Jeugdboeken 2


 

1.De rovers van de Bias Baai-Adri van Wittenburg  serie:jeugdleven  illustr.P.Stempels   in mooie staat  4,=
tn_loodsvanvlissingen-1.jpg 
2. Frans Naerebout:De loods van Vlissingen- J.Stamperius. Uitg.:Egner, Den Helder. 1ste dr. 1928. Soft cover.(geniet boekje). 86 blz. In goede staat. 3,=
 

tn_phieltenberge.jpg 

3.Phiel ten Berge haar klas en haar krant-H.Wolffenbuttel van Rooyen.  Hard cover. Uitg.: H.Meulenhoff A'dam.  1ste dr. 1939. Illustr. en bandtek.:Nans van Leeuwen.   190 blz. In mooie staat.  3,=

tn_nannievanheusde.jpg 
4. Nannie van Heusde-Emmy Tollenaar. Uitg.:Kluitman.  Hard cover linnen omplakt.   1ste dr. Serie;In de vacantie B meisjes boeken.  Illustr.:Nans van Leeuwen.  188 blz. In mooie staat.  4,=

=
tn_Kekdeeskimo.jpg 
5. Kek de Eskimo(De avonturen van Kek den jongen koper-eskimo)-N. van hichtum. Uitg.: Kluitman. 3de druk. 1939. Hard cover.  181 blz. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat.   4,=
 
tn_Jockindierenland.jpg 
6. Jock in dierenland (leesboekje voor onze jongeren)-verteld en geillustreerd door D. Rudeman.  uitg.;Mulder & Zoon,A'dam.  no.185A. Hard cover.   28 blz. In mooie staat.   2,=

7.Pierlepans en zijn vrinden-J.H. Veenkamp   1959  in goede -/-  staat   1,50
tn_100dagenavontuur.JPG 
8. 100 dagen avontuur-
J.P.van Snellenberg. Hard cover. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  serie:De Goede Kameraad. 1ste dr. Illustr.:van Looy. In goede staat.  5,=
tn_vanherdersjongen.jpg 
9. Van herdersjongen tot diamantkoning-Hans Dominik. Hard cover. Uitg.;Kluitman.  1ste dr. Illustr.:Pol Dom. 252 blz.  + 3 blz.bibliotheek. In mooie staat.   4,=
 
tn_schipdenoordpooljpg.jpg 
10.Het schip De Noordpool- C.Wilkeshuis. Uitg.:G.B. van Goor Zonen's U.M.  2de dr. 1956. Van Goor's Zilverserie  nr.8. Soft cover.  80 pag. In mooie staat. 1,50
 

11.Victor Gauvain-P.Tesselhoff   in mooie staat    3,=
12.De lantaarnopsteker-Miss Cummins   Tip top serie   in goede staat  3,=
tn_zwerversvanhetGrooteLeger.jpg 
13. De zwervers van het groote leger-P.Visser. uitg.: Kluitman. Serie:In de vacantie. A.Jongensboeken. Hard cover.  3de dr.  208 blz. Illustr.:W.Hardenberg. in goede staat.  5,=
 
 
 
 
 
tn_Metdekampeer-autoopreis.jpg 
15. Met de kampeer-auto op reis -P. van Abkoude jr. Uitg.: Kluitman.  2de druk.  1930. Hard cover.  204 blz. Illustr.:D.A.Bueno de Mesquita. In mooie staat. 5,=
 
tn_JanvanBeek-2.jpg 
16. Jan van Beek-J.B. Schuil. Uitg.: H.J.W. Becht. 5de dr.  1947. Hard cover. 304 blz. Illustr.:Ton Hulse. In mooie staat.   4,=
 
 
 
17.Tijdbom aan boord-Johan Hidding.  Hard cover met stofomslag (Hans Borrebach). Edward Smit serie deel 5. Uitg.:Kok Kampen 1965. 
Iin mooie staat     3,50
tn_Marijkevandetimmerman.jpg 
18.Marijke van de timmer- man -Aafje Bruyn. Uitg.; van Gorcum,Assen. serie: Naar het Zonlicht nr.29. Soft cover. 2de dr. 1950.  64 pag. Illustr.:Aafje Bruyn. In mooie staat. 3,=
 
tn_tweezusters.jpg 
19. Twee zusters-Marie. uitg.: Callenbach,Nijkerk. Hard cover. 90 pag. In mooie staat.   2,=

 
 
tn_Boschjesclub.jpg 
21. De Boschjesclub- Nannie van Wehl. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M.  Nieuwe uitgave (derde druk). 1932. Hard cover.  223 blz. Platen en bandtekening:Nans van Leeuwen. In mooie staat.  4,=
 
22.De spionnen-Sibe van
Aangium. Hard cover met
stofomslag. Uitg.:T.Wever,
Franeker.  In mooie staat.
2,=
tn_schermgaatop-1.jpg 
23. Het scherm gaat op- Cas van Dijk. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam. 1ste dr. Hard cover. 205 blz. Illustr.: Rie Reinderhoff. In goede staat.   3,=
tn_GaragevanBommel.JPG 
24. Garage van Bommel-R.Feenstra. Uitg.:Thiem, Zutphen. Hard cover.  2de dr.  1946. In goede staat.  4,=
tn_MagischeWitvoet.jpg 
25. De magische Witvoet (The magnificent  barb) -Dana Faralla. Uitg.:Zuid Ned.U.M. ,den Haag.  1ste dr. Hard cover met stofomslag. 172 pag. Illustr.:Paul Laune. In mooie staat. 3,=
 
 

 
27. De laatste der groote
scouts-helen Cody Wetmore.
hard cover. Uitg.:Groot
Nederland,Amsterdam. 1930.
Slowoord:Zane Grey. In mooie
staat.  4,=
tn_geuzen-1.JPG
28. De geuzen-J.B.de Liefde. 
uitg.:Kok,Kampen.  4de dr.
Hard cover. In goede staat.  2,=
 
tn_wraakvandeblauwewolf-1.jpg 
29. De wraak van de blauwe wolf-Niek van der Voort. Hard cover gelamineerd. Uitg.:Kok, Kampen. tekeningen:Jack kramer. Omslag:Hans Borrebach. In mooie staat.  4,=
 
30.Avontuur in de wolken-
Robert Carson. Met stof
omslag.  Uit.:v.Tuyl in
Zaltbommel.  In mooie
staat.  2,=
tn_wraakvandeblauwewolf-2.jpg 
31. De wraak van de blauwe wolf-Niek van Noort. Uitg.:Kok. 1ste dr. Soft cover met stofomslag. Omslag:Hans Borrebach.  Tekeningen:Jack Kramer.  146 blz. In mooie staat.  4,=
 

32.Het meezennest in de Alpen-Rein Valkhof   in mooie staat   3,=
tn_kinkindekabel.JPG 
33. Kink in de kabel-C.A.
Meijer.  Uitg.:Kok,Kampen. hard cover met stofomslag. 
1ste dr.  Illustr.:H.Homburg. 1954.  In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
tn_roversballade.jpg 
36. Roversballade(de herberg in de Spessart)-Dick van Swol. Nederl. bewerking van het filmverhaal Das Wirthaus  im Spessart. boek geillustr.met foto's uit desbetr. film. Uitg.:V.A .Kramers, 's Gravenhage. hard cover.  1ste dr.   88 blz. In mooie staat.   4,=
tn_ivaloheteskimomeisje.jpg 
37. Ivalo het eskimomeisje -Margaretha van Bommel. Uitg.: Het Goede Boek,Bussum.  hard cover gelamineerd.  1ste dr.  6 tekeningen en bandomslag:Ben Fokker. 88 blz. + 6 blad. uitgevers reklame.  In mooie staat.   3,=
tn_KeizerWitlapdeEerste.jpg 
38. Keizer Witlap de Eerste (de geschiedenis van een jongen die mier werd)-Luigi Bertelli. Uitg.:W.J.Thieme & Cie.  Hard cover.  1936.  241 blz.  Met kleurenplaten van Chiastri Carlo Firenze. In mooie staat.  4,=
 
39.Wolken en zon-P.A. de
Rover. Met stofomslag.
Uitg.:Jan Haan,Groningen.
4de druk.  Hard cover.
Illustr.:Henk Poeder, In
mooie staat.  3,=
tn_school-idyllen.jpg
40. School-Idyllen- Top Naeff.  Uitg.:H.J.W.Becht.  1ste dr. Goedkoope uitgave. Hard cover.  212 blz. Met een portret van de schrijfster. In mooie staat.  3,50
 
tn_vrolijkefransjes.jpg 
41.Vrolijke Fransjes. Uitg.: onbekend. 1940. 48 pag. Teken.:Karel van Seben.  Fo0rmaat:26x32,5 cm. In goede staat. 4,=
 
42.Een strijd om Rome-Felix Dahn  1ste deel    2de druk   in mooie staat      2,= 
tn_HotseHiddes.jpg
43.Hotse Hiddes 3: De watergeus-Sibe van Aangium. Uitg.:J.N.Voorhoeve,Den Haag. 3de dr. Hard cover gelamineerd.  180 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
tn_vuuropderots-2.jpg 
44.Het vuur op de rots- Jef Bruyninckx.  Uitg.;P.D.Bolle, R'dam.  1ste dr. hard cover met stofomslag.   221 blz.  Illustr.:H.Pieck. In goede staat.  5,=
 
tn_Voetbalclubvandevierdeklas.jpg
45.De voetbalclub van de vierde klas-Leonard Roggeveen. Uitg.G.B.van Goor Zonen's U.M.. 2de druk.  Soft cover met flappen.  Serie:De Nieuwe Serie nr.II.  127 blz. Illustr.:Felix Hess. In mooie staat.  4,=
 
tn_sunnywest.jpg 
46.Sunny West-Theo Frank. Uitg.:Kluitman.  Serie:In de vacantie. A.Jongensboeken.  1ste dr. Hard cover.  187 blz. Illustr.:Pol Dom.  In mooie staat.  5,=
tn_kamponderdennen.jpg 
47.Een kamp onder dennen- W.van Vueren. Uitg.:H.J.W. Becht. Hard cover met stofomslag.  1ste dr.  1928.  229 blz. Illustr.:H.Pieck.  In mooie staat.  7,=
tn_monusavonturenopaarde.jpg 
48.Monus' avonturen op aarde-A.D.Hildebrand. Uitg.: Meulenhoff , A'dam.   Hard cover,gelamineerd. Bandtekening en illustraties:Maarten Toonder.  In mooie staat.   1ste dr.  6,=
2de dr.  4,=
 
tn_Haanopdemesthoop.jpg 
49.De haan op de mesthoop- jan Post.  Vijf en twintig fabels. Uitg.:Bruna.  1ste dr.  1946. Hard cover.  71 pag.  Teken.:Jaap Pronk. In mooie staat.  4,=
 
tn_Diemooiebal.jpg 
50.Die mooie bal-U.Tuinstra. Uitg.:A.Voorhoeve.  1ste dr.  1937. Hard cover.  68 pag. Illustr.:Gerard van den Hoven van Genderen. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
52.De Otters-Chr.v. Abcoude.Uitg.: Kluitman. 4de dr.Illustr.:O.Geerling.
In goede staat.   4,=
53.Prins en bedelknaap-Mark Twain  Knal Serie. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  6de druk    Illustr.: Rie Reinderhoff    in mooie staat   4,=
tn_hollandschejongens.jpg 
54.Hollandsche jongens- Chr.van Abkoude. Uitg.:Kluitman.  Hard cover.  2de dr.  1920.  Geillustr.; O.Geeling.   216 blz. + 8 blz. catalogus Kluitman. In mooie staat.     5,=
 
tn_sprookjesschat.jpg
55. Sprookjesschat.  uitg.: onbekend.  serie:46.  Hard cover.  68 blz. Met kleuren platen. Aan eind van elk verhaal staat een hakenkruis afgedrukt. In goede staat. 15,=
 
 
tn_joodscheslavinvz.jpg 
56.De Joodsche Slavin- J. Ihlenfeld.  Een verhaak uit den tijd van Titus.  Uit het hoogduitsch naverteld en vaqn aantekeningen  voorzien door J.A.Wormser.  uitg.:J.H.Kok te Kampen.  2de dr.  Hard cover.  288 blz.  In mooie staat.  5,=
 
tn_Echterobbedoes-1.jpg 
57.Een echte robbedoes- Nanda. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1932. Hard cover met stofomslag. Serie:In de Vacantie. B Meisjesboeken.  188 pag. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat. 4,=
 
 

 
tn_amsterdam-bataviain24uur.jpg
59. Amsterdam - Batavia in 24 uur-Nor Heerkens.  Uitg.: Jeugdbibliotheek n0.38A.  Soft cover. 125 blz.  Illustr.:Frans Mandos tzn.   In mooie staat. 5,=
 
tn_metdeuivernaarmelbourne.jpg 
60. Met de Uiver naar Melbourne- Nor Heerkens. Uitg.;Jeugdbibliotheek n0. 36A.  Soft cover.  125 blz. verlucht met origineele foto's en kaarten. 30ste - 45ste duizend tal. In goede staat.  5,=

 


 
61.De avonturen van Dik
Trom.  met stofomslag.
10de druk.  Illustr.:Joh.
Braakensiek.  In goede
staat.   4,=
tn_VanNimfenenKabouters.jpg 
62.Van Nimfen en Kabouters. Sprookjes en sagen vertaald door Felicie Jehu. Uitg.;J.Philips Kruseman,'s Gravenhage. serie:Zonneschijn Bibliotheek deel 9. Hard cover. 1ste dr.  87 pag. Met 1 kleur illustr. In mooie staat.m  5,=
 
 
63.Postduiven voor de prins-
A.D. Hildebrand.  3de druk.
Hard cover. Band en illustr. J.F.Doeve.  In mooie staat.      4,=
64.Penalty-Jan Pintel. Hard
cover,gelamineerd. Uitg.:
Jeugdland,Heemstede. In
mooie staat.  1,50
 
65.Gouden vacantiedagen-I.R.
Hoekstra   1932   Illustraties:
Netty Heyliggers    In goede
staat     4,=
tn_zoonvandiktrom.JPG 
66.De zoon van Dik trom-C.Joh.Kieviet. Uitg.: Valkhoff & Co. Teekeningen:
Joh.Brakensiek.  Bandtek.: Henri Pieck. Hard cover.  16de dr.  In mooie staat.    4,=
 
67.Jongensleven-Edmondo
de Amicis   door W.Seiffert
en M.ten Brink      Derde
geillustreerde druk   Uitg.:
Holkema en Warendorf  
In mooie staat      4,=
tn_PeterTingelTangel.jpg
68.Peter Tingeltangel- Friedrich Raff. Ned.bewerk.: V.Jr. Uitg.: Drukkerij en U.M. Voorwaarts,Rotterdam. 1ste dr.  1928. Hard cover. 120 pag. In mooie staat.  3,=
 
tn_levenvanmeliekedehoningbijjpg.jpg
69.Het leven van Melieke de honingbij-Coen Hamers. Uitg.:Bijenstand Mellona en  Adelshoeve N.V.,Santpoort.  Hard cover linnen rug.  1950.  24 pag.  Illustr.:Herman Nygh. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_mijnvrienddepindaman.jpg 
70.Mijn vriend de pindaman- Linda Erics. Uitg.:jeugdcommissie van het ned.bijbelgenootschap. 1ste dr. 1949. Soft cover.  tekeningen:W.G.van de Hulst Jr.  16 blz. In mooie staat.  2,=

 
tn_hiephiephoeravoorakkerwoude.jpg
71.Hiep hiep hoera voor Akkerwoude-H.de Roos. Uitg.: Kluitman. Zonnebloem serie.  6de dr.  1968. Hard cover met stofomslag.  128 pag.  Illustr.: G. van Straaten. In mooie staat. 2,50

 
 
tn_treinhbsers-1.JPG 
72.Trein HBS'ers-Henriette van der Kop. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr. 1937. Illustr.:Rie Reinderhoff.
hard cover. In mooie staat.  4,=
tn_jodyenhethertenjong.jpg 
73.Jody en het hertejong- Majorie Kinnan Rawlings. Hard cover  met stofomslag.  Uitg.: Ad.M.C.Stok Zuidholl. Uitg. Mij. Den Haag.  1ste dr.   1947.  Formaat: 18,5 x 23 cm. In mooie staat.   8,=
 
 
tn_DiamantenvandenPeruaanWorishoffersReisavonturen.jpg
75.De diamanten van den Peruaan(tochten door Brazilie en Peru)-S.Worishoffer. Serie: S.Worishoffer Reisavonturen. Uitg.:H.J.W.Becht.  Hard cover. 405 pag.  3de dr. 1925. In goede staat.  6,=
 
76.Jongens van Jan de Wit-
Charles Krienen.  Met stof
omslag.  In goede staat.  2,=
tn_tempelderleugen-1.jpg 
77. De tempel der leugen- J.B.Harris Burland.   Uitg.: N.V. Neerlandia,Utrecht.   Serie: Bibliotheek  van het gellustr. Stuiversblad.   Soft cover.   192 blz. In mooie staat.  3,=
tn_norasgeheim.jpg
78.Nora´s geheim/Mies Loman. Hard cover met stofomslag. Uitg.: H.J.W.Becht,A'dam.   1ste dr. Illustr.:H.Pieck.  In goede staat.
4,=
tn_tweelingietenmarianne.jpg 
79.De tweeling Iet en Marianna-Suus Knottenbelt.  Uitg.:W.J. Thieme & Cie,Zutphen. Hard cover.   1ste dr.  1936.  134 blz. In mooie staat.  4,=
tn_lestbest.jpg 
80.Lest best-Fenand van den Oever. Hard cover met stof omslag.  Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 2de dr.   187 blz. In mooie staat.   3,=
 
81.Amsterdam-J.G.Kramer   2de dr. 1927    Bandtek.:J.H.Lutz    Tekeningen:Louis Raemaekers   in mooie staat    4,=
82.Harry en Kwartje in de ruimte-A.D. Hildebrand        Band en illustr.: Marten Toonder. Uitg.:Meulenhoff. 1ste dr. 1961 . Hard cover.  159 pag.   in mooie staat   3,=
 
 
 
 
 
84.Kek de jonge koper-eskimo-N.van Hichtum    met stofomslag   4de dr.  Geillustr.G.van Staaten   in mooie staat    2,=
 
 

tn_LariatspelenJPG.jpg

86.Lariatspelen-Ph. Tossijn. Uitg.:s.v.De Pijl ,Leuven. 1942. Mijlpaal serie no.10. Soft cover. 71 pag. In goede staat. 3,=

 
 
 
 
tn_Avontuurlijketochtvaneenwoonwagen.JPG 
88.Een avontuurlike tocht met een woonwagen-Ch.Beck. Uitg.:H.J.W.Becht,A'dam. Hard cover met stofomslag. illustr.: H.Pieck. Serie:Voor rakkers en bengels.  In mooie staat.  5,=
 
89. Vier dagen van spanning
-T. van Beem Paleologo.
Hard cover met stofomslag.
Uitg.:H.J.W.Becht,A'dam.
1ste dr.  Illustr.:Rie  Reinder
hoff.  In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_oomarthurvertelt.jpg 
91. Oom Arthur vertelt:De verstekeling. Uitg.; Boekenhuis Veritas,Den Haag. Hard cover.  56 blz. In mooie staat.  2,=
tn_Heldin-1.jpg 
92.Een heldin-A.C.Kuiper. Uitg.:Kluitman.  2de dr. 1915. Hard cover.  257 blz.  Illustr.: Louis Raemaekers.  In mooie staat. 5,=
 
tn_MetdeKLMnaarIndie.jpg 
93. Met de KLM naar Indie- J.M.de Feijter en A.Viruly. Uitg.:P.Noordhoff.  3de dr.  1939.  146 pag. Hard cover. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_jaapennikibijoompiet.jpg
94. Jaap en Niki bij oom Piet -T.Hellinga Zwart.  Uitg.; G.B.van Goor Zonen's Uitg.Mij. 1ste dr.  1955. Soft cover.   48 blz. Serie:Jaap en Niki.  Plaatjes: Johanna Bottema. In mooie staat.  3,=
 
tn_jaapennikibijdevliegerwedstrijd-1.jpg
95. Jaap en Niki bij de vliegerwedstrijd-T.Hellinga Zwart. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's Uitg.Mij.   1ste dr.  1955. Soft cover.  48 blz. Serie:Jaap en Niki.  plaatjes:Johanna Bottema. In mooie staat.  3,=

 
tn_gulliversreizen.jpg
96.Gulliver's Reizen- Jonathan Swift.  Vertaald naar de nieuwe uitgave van PadraicColum. Hard cover.   Uitg.:Thieme,Zutphen. 1ste dr. Illustr.:Willy Pogany.  322 blz.  In mooie staat.     3,=
 
97.Met Jet en Ine in een
woonwagen-J.H.Brinkgreve
Entrop. Uitg.:Kluitman. Serie:In de vacantie.serie B meisjesboeken.
Illustr.:Miep de Feijter. 1ste 
dr. In mooie staat. 4,=
tn_Vroolijkevertellingen.jpg 
98.Vroolijke vertellingen-C. Joh.Kieviet. Uitg.:Valkhoff & Co.,Amersfoort.  1ste dr. 1909. Hard cover.  238 blz. Illustr.:W.K.de Bruin e.a. In mooie staat.   5,=
 
 
 
tn_koenvaartomdekaap.jpg 
99.Koen vaart om de Kaap- E.van Achterhoek. Uitg.: Jeugdland,Heemstede.  Hard cover gelamineerd.  1ste dr. In  mooie staat.   2,=