord. Lasso stripboek nr.148. Soft cover. 64 pag. In goede staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Koppigalseenezel-3.jpg 
678. Koppig als een ezel. Lasso stripboek nr.322. Soft cover. 64 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_Prijsvanverraad-2.jpg 
679. De prijs van verraad. Wild West classic stripboek nr.11. Soft cover.  64 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_schotinderug-4.jpg 
682. Een schot in de rug- Haycox Ernest. TV pocket nr.101.  1967. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_gokkeruittexas-1.jpg
685. Een gokker uit Texas-Lee Floren.  Prisma pocket nr.1429.  1970.   176 blz. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
tn_ZijnlaatsteborrelJPG.jpg 
688.Zijn laatste borrel. Superstrip nr.201.  128 pag. 1972. In mooie staat. 0,75

 
 
tn_Sundancenr7-Devlamvandehaat.jpg
690. Sundance nr.7:De vlam van de haat-John Benteen. Uitg.:Ridderhof. 1975. In mooie staat. 1,=
tn_MaxBrandnr91-LachendeCharlie.jpg
691. Max Brand nr.91: Lachende Charlie.  1971. In mooie staat.  1,=
 
 
tn_MaxBrandnr102-Wildebrastepaard.jpg
692. Max Brand nr.102: Wildebras te paard.  1972. In mooie staat.   1,=
 
 
tn_MaxBrandnr112-Mannenvanstaal.jpg
693. Max Brand nr.112: Mannen van staal.  1973. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
tn_MaxBrandnr114-Koningvandevlakte.jpg
694. Max Brand nr.114: Koning van de vlakte.  1973. In goede staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
WildWestTornadonr9-Destrijdbijlopgegraven.jpg
696. Wild West stripboek. Tornado serie nr.9-De strijdbijl opgegraven.  Soft cover.  96 blz. In goede staat.  1,25
 
 
 
tn_ZilverpijlOheenr442-desleutel.jpg
697.Zilverpijl de jonge hoofdman: De sleutel. Ohee reeks nr.442.  Soft cover.  36 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
 
 
 
 
WildWestTornadonr15-Tochtzondereinde.jpg
698. Wild West stripboek. Tornado serie nr.15-Tocht zonder einde. Soft cover.  96 blz.  In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
tn_VerradersterftJPG.jpg 
699.Een verrader sterft. Superstrip nr.195. 128 pag.  1972. In goede staat. 0,60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Indianenjacht-3.jpg
701.Indianenjacht. Zane Grey pocket nr.3. Uitg.: Zuid ned.Uitg.  1964.  160 pag. In mooie staat. 1,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_RawhideKidJuniorPressnr2.jpg 
703. Rawhide Kid stripboek Juniiorpress serie nr.2. Soft cover. 30 blz. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_indegreepvandemisdaadSheriffClassicsnr968.jpg
705. In de greep van de misdaad. Western strip Sheriff Classics nr.968. Soft cover. In goede staat. 1,=
 
 
 
 
706.Treurige Sam-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr. 25.  2de dr.  160 pag. In goede staat. 0,75
 
 
tn_connycollnr67-degrotedriejpg.jpg 
707.De grote drie-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.67.  1975.  193 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
tn_SpookruiterSheriffClassicsnr9113.jpg
708. De spookruiter. Western strip Sheriff Classics nr.9113. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_Rawhidekidsheriffclassicnr977.jpg
709. Rawhide Kid stripboek Sheriff Classics serie nr.977. De zwerver met het masker. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_WildWestTornadonr25-Dedesperado.jpg
710. De desperado. Western stripboek.   Tornado serie nr.25.  Uitg.:Nooit Gedacht. Soft cover. 96 blz. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
tn_HopalongCassidySheriffClassicsnr9180.jpg
712. Hopallong Cassidy- Rovers terroriseren de ooststad. Sheriff Classics nr.9180. Soft cover.  Uitg.: Classics Ned.  In mooie staat. 1,=
 
tn_bloedspoor.jpg
713.Bloedspoor. Stripboek Lasso serie nr.82. Soft cover.  65 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Ikwilnietdoden-1.jpg 
714.Ik wil niet doden. Stripboek Lasso serie nr.237.  64 pag. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_hopalongcassidy9208.jpg 
715. Hopalong Cassidy: geheimzinnige telegram. Sheriff Classics nr.9208. Stripboek. Soft cover. 1972. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
tn_HopalongCassidynr9216-1.jpg 
716. Hopalong Cassidy: Konkurrentie onder boeven. Stripboek Sheriff Classics nr. 9216.  1973. In goede staat.   1,=
 
 
 
 
 
 
tn_Rawhidekidsheriffclassicnr9110.jpg
717. Rawhide Kid stripboek Sheriff Classics serie nr.9110. Vrij worstelen in Mesa CVity. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_Rawhidekidsheriffclassicnr9115-WapensvanJJames.jpg 
718. Rawhide Kid stripboek Sheriff Classics serie nr.9115.  De wapens van Jesse James.  Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_sheriffachtertralies-1.jpg 
719. Sheriff achter tralies. Superstrip nr.183.  128 blz. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_Goedheidisgeenlafheid.jpg
720. Goedheid is geen lafheid. stripboek. Super Reeks nr.448.  130 blz. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 

tn_Rawhidekidsheriffclassicnr9116.jpg

721. Rawhide Kid stripboek Sheriff Classics serie nr.9116.  Eeen hopeloze zaak in Trigger Gap. Soft cover. In mooie staat. 0,75

 

 
 
tn_gebrokenspoor-1.jpg
722. Gebroken spoor. Stripboek. Super reeks nr. 434.  126 blz. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Koppigalseenezel-2.jpg
723. Koppig als een ezel. Stripboek. Super Reeks nr.392.  132 blz. Soft cover. In goede staat. 0,75
 
 
 
 
tn_havegunwilltravel-paladininpistooltehuurjpg.jpg 
724.Have gun will travel: Paladin in Pistool te Huur- Noel Loomis. Naar de TV filmserie.  Uitg.:Vanderhout & Co. 1966. Kieviet Reeks. In mooie staat. 1,50
 
tn_Jachtopmisdaad.jpg
725.Jacht op misdaad. Western strip Lasso serie nr.135. Soft cover. 65 pag. In goede staat. 0,60
 
 
 
 
tn_totvechtengedwongen-2.jpg
726. Tot vechten gedwongen. Cowboy Superstrip nr.518.  128 blz. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Schurkenonderelkaar-1.jpg 
727.Schurken onder elkaar. Western strip Lasso serie nr.232. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Yankee-HetverraadvankorporaalSpurs.jpg
728.Yankee Capt.U.S. Army:Het verraad van korporaal Spurs. Western strip Lasso serie nr.422. Soft cover. 64 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_schotinderug-5.jpg
729. Een schot in de rug. Western Maxi strip nr.74.  172 blz. Soft cover. In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_IJzersterkalibi-1.jpg 
730.Een ijzersterk alibi. Western strip Marshall serie nr.215. Soft cover. 66 pag. In goede staat. 0,60
 
 
 
 
 
 
 
tn_opdemanafjpg.jpg 
731.Op de man af-Allan Vaughan Elston. Uitg.:Sart, Ridderkerk. Western serie nr.3. , 160 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_revolvermanjpg-1.jpg
733.De revolverman (Trigger talk)-Bradford Scott. Walt Slade TV pocket nr.68.  1963. 128 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Rawhidekidsheriffclassicnr9140.jpg 
735. Rawhide Kid stripboek Sheriff Classics serie nr.9140.  Het duistere plan van graaf Zamora. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_brengmeznscalpjpg.jpg 
736.Breng me z'n scalp (Bring me his scalp)-John Benteen. Sundance pocket  nr.9.  160 pag.  1975. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Rawhidekidsheriffclassicnr9150.jpg 
738. Rawhide Kid stripboek Sheriff Classics nr.9150.  Opgejaagd. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr20-desterkemanjpg.jpg 
739.De sterke man-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.20. 2de dr.  1977.  160 pag. In goede staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
tn_RebellenvanLaredo-2.jpg
740.  De rebellen van Laredo. Superstrip nr.132. Serie:De vogelvrije. Soft cover.  124 blz. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_Strijdvoordewet.jpg
741. De strijd voor de wet- Orland Garr. Uitg.: Nooitgedacht.  Serie:Oeste nr.202. Mini Libros.  158 blz. Soft cover. In mooie staat. 2,=
 
tn_Stadvanlafaards.jpg 
742. Stad van lafaards- Clark Carrados. Uitg.:Nooitgedach Serie:Oeste.  nr.204.  Mini Libros. 158 blz. Soft cover. In mooie staat. 2,=
 
 
tn_Goudenlasso-1.jpg
743. De gouden lasso. Superstrip nr.167. Soft cover.  128 blz. In mooie staat.  0,75
 
 
 
tn_connycollnr64-desterrenbendejpg.jpg 
744.De sterrenbende-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.64.  1975.  160 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
tn_GarrockbendeJPG.jpg
745.De Garrock bende. Superstrip nr.187.  128 pag.  1972. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Adammet1000levens-1.jpg 
746.Adam met 1000 levens. Wild West strip Lasso serie nr.380. In goede staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_genadelozegunman.jpg 
747.De genadeloze gunman. Wild West strip . Serie:Western mini strip nr.259. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_SchoteninBangTown-5.jpg 
748.Schoten in Bang Town- Bradford Scott. Walt Slade TV pocket nr. 56. Uitg.:Zuid Ned.Uitg.  1963.  128 pag. In goede staat. 1,25 
 
 
tn_connycollnr61-manitouswaterenjpg.jpg 
749.Manitou's wateren-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.61.  1975. 160 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
tn_connycollnr19-koningderspelersjpg.jpg 
750.Koning der spelers-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.19. 2de dr.  1977.  160 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
 
tn_opvalsspoor.jpg
 
751.  Op vals spoor.  Western mini strip nr.245. Soft cover.  66 blz. In mooie stat. 0,75
 
 
 
 
tn_doorzetterwint-1.jpg
753. De doorzetter wint. Western mini strip nr.251. Soft cover. In mooie staat.
0,75
 
 
tn_connycollnr79-zijdievandewapenslevenjpg.jpg 
754.Zij,die van wapens leven-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.79.  1976.  191 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
 
tn_marshalisgevaarlijk-1.jpg 
756. De marshal is gevaarlijk- Ernwest  haycox. TV pocket nr.76.  In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_woordbreuk-1.jpg
757. Woordbreuk. Western mini strip nr.263. Soft cover.  66 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_jachtopdekiller-1.jpg
758. Jacht op de killer. Western mini strip nr.261.  Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_Sandysgeheim-1.jpg
759.  Sandy's geheim. Western mini strip nr.265. Soft cover. 65 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_geenkoudedouche.jpg
760.  Geen koude douche.  Western mini strip nr.201. Soft cover. 64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_VogelvrijverklaardedieniemandkendeJPG.jpg 
761.De vogelvrijverklaarde die nuiemand kende((The outlaw nobody knew)- Jackson Cole. Uitg.:Int. Roman Uitg.,Groningen. Soft cover.  86 pag. In mooie staat. 1,= 
tn_Gezworenvijanden.jpg 
762.Gezworen vijanden-Lee Floren. UMC pocket Colt Reeks nr.11. 1964.  159 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
tn_prijsvanverraad-1.jpg
763. De prijs van verraad.  Western mini strip nr.216. Soft cover.  64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_WesternOmnibusnr8.jpg 
764. Western Omnibus nr.8. Uitg.;Nooitgedacht.Stripboek.  Soft cover.  384 pag. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
tn_PistolenJim-2.jpg
765. Pistolen Jim. Western mini strip nr.227. Soft cover. 66 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_Metbloedgeschreven-1.jpg
766. Met bloed geschreven.  Western mini strip nr. 226. Soft cover.  66 blz. In mooie staat. 0,75
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Zwervendegunman-1.jpg768. De zwervende gunman. Wetsern mini strip nr.241. Soft cover.  64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_KoningvandeColt-1.jpg 
769.De koning van de Colt- Bradford Scott. Walt Slade pocket nr.37.  1968. Soft cover.  125 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 
tn_doodkomtsnel-1.jpg 
770. De dood komt snel- Chuck Adams. Western pocket  nr.11. Op voorzijde Dean Martin. uitg.:De Schorpioen. 1968. In mooie staat.  1,=
 
 
 
 
 
tn_Gestolentestament-1.jpg
771. Het gestolen testament. Superstrip nr.175.  128 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_uurvandewaarheid-1.jpg
772. Het uur van de waarheid. Marshall mini strip nr.230. Soft cover.  66 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Kogelsbluffenniet.jpg 
773. Kogels bluffen niet-Al Cody.  Kameel pocket nr.14.  Uitg.:De Vrijbuiter. 1971.  129 pag. In mooiwe staat.   1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Dokteropdevlucht.jpg
775. Dokter op de vlucht. Wild West Classics  strip nr.8. Soft cover.  64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_TweePistolenKidSheriffClassicsnr983.jpg 
776. Daar heb je de Conchos. Twee Pistolen Kid serie. Sheriff Classics nr.983. Soft cover. In goede staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_TweePistolenKidalbumnr1.jpg 
777. Twe Pistolen Kid. Classics Western album nr.1. Soft cover.  1977. In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr9-zonderhemgeencoltsjpg.jpg
779.Zonder hem geen colts-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.9.  1980.  158 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_connycollnr10-coltkoningjpg.jpg
780.Colt Koning-Conrad Kobbe. Conny Coll pocket nr.10.  1980.  160 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Uitdedoodherrezen-1.jpg
781. Uit de dood herrezen. Wild West Classics strip nr.42. Soft cover. 64 blz. In mooie staat.   0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_verbodentoegangvoorvreemden-3.jpg
782. Verboden toegang voor vgreemden. Wild West Classics strip nr.37. soft cover. 64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_ValsgeldnaarTexasJPG.jpg
783.Vals geld naar Texas(The seventh bullet) -Jackson Cole. Uitg.:Int. Romanuitgaven,Groningen. Soft cover.  94 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_loodbeslist-2.jpg
784. het lood beslist. Western mini strip nr.230. Soft cover. 64 blz. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_NachtelijkeovervalJPG.jpg
786.De nachtelijke overval (Troubled waters)-William Macleod Raine. Uit.:Intern. Romanuitgaven,Gron./A'dam. Soft cover. 102 pag. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_WesternWolfomnibusnr43.jpg 
788.Western Wolf Omnibus nr.43. 3 western romans.  3x49 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
tn_Revolverheldenkerenterug-1.jpg 
792. Revolverhelden keren terug(Gunfighters return)-L.Ernenwein. Pocket uit de Scout serie nr.1. Uitg.: Kerco. 1968. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_revolversopfortune-ranchjpg.jpg 
793.Revolvers op fortune-ranch-Sam BuckmanUitg.: Kerco,Ridderkerk. Pocket, Sheriff Serie. 1976.  128 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_oplevenendood.jpg
797. Op leven en dood. Max Brand serie nr.26. 1964. Soft cover. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
tn_Kellockomnibusnr4.jpg
799.Kellock Omnibus nr.4. Drie western romans. Kellock nrs. 7/11/12.  3x66 pag. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_SheriffBlueSteelschutblad.jpg 
800.Sheriff Blue Steel-Tom Gunn. Uitg.:De Combinatie, Rotterdam. Leesbibliotheek uitgave/ neutrale buitenzijde. Hard cover zwart linnen rug.  200 pag.  2,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_goudkoortsjpg.jpg
801.De goudkoorts (Cottenwood gulch)-Clarence E.Mulford. Uitg.; Boek en Wereld,Groningen. 1950. 192 pag. In goede staat(naam op schutblad). 1,50
 
 
 
 
 
 
tn_bonanzaalbum1.jpg 
802.Bonanza Album nr.1. Uitg.:Zuid Ned.U.M. 1961. Soft cover. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_MorganKanevz.jpg
803.U.S.Marshall Morgan Kane. Stripboek.  50 pag. De vrouwen- rover van Penasso/De sheriff van Satanta/Ster te koop. In goede staat.  1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Colt45nr789.jpg 
806.Colt 45 nr.789. De marshall en de bergwolven-Bill Murphy. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 

 
 

tn_Colt45nr749.jpg

807.Colt 45 nr.749

Grjaagd door gieren en coyotes-Dan Ferguson. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,= 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr990-tweepistolenkid.jpg 
809.Twee Pistolen Kid. Sheriff Classics nr.990. Soft cover. In mooie staat.
0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_Winchester44nr171.jpg 
810.Winchester 44 nr.171. Cannons revolverschuld- G.F.Unger. Soft cover.  48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_Winchester44nr31.jpg
811.Winchester 44 nr.31. De zonen van Mae Shannon-G.F. Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr998-tweepistolenkid.jpg 
812. Twee Pistoken Kid. sheriff Classics nr.998. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_Winchester44nr22.jpg 
813.Winchester 44 nr.22. Met de hand op de kolf- G.F.Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr9112-tweepistolenkid.jpg 
814. Twee Pistolen Kid. Sheriff Classics nr.9112. Soft ciover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
tn_Wandelendeheuvels.jpg
815.De wandelende heuvels (The walking hills)-Cliff Farrell. Uitg.:Mundus. Pocket SP 25.  190 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_Winchester44nr11.jpg 
816.Winchester 44 nr.11. Je moet doden amigo-G.F.Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
tn_GoudopdeK-Bar-T.jpg 
817. Goud op de K-Bar-T (Gold at K-Bar-T) -W.C. Tuttle. UMC boek. 1962. Hard cover met stofomslag.  207 blz. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_SheriffClassicsnr9124-tweepistolenkid.jpg
818. Twee Pistolen Kid. Sheriff Classics nr.9124. Soft cover. In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr966-KidColt.jpg 
821. Kid Colt. Sheriff Classics nr.966. Soft cover. In goede staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_DavyCrockett.jpg 
822.Davy Crockett. illustrated Classics nr.12.  1963. Soft cover. In mooie staat.  6,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_WesternMustangnr56.jpg 
824.Western Mustang nr.56. Koning onder de bluffers-Dany Coogan. Soft cover.  66 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Goudvandedemonenkloof-1.jpg
827. Buffalo Bill:Het goud van de demonenkloof-Max Miller. Uitg.;Kluitman Wild West serie J187.  1967.  157 pag. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
tn_WesternMustangnr80.jpg 
828.Western Mustang nr.80. Zijn vriend Joshua-Toddy Brett. Soft cover. 66 pag. In mmoie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_Nachthavik-Veedievenindeval-1.jpg 
829. Nachthavik:Veedieven in de val-Billy Brand. Kluitman Wild West serie nr.J125.  Deel 1 uit de Havik serie. 160 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_johnSlocum.jpg 
830. John Slocum:Weduwe Kate-Jake Logan.  Aktie pockets,Amsterdam. Playboy Western. 156 pag.  1983. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr9133-KidColt.jpg
831. Kid Colt. Sheriff Classics nr.9133. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr9134-KidColt.jpg
832. Kid Colt. Sheriff Classics nr.9134. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_Onrechteistwraak-1.jpg 
833.Onrecht eist wraak- Roe Richmond. Uitg.:Sari. Pocket uit de Western Serie nr.4.  160 pag. In mooie staat. 1,= 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr9136-KidColt.jpg
834. kid Colt. Sheriff Classics nr.9136. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_Zilverpijl-Delist.jpg
835.Zilverpijl:De list -Frank Sels.  Western stripboek. Uitg.:Drukkerij Het Volk. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
tn_Zilverpijl-Despaanseruiter-1.jpg 
836.Zilverpijl:De spaanse ruiter- Frank Sels. Western stripboek. Uitg.:Drukkerij Het Volk. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
tn_SheriffClassicsnr9142-KidColt.jpg
837. Kid Colt. Sheriff Classics nr.9142. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
tn_OmhetgoudvanDakota.jpg 
838.Om het goud van Dakota(Dakota boomtown)- Frank Castle. Uitg.:Mundus Pocket SP27.  191 pag. In mooie staat. 1,25
 
 

 
 
 
 
 
 
tn_sanfrancisco19061972jpg.jpg 
840.Conny Coll nr.4:San Francisco 1906. Uitg.; Kerco.  1972.  159 p-ag. In mooie staat.  2,=
 
 
 
 
 
tn_Moordendoodslag-4.jpg 
841.Moord en doodslag (Death  calls the turn)- Bradford Scott. Walt Slade pocket nr.25.  Uitg.:Zuid Ned. Uitg. 1966.  128 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
tn_dixielandjpg.jpg 
842.Conny Coll nr.53: Dixieland-Conrad Kobbe. Uitg.:Ridderhof. 1974.  160 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
tn_codywolfjpg.jpg 
844.Conny Coll nr.50:De Cody wolf-Conrad Kobbe. Uitg.;Ridderhof.  1974.  160 pag. In mooie staat.  1,25
 
 
 
 
 
 
tn_Gringo1.jpg 
845.Gringo nr.1 stripboek. Soft cover.  68 pag. 1966. In goede staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 

tn_karavanennaarhetwestenjpg-1.jpg 
846.Zane Grey nr.33: Karavanen naar het westen Fighting Caravans). Uitg.;Zuid Ned.Uitg. /Centrale Uitgeverij.  1973.  144 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
 
 
tn_Gringo5.jpg
847.Gringo nr.5. Stripboek. Soft cover. 68 pag. In redelijke staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Gemerktekogels-2.jpg 
849.Gemerkte kogels-Rex Quintin. Lucky pockets.  128 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
tn_Eigenzinnigesheriff-2.jpg 
850.Een eigenzinnige sheriff-Edwin Booth. Lasso serie nr.13. Soft cover.  126 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
tn_Mannenvanstaal-2.jpg
851.Mannen van staal-John Moore.  Uitg.:Kerco. 1967.  128 pag. pocket. In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_SheriffKingnr3-1.jpg 
852.Sheriff King nr.3-De dood wacht in Crumble City. Serie: Toppers in strip. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
tn_TenwestenvanSantaFe-2.jpg 
853.Ten westen van Santa Fe-Hobby Duke. Schorpioen Wild West roman nr.18. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
BonanzaClassicsnr2902.jpg
855. Bonanza Classics nr.2902.  Stripboek. Soft cover. 1970. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Gijzelingvz.jpg 
858.De gijzeling. Stripboek. Lasso Special nr.6. 64 pag. Soft cover.  Uitg.: Nooitge- dacht. In mooie staat. 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
tn_Bessy131.jpg 
861.Bessy nr.131-De ver- dwaalden. Standaard Uitg. 1978. Soft cover.  28 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
tn_BuffaloBill-1.jpg 
862.Buffalo Bill. Illustrated classics nr.15.  1962. Soft cover. In mooie staat. 8,=
 
 
 
 
 
 
tn_SamenzweringvanPontiacTopillustratedclassics.jpg
863.  De samenzwering van Pontiac-Francis Parkman. Top Illustrated Classics nr.46. Soft cover.  1973.  45 blz. In mooie staat.  2,=
 
 
tn_WittewolfvanCarsinGrove-2.jpg 
864.De witte wolf van Carsin Grove-Will de Balleuil. Uitg.: J.N.Voorhoeve. 1ste dr. 1966. Soft cover met stof omslag.  173 pag. Illustr.: Beckman. In mooie staat.  2,=
tn_DanielBoone.jpg 
865.Daniel Boone-John Bakeless. Illustrated Clasic nr.5.  1956. Soft cover. In mooie staat.  6,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_Veedievenmoetenhangen.jpg
867. Wild West omnibus  nr.18. 3 westerns. Veedieven moeten hangen/ Genade voor recht/ Pete Clayton neemt wraak. Uitg.: De Schorpioen. In mooie staat.  2,=
 
 
 
 
 
tn_PecosBill-BestemmingYuma.jpg 
869. Pecos Bill:Bestemming Yuma. Pocket Classics nr.1712. Stripboek.  Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
tn_PecosBill-hetBowiemes.jpg
870. Pecos Bill:Het Bowie mes.  Pocket Classic nr.1720. Stripboek. Soft cover. In mooie staat. 1,=
 
 

 
tn_WesternWolfnr89.jpg
871.Western Wolf nr.89. Drie mannen zonder angst-Toddy Brett. Soft cover. 66 pag.In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_SchoteninMainstreetJPG.jpg 
872.Schoten in Mainstreet (Guns on mainstreet)-Gunn Halliday. Uitg.:Williams Ned. Classics Western pocket nr. 11.  127 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_westernwolfnr41.jpg
875.Western Wolf nr.41. Smerige dollars-Toddy Brett. Soft cover. 66 pag.In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
 
tn_WesternWolfnr43.jpg
876.Western Wolf nr.43. De spoorweghaaien-Danny Coogan. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_WesternWolfnr46.jpg 
878.Western Wolf nr.46. De halsband party-Dany Coogan. Soft cover.In goede stat. 0,75
 
 
 
 
 
 

tn_WesternWolfnr50.jpg

879.Western Wolf nr.50. Tom kelly vermist-Glenn Stirling. Soft cover.66 pag.In mooie staat.0,75


 
tn_westernwolfnr55.jpg 
880.Western Wolf nr.55.Het slachtoffer van meineed-Glenn Stirling. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_westernwolfnr57.jpg 
881.Western Wolf nr.57. Wolvenjagers-Glenn Stirling. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_westernwolfnr58.jpg 
882.Western Wolf nr.58. Kruisvuur-Dany Coogan. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_WesternWolfnr64.jpg
883.Western Wolf nr.64. Wielen razen westwaarts-Dany Coogan. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
 
 
tn_westernwolfnr66.jpg 
884.Western Wolf nr.66. Wit is de dood-Don Patterson. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
tn_westernwolfnr67.jpg 
885.Western Wolf nr.67. Vuur in de nacht-Toddy Brett. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 

tn_WildWestromannr91.jpg
887.Wild West roman nr.91-Zij schoot als een revolverman -Ringo Clark. Soft cover.  66 pag. In mooie staat.  0,75
 
 
 
 
tn_westernwolfnr69.jpg 
888.Western Wolf nr.69. De ranger komt-Mark Zorro. Soft cover. 66 pag.In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
tn_Winchester44nr41.jpg 
889.Winchester 44 nr.41:De Powder River Trail-G.F.Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
tn_WesternWolfnr72.jpg 
890.Western Wolg nr.72. De jakhalzen-Mark Zorro. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
 
 
 
 
 
tn_westernwolfnr73-1.jpg
891.Western Wolf nr.73. De drie staten bende-Rod Cameron. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
 
tn_WesternInfernonr2.jpg 
892.Western Inferno nr.2. Redde wie zich redden kan- U.H.Wilken. Soft cover.  66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternInfernonr8.jpg 
892.Western Inferno nr.8. Vlammen boven de Mississippi-G.F.Waco. Sioft cover. 66 pag.In mooie staat. 0,75
tn_WesternMustangnr16.jpg 
893.Western Mustang nr.16. In naam der wet-Pat Anderson. Soft cover.  66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr19.jpg
894.Western Mustang nr.19. Zijn bloed schreeuwde om wraak- G.F.Waco. Soft cover.  66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr29.jpg
895.Western Mustang nr.29. Bloedgoud-Bill Robinson. Soft cover.  66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr30.jpg
896.Western Mustang nr.30. Poort van de witte dood-Danny Coogan. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
tn_WesternMustangnr53.jpg
897.Western Mustang nr.53. De beul-Mark Zorro. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr54.jpg
898.Western Mustang nr.54. Spoor naar het hiernamaals- Danny Coogan. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
 
tn_WesternMustangnr35.jpg
899.Western Mustang nr.35. Gedreven door vertwijfeling- Mark Zorro. Soft cover. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr36.jpg
900.Wetsern Mustang nr.36. De truc van een moordenaar-Bill Robinson. Soft cover.  66 pag. In mooie staat. 0,75
tn_WesternMustangnr37.jpg
901.Wetsern Mustang nr.37. Schot in het donker -Ken Wyttman. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
tn_WesternMustangnr41.jpg
902.Western Mustang nr.41. De grote ontsnapping-Mark Zorro. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr42.jpg
903.Western Mustang nr.42. In de mijn van de dood-G.F. Waco. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr46.jpg
904.Western Mustang nr.46. Laaiende haat-Mark Zorro. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr56-1.jpg
905.Western Mustang nr.56. Koning onder de bluffers-danny Coogan. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
tn_WesternMustangnr59.jpg
906.Western Mustang nr.59. Verraad--Ben Williams. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr65.jpg
907.Western Mustang nr.65. Laat de woestijn hun verslanden-Ray Franklin. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
tn_WesternMustangnr67.jpg
908.Western Mustang nr.67. De rode duivels- O' Hara. Soft cover. 66 pag.In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr69.jpg
909.Western Mustang nr.69. De dood als partner- O'Hara. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternMustangnr79.jpg
910.Western Mustang nr.79. Het graf in colorado-U.H.Wilken. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
 
tn_WesternMustangnr85.jpg
911.Western Mustang nr.85. Een vuist vol zilver-Joe Atkins. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_WesternWolfnr76.jpg
912.Western Wolf nr.76. Old Tuffy blaast de hel aan-toddy brett. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
tn_WesternWolfnr77.jpg
913.Western Wolf nr.77. Tussen twee vuren-Ben Williams. soft cover. In mooie staat. 0,75
 
tn_westernwolfnr78.jpg
914.Western Wolf nr.78. Wet van de wolven-Pat Anderson. Soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
tn_westernwolfnr83.jpg
915.Western Wolf nr.83. Dal der tranen-Toddy Brett. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
tn_WesternWolfnr90.jpg
916.Western Wolf nr.90. Als Kelly sterft-Ben Williams. soft cover. 66 pag. In mooie staat.0,75
tn_WesternWolfnr99.jpg
917.Western Wiolf nr.99. Handelaar in dode zielen-John Grey. Soft cover.66 pag.  In mooie staat. 0,75
tn_wildwestromanomnibusnr15jpg.jpg
918.Wild West Roman Omnibus nr.15. Bevat nrs.65,72 en 75. Soft cover. In mooie staat. 2,=
 
tn_wildwestromanomnibusnr20jpg.jpg
919.Wild West Roman Omnibus nr.20. Bevat nrs. 95, 96 en 97. In mooie staat (puzzels ingevuld). 1,50
 
 
 
 
 
tn_johnhaynesomnibusnr8favorietjpg.jpg
922.John Haynes Omnibus  nr.8. Bevat nrs.15,en 16 met elk 2 westerns. Soft cover. In mooie staat. 2,= 
 
tn_Colt45nr684.jpg 
923.Colt 45 nr.684. Sterven wil ik in Nevada-Frank Glaser. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_Colt45nr747.jpg 
924.Colt 45 nr.747. De hellehonden van Amarillo- U.H.Wilken. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_Colt45nr782-1.jpg 
925.Colt 45 nr.782. Een revolver job voor Johnny Rocco-Frank Glaser. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr877.jpg
926.Colt 45 nr.877. De prijs van een sheriff-Bill Fargo. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_Colt45nr879.jpg 
927.Colt 45 nr.879. De karavaan van de dood- Rex Hayes. Soft cover. 48 pag. In goede staat. 1,=
 
tn_Colt45nr894.jpg 
928.Colt 45 nr.894. De dodenfarm bij de Rio Feliz- Jack Morton. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_rebelvanTexasnr7.jpg 
929.Rebel van Texas nr.7 -Thomas Thompson.  Soft cover. 64 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_Winchester44nr105.jpg
930.Winchester 44 nr.105-Big River Ji-G.F.Unger. Soft cover.  48 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
tn_Jaguar81-43.jpg 
931.Jaguar nr.81/43. King Maverick.  Soft cover. 50 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
tn_TexasKid224.jpg 
932.Texas Kid nr.224. Wapen te huur. Soft cover.  50 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_TexasKid280.jpg 
933.Texas Kid nr.280. De sage van Wild Bill Hickok- J.W.Buel. soft cover.  62 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_TexasKid287.jpg
934.Texas Kid nr.287. Dorst naar wraak-Les Wiollox. Soft cover. 62 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_TexasKid293.jpg
935.Texas Kid nr.293. De snelste schutter-Merle m. Funk. Soft cover.  63 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_TexasKid299.jpg
936.Texas Kid nr.299. De laatste wilde stad-G.F. Unger. Soft cover. 63 pag. In mooie staat. 1,25
 
tn_WildWestromannr110-1.jpg
937.Wild west roman nr.110. Sterf in het gloiende zand-H.S.Sharon. Soft cover.  66 pag. In mooie staat. 0,75
tn_WildWestromannr152.jpg
938.Wild West roman nr. 152. Ik vecht voor mijn land-Will O' Connor. Soft cover. 66 pag. In mooie staat. 0,75
tn_WildWestromannr167.jpg
939.Wild West roman nr.167. Sarah loog en Marek moest sterven-Glen Stirling. 66 pag. In mooie staat. 0,75
tn_Westernspecialomnibusnr3.jpg
940.Western Special omnibus nr.3.  Soft cover. In goede staat. 1,=
 
tn_Winchester44nr67.jpg 
941.Winchester 44 nr.67. Engelen uit de hel-G.F.Unger. Soft cover.  48 pag. In mooie staat. 0,75
tn_Winchester44nr121.jpg
942.Winchester 44 nr.121. Wie geen genade kent-G.F.Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 0,75
tn_Winchester44nr131.jpg
943.Winchester 44 nr.131. Eenzame wolf-G.F.Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 0,75
tn_Winchester44nr136.jpg
944.Winchetser 44 nr.136. De hinkende wolf-G.F.Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie stat. 0,75
tn_Winchester44nr139.jpg
945.Winchester 44 nr.139. Kom terug Sloan-G.F. Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 0,75
tn_Winchester44nr145.jpg
946.Winchester 44 nr.145. De weg naar Kendal Cane-G.F. Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat.0,75
 
tn_Winchester44nr148.jpg
947.Winchester 44 nr.148. Voor  Mary-Ann door de hel-G.F.Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_Winchester44nr170.jpg
948.Winchester 44 nr.170. Uitstel van executie-G.F. Unger. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_CrazyWest173.jpg
949.Crazy West nr.173. Schiet hem neer-Steven  C. Lawrence. Soft cover.  49 pag. In mooie staat. 0,75
tn_CrazyWest181.jpg
950.Crazy West nr.181. Donovans taak-Todhunter Ballad. soft cover. 48 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_CrazyWest298.jpg
951.Crazy West nr.298. Van vriend tot doodsvijand- Cameron Judd. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 0,75
 
tn_CrazyWest314.jpg
952.Crazy West nr.314. Rechtspraak zonder genade-Peter McCurtin. Soft cover. In goede staat. 0,75
tn_Colt45nr293.jpg 
953.Colt 45 nr.293. Leven om te doden...doden om te leven-Bill Murphy. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 

tn_Colt45nr420.jpg
955.Colt 45 nr.420. Reis in de dood-U.H.Wilken.  Soft cover. 48 pag.. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_Colt45nr473.jpg
956,Colt 45 nr.473. Een msn genaamd Henderson. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_Colt45nr490.jpg
957.Colt 45 nr.490. De geheimzinnige vier-Lex Lane. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_BuffaloBill1deberedenscherpschuttersvz.jpg
958.Buffalo-Bill:vijf spannende avonturen uit het oude wilde westen. Uitg.: Skarabee,Laren.  Soft cover.  177 pag.  In mooie staat.  3,= 
 
 
 
 
 
 
tn_Colt45nr716.jpg
962.Colt 45 nr.716. Toen sheriff Turner sterven moest-Lex Lane. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_Colt45nr721.jpg
961.Colt 45 nr.721. De grote bluf-Russel A.Bankson. Soft cover. 48 pag. In goede staat. 1,=
 
tn_Colt45nr725.jpg
962.Colt 45 nr.725. De partner van de duivel- Frank Glaser. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr732.jpg
963.Colt 45 nr.732. Glenda's onverbiddelijke manschappen-Bill Murphy. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr781.jpg
964.Colt 45 nr.781. Dodendans in de Brasada-Bill Murphy. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr780.jpg
965.Colt 45 nr.780. Zijn laatste kogel-Rex Hayes. soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr783.jpg
966.Colt 45 nr.783. Zoals tijgers in het zadel-Jack Morris. soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr784.jpg
967.Colt 45 nr.784. Op het spook van de dood-Bill Fargo. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr789-1.jpg
968.Colt 45 nr.789. De marshall en de bergwolven-Bill Murphy. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr791.jpg
969.Colt 45 nr.791. Duel van doodsvijanden-Luke Sinclair. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_Colt45nr965.jpg
970.Colt 45 nr.965. De nacht der bandieten-Mark Shannon. Soft cover. In goede staat. 1,=

 
tn_OldSurehandvz.jpg
972.Karl May:Old Surehand. Standaard Uitgeverij. 1977. Soft cover. 31 pag. In mooie staat. 2,=
 
tn_joesilentlachthetlaatstjpg.jpg
973.Joe Silent lacht het laatst- Ray Hunter. Joe Silent pocket nr.1.  144 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
974.Karl May:De verdwenen Chuck wagon. Standaard Uitgeverij. 1969. Soft cover.  29 pag. In mooie staat. 2,=
tn_CaptainConchonr34-Hetafgrijzenvandeeerstewinter.jpg 
975.Captain Concho nr.34:Het afgrijzen van de eerste winterBill Murphy. Soft cover.  48 pag. In mooie staat.0,75
 
 
tn_TexasKidnr235.jpg
977.Texas Kid nr.235:De moord op Billy jowett-Clay Randall. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
tn_TexasKidnr499.jpg
978.Texas kid nr.499/W159: terminus jericho-james Kane. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
tn_TexasKidnr328.jpg
980.Texas Kid nr.328/W102:Lynch hem-Chuck Adams. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_TexasKidnr412.jpg
981.Texas Kid nr.412/W130: De dood van een wetsdienaar -Dan Roberts.  Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 1,=
tn_TexasKidnr306.jpg
982.Texas Kid nr.306:Killer aan de keten-Lee Martin. Soft cover.  63 pag. in mooie staat.  1,25
 
 
tn_Geheimvandespookrotsen.jpg
984.Het geheim van de Spookrotsen-S.M.van der galien. Uitg.;De Banier, utrecht. 1ste dr. 1974. Hard cover gelamin. Deel 4 van de Rode Antilope serie. 147 pag. Illustr.:Ben Horsthuis. In mooie staat.  5,=
tn_Wagenindewildernis-1.jpg 
985.Wagen in de wildernis- S.M.van der Galien. Uitg.: De Banier,Utrecht. 1ste dr. 1974. Hard cover gelamin. Deel 1 van de Rode Antilope serie.  142 pag. Illustr.:Ben Horsthuis. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_OldShatterhandalsdetective-3.jpg
988.Old Shatterhand als detective. In een nieuwe bewerking naar de engelse opvatting door J. van Hene- gouwen(=A.P.van den Aardweg).  Uitg.:A.van Gelder(zonder imprint). 1948. Hard cover.  138 pag. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_zondedervaderen-1.jpg
992.De zonde der vaderen. Conny CVoll pocket nr.15. Uitg.:Kerco.  1970.  159 pag. In mooie staat. 0,75
 
 
 
 
 
 
 
tn_WapensvanMaccameronJPG.jpg
994.De wapens van Maccameron(The guns of Maccameron)-William Hopson. Uitg.:De Vrijbui- ter/De Schorpioen. Kameel pocket nr.22. 1972. 128 pag. In mooie staat. 1,=
tn_landroofjpg.jpg 
995.Landroof(Texas land grab)-Johnny Nelson. Uitg.; Williams U.M. Classic Western pocket nr.9.  128 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
tn_KarlMayOmnibus-4.jpg
996.Karl May Omnibus. Bewerkt door Henri van Hoorn. Hard cover.  221 pag. +/- 1962.  In mooie staat. 5,=
 
tn_KarlMayOmnibusuitgTroukens.jpg
997.Karl May Omnibus. Uitg.:L.Troukens,Hofstade.  1958. 220 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_LoneRangerClassicsnr4-3.jpg
1002.Lone ranger Classics stripboek nr.4-Het rivierge- vecht. Uitg.:Classics Ned. 1970. Soft cover. In mooie staat. 2,50
 

 
 
 
 
 
 
tn_sheriffbillendeheldvandevilspointjpg.jpg 
1007.Sheriff Bill en de held van Devil's Point-Rolf Ulrici. Uitg.:West friesland U.M.  Witte Raven pocket nr.J543.  143 pag. In goede staat. 1,= 
 
 
 

 
 
 
 
tn_zijneigenvijandtexaskidjpg.jpg
1012.Texas Kid nr.268:Zijn eigen vijand-Richard Meade. Soft cover. 63 pag. Schorpioen roman. In mooie staat. 0.75
 
tn_wetvaneendwingelandtexaskidjpg.jpg 
1013.Texas Kid nr.274:De wet van een dwingeland-Burt Arthur. Soft cover.  63 pag. Schorpioen roman. In mooie staat. 0,75
 
tn_GunsmokeClassicsnr4.jpg
1014.Gunsmoke Classics stripboek nr.4-De bekente- nis. Uitg.:Classics Ned.  1970. Soft cover. In mooie staat.  2,50
 
tn_sagavanwildbillkickoktexaskidjpg.jpg 
1015.Texas Kid nr.280:De saga van Wild Bill Kickok- J.W.Buel. Soft cover. 63 pag. Schorpioen roman. In mooie staat. 0,75
 
tn_tijdomtesterventexaskidjpg.jpg
 1016.Texas Kid nr.310:Tijd om te sterevn-F.Glaser. Soft cover. 63 pag. Schorpioen roman. In mooie staat. 0,75
 
tn_GunsmokeClassicsnr17-1.jpg
1017.Gunsmoke Classics stripboek nr.17-Het doek valt voor Daniel Drew. Uitg.; Classics Ned.  1972. Soft cover. In mooie staat. 2,50
 
 
tn_WegnaarhetWesten-2.jpg 
1019.De weg naar het Westen-Francis Parkman. Stripboek. Top Illustrated Classics nr.52. Soft cover. 1973. In mooie staat.  2,50
tn_GardenioCarmenJPG.jpg
1020.Gardenio Carmen-G. Aimard. Vrij naverteld door Wouter Frans.  1934. Soft cover. 64 pag. In mooie staat.  4,=
tn_DonaFlorJPG.jpg 
1021.Dona Flor-Gustave Aimard. Uitg.:Gebrs E&M Cohen.  2de dr. 1903. Hard cover.  247 pag. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_OphetoorlogspadJPG.jpg 
1025.Op het oorlogspad (eene Indianen geschiedenis)-Otto Bergmann(naar het duitsch). Uitg.:onbekend. nr.502.  Hard cover. 127 pag.  +/- 1924. In mooie staat. 6,=
 
tn_RanchoaandeLianenbrugJPG.jpg 
1026.De Rancho aan de Lianenbrug-Gustave Aimard. Uitg.:gebr.E.& M. Cohen,Arnhem/Nijmegen. 2de dr. 1903. Hard cover. 194 pag. In goede staat. 3,=
tn_Honderdgeweren.jpg 
1027.Honderd geweren-Robert Macleod. Texas Kid roman nr.208. Uitg.: De Schorpioen. Soft cover.  49 pag. In mooie staat. 1,=
 
 
 
 
 
 
tn_Suizendespeer.jpg 
1029.De suizende speer- Spencer Ray. Uitg.:Wonderland,haarlem. 1ste dr. +'- 1957. Hard cover . 123 pag. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
tn_Pelsjagersengouddelvers.jpg 
1030.Pelsjagers en gouddelvers-H.Henszen Veenland. Uitg.:W.D. Meinema. 2de dr. 1970. Hard cover.  128 pag.  Illustr.:Ben Horsthuis. In mooie staat. 3,=
 
 
tn_Woudlooper1stedrukDBolle.jpg 
1031.De Woudlooper (schetsen en tafereelen uit de wouden en prairien van Amerika)-Gabriel Ferry. Met woord vooraf van:J.J.A. Gouverneur. Uitg.:D.Bolle.  7de dr.  364 pag. Hard cover. Met 8 platen naar teekeningen van J.Scheidl Jr.  In goede staat. 5,=
tn_IndianeninhetnieuwsJPG.jpg
1032.Indianen in het nieuws-J.J.Schilstra. AO boekje nr.496.  1954. Soft cover. 16 pag. In mooie staat. 2,=
 
 
 
tn_TedMarshendepaardendieven-1.jpg 
1033.Ted Marsh en de paardendieven-H.Henszen Veenland. Uitg.:W.D. Meinema.  2de dr. Hard cover.  90 pag. Illustr.: ben Horsthuis. In mooie staat.  3,=
tn_PekeWotawJPG.jpg 
1034.Peke Wotaw(een blanke onder de indianen)-Emil Fischer. Vertaling:A.D. Hildebrand. Uitg.:A. Rutgers, Naarden. 1ste dr. 1944. Hard cover. 137 pag. Illustr.:K.Staudinger.  band: J.Ypey. In goede staat. 5,=