Jeugdboeken 2


 

1.De rovers van de Bias Baai-Adri van Wittenburg  serie:jeugdleven  illustr.P.Stempels   in mooie staat  4,=
tn_loodsvanvlissingen-1.jpg 
2. Frans Naerebout:De loods van Vlissingen- J.Stamperius. Uitg.:Egner, Den Helder. 1ste dr. 1928. Soft cover.(geniet boekje). 86 blz. In goede staat. 3,=
 

tn_phieltenberge.jpg 

3.Phiel ten Berge haar klas en haar krant-H.Wolffenbuttel van Rooyen.  Hard cover. Uitg.: H.Meulenhoff A'dam.  1ste dr. 1939. Illustr. en bandtek.:Nans van Leeuwen.   190 blz. In mooie staat.  3,=

tn_nannievanheusde.jpg 
4. Nannie van Heusde-Emmy Tollenaar. Uitg.:Kluitman.  Hard cover linnen omplakt.   1ste dr. Serie;In de vacantie B meisjes boeken.  Illustr.:Nans van Leeuwen.  188 blz. In mooie staat.  4,=

=
tn_Kekdeeskimo.jpg 
5. Kek de Eskimo(De avonturen van Kek den jongen koper-eskimo)-N. van hichtum. Uitg.: Kluitman. 3de druk. 1939. Hard cover.  181 blz. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat.   4,=
 
tn_Jockindierenland.jpg 
6. Jock in dierenland (leesboekje voor onze jongeren)-verteld en geillustreerd door D. Rudeman.  uitg.;Mulder & Zoon,A'dam.  no.185A. Hard cover.   28 blz. In mooie staat.   2,=

7.Pierlepans en zijn vrinden-J.H. Veenkamp   1959  in goede -/-  staat   1,50
tn_100dagenavontuur.JPG 
8. 100 dagen avontuur-
J.P.van Snellenberg. Hard cover. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  serie:De Goede Kameraad. 1ste dr. Illustr.:van Looy. In goede staat.  5,=
tn_vanherdersjongen.jpg 
9. Van herdersjongen tot diamantkoning-Hans Dominik. Hard cover. Uitg.;Kluitman.  1ste dr. Illustr.:Pol Dom. 252 blz.  + 3 blz.bibliotheek. In mooie staat.   4,=
 
tn_schipdenoordpooljpg.jpg 
10.Het schip De Noordpool- C.Wilkeshuis. Uitg.:G.B. van Goor Zonen's U.M.  2de dr. 1956. Van Goor's Zilverserie  nr.8. Soft cover.  80 pag. In mooie staat. 1,50
 

11.Victor Gauvain-P.Tesselhoff   in mooie staat    3,=
12.De lantaarnopsteker-Miss Cummins   Tip top serie   in goede staat  3,=
tn_zwerversvanhetGrooteLeger.jpg 
13. De zwervers van het groote leger-P.Visser. uitg.: Kluitman. Serie:In de vacantie. A.Jongensboeken. Hard cover.  3de dr.  208 blz. Illustr.:W.Hardenberg. in goede staat.  5,=
 
 
 
 
 
tn_Metdekampeer-autoopreis.jpg 
15. Met de kampeer-auto op reis -P. van Abkoude jr. Uitg.: Kluitman.  2de druk.  1930. Hard cover.  204 blz. Illustr.:D.A.Bueno de Mesquita. In mooie staat. 5,=
 
tn_JanvanBeek-2.jpg 
16. Jan van Beek-J.B. Schuil. Uitg.: H.J.W. Becht. 5de dr.  1947. Hard cover. 304 blz. Illustr.:Ton Hulse. In mooie staat.   4,=
 
 
 
17.Tijdbom aan boord-Johan Hidding.  Hard cover met stofomslag (Hans Borrebach). Edward Smit serie deel 5. Uitg.:Kok Kampen 1965. 
Iin mooie staat     3,50
tn_Marijkevandetimmerman.jpg 
18.Marijke van de timmer- man -Aafje Bruyn. Uitg.; van Gorcum,Assen. serie: Naar het Zonlicht nr.29. Soft cover. 2de dr. 1950.  64 pag. Illustr.:Aafje Bruyn. In mooie staat. 3,=
 
tn_tweezusters.jpg 
19. Twee zusters-Marie. uitg.: Callenbach,Nijkerk. Hard cover. 90 pag. In mooie staat.   2,=
tn_inhetwitteland.jpg 
20. In het witte land- Herman Steylen. Een oorspronkelijk romantisch jeugdverhaal van eskimo's en rendieren in het hoge noorden.  Uitg.:G.B.van Goor Zonen's Uitg.Mij. 1ste.dr.  1939.  189 blz. Hard cover met stofomslag. Illustr. en bandtekening: Rein Stuurman. In mooie staat.  5,=
tn_Boschjesclub.jpg 
21. De Boschjesclub- Nannie van Wehl. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M.  Nieuwe uitgave (derde druk). 1932. Hard cover.  223 blz. Platen en bandtekening:Nans van Leeuwen. In mooie staat.  4,=
 
22.De spionnen-Sibe van
Aangium. Hard cover met
stofomslag. Uitg.:T.Wever,
Franeker.  In mooie staat.
2,=
tn_schermgaatop-1.jpg 
23. Het scherm gaat op- Cas van Dijk. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam. 1ste dr. Hard cover. 205 blz. Illustr.: Rie Reinderhoff. In goede staat.   3,=
tn_GaragevanBommel.JPG 
24. Garage van Bommel-R.Feenstra. Uitg.:Thiem, Zutphen. Hard cover.  2de dr.  1946. In goede staat.  4,=
tn_MagischeWitvoet.jpg 
25. De magische Witvoet (The magnificent  barb) -Dana Faralla. Uitg.:Zuid Ned.U.M. ,den Haag.  1ste dr. Hard cover met stofomslag. 172 pag. Illustr.:Paul Laune. In mooie staat. 3,=
 
tn_opdenhallenburg.jpg 
26. Op den Hallenberg-A.J. van der Knaap. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  serie:In de vacantie. A.Jongens boeken.  Illustr.:Pol Dom. Hard cover.  192 blz. In mooie staat.  4,=

 
27. De laatste der groote
scouts-helen Cody Wetmore.
hard cover. Uitg.:Groot
Nederland,Amsterdam. 1930.
Slowoord:Zane Grey. In mooie
staat.  4,=
tn_geuzen-1.JPG
28. De geuzen-J.B.de Liefde. 
uitg.:Kok,Kampen.  4de dr.
Hard cover. In goede staat.  2,=
 
tn_wraakvandeblauwewolf-1.jpg 
29. De wraak van de blauwe wolf-Niek van der Voort. Hard cover gelamineerd. Uitg.:Kok, Kampen. tekeningen:Jack kramer. Omslag:Hans Borrebach. In mooie staat.  4,=
 
30.Avontuur in de wolken-
Robert Carson. Met stof
omslag.  Uit.:v.Tuyl in
Zaltbommel.  In mooie
staat.  2,=
tn_wraakvandeblauwewolf-2.jpg 
31. De wraak van de blauwe wolf-Niek van Noort. Uitg.:Kok. 1ste dr. Soft cover met stofomslag. Omslag:Hans Borrebach.  Tekeningen:Jack Kramer.  146 blz. In mooie staat.  4,=
 

32.Het meezennest in de Alpen-Rein Valkhof   in mooie staat   3,=
tn_kinkindekabel.JPG 
33. Kink in de kabel-C.A.
Meijer.  Uitg.:Kok,Kampen. hard cover met stofomslag. 
1ste dr.  Illustr.:H.Homburg. 1954.  In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
tn_roversballade.jpg 
36. Roversballade(de herberg in de Spessart)-Dick van Swol. Nederl. bewerking van het filmverhaal Das Wirthaus  im Spessart. boek geillustr.met foto's uit desbetr. film. Uitg.:V.A .Kramers, 's Gravenhage. hard cover.  1ste dr.   88 blz. In mooie staat.   4,=
tn_ivaloheteskimomeisje.jpg 
37. Ivalo het eskimomeisje -Margaretha van Bommel. Uitg.: Het Goede Boek,Bussum.  hard cover gelamineerd.  1ste dr.  6 tekeningen en bandomslag:Ben Fokker. 88 blz. + 6 blad. uitgevers reklame.  In mooie staat.   3,=
tn_KeizerWitlapdeEerste.jpg 
38. Keizer Witlap de Eerste (de geschiedenis van een jongen die mier werd)-Luigi Bertelli. Uitg.:W.J.Thieme & Cie.  Hard cover.  1936.  241 blz.  Met kleurenplaten van Chiastri Carlo Firenze. In mooie staat.  4,=
 
39.Wolken en zon-P.A. de
Rover. Met stofomslag.
Uitg.:Jan Haan,Groningen.
4de druk.  Hard cover.
Illustr.:Henk Poeder, In
mooie staat.  3,=
tn_school-idyllen.jpg
40. School-Idyllen- Top Naeff.  Uitg.:H.J.W.Becht.  1ste dr. Goedkoope uitgave. Hard cover.  212 blz. Met een portret van de schrijfster. In mooie staat.  3,50
 
tn_vrolijkefransjes.jpg 
41.Vrolijke Fransjes. Uitg.: onbekend. 1940. 48 pag. Teken.:Karel van Seben.  Fo0rmaat:26x32,5 cm. In goede staat. 4,=
 
42.Een strijd om Rome-Felix Dahn  1ste deel    2de druk   in mooie staat      2,= 
tn_HotseHiddes.jpg
43.Hotse Hiddes 3: De watergeus-Sibe van Aangium. Uitg.:J.N.Voorhoeve,Den Haag. 3de dr. Hard cover gelamineerd.  180 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
tn_vuuropderots-2.jpg 
44.Het vuur op de rots- Jef Bruyninckx.  Uitg.;P.D.Bolle, R'dam.  1ste dr. hard cover met stofomslag.   221 blz.  Illustr.:H.Pieck. In goede staat.  5,=
 
tn_Voetbalclubvandevierdeklas.jpg
45.De voetbalclub van de vierde klas-Leonard Roggeveen. Uitg.G.B.van Goor Zonen's U.M.. 2de druk.  Soft cover met flappen.  Serie:De Nieuwe Serie nr.II.  127 blz. Illustr.:Felix Hess. In mooie staat.  4,=
 
tn_sunnywest.jpg 
46.Sunny West-Theo Frank. Uitg.:Kluitman.  Serie:In de vacantie. A.Jongensboeken.  1ste dr. Hard cover.  187 blz. Illustr.:Pol Dom.  In mooie staat.  5,=
tn_kamponderdennen.jpg 
47.Een kamp onder dennen- W.van Vueren. Uitg.:H.J.W. Becht. Hard cover met stofomslag.  1ste dr.  1928.  229 blz. Illustr.:H.Pieck.  In mooie staat.  7,=
tn_monusavonturenopaarde.jpg 
48.Monus' avonturen op aarde-A.D.Hildebrand. Uitg.: Meulenhoff , A'dam.   Hard cover,gelamineerd. Bandtekening en illustraties:Maarten Toonder.  In mooie staat.   1ste dr.  6,=
2de dr.  4,=
 
tn_Haanopdemesthoop.jpg 
49.De haan op de mesthoop- jan Post.  Vijf en twintig fabels. Uitg.:Bruna.  1ste dr.  1946. Hard cover.  71 pag.  Teken.:Jaap Pronk. In mooie staat.  4,=
 
tn_Diemooiebal.jpg 
50.Die mooie bal-U.Tuinstra. Uitg.:A.Voorhoeve.  1ste dr.  1937. Hard cover.  68 pag. Illustr.:Gerard van den Hoven van Genderen. In mooie staat. 3,=
 
 

51.De trottoirs van Chicago      (Let no man write my epitaph)- Willard Motley. Uitg.:Zuid Holl. U.M.,Den Haag. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. 311 pag. Cultuurserie. 1959. Met foto's uit gelijknamige film.  In mooie staat      4,=
52.De Otters-Chr.v. Abcoude.Uitg.: Kluitman. 4de dr.Illustr.:O.Geerling.
In goede staat.   4,=
53.Prins en bedelknaap-Mark Twain  Knal Serie. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  6de druk    Illustr.: Rie Reinderhoff    in mooie staat   4,=
tn_hollandschejongens.jpg 
54.Hollandsche jongens- Chr.van Abkoude. Uitg.:Kluitman.  Hard cover.  2de dr.  1920.  Geillustr.; O.Geeling.   216 blz. + 8 blz. catalogus Kluitman. In mooie staat.     5,=
 
tn_sprookjesschat.jpg
55. Sprookjesschat.  uitg.: onbekend.  serie:46.  Hard cover.  68 blz. Met kleuren platen. Aan eind van elk verhaal staat een hakenkruis afgedrukt. In goede staat. 15,=
 
 
tn_joodscheslavinvz.jpg 
56.De Joodsche Slavin- J. Ihlenfeld.  Een verhaak uit den tijd van Titus.  Uit het hoogduitsch naverteld en vaqn aantekeningen  voorzien door J.A.Wormser.  uitg.:J.H.Kok te Kampen.  2de dr.  Hard cover.  288 blz.  In mooie staat.  5,=
 
tn_Echterobbedoes-1.jpg 
57.Een echte robbedoes- Nanda. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1932. Hard cover met stofomslag. Serie:In de Vacantie. B Meisjesboeken.  188 pag. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat. 4,=
 
 

 
tn_amsterdam-bataviain24uur.jpg
59. Amsterdam - Batavia in 24 uur-Nor Heerkens.  Uitg.: Jeugdbibliotheek n0.38A.  Soft cover. 125 blz.  Illustr.:Frans Mandos tzn.   In mooie staat. 5,=
 
tn_metdeuivernaarmelbourne.jpg 
60. Met de Uiver naar Melbourne- Nor Heerkens. Uitg.;Jeugdbibliotheek n0. 36A.  Soft cover.  125 blz. verlucht met origineele foto's en kaarten. 30ste - 45ste duizend tal. In goede staat.  5,=

 


 
61.De avonturen van Dik
Trom.  met stofomslag.
10de druk.  Illustr.:Joh.
Braakensiek.  In goede
staat.   4,=
tn_VanNimfenenKabouters.jpg 
62.Van Nimfen en Kabouters. Sprookjes en sagen vertaald door Felicie Jehu. Uitg.;J.Philips Kruseman,'s Gravenhage. serie:Zonneschijn Bibliotheek deel 9. Hard cover. 1ste dr.  87 pag. Met 1 kleur illustr. In mooie staat.m  5,=
 
 
63.Postduiven voor de prins-
A.D. Hildebrand.  3de druk.
Hard cover. Band en illustr. J.F.Doeve.  In mooie staat.      4,=
64.Penalty-Jan Pintel. Hard
cover,gelamineerd. Uitg.:
Jeugdland,Heemstede. In
mooie staat.  1,50
 
65.Gouden vacantiedagen-I.R.
Hoekstra   1932   Illustraties:
Netty Heyliggers    In goede
staat     4,=
tn_zoonvandiktrom.JPG 
66.De zoon van Dik trom-C.Joh.Kieviet. Uitg.: Valkhoff & Co. Teekeningen:
Joh.Brakensiek.  Bandtek.: Henri Pieck. Hard cover.  16de dr.  In mooie staat.    4,=
 
67.Jongensleven-Edmondo
de Amicis   door W.Seiffert
en M.ten Brink      Derde
geillustreerde druk   Uitg.:
Holkema en Warendorf  
In mooie staat      4,=
tn_PeterTingelTangel.jpg
68.Peter Tingeltangel- Friedrich Raff. Ned.bewerk.: V.Jr. Uitg.: Drukkerij en U.M. Voorwaarts,Rotterdam. 1ste dr.  1928. Hard cover. 120 pag. In mooie staat.  3,=
 
tn_levenvanmeliekedehoningbijjpg.jpg
69.Het leven van Melieke de honingbij-Coen Hamers. Uitg.:Bijenstand Mellona en  Adelshoeve N.V.,Santpoort.  Hard cover linnen rug.  1950.  24 pag.  Illustr.:Herman Nygh. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_mijnvrienddepindaman.jpg 
70.Mijn vriend de pindaman- Linda Erics. Uitg.:jeugdcommissie van het ned.bijbelgenootschap. 1ste dr. 1949. Soft cover.  tekeningen:W.G.van de Hulst Jr.  16 blz. In mooie staat.  2,=

 
tn_hiephiephoeravoorakkerwoude.jpg
71.Hiep hiep hoera voor Akkerwoude-H.de Roos. Uitg.: Kluitman. Zonnebloem serie.  6de dr.  1968. Hard cover met stofomslag.  128 pag.  Illustr.: G. van Straaten. In mooie staat. 2,50

 
 
tn_treinhbsers-1.JPG 
72.Trein HBS'ers-Henriette van der Kop. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr. 1937. Illustr.:Rie Reinderhoff.
hard cover. In mooie staat.  4,=
tn_jodyenhethertenjong.jpg 
73.Jody en het hertejong- Majorie Kinnan Rawlings. Hard cover  met stofomslag.  Uitg.: Ad.M.C.Stok Zuidholl. Uitg. Mij. Den Haag.  1ste dr.   1947.  Formaat: 18,5 x 23 cm. In mooie staat.   8,=
 
 
tn_DiamantenvandenPeruaanWorishoffersReisavonturen.jpg
75.De diamanten van den Peruaan(tochten door Brazilie en Peru)-S.Worishoffer. Serie: S.Worishoffer Reisavonturen. Uitg.:H.J.W.Becht.  Hard cover. 405 pag.  3de dr. 1925. In goede staat.  6,=
 
76.Jongens van Jan de Wit-
Charles Krienen.  Met stof
omslag.  In goede staat.  2,=
tn_tempelderleugen-1.jpg 
77. De tempel der leugen- J.B.Harris Burland.   Uitg.: N.V. Neerlandia,Utrecht.   Serie: Bibliotheek  van het gellustr. Stuiversblad.   Soft cover.   192 blz. In mooie staat.  3,=
tn_norasgeheim.jpg
78.Nora´s geheim/Mies Loman. Hard cover met stofomslag. Uitg.: H.J.W.Becht,A'dam.   1ste dr. Illustr.:H.Pieck.  In goede staat.
4,=
tn_tweelingietenmarianne.jpg 
79.De tweeling Iet en Marianna-Suus Knottenbelt.  Uitg.:W.J. Thieme & Cie,Zutphen. Hard cover.   1ste dr.  1936.  134 blz. In mooie staat.  4,=
tn_lestbest.jpg 
80.Lest best-Fenand van den Oever. Hard cover met stof omslag.  Uitg.:Callenbach,Nijkerk. 2de dr.   187 blz. In mooie staat.   3,=
 
81.Amsterdam-J.G.Kramer   2de dr. 1927    Bandtek.:J.H.Lutz    Tekeningen:Louis Raemaekers   in mooie staat    4,=
82.Harry en Kwartje in de ruimte-A.D. Hildebrand        Band en illustr.: Marten Toonder. Uitg.:Meulenhoff. 1ste dr. 1961 . Hard cover.  159 pag.   in mooie staat   3,=
 
 
 
 
 
84.Kek de jonge koper-eskimo-N.van Hichtum    met stofomslag   4de dr.  Geillustr.G.van Staaten   in mooie staat    2,=
 tn_eenzamebos-1.jpg
85.Het eenzame bos-A.D. Hildebrand. Uitg.:De Arbeiderspers,A'dam.  1943. Hard cover.  139 pag. Illustr.:Jos. Ruting. In goede staat.  3,=
 

tn_LariatspelenJPG.jpg

86.Lariatspelen-Ph. Tossijn. Uitg.:s.v.De Pijl ,Leuven. 1942. Mijlpaal serie no.10. Soft cover. 71 pag. In goede staat. 3,=

tn_Betooverdekasteel.jpg
87.Het betooverde kasteel- A.C.C.de Vletter. Uitg.:A.W.Bruna.  2de dr.  1921. Hard cover. 244  blz.  In goede staat.  4,=
 
 
tn_Avontuurlijketochtvaneenwoonwagen.JPG 
88.Een avontuurlike tocht met een woonwagen-Ch.Beck. Uitg.:H.J.W.Becht,A'dam. Hard cover met stofomslag. illustr.: H.Pieck. Serie:Voor rakkers en bengels.  In mooie staat.  5,=
 
89. Vier dagen van spanning
-T. van Beem Paleologo.
Hard cover met stofomslag.
Uitg.:H.J.W.Becht,A'dam.
1ste dr.  Illustr.:Rie  Reinder
hoff.  In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_oomarthurvertelt.jpg 
91. Oom Arthur vertelt:De verstekeling. Uitg.; Boekenhuis Veritas,Den Haag. Hard cover.  56 blz. In mooie staat.  2,=
tn_Heldin-1.jpg 
92.Een heldin-A.C.Kuiper. Uitg.:Kluitman.  2de dr. 1915. Hard cover.  257 blz.  Illustr.: Louis Raemaekers.  In mooie staat. 5,=
 
tn_MetdeKLMnaarIndie.jpg 
93. Met de KLM naar Indie- J.M.de Feijter en A.Viruly. Uitg.:P.Noordhoff.  3de dr.  1939.  146 pag. Hard cover. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_jaapennikibijoompiet.jpg
94. Jaap en Niki bij oom Piet -T.Hellinga Zwart.  Uitg.; G.B.van Goor Zonen's Uitg.Mij. 1ste dr.  1955. Soft cover.   48 blz. Serie:Jaap en Niki.  Plaatjes: Johanna Bottema. In mooie staat.  3,=
 
tn_jaapennikibijdevliegerwedstrijd-1.jpg
95. Jaap en Niki bij de vliegerwedstrijd-T.Hellinga Zwart. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's Uitg.Mij.   1ste dr.  1955. Soft cover.  48 blz. Serie:Jaap en Niki.  plaatjes:Johanna Bottema. In mooie staat.  3,=

 
tn_gulliversreizen.jpg
96.Gulliver's Reizen- Jonathan Swift.  Vertaald naar de nieuwe uitgave van PadraicColum. Hard cover.   Uitg.:Thieme,Zutphen. 1ste dr. Illustr.:Willy Pogany.  322 blz.  In mooie staat.     3,=
 
97.Met Jet en Ine in een
woonwagen-J.H.Brinkgreve
Entrop. Uitg.:Kluitman. Serie:In de vacantie.serie B meisjesboeken.
Illustr.:Miep de Feijter. 1ste 
dr. In mooie staat. 4,=
tn_Vroolijkevertellingen.jpg 
98.Vroolijke vertellingen-C. Joh.Kieviet. Uitg.:Valkhoff & Co.,Amersfoort.  1ste dr. 1909. Hard cover.  238 blz. Illustr.:W.K.de Bruin e.a. In mooie staat.   5,=
 
 
 
tn_koenvaartomdekaap.jpg 
99.Koen vaart om de Kaap- E.van Achterhoek. Uitg.: Jeugdland,Heemstede.  Hard cover gelamineerd.  1ste dr. In  mooie staat.   2,=
tn_verkennersgoedpad.jpg 
100. Verkenners goed pad- Ivo Groothedde. Uitg.:Kluitman. Zonnebloem serie. Hard cover met stofomslag. 3de dr.  Illustr.:Hans Borrebach. In mooie staat.    2,=
 
101.Een oceaanvlucht met
hindernissen-J.van
Schalkwijk. Uitg.:Kluitman.
1ste dr. Illustr.:Pol Dom.
In mooie staat.  5,=
102.Markies van Carabas-
Henriette Blaauw. Hard cover.
Uitg.:Kluitman.  serie:Lilliput
Bibliotheek nr.6.  1ste dr. 
1921. In mooie staat.  4,=
 
tn_Toverlantaarn1-1.jpg 
103.De toverlantaarn I - A.Goudswaard en M.Jansen. Uitg.;J.B.Wolters,Groningen/ Djakarta.  1ste dr.  1952. Soft cover.  126 blz.  Illustr.: C.J. Kelfkens. In mooie staat.  2,50 
 
104.Ahmed de jonge held-
Sherbert Strang.  Uitg.:
Kruseman,Den Haag. 1ste
dr.  Illustr.:H.W.Koekkoek.
In mooie staat. 4,=

105.Johnny Peters en het vermiste vliegtuig-Frank
Vernooij.  Kluitman.  Met stofomslag.     Illustr.Rudy
van Giffen.In mooie staat.
 2,=
106. Sindbad de Zeeman-
Henriette Blaauw. Hard cover.
Uitg.:Kluitman.  Serie:Lilliput 
Bibliotheek nr.2.  1ste dr.
1921. In mooie staat.  4,=
tn_HanseliesjehetherderinnetjeJPG.jpg
107.Hanseliesje het herderinnetje-Els Ruiters.  Uitg.: Goede Lectuur voo de Jeugd, A'dam/R'dam. 1ste dr. +/- 1957. 62 pag.  Soft cover rood linnen rug. In mooie staat. 3,=
 

tn_jongensvanoudt-holland-1.jpg 

 108.Jongens van Oudt-Holland - C.Joh.Kieviet. Uitg.:Valkhoff & Co., Amersfoort.  3de dr. 1915. Hard cover.  238 pag. Illustr.:Joh.Braakensiek. In mooie staat. 5,=

.

109. Het laatste geschenk
ener Moeder-Charles A.
Taylor. Hard cover. Uitg.:
Boekenhuis Veritas,Den
Haag. 1ste dr.  In mooie 
staat.   2,=
tn_2hollandsejongensdoorcanada.jpg 
110.2 Hollandse jongens in Canada-Willem Noortman. Uitg.:J.H.C. Cv.  1ste dr. Hard cover. 190 blz.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_narretjenotedopenhetezeltje.jpg 
111. Narretje Notedop en het ezeltjeLea Smulders. Uitg.:L.C.G. Malmberg. 1ste dr.  Hard cover gelamineerd.  42 blz. Teken.:Pieke Dassen. In mooie staat.   3,,=
 
 
tn_Toneelspeelsterofmarkiezin.jpg 
112. Toneelspeelster of markiezin-Ch.Garvice. Soft cover.  159 blz. In goede staat.  3,=
 
tn_nachtmannetjes.jpg 
113. De nachtmannetjes- Eetie van rees. Uitg.:W.van Hoeve, Deventer.  Kleurenillustr.:E. van Rees. Hard cover. 24 blz. In mooie staat.   3,=
 
114.Swiebertje en de ijspret-
J.H.Uit den Bogaard.
Kluitman. Hardcover met
stofomslag. 4de dr. Illustr.
en omslag:Hans Borrebach.
In mooie staat.  1,50
 
tn_hotelrattenjpg.jpg
115.Hotelratten-Simone Laup. Uitg.:Wereld-Bibliotheek en van Ditmar. Avontuur en Techniek reeks nr.26.  1952.  44 pag. Teken.:Tj.Dagnelie. In mooie staat. 2,50

 
 
116.De bootsman op het Gardameer- J.Stamperius. Uitg.: Kluitman.  Met stofomslag. Illustr.:L.Landre.  3de dr.  In mooie staat    4,=
117.De duisternis in(uit de serie:Reis door de nacht) -Anne de Vries.  13de dr.  In mooie staat.   2,=
 
118.De Hooge Boog-Paul
Bromberg.  1930.  Illustr.:
Ella Riemersma. In mooie
staat.   3,=
tn_Nichtenzevenneven.jpg 
119.Een nicht en zeven neven -Louise M.Alcott. Uitg.:Goede Kinderlectuur,R'dam/A'dam.  Hard cover.  142 pag. Ned.bew.: Caty Luyken. In mooie staat. 3,=
 
 
 
120.Het einde van de  Vliegende Hollander- Robert Wieland. AP jeugdserie.  1960.  In mooie staat.    2,=
121.De wraak van de blauwe
wolf-Niek van Noort. Uitg.:
Kok.Kampen. 1ste dr. Soft
cover gelamineerd. Kaft:
Hans Borrebach. Illustr.:
Jack Kramer. In mooie
staat.  3,=
tn_Eddyenfreddy-2.jpg 
122.Eddy en Freddy-P. Koekoek. Uitg.:Kluitman.  3de dr. Hard cover. 1930.  200 blz. Illustr.:D.A. Bueno de Mesquita.. I*n mooie staat.  7,=
 
123.Het rijkste loon-Ida Keller   Uitg.:Callenbach. 1933. Tekeningen;Annie van der Ruit. In mooie staat.  2,= 
124.Eefje van den dokter/ Wilde Fransje-Agnes Hoffmann.   Uitg.:H.J.W. Becht.  1ste dr. Hard cover.  187 pag. Ilustr.:Ella Riemersma. Serie:Voor Rakkers en Bengels.In mooie staat  3,=
tn_hilversumriepdereiger.jpg 
125.Hilversum riep de reiger- A.D.Hildebrand/ A.Viruly.  Uitg.: De Arbeiderspers,A'dam. Hard cover.  1ste dr.  1941. Illustr.: Uschi. In mooie staat.  5,=
tn_annarose.JPG 
126. Anna-Rose- Wilhelm Emmanuel. Uitg.: Bredee's Boekhandel en Uitgevers Mij, Rotterdam. Bewerkt door: Johanna.  3de dr.  71 pag.In goede staat.   2,=
tn_snoekie.jpg 
127. Snookie-T.Aaldersberg van Boven. Uitg.:Meinema, Delft. Soft cover. illustr.;M. Bosch van Drakestein.  32 blz. In mooie staat.     0,75
tn_Spronginhetheelal.jpg 
128.Spronh in het heelal deel 2:De rode planeet-Charles Chilton.  Uitg.: Elsevier. 1ste dr. 1958. Hard cover met stofomslag.  Omslag:Joh.A.van Dijk.  266 blz. In mooie staat.  7,=
 
129.Goud voor de bulldog express- Max Werner   met stofomslag  1966 West Friesland  WF    in mooie staat     3,=
Simmer.jpg
130.Simmer-Nyckle Haisma. Uitg.:It Fryske Boek. Boeke-wike 1948. Soft cover met flappen. 1ste dr. 63 pag. Illustr.: Osinga. In mooie staat. 3,= 
 
 
tn_vlindertje.jpg 
131. Vlindertje-Henny Koch. Uitg.: Johannes Muller,A'dam. 1ste dr. 186 blz. Met 4 platen van Andre Vlaanderen. In mooie staat. 3,=
 
 
132. De waterratten-Chr.
van Abkoude.    Uitg.:
Kluitman. 2de druk. 1915.
Hard cover.  Illustr.:Jan 
Rinke. In mooie staat. 5,=
tn_wildekees.jpg 
133. Wilde Kees-Truus Eigenhuysen. Uitg.;G.B. van Goor Zonen's Uitg.mij. Hard cover met stofomslag. 1ste dr.   1930. Serie:De Nieuwe Serie. deel XV.  136 blz. Platen:Pol Dom. In mooie staat.   7,=
tn_BlueBonnetPiantBook.jpg 
134.Blue Bonnet paint book. Uitg.:Merrill Company publishers,Chicago,Illinois, USA.  nr.2515. 1958. Soft cover. 128 pag.(met in te kleuren illustraties). Formaat:21x28cm. In mooie staat.  7,=
tn_goudvandemelusco.JPG 
135. het goud van Melusco-Ir.J.P.Valkema Blouw. Uitg.: De Tijdstroom,Lochem. 2de dr. Hard cover. Tekeningen:Hugo Ploderman. In mooie staat.  4,=
tn_bontetuintje.jpg 
136. Het bonte tuintje-J.P. Zoomers Vermeer. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam. Hard cover.  1ste dr. 288  pag.  Illustr.: Freddy Langeler.  In mooie staat.  3,=
tn_jeanfanfare.jpg 
137. Jean Fanfare. Uit de serie Paul d'Ivoi Excentrieke Reizen.  Vrij bewerkt door Pomponius. Met 14 platen buiten de tekst op hout gegraveerd naar teekeningen van Lucien Metivet. uitg.:Elsevier,A'dam.  2de dr.  1919. Hard cover.  107 blz. In mooie staat.  6,=
tn_pietennelvoorhetvoetlicht.JPG 
138. Piet en Nel voor het voetlicht-Leonard Roggeveen. Uitg.: van Goor. 7de boekje van de serie Piet en Nel.. Hard cover. In mooie staat.  
9de druk 1953   2,=       10de dr.  1956  1,50
tn_erfenisvandenrodenprior.jpg 
139.De erfenis van den roden prior-Alfred H.Bill. Uitg.:van Holkema & Warendorf A'dam. 2de dr. 1942. Hard cover met stofom- slag.  188 pag. TipTop serie. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_pietennelmakeneenpoppenkast.JPG 
140. Piet en Nel maken een poppenkast-Leonard Roggeveen.
Uitg.:van Goor.  9de boekje van de serie Piet en Nel. Hard cover. In mooie staat.  8ste dr.   1955   1,50
tn_metdeMontfertown.jpg 
141. Met de Monfertown op konvooi-J.Rommets.  Uitg.: Kluitman. Sneeuwbal serie. Hard cover met stofomslag. Illustr.:G.van Straaten.  In mooie staat.   3,=
tn_Geheimvandegrijzerivier-1.jpg 
142. Het geheim van de grijze rivier-Hein Kray. uitg.;J.H.Kok,Kampen. 1ste dr. 1956.  Hard cover.  192 blz. Illustr,:Hein kray. in mooie staat.  4,=
tn_inhetdiepstvandewildernis.jpg 
143. In het diepst van de wildernis -ir.J.P. Valkema Blouw. uitg.;De Tijdstroom,Lochem.  1ste dr.  1938. Hard cover.  241 pag.  Illustr.:Jaap Veenendaal. In mooie staat.  5,=
tn_Jongenuithetcircus.jpg 
144. De jongen uit het circus-A.C.C.de Vletter. Uitg.:Kluitman.  3de dr.  1930.  Hard cover.  159 pag.  Serie:Ons Genoegen. A.Jongensboeken. Illustr.:M.L.Middelhoek. In goede staat. 3,=
RodePaardinZeeland.jpg
145.Het Rode Paard in Zeeland(verhaal over het begin van de oorlog 1940- '45)-M.Nijsse. Uitg.:W.M.den Hertog,Ytrecht. Soft cover. 93 pag. 1965. In mooie staat.  3,= 
 

tn_joopterheulsproblemen.jpg 
146.Joop Terheul's problemen-Cissy van Marxveldt. Uitg.:Valkhoff & Co, Amersfoort. Hard cover. 7de dr.  Illustr.:Is. van Mens. In mooie staat.  5,=
tn_VanHollandsejongensindeFransetijd.jpg
147.Van Hollandse jongens in de franse tijd-W.G.van de Hulst. Uit.:Bosch & Keuning,Baarn.  serie:BK Boekenkring.  10de dr. 1961.  Hard cover met stofomslag. 159 pag. Illustr.: v.d.Hulst Jr.  Stofomslag: Molenaar.   In mooie staat. 4,=
 
tn_nederlaagvannummervier-1.jpg 
148.De nederlaag van nummer vier-I.F.J. Groothedde. Uitg.: Kluitman.  1ste dr. Hard cover. 160 pag. Illustr.:H. Giesen. In mooie staat. 3,=
 
149.Piet en Nel nemen afscheid  -Leonard Roggeveen. Deel 10 van de Piet en Nel serie. Hard cover. uitg.:van Goor.    In mooie staat.
4de dr. 1948.     2,= 
tn_kleinegedigten.jpg 
150. Kleine gedigten voor kinderen-Hieronymus van Alphen. Nauwkeurig nagedrukt naar  de eerste uitgave van 1778 en uitgegeven door L.J.C. Boucher. Hard cover.  jaar van uitgifte niet vermeld. In mooie staat. 5,=

    

tn_uithetlevenvandiktrom-2.jpg 
151. Uit het leven van Dik Trom-C.Joh.Kieviet.  uitg.; Kluitman,Alkmaar. Hard cover linnen omplakt.  24ste dr. Goedkoope uitgave. Illustr.;Johan Braakensiek.  236 blz. In mooie staat.   5,=
 
 
tn_aanhettjeukemeer.jpg 
153. Aan het Tjeukemeer- A.Rengersen. Uitg.:L.J. Veerman,Heusden. Hard cover. Serie:Stamperius Bibliotheek. 2de dr.    In mooie staat. 4,=
154.De held-Henk van Vloten   illustr. Rie Reinderhof   uitg.v.Holkema   in goede staat   4,=
tn_huisjeaandendijk.jpg 
155. Het huisje aan den dijk- T.hellinga Zwart. Uitg.: G.B. van Goor Zonen,Gouda.  Hard cover. 2de dr. Met teekeningen van Ids Wiersma. 151 blz. In goede staat.  4,=
 
tn_avontuurindebungalow.jpg
156.Avontuur in de bungalow-Guus Betlem jr. 1ste dr.  Kluitman. 1953. Hard cover.  Zonnebloem serie.  144 pag.  Illustr.: G. van Straaten. In mooie staat. 2,50
 

tn_uithetgrijsverledenvz.jpg 
157.Uit het grijs verleden - A. Sixma van Heemstra Schimmelpenninck.  Uitg.; W.J.Thieme & Cie.,Zutphen. 1ste dr.  1926.  Hard cover. 264 blz.  Met platen van J.G.Kesler. In mooie staat.    5,=
 
 
tn_vervuldewenschen.jpg 
158. Vervulde wenschen-Louise Femmina.  Uitg.:J.M.Bredee, R'dam.  Hard cover. 110 pag. In goede staat.   2,=
tn_godvreezend.jpg 
159. Een Godvreezend Kanonnen Koning(of een Amsterdamsche koopman in de 17e eeuw)-P. Brouwer(hoofd der chr.school te Leerbroek) .   Uitg.:Callenbach, Nijkerk.  Hard cover.  Met gekleurde plaaten. In mooie staat. 3,=
tn_vacantieavonturenopGoenoengTiga.jpg
160. Vacantie avonturen op Goenoeng Tiga-C.A. Leembruggen. Uitg.:H. Meulenhoff. U.N.I.serie. 1ste dr.  1939. Hard cover.  Illustr.:Willy Schermele.  158 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_nietkomediant.jpg 
161. Niet komediant maar predikant - Een verhaal van J.de Liefde vrij naverteld door Johanna Breevoort. illustr.: Henk. Poeder. Uitg.:Meinema, delft.  4de dr.  Soft cover. In mooie staat.  3,=
 
tn_Manvandeboekenkist.jpg 
162.De man van de boekenkist-J.Schouten. Uitg.:W.Kirchner,A'dam. 1ste dr.  +/- 1926. Hard cover. 107 pag. Illustr.: Jan Wiegman. In mooie staat.  4,=
tn_Hutinhetbosch.jpg
163.De hut in het bosch- C.Joh.Kieviet. Uitg.:Valkhoff & Co. 4de dr. +/-  1930. Hard cover.  227 pag.  Illustr.:J.H. Lutz. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_veiligverkeerwolterszesdedrukvzjpg.jpg
 
164. Veilig Verkeer( leesboek voor de lagere school)-J.J.Visser en P.P.Paul. Uitg.:J.B.Wolters.  6de dr. Soft cover.  120 pag. Illustr.:M. Guthschmidt. In mooie staat. 3,=
 
 
tn_ondergangvanreimerswaal.jpg 
165. De ondergang van Reimerswaal-J.Stamperius. Serie:Stamperius Bibliotheek.
serie X nr.4. Uitg.:L.J.Veerman ,Heusden. 3de dr. Hard cover. Met platen.  In goede staat. 2,=
 
166. De Kameleon viert feest-H.de Roos. Hard cover met stofomslag.Kluitman 4de dr. In mooie staat.  4,=
167.Palle's wonderbare reizen in het hemelruim-Thit Jensen    uitgave: Hollandia Jeugdboeken o.l.v.Diet 
Kramer.  In mooie staat.    3,=
tn_AvonturenvanPimBartels-1.jpg
168.De avonturen van Pim Bartels-J.J.A.Phaff. Uitg.: H.J.W.Becht. Serie: Voor Rakkers en Bengels. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1933.  157 pag. Illustr.: Rie Reinderhoff. In mooie staat. 4,=

169.Tweelingen-Ella Vemor  Uitgave: Valkhof Amersfoort  2de druk  Illustr.:Henri Pieck   in goede staat 3,=
tn_meisjesleven.jpg 
170. Meisjesleven(Christelijk tijdschrift voor onze vrouwelijke Jeugd). 1ste  jaargang 1918/1919. Nrs. 1 t/m 24.  2wekelijkse uitgave van juli 1918 t/m 15 juni 1919.  Hard cover. 240 blz. In mooie staat.   6,=
tn_hollanderonderfransecohorten.jpg
171. Een Hollander onder de Fransche Cohorten-naverteld door J.Eigenhuis. Serie: Stamperius Bibliotheek XXXII nr.4.  Uitg.:L.J.Veerman, Heusden. Hard cover. 1ste dr. Met platen. In mooie staat.  2,=
tn_ZwitserseRobinson-2.jpg
172.De Zwitserse Robinson -Bwerkt  door Hein Kray naar het origineel van Johann David  Wijsz.. Uitg.:J.H.Kok.  1947.  Hard cover, 248 blz.   in mooie staat.   5,=
 

 
 
tn_bertenbram.jpg
173. Bert en Bram-Chr. van Abkoude.  Uitg.:Kluitman. Serie:Ons genoegen. Serie A: Jongensboeken. 7de dr. Hard cover.  Illustr.:A.Runckel.  In mooie staat.  4,=
tn_gulliversreisnaarliliput.jpg
174. Gulliver's reis naar Liliput- Otto Ernst en Stella Mare.  Uitg.: Meulenhoff & Co. A'dam.  1ste dr.  1912.  Hard cover.  met fraaie platen.   147 blz.  In mooie staat.  5,=
 
tn_Vooruitgestuurdvz.jpg
175.Vooruit gestuurd-Nannie van Wehl. Uitg.:L.J.Veen,A'dam.  1ste dr. 1909. Hard cover. 175 pag. Teeken.:G.van Doorn. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_Wimkiestzijnweg.jpg
176.  Wim kiest zijn weg- Henri van Hoorn.  Uitg.:Mulder  & Zoon, A'dam. nr. 3513.  1ste dr.  Hard cover.  189 blz.  In mooie staat.  3,=
 
  
177. Monus de man van de
maan-A.D.Hildebrand. Uitg.:
Meulenhoff,A'dam. 2de druk.
Band en illustraties:Rein van
Looy. Hard cover,gelamineerd.
In mooie staat.   5,=
tn_JohnPitt-1.jpg
178. John Pitt(van kranten jongen tot millionair)-Hans Dominik. Uitg.:Kluitman. Hard cover. 2de dr.  363 blz. Illustr.;Tjeerd Bottema. In mooie staat.   7,=
 
179. Het vosseland-E.Palma   teken.: Henk Poeder   2de druk  in mooie  staat    2,=
180. Jaap en Niki op reis-T.Hellinga Zwart      1955    in mooie staat   1,50
tn_fritsenzijnhond-1.jpg 
181.Frits en zijn hond-N.K. Bieger. Uitg.:Kluitman. Hard cover linnen omplakt.  serie: De 4 Jaargetijden. Illustr.:Hans Borrebach.  159 blz. In mooie staat.  4,=
tn_Handaandenploegvz.jpg 
182.De hand aan den ploeg(work,or Christie's experiment)-Louise M. Alcott. Publ.:P.N.van Kampen & Zoon,A'dam. 2de dr. 1879. Hard cover.  332pag.  ned.bew.:mevr. Koorders-Boeke. In mooie staat.  5,=
 
tn_mijneigenleesboekjeseenstapjeverder.jpg
183. Mijn eigen Leesboekjes:
Een stapje verder nr. 2b-Wilh. Blokker.  Plaatjes van Sijtje Aafjes.  Uiotg.:Kluitman. 5de dr.  Hard cover.  61 blz.   In mooie staat.   3,=
tn_geheimvandenCanadees-1.jpg
184.Het geheim van den Canadees-C.Joh.Kieviet. Uitg.:W.ten have,A'dam. Hard cover.  2de dr.  1922.  254 blz.  Band en illustr.::Frans van Noorden. In mooie staat.  5,=
 
 
185. De terugkeer van Tarzan-
Edgar Rice Burroughs.
uitg.:Gebr.Graauw,A'dam.
Hard cover. 4de druk. In
mooie staat.  2,=
 
tn_vlindertjesopdeglijbaan.jpg 
186.Vlindertjes op de glijbaan- Elise Bronkhorst. Uitg.: Kluitman. Soft cover.  16 blz. Nr.4 uit de Vlindertjes reeks. Illustr.:G.bosch van Drakestein. !ste druk. In mooie staat.  3,=
tn_Mieke-4.jpg
187.Mieke-Augusta van Slooten. Uitg.:A.W.bruna en Zoon's U.M., Utrecht.  1st dr. 1919. Hard cover.  281 pag.  Bandtek. en illustr.:Willem Wiegmans.  In mooie staat.  4,=
 
 
 
 tn_joopterheulsproblemen-1.jpg
189.Joop ter Heul's problemen- Cissy van Marxveldt. Uitg.: Valkhoff & Co.,Amersfoort. 6de dr. 1927. Hard cover.  236 pag. Illustr.:Is. van Mens. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_InhetrijkderInkas.jpg
190.In het rijk der Inka's -F.A.Stahl. Uitg.:Internat. Advent- Zendingsgenoot- schap,Den Haag. 1ste dr. 1933. Soft cover. 135 pag. Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  4,=

 
 
tn_NegerhutCohenrood.jpg
191. De negerhut(Uncle Tom's Cabin)-Harriet beecher Stowe. Vertaald door:C.M.Mensing.  Uitg.:Gebr.P. & M.Cohen.  Hard cover. 403 pag. Met 70 gravuren van Braakensiek e.a. In mooie staat.   4,=
 
 

 
 
tn_Gulliversreizen-5.jpg
192.Gulliver's reizen-Dean Swift. Opnieuw verteld door Herman Broekhuizen en Jan v.d.Berg. Uitg.: Bowu,Hilversum. 1ste dr. 1958. Hard cover. Serie: De Wereld Jeugd-Reeks.  112 pag.  Met 87 illustr. van Fanu.  Omslag:D.Fijnheer. In mooie staat. 5,=
 
tn_kokvandesimpang.jpg 
193. De kok van de Simpang- W.Schippers. Uitg.:Voorhoeve, Den Haag.  2de dr.  Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 4,=
 
tn_robinsoncrusoeGardeenCo-1.jpg 
194. Robinson Crusoe- vertaling van Claudine Bienfait. Uitg.: H.J.van de Garde,Zaltbommel. Serie:de mooiste verhalen. 1ste dr.  1909. Hard cover. In mooie staat. 4,=
 
tn_Metdejeugddewerelddoordeel3Degehelewereld.jpg
195.Met de jeugd de wereld door deel 3:De gehele wereld.  Jacob Dijkstra's aardrijkskunde methode voor de lagere school. 10de dr. Met 32  dubbele pagina's waarven linker met kaart en rechter met tekst. hard cover met blauw linnen rug. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
 
 
tn_moedergaatvoorlezen.jpg
198.Moeder gaat voorlezen. Nieuwe verhalen voor kleine kleuters door: I.C.de Boone Swartwolt.  Uitg.:Meulenhoff ,Amsterdam.  1ste dr.  1926. Serie:Mijn Eigen Boekjes.  78 pag. Illustr.: Jan Wiegman. In goede staat.   3,=
 tn_Jannetoptijd.jpg
199.Jan net op tijd((Journalist Jan) -Knud Meister en Carlo Andersen. Uitg.:De Eekhoorn,Apeldoorn. 1ste dr.  1960. Hard cover met stofomslag. 134 pag. Illustr.: Rein van Looy. Deel 5 van de Jan boeken. In goede staat. 4,=
 
 
 
200. Mariska onder de indianen-Sandor Kis   7de dr.  soft cover,gelamin.  in mooie staat  3,=
tn_lionendekroonroof.jpg 
201. Lion en de kroonroof-marc V.  Uitg.Mij.:Kris Kras A'dam.  1ste dr.  1965.  Illustr.:Jacques Bot.   70 blz. In mooie staat.  2,=

tn_Paulette.jpg 
202.Paulette-E.de Pressense.  Uitg.:H.J.W. Becht.  Hard cover. 2de herziene druk.  Serie:Ons Clubje  bibliotheek voor meisjes. Illustr.;A.Mar. Stork-Kruijff.  229 blz. + 4 blz. Ons Clubje catalogus + 3 blz. Wilhelmina  bibliotheek catalogus. In goede staat.  4,=
203.De dood in de zeilen-J.Kannegieter. Hard cover. Uitg.:P.D.Dolle,Rotterdam. 1ste druk.1931.  13 Illustraties en band teekening Pol Dom. In mooie staat    4,=
tn_zwerftochtenvanpeterdekater.jpg 
204. De zwerftochten van Peter de kater-Nelly Burgdorffer. Uitg.: Goede Lectuur voor de Jeugd.  1ste dr.  Hard cover.   62 blz. In mooie staat.   2,50
205.De jongen met de alpino-
Wouter Walden.  Illustr.:
Pol Dom.   2de dr.    In
mooie staat.   3,=
tn_keesinengeland.jpg 
206.Kees in Engeland-Gesina Ingwersch.  uit.:Callenbach. Hard cover.  1ste dr. Illustr.:E.J. Veenendaal.   156 blz. In mooie staat.  3,=
gtn_verwaarloosdtroepje.jpg 
207.Het verwaarloosd troepje- Felicie Jehu. Uitg.:Bruna & Zn. Hard cover.  2de dr.   1922. Illustr.:Chr.Damen.  In mooie staat.  4,=
 
208. In speelgoedland-Lea
Smulders. uitg.:Malmberg,
s'Hertogenbosch. Band en 
prentjes:Arie Teeuwisse.1964.
Harde kaft gelamineerd. In
mooie staat.  1,50
tn_schatvandenarmenjongen.jpg 
209.De schat van den armen jongen-marie van Zeggelen. Uitg.:Scheltens & Holkema. 3de dr.  Hard cover.  In mooie staat.  4,=
tn_Grimmssprookjesvz.jpg
210. Grimm's sprookjes 1ste deel.  Vertaald door B.Knoest.  Uitg.:J.Philip Kruseman,'s gravenhage. Serie:Zonneschijn bibliotheek deel 3. Hard cover.  88 blz.  In mooie staat.    4,=
 
 
tn_johnnysgrootsteavontuur.jpg 
211.Johnny's grootste avontuur- Theo Frank. Uitg.:Kluitman. Hard cover. Illustr.:Pol Dom.  2de dr. In mooie staat.  4,=
212. Raket spoorloos-Willem Hobbema  Uitgeverij Jeugdland.   Harde kaft gelamineerd. In mooie staat.    2,50
213. De springende panter-S.M.van der Galien    Bandontwerp: Hans Borrebach     Illustr.Kees van Lent
1964    in mooie staat   2,=
tn_Rimakindvandewildernis.jpg 
214.Rima(kind van de wildernis)-W.H.Hudson. Uitg.:Ad.M.C.Stok, Zuid Hollandsche U.M.,den Haag. hard cover met stofomslag. Filmversie naar  MGM film Green Mansions met Audrey Hepburn in de hoofdrol(op omslag).  Boek vertaald door moeder van A.Hepburn t.w. Ella baronesse  van Heemstra.   175 blz. In mooie staat.   5,=
 
 
tn_radderfortuin.jpg 
215. Het rad der fortuin-Louis Tracy. Soft cover. uitg.;niet vermeld. Serie:Roman voor Allen.  220 blz.  Vertaald door mr.M.A. Kwitser. In mooie staat.  5,=
 
tn_MargarethaGautiervz.jpg
216.Margaretha Gautier- Alexandre Dumas. Uitg.: Boek en Wereld ,Groningen  Soft cover.  130 pag. In mooie staat.  2,=

 
 
tn_doctordolittledegeschiedenisvan.jpg 
217.De geschiedenis van Doctor Dolittle-Hugh Lofting. Ned.bewerking:G.W.Elberts. Uitg.:Nijgh & Van Ditmar, R'dam. Hard cover linnen omplakt.  3de dr. 1937. In mooie staat.   4,= 

tn_woudlooper.jpg

218.De woudlooper- Gabriel  Ferry. Uitg.:D.Bolle,Rotterdam. Hard cover.  8ste geheel herziene druk. 1919. Met 4 platen naar teekeningen van J.Scheidel jr.  Met voor woord van J.J.A. Goeverneur.  Uitgever ook op schutblad vermeld.  279 blz. In mooie staat.   5,=
 

 

tn_doctordolittledewoonwagenvan.jpg 
219.De woonwagen van Doctor Dolittle-Hugh Lofting. Ned.bewerking:G.W.Elberts. Uitg.:Nijgh & Van Ditmar, R'dam. Hard cover linnen omplakt.  1ste dr.  In mooie staat.   4,=

tn_SiTaloudedessajongen.jpg 

220.Si Taloe de Dessajongen- S.Franke.  Hard cover. Uitg.: Kluitman.  1ste dr.  1931.  Illustr.: Pol Dom.  In mooie staat.  4,=

221.Babbeltje-J.H.Brinkgreve Entrop  soft cover    2de druk     Illustr.: Hans Borrebach     Bibliotheek: Ons genoegen      in mooie staat  4,=
tn_ToosaandetrapezeJPG.jpg
222.Toos aan de trapeze- Henny Brons. Uitg.: Jongland,heemstede.  1ste. de. +/-1967. Hard cover gelam. 140 pag.  Geillustr. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_nederlaagvannummervier.jpg 
223.De nederlaag van nummer vier-I.F.J.Groothedde. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1947. Hard cover.  160 pag.  Illustr.; H.Giesen.  In goede staat. 4,=
 
224. Dik Trom en zijn dorps
genoten-C.Joh.Kieviet. Hard
cover. Uitg.:Kluitman. 6de dr.
Illustr.:Joh.Braakensiek. In
mooie staat.  5,=
225. Ontmoeting op Mars-
Andre Beijersbergen. Uitgev.:
Jeugdland. In mooie
staat.  2,=
tn_avonturenvandiktrom.jpg
226. De avonturen van Dik Trom - C.Joh.Kieviet. hard cover met stof omslag.  Uitg.:Kluitman.  12de dr. Illustr.:Joh.Braakensieck.  171 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
227.Rol de zeekapitein-P.Lagaay. Met stofomslag.  In mooiestaat.   3,=
 
228.De trompetter van Krakau-ric P.Kelly. Illustr.: Jan Wiegman.   In goede staat. 3,=
tn_geheimvantantesaar.jpg 
229.Het geheim van tante Saar- Henriette Blaauw. Uitg.:Kluitman. Hard cover. 3de dr.  Illustr.:Henri Pieck. In mooie staat.  4,=
230.Jongens met pit-P.Bosch  Illustr.: J.Th.de Bont   Uitg.:Gebr.Grauw's Uitgeverij   In mooie staat  3,=
tn_kemlodegeheimzinnigeplaneet.jpg
231.Kemlo:De geheimzinnige planeet-E.C.Eloitt. Uitg.:De Sleutel,Haarlem.  1957.  Omslag en illustr.:Wim Knotter. In mooie staat.  3,=
tn_Opschepper.jpg 
232.De Opschepper van de 3de klas-A.D.Hildebrand. Uitg.:Meulenhoff,A'dam.  1ste dr. 1939.  189 pag. Hard cover. Illustr.:P. Stempels. In mooie staat. 5,=
 
233.De Magneethof-P.A.E.
Oosterhoff. Met stofom
slag. Kluitman 1ste dr.
Serie:"De 4 Jaargetijden".
Illustr.:M Bosch van
Drakestein. In mooie staat. 
 5,=
234.Michiel de Ruyter-J .Stamperius    softcover     Illustr.Pol Dom  2de druk  soft cover    in goede staat   4,=
tn_navieren.jpg
235.Na vieren-Samengesteld door Emmy van Lokhorst.  Uitg.:H.J.W.Becht,A'dam.  Hard cover.  1ste dr.  1933. Illustr.: Rie Reinderhoff.  M.m.v. o.a.: G.Hovenkamp /David Tomkins / Marcel Art en Anna Sutorius.  183 blz. In mooie staat.   3,=
 
 
 
236. Het gestolen fabrieksgeheim-
J.Nowee.  Illustr.:Pol Dom
Uitg.:Rijkspostspaarbank.
In mooie staat    2,=
tn_SoldeniersvandeGroteGeus.jpg 
237.Soldeniers van de Grote Geus-H.te Merwe. Uitg.: De Banier,Utrecht. 1ste dr. 1965. Hard cover gelamineerd.  143 pag. Illustr.v.z.:Dubbelman. In mooie staat. 3,=
 
 
238. Hilligenlei-Gustav Frenssen  Bewerkt door:Dr.C.D.Sax  Uitg.: van Holkema & Warendorf. Hard cover.  2de dr.  1905. 400 blz. In mooie staat     4,=
tn_Verhalenrondkerstfeest.jpg 
239.Verhalen rond kerstfeest (elf vertellingen)-P.de Zeeuw J.Gzn.  Uitg.: De Banier,Utrecht. 1ste dr. 1965. Hard cover gelamineerd.  156 pag. Illustr.:Lian. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
tn_Fulcodeminstreel-1.jpg
241. Fulco de minstreel (een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Jan I)-C. Joh. Kieviet. Uitg.:Holkema & Warendorf. 10de dr. Hard cover met stofomslag.  212 blz.  Illustr.:J.W.Heyting. +/- 1958.In mooie staat.    3,=
 
 
tn_Gered.jpg 
242.Gered ! (dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwe- reld)-S.Worishoffer. Serie:S.Worishoffer's Reis- avonturen. Uitg.:H.J.W. Becht,A'dam.  5de dr.  472 pag. Met 16 platen.  In mooie staat. 6,=
 
tn_3padvinders.jpg 
243. 3 padvinders in Afrika's wildernis-Robert Dick Dougls jr. ,David R.Martin Jr.,Douglas L. Oliver. Uitg.;Meulenhoff, A'dam. Hard cover.  1ste dr. In mooie staat.   4,=
 
tn_uitdeschoolgeklapt.jpg 
244. Uit de school geklapt- P.J.Cohen de Vries. Uitg.: W.de Haan,Utrecht.  2de dr.  1923. Hard cover.  150 blz. In mooie staat.  4,=
 
tn_vantweejongenseneenmes.jpg 
245. van twee jongens en een mes-Noor van der Molen. Uitg.: Voorhoeve,Rotterdam. 1ste dr.  Soft cover.    59 blz. In mooie stat.  4,=
 
 
 

 
 
tn_sprookjes-2.jpg
247. Sprookjes-Hans Andersen. Uit het deensch vertaald door Christine Doorman.  Uitg.: W.de Haan,Utrecht.  2de dr.  sept.1915. Hard cover linnen omplakt. Illustr.;Rie Cramer. In mooie staat.   5,=

 
 
tn_inhetvoetspoorvancoyama-1.jpg 
247.In het voetspoor van Coyama-Jo Elsendoorn. Verhaal over avonturen in Arizona met de Hopi indianen. Uitg.;van Holkema & Warendorf A'dam. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 160 blz.  Illustr.; Jos Ruting. In mooie staat.  5,=
 
tn_alleenopdewereld-3.jpg 
249.Alleen op de wereld- Hector Mallot. Uitg.:P.D.Bolle,R'dam. Hard cover.  18de dr.  Met titel plaat in 3 kleuren en 48 tekst illustratien naar teekeningen van Tjeerd Bottema en J.W.M. Wins.  272 blz. In mooie staat.   3,=
250.'t Stuur in handen-Ems
I.H.van Soest. hard cover.
Uitg.:Kluitman. Bandtek. en
illustr.:Hans Borrebach.1ste dr. 238 pag. 1934.  In mooie staat.  4,=
tn_sneeuwfeestvanjovanmanen.jpg 
251.Het sneeuwfeest van Jo van Manen-M.Marjoleins.  Uitg.: onbekend. Hard cover.  Illustr.: Jo Tromp .  190 blz. In goede staat.    3,=
 
252.Een zesdaagse in de wigwam-W.Broos.  1ste dr.   1939.Teken.: Rein Stuurman. In mooie staat.    3,=
tn_peterenjohannesophetwater-4.jpg
253.Peter en Johannes op het water(een dierenboek voor kinderen deel 3)-R.J.de Stoppelaar. Plaatjes: S. van der Zee. Uitg.:De Fontein.  1ste dr. 1947. Hard cover.  70 pag. In mooie staat. 3,=
 
254. De wereld in-Henri van Hoorn. Jongensboek. Uitg.:Hema. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  189 blz. In mooie staat  4,=

tn_jongensdagen.jpg 

255. Jongensdagen-Theo Thijssen. Uitg.:De Arbeiderspers, Amsterdam. Hard cover. Illustr.: Jan Sluyters.  1932. In goede staat.   4,=

tn_tKomtinorde.jpg

256.'t Komt in orde kampioen-Piet van Ingen. Uitg.:Wed.J.van Nelle,R'dam.  1ste dr.  1938. Soft cover.  154 blz. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_TomTiddelium-1.jpg 
257.Tom Tiddelium-Kees Valkenstein. Uitg.:W.de Haan.  1ste dr. 1916. Hard cover. 243 pag.  In goede staat.  5,=
 
 
258.Telegram uit Monrovia-J.G.Thieme Lex Coster.  Sneeuwbal serie   met stofomslag   Illustr.:G. van Straaten    in mooie staat    2,=

tn_NapoleondeGroote.jpg

259. Napoleon de Groote-H. Th.Chappuis. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1905. Hard cover.  met 60 platen en 6 kaarten.  472 blz. In goede staat.  4,=
 

 

tn_nieuweavonturenvanpietjebell.jpg 

260. Nieuwe avonturen van Pietje Bell-Chr. van Abcoude. Uitg.:Kluitman. Hard over met stofomslag.    Illustr.:Jan Lutz.

7de dr.  In goede staat.   3,=  

tn_intlandvanstrijen.jpg 
262. In  't land van Strijen(de geschiedenis van een huisgezin onder de spaansche troebelen) - Jeanne Marie. Uitg.:J.M.Bredee's Uitg. Mij , R'dam.  hard cover.  1ste dr. Illustr.:Marius Richters.  238 blz. In mooie staat.  3,=
 
tn_Roswitha.jpg
263. Roswithe(een verhaal  uit de dertiende eeuw)- Marie Boddaert. Uitg.: Kluitman. 5de dr.  +/-1925. Hard cover.  298 pag. Illustr.:B.en J.Midderich Bokhorst. In nmooie staat.  4,=
 
264. Frank Mildmay de zee
officier - Kapitein Marryat
2de dr.    met 12 platen  in
mooie staat     4,=
 

tn_simonblackinchina.jpg

265.Simon Black in China(Simon Black in China)-Ivan Southall. Uitg.: West-Friesland,Hoorn. 1ste dr. 1955. Hard cover.  171 pag. Illustr.:W.Klerk. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_jachtopdeatoomspion-1.jpg 
265.Jacht op de atoomspion- Robert de Jong. Uitg.: Jeugdland,Heemstede.  1ste dr. Hard cover gelamineerd. In mooie staat.  3,=
tn_nooiteeneanderevriendin.jpg 
266.Nooit eene andere vriendin-Johanna Breevoort. Uitg.: Callenbach.  Hard cover. 2de  dr.  1924.  Illustr.: O.Geerling.   54 blz. In mooie staat.  2,50
 
tn_pangpaneu.jpg 
267. Pang Paneu de Toenonger - Gijsbert de Vries. Uitg.:W. van Hoeve,Deventer. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. Band en tekeningen:Ronald Frijling.  263 blz. In mooie staat.  4,=
 
268. De laatste der Mohikanen-Henri van Hoorn   Uitg.: Mulder nr.6812    in mooie
staat    softcover     1,=
 
tn_kinderenvanrheede.jpg 
269. De kinderen van Rheede- Willy  Petillon.  Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam.  2de dr. Hard cover met stofomslag.  serie: De Princevlag.  Illustr.:Rie Reinderhoff.  195 blz. In mooie staat.  4,=
tn_emmysoudennieuw.jpg 
270.Emmy's Oud en Nieuw- Betsy. Uitg.:Callenbach. Hard cover. 3de opnieuw bewerkte druk.  59 blz. In mooie staat.  2,=
 
 
tn_boboheteskimojongetje.jpg
271.Bobo het Eskimojongetje:In het land van de indianen. Uitg.: Spaarnestad,Haarlem.  Soft cover. 102 blz. In mooie stat.  4,=
 


 
tn_rosafluweeltje.jpg 
272.Rosa Fluweeltje(een verhaal voor jongelieden) -E. Gerdes. Uitg.:A.W. Sijthoff, Leiden.  1ste dr.  161 blz.  In mooie staat.  4,=
tn_onzewederzijdschevriend.jpg 
273.Onze wederzijdsche vriend- Charles Dickens. Uitg.: Misset,Doetinchem. 1905. Hard cover. Opnieuw vertaald door: Dutric.  549 pag. In mooie staat.  4,=
 
274. Het schip De Noordpool - C. Wilkeshuis     Zilverserie
nr.8    softcover   in mooie staat     2.=
tn_JaphetdeVondeling.jpg 
275.Japhet de Vondeling- Kapitein Marryat. Uitg.:Tj.van Holkema. 1ste dr. Hard cover. Met 10 platen van Johan Braakensiek.  253 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_IngenieurMethaanvindtuit.jpg 
277.Ingenieur Methaan vindt uit-T.bosman. Uitg.:Wed.J. van Nelle. 1ste dr.  1939. Soft cover.  159 blz. Illustr.: Maz. In mooie staat.  5,=
 
 

tn_kampeeravonturenvaneenvrolijkstel.jpg

278. Kampeeravonturen van een vrolijk stel-Alfred van Sprang. Uitg.;J.Philip Kruseman,Den Haag. Hard cover.  1ste druk.  1939.  Illustr.:Rie Reinderhoff.  159 blz.  In mooie staat. 5,=
 

 

 

tn_watonzekinderenzingen.jpg 
279. Wat onze kinderen zingen- Philip Kruzeman en Sam Schurer. Soft cover, Uitg.:ICOB.   14de dr.   1982,  80 blz.  In mooie staat.  2,=
 
 
 
tn_beugeljong-1.jpg 
281.Het beugeljong-Anna Hers. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  4de dr.  Hard cover met stofomslag. Knal serie. 229 pag. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.  4,=
tn_FlorenceNightingale.jpg
282. Florence Nightingale -Mia Bruyn Ouwehand. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M. 2de dr. Hard cover met stofomslag.  104 blz. Omslag en platen:Irmgard Wille. In mooie staat.  5,=

 
 

 

tn_voorschoolenhuisIndespeelkamer.jpg 
283. Voor school en huis:In de speekkamer-versjes van Anna Sutorius. Tekeningen:B. Midderich Bokhorst.  Uitg.: Erven Martin G.Cohen. 4e-6e duizendtal(2de dr.). ca.1915.  Soft cover. In goede staat.   3,=
 
284. Draadje ruimtevaart avontuur-
W.N.van der Sluys   1960
in mooie staat     2,=
tn_paljas-1.jpg 
285.Paljas-A.C.C.de Vletter. Uitg.;E.L.E.van Dantzig, s'Gravenhage.  Hard cover. 2de dr. Illustr.:Johan Braakensiek. 294 blz. + 2 blz.uitg.reklame. In mooie staat.   5,=
 
tn_Clubvantweemaalzeven.jpg 
286.De club van tweemaal- zeven -A.C.C.de Vletter. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1932. Hard cover. 159 pag.+ 8 pag.Kluitman reklame. Serie:Ons Genoegen. A.Jongensboe- ken. Illustr.:O.Verhagen. In goede staat. 5,=
 
 
287.Simon Black in China-Ivan
Southal   Illustr.:W.Klerk
U.M.:West Friesland    In
mooie staat    3,=l
288.Aanpakken maar-C.
Wilkeshuis. Kluitman serie
:De 4 Jaargetijden.  Illustr.:
Pol Dom.   1ste dr.  In mooie
staat.  4,=
 

tn_nijenheuvel.jpg

289. Nijenheuvel-Mevr. van Osselen van Delden.  Uitg.: Allert de Lange,A'dam.  1ste dr.  1904. Hard cover.   168 blz.  Plus 8 blz. uitgeversreklame.  Met plaatjes. In mooie staat.   4,=

 
290.De landverhuizers naar
Nieuw Amsterdam-J.G.
kramer.  Bandteekening:
J.H.Lutz.  2de dr.   In
moioie staat.    3,=
tn_perryrhodan196.jpg 
291. Perry Rhodan nr.234: Wachtcommando Andro-Beta - H.G.Evers. Uitgave:Romanpers, Amsterdam. Soft cover.  64 blz. In mooie staat.  1,25
tn_perryrhodan196-1.jpg
292. Perry Rhodan nr.196.: Planeet der laatste wanhoop- K.H.Scheer. uitg.:Romanpers, Amsterdam. Soft cover.  64 blz. In mooie staat.  1,25
 
tn_brilstrasbromvliegveroverthetluchtruimjpg.jpg
293.Brilstra's bromvlieg verovert het luchtruim- A.D. Hildebrand. Uitg.:H. Meulen- hoff.  1ste dr. 1954. Hard cover.  152 pag.  Illustr.: G. Stapel. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
tn_24uurdienst.jpg 
295.24 uur dienst...en recht op geluk-J.W. de Jager(Maj.Res. Legerpredikant). Uitg.:J.N. Voorhoeve,Den Haag. Boekje speciaal geschreven voor de militair en zijn meisje.  Enkele opmerkingen over het probleem dat iedereen bezighoudt:De sexualiteit.  Soft cover met stof omslag.  112 blz. In mooie staat. 2,50
 
 
296.Japie Jaspers spreekt met de melkweg- Daan van Duin.Band + illustr.: Ben Fokker.Uitg.:Het Goede Boek,Bussum
in mooie staat    2,=
 
297. De vlegeljaren van een
H.B.S.'er-J.P.Balje
Uitgave:het Goede Boek. 1ste dr.  157 pag. Hard cover.   In goede staat.  3,=
 
 
 
tn_SpelenderwijsVaderlandsegeschiedenis.jpg 
299.Spelenderwijs Vaderlandse Geschiedenis(repititieboekje voor de hoogste klassen der lagere school)-H.Menkman. Uitg.: Jacob Dijkstra,groningen. 2de dr. 64 pag. Soft cover. In mooie staat. 2,50
 
 
300.De woudloper-Gabriel Ferry.14de dr.   1925   Uitg.: D.Bolle Rotterdam    In mooie staat.  4,=
tn_juffertjewildzang.jpg 
301. Juffertje Wildzang- Bertha Clement. Uitg.:Kluitman. Hard cover.  4de dr. 1924.  202 blz. Illustr.: Netty Heyligers.  In goede staat.   3,=
 
tn_tVeulen.jpg 
302.''t Veulen-Top Naeff. Uitg.:H.J.W.Becht. 9de dr.  1928. Hard cover.  316 blz. In mooie staat.   5,=
 
 
tn_fritswardland-1.jpg 
303. Frits Wardland-C.Joh. Kieviet. Uitg.:Kluitman.  hard cover.  7de dr.  +/- 1921.  Illustr.:Joh. Braakensiek.   224 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
304.Machine Tom-Hans Richter uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1930. Hard cover. 272 pag. Illustr.:Pol Dom     In mooie staat     6,=
tn_Abieboekforfryskebern.jpg 
305. it Abieboek for Fryske Bern - Herman van der Heide. Utjouwer: Koster,Snits. codenr.K2238.  Soft cover. In goede staat.  4,=
 
 
306. Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen-J.J.A.Goeverneur    Teekeningen:Rudolf Topffer   21 ste dr.
In mooie staat      3,=
tn_Zingenindekring.jpg 
307.Zingen in de kring. Liedjes uit het radio programma Kleutertje Luister en AVRO's kinderkoor Jacob Hamel-Herman Broekhuizen. Uitg.:De Toorts, Haarlem. 1ste dr. 64 pag. Illustr.: Coby Krouwel. Geniet boekje. In mooie staat. 3,=

tn_Kinderkerstboek.jpg
308.Kinder Kerstboek no.21. Verzorgd en uitge- geven door de Priesters  van het H.Hart Groot Seminarie,Liesbosch-Prin- cenhage. 1ste dr. 1951.  48 pag. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
309. Drie jongens op een ijsschots
-Anton van der Velde.  
Uitg.:Het Goede Boek,Bussum.
Hard cover,gelamineerd.
In mooie staat.  2,50
tn_hoedePijnrennerwerd.jpg 
310.Hoe "De Pein"renner werd-Jaap Engelberts. Uitg.: Meulenhoff,A'dam.. 1ste dr.  Hard cover. 191 blz. Band en illstr.: B.J.Kempers. In goede staat.   3,50
tn_ouderijmpjesenversjes.jpg 
311. Oude rijmpjes en versjes door Rie Cramer.  Uitg.:Mulder.  No.8836. In redelijk goede staat.  3,=
 
tn_diamanten.jpg
312.Diamanten:Het raadsel achtige testament-Ir. J.P. Valkema Blouw. Uitg.:De Tijdstroom, Lochem.  Soft cover met stofomslag..  1ste dr. Tekeningen:Hugo Polderman. 250 blz. In redelijk goede staat. 4,=
 
 
tn_kekkemekkemije.jpg
313. Kekke Mekke Mije (It teltsje foar de bern)-T.Straatsma Wiersma.  Utjefte: Stichting Us Frysk Berneboek,Ljouwert. 1948.  18 blz. Soft cover. In mooie staat.  4,=
 

 
tn_JongenszienhetschipJPG.jpg
314.Jongens zien het schip -Karl Rinderknecht (ned. vertaling J.C.Alders). Uitg.:Bigot & Van Rossum, Amsterdam.  1ste dr. 1948. Soft cover met stofomslag.  84 pag.  Geillustreerd. In mooie staat.  5,=
 

 
 
tn_anniesduiveltje.jpg 
315.  Annie's duiveltje-Cor van Osenbruggen. Uitg.:van Goor Zonen,Den Haag.  Serie: Na Schooltijd. Hard cover.  2de dr. Met 4 platen van Sijtje Aafjes.  168 blz. In mooie staat.  3,=
 
316. Een dorp van tenten-Henri van Luyken. Soft cover.  In mooie staat.   1,50
 
317. Commissaris De Bas lost
het op-Henk van Terwen
Uitg.:Jeugdland Heemstede
Harde gelamin.kaft.  In
mooie staat     4,=
tn_heksvanhetcolenbargerbroek.jpg 
318. De heks van het Colen- bargerbroek-N.W.Diemen de Jel. Uitg.:Kok,Kampen. Hard cover. 1ste dr.  1929. Bandtek.; Joh.Braakensiek.  In mooie staat.  5,=
tn_kabouterpuntmuts.jpg 
319. Kabouter Puntmuts- Anneke Neven.  Uitg.: De Nieuwe Weg,Brussel. 1ste dr.  Soft cover.  73 blz.  1947. In goede staat.  4,50
tn_schatindetoren.jpg 
320. De schat in de toren- Franklin W.Dixon.  Uitg.:van Goor.  Serie:De Hardy's.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag. Illustr.:Rudy van Giffen.  In goede staat.  6.=
andersenssprookjes.jpg
321.Andersen's sprookjes-H.C. Andersen. Uitg.;Scheltema & Holkema Boekhandel, A'dam. Werelduitgave. 3de dr. +/- 1921.  deel I: Het Kleine Meisje met de Zwavel stokken/Kleine Klaus en Groote Klaus/De kleine zeemeermin. Soft cover.  47 blz. In mooie staat.  8,=
 
322.De O.6 verdwenen-John D.Degreef.     Jeugdserie nr.1. Soft cover.  In mooie staat.   2,=
tn_OkkeTannema.jpg 
323.Okke Tannema-C.Joh. Kieviet. Uitg.:van Holkema en Warendorf.  Serie:De Goede Kameraad. Hard cover. 5de dr. 1930.  Illustr.:Johan Braakensiek.  In mooie staat.   6,=
tn_uithetlevenvabdiktrom.jpg 
324.Uit het leven van Dik Trom-C.Joh.Kieviet. uitg.:Kluitman.  21ste dr. Goedkoope uitgave. Hard cover met linnen omplakt. Illustr.:J. Braakensiek. In mooie staat.  5,= 
tn_aalsveenschejongens.jpg 
325.Aalsveensche jongens- A.Vreeken. Uitg.+A.G. Schoonderbeek,Laren. Hard cover. 2de dr. Illustr.:Jan Rinke.
In mooie staat.   6,=
tn_metzndrietjes.jpg 
326.Met z'n drietjes-Wilh. Blokker. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1933. Serie:Ons Genoegen B. Meisjes- boeken.  Hard cover.  159 blz. Illustr.:C.Oudenaarden. In mooie staat.  4,=
 
tn_LoeienLeo.jpg 
327.Loei en Leo-Jan Veltman. Uitg.:J.M.Bredee. 1ste dr. 1922. hard cover. Serie:Bredee's familie bobliotheek nr.13.  127 blz. In mooie staat. 4,=
 
tn_toendiktromeenjongenwas-1.jpg 
328.Toen Dik Trom een jongen was-C.Joh.Kieviet.  uitg.: Valkhoff, Amersfoort. Hard cover.   11de dr. 1933. Illustr.:J.Braakensiek. In mooie staat.  6,=
tn_nieuwevanzonnehoek.jpg 
329.De Nieuwe van Zonnehoek -Angela Brazil. Uitg.:H.J.W.Becht A'dam. De Radio serie. 1ste dr. 1912. Hard cover.  264 blz. In mooie staat.    4,=
tn_avonturenvancaptaingreame.jpg 
330.Avonturen van kapitein Graeme-G.A.Henty. Uitg.: Kluitman. Hard cover met linnen omplakt. Opnieuw bewerkt door W.Wijker.  136 blz. In goede staat. 5,=
tn_JetenIneineenwoonwagen-1.jpg
331.Met Jet en Ine in een woonwagen-J.H.Brinkgreve Entrop. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1931. Hard cover.  Serie:In de Vacantie. A.Meisjesboeken.  192 blz. Illustr.:Miep de Feijter.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_annieendoortje-1.jpg 
332.Annie en Doortje-Suse Brinkgreve. Uitg.:Kluitman. Hard cover linnen omplakt. 3de dr.  Bibliotheek:Ons genoegen. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.   6,=
tn_schatindeduivelsbaai.jpg 
333.De schat in de Duivelsbaai -Alexis Brown. Uitg.:van Goor Zonen. Panter reeks. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. illustr.: Otto Dicke.  135 blz. In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_ruigjeenpluimpje.jpg 
335. Ruigje en Pluimpje-A.Bouman.  illustr.:J.C. van Hunnik.  uitg.:van Holkema & Warendorf. Hard cover.  1ste dr.  druk Mulder & Zoon. nr. 175C. In mooie staat.  3,=
 
336. Klarendam op stelten-R.Feenstra.  Uitg.:Rijkspost
spaarbank.  Illust.:D de
Wilde.  In mooie staat.  2,=
337.Barah zoon der Boeginezen-
Eric Lundquist.  1943.
Omslag:Pol Dom.  In mooie
staat.     4,=
 
338.Lambon het meisje uit  de Poeri-Fine Schoonevelt. 
Uitg.:Meinema,Delft. 5de dr.  1941. Illustr.:Menno.  In
mooie staat.   4,=
tn_bobzonderzorg.jpg
339.Bob zonder zorg-Chr. van Abcoude. Uitg.:Kluitman.  Serie:Ons genoegen. 6de dr. Hard cover.  Illustr.:Rie Reinderhoff. In matige staat.  2,50
 

 
 
340.Uit het leven van Dik Trom-C.Joh.Kieviet.   18 de druk,Volksuitgave.  In mooie staat.4,=
 
341.Zwarte havik's grote jacht
buit-S.M.v.d.Galien.  1957.
Uitg.:Jan Haan Groningen.
Illustr.:J.Huizinga.
In mooie staat.  2,=
tn_lotgevallenvanbroerjop.jpg 
342.De lotgevallen van broer Jop(iets voor de kinderkamer)-J.M.Schaap (leerares aan de H.B.School voor meisjes te Rotterdam). Uitg.:H.C.A.Campagne & Zoon,Tiel.  1ste dr. Met plaatjes.   178 blz. In mooie staat.   5,=
tn_tonyenarmand.jpg 
343.Tony en Armand-P.J. Andriessen. Uitg.:Tj. van Holkema,Amsterdam. Hard cover. 7de dr. Met platen van Wilm. Steelink.  183 blz.  In mooie staat.  5,=
 
tn_kamperfoeliehuis.jpg
344.Het kamperfoelie huis-P.A.E.oosterhoff. uitg.:Kluitman. Hard cover linnen omplakt.  1ste dr. Illustr.: Miep de Feijter.  158 blz.  In mooie staat.  4,=
 
tn_jeugdvanjanmontijn.jpg 
345.De jeugd van Jan Montijn-Kees Versluys. Uitg.:A.G. Schoonderbeek. 1ste dr. 1930. Hard cover.  221 pag. Illustr.: Jan H.Post. In mooie staat. 6,=
 
tn_commandantpadje.jpg 
346.Commandant Padje- Rein Valkhoff. Uitg.: H. Meulenhoff,A'dam. Hard cover. 1ste.de. 1932.  196 blz. In mooie staat.   4,=
tn_ophetdoelaf.jpg 
347.Op het doel af-Wouter Walden. Uitg.:Kluitman. Serie:De 4 Jaargetijden. 1ste dr. 1941. Hard cover met stofomslag.  144 blz.  Illustr.:Pol Dom.  In mooie staat.  5,=
 
 
 
349.Door de russische
sneeuwvelden-G.A.Henty.
Hard cover met stofomsl.
Uitg.:van Holkema en
Warendorf,Amsterdam.
Tip Top serie. 1ste dr.
1932. Omslag:W.Heskes.
In mooie staat.  5,=
 
350.Twee straatjongens(Het
vermiste document)-Pierre
Decourcelle.  2de druk. Met
16 platen.  Uitg.:D.Bolle,
Rotterdam.  In mooie staat.
5,=
 
351.De stad der robijnen-Vaughan Wilkins. Met stofomslag. Uitg.:Jan Tuyl.  212 bladz. In mooie staat.  4,=
tn_HilversumriepdeReiger-1.jpg
352.Hilversum riep De Reiger-A.D.Hildebrand en A.Viruly. Uitg.:De Arbeiderspers,A'dam.  1941. Hard cover.  205 pag. Illustr.:Uschi. In mooie staat.  4,=
 
353. Zonsverduistering-Marie
Weyland. Serie:Na school
tijd.  Uitg.:G.B.Van Goor Zonen,Gouda.1ste dr. 1928. 184 pag. Met platen en omslag teekening van O.Verhagen. Hard cover. In mooie staat.   3,=
 
 
 
 
355. Klaas de landkrab-Arie
Pleyzier. Illustr.: Bach
Schuurmans.  Uitg.: De
Boer,Amsterdam.  1947. 
Jeugdserie:Vrije Vaart.  In
mooie staat.    3,=
 
 
                          
tn_haarroepinggevolgd.jpg
357.Haar roeping gevolgd(een verhaal voor meisjes)-Tony Schumacher. Uitg.:onbekend. 1ste dr.  +/- 1936. Hard cover.  185 blz. Illustr.:.Stemmer. In mooie staat. 3,=

 
tn_jongleven.jpg
358.Jong Leven-Daisy. Uitg.:W.Hilarius Wzn., Almelo. 1ste dr.  1901. Hard cover.  384 blz. Illustr.:Junius. In mooie staat.  6,=
 
tn_boefjeuitdenpatriottentijd.jpg
359. Een boefje uit den patriottentijd-Joh.H.Been. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve ,Zwolle.  Hard cover.  1ste dr. 1931.  Illustr.:Jan Wiegman.  192 blz. In mooie staat.  4,=
 
360.De kleine Richard-A.
Trelker.  Uitg.:De Arbeiders
pers,Amsterdam.  Hard cover.1ste dr.  bandtek.:Kl.Reinders.
In mooie staat.   4,=
 
361.Weer wat nieuws-Kees
Valkenstein.  2de dr.  1932.
Uitg.:W.de Haan,Utrecht.
Hardcover.  In mooie staat.
2,=
 
362.Blondje-Clemence M.H.Bauer. Uitg. :Van Belkum,Zutphen.
In mooie staat.    4,=
 
363.Tanden op elkaar-Margot
Warnsinck.  Illustr.:Annie
van der Ruit.  In mooie
staat.    4,=
 
364.Een jonge held-Honore
Willsie Morrow.  Illustr.:
Jan Wiegman.  Uitg.:
Holkema Amsterdam.  In
mooie staat.  5,=
tn_zusjesvandeberkenhoeve.jpg 
365.De zusjes van de Berken hoeve-Hermanna. uitg.:Kluitman. 6de dr. Hard cover linnen omplakt.  Serie:In de vacantie.  B.Meisjesboeken.  Illustr.:Pol Dom.   192 blz. In mooie staat.  4,=
tn_WildeKees-2.jpg
366.Wilde Kees-Truus Eygenhuysen. Uitg.:G.B. van Goor. De Nieuwe Serie deel XV.  1ste dr. 1931. Hard cover.  136 blz. Illustr.: Pol Dom.  In mooie staat.  3,=
 
 
tn_testamentvandeninvalide-1.jpg
367.Het testament van den invalide-P.J.Pajeken. Uitg.: Kluitman.  3de dr.  1925. Hard cover.  240 blz.  Omslag:Jan Rinke. In mooie staat.  6,=
 
 
tn_TimenTom-2.jpg 
368.Tim en Tom-Chr. v.Abkoude. Uitg.: Kluitman.  8ste dr.  1929. Hard cover.  238 blz.  Illustr.:Pol Dom.  In mooie staat. 4,=
 
tn_Dickysbakvischjaren.jpg
369. Dicky's bakvischjaren -Christine Doorman. Uitg.; H.J.W.Becht,A'dam.  1ste dr. +/- 1930. Hard cover.  179 pag. Serie:Voor Rakkers en Bengels. Illustr.:H.Pieck.  In mooie staat.  3,=

 
 
tn_kinderenvanhetbloemenhuis-1.jpg 
370.De kinderen van het bloemenhuis-A.Sutorius. Uitg.:van Goor,Den Haag.  serie:Na Schooltijd. Hard cover. Illustr.; Nans van Leeuwen.  132 blz. In mooie staat.    4,=
371.De vier uiltjes-J.P.
Zomer vermeer.  Uitg.;
van Holkema & Warendorf.
Amsterdam. Hard cover.
2de druk.  Bandtekening en
illustr.:Rie Reinderhoff. In
mooie staat.   4,=
tn_Metdecaravanopavontuur-1.jpg
372.Met de caravan op avontuur-Ingrid Boer. Uitg.:Jeugdland,Heem- stede. Hard cover.  1960. 126 pag.  In mooie staat.  3,=
 
 
wraakvanRalphRoxburg.jpg
373. De wraak van Ralph Roxburgh- naar het engelsch van E.Everett Green door  mevr. J.M.Brionsveld. Uitg.: G.F.Callenbach.  1ste dr.  Hard cover linnen rug.   157 blz.  In goede staat.  4,=
 
tn_Marijkesbestemming-2.jpg 
374.Marijke's bestemming - Cissy van Marxveldt. Uitg.:Valkhoff & Co., Amersfoort.  1934. Hard cover. 203 pag. Illustr.: Hans Borrebach. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_vlaggenuitopweltevree.jpg 
375. De vlaggen uit op Weltevree-Pieter Nierop. Uitg.:Kluitman. Hard cover.  1ste dr.  1954.  Illustr.:G.van Straaten.  160 blz. In mooie staat. 3,=
 
376.Li Tan de blanke Chinees-
G.Stuvel.  Met 12 tekeningen
van Max Velthuys.  Uitg.:
V.A.Kramers,Rijswijk.  In
mooie staat.    4,=
tn_liefde.jpg
377. Liefde-E.Knuttel Fabius. Uitg.:G.B.van Goor Zonen, Gouda. 1ste dr.  serie: Meisjesleven. Hard cover.  159 blz. Bandtekening en platen: Nans van Leeuwen. In mooie staat.   3,=
 
 
tn_allevolkerenvertellen.jpg 
378. Alle volkeren vertellen- Constant de Kinder. Uitg.;L.Opdebeek, Antwerpen. 3de dr.  1955. Legenden en sprookjes uit alle landen.  127 blz.  Inhoud: De ijzeren vorstin/ De bruid van de hertog/ Sneeuroosje/Het meer der zeeraven//De gefopte dieven/Holger de Deen. In mooie staat.  4,=
 
tn_TimenTom-3.jpg
379. Tim en Tom-Chr. van Abkoude. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  Volksuitgave. 1922. Hard cover.  199 pag. Illustr,: Louis  Raemaekers. In mooie staat. 4,=
 
tn_zijneerstezesdaagsche.jpg 
380. Zijn eerste zesdaagse-- Nor Heerkens.  Illustr.:C.Boost.
soft cover. Jeugdbibliotheek nr.28. In mooie staat.    6,=
 
 
 
 
tn_vluchteling-2.jpg
383.  De vluchteling in ' t gebergte(eene episode uit troebele dagen)-F.H. van Leent.  Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1883.  Hard cover.  204 blz.  In mooie staat.   5,=
 
 
 
 
384. De avonturen van een
schaatsenrijdster-Annie S.
Bergsma.  Illustr.:Miep de
Feijter.  Uitg.:Kluitman Bibliotheek:Ons Genoegen. 
2de dr.  In mooie staat.   5,=
 
 
 
386. Reintje van den Watermolen
-J.P.Zoomers Vermeer.
Tip Top serie.  Uitg.:van
Holkema&Warendorf. In
mooie staat.  3,=
tn_ijzerenwet.jpg
387. De ijzeren wet-H.H.Kraan. Verhaal van 2 jongensclubs waarin o.a.dezelfde jongens spelen als in de Smokkelex- pres.  Uitg.: D.van Sijn & Zonen, Rotterdam. 1ste dr.  1958.  241 blz.  Illustr.:Jan Camphuis. Gebonden boek. In goede staat.   2,50
 
tn_NemoJPG.jpg 
388.Nemo-mevr.O.F. Walton. Naar het engelsch door H.W.S.(Hendrika Wilhelmina Spiering). Uitg.:J.M.bredee,R'dam. 2de dr. 1916. Hard cover. Illustr.:W.Hoogenbos. In mooie staat.  4,=
 
tn_Anemoontjesvandehakopdetak.jpg
389.Anemoontjes nr.7:Van de hak op de tak-Elise Bronkhorst. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1937. Hard cover. 16 pag. Illustr.:M.Bosch van Drakestein. In mooie staat.  5,=
 
390. Huize Sonnevanck-H.
Brinkgreve. Uitg.:Kluitman.  Serie B-meisjes boeken.  Illustr.:Sijtje Aafjes. 2de dr.  In mooie staat. 4,=
tn_Kinderspelenenhandenarbeidvz.jpg 
 391.Kinderspelen en handenarbeid-Anne Marie Norvig. vertaald door:M.j. Molanus Stamperius. Uitg.: L.J.veen's U.M.,A'dam. 1ste dr. +/- 1960.  276 pag.  Bewerkt door: C.A.Eygenstein Teders en W.F.Eygenstein(van de Montes- sori school,A'dam). In mooie staat.  6,=
tn_Wytskeswonderjaar.jpg
392.  Wytske's wonderjaar- A.A.Sirks Joustra. Uitg.:Hollandia Drukkerij. 1ste dr.  1931. Hard cover.  193 blz. Illustr.:H. van der Stok.  In mooie staat.  4,=
 
tn_janklaarthetweer-1.jpg
393.Jan klaart het weer - Knud Meister en Carlo Andersen. Uitg.: De Eekhoorn,Apeldoorn.  1ste dr. 1960. Hard cover met stof omslag.  128 pag. Omslag: Rein van Looy. In goede staat.  3,=
 
 
 
 
395. Worishoffer's reisavonturen
:Californie het goudland(tochten en lotgevallen van landverhuizers in het goudland)- S.Worishoffer. Uitg.:H.J.W.Becht. Derde druk.
Hard cover.  376 pag. Geillustr.  In mooie staat.   5,=
 
tn_jongeheethoofd.jpg 
396. Een jonge heethoofd-Jessie Mansergh. Hard cover.  Uitg.:W. Hilarius Wzn,Almelo.  Uit het engels vertaald door Cora. Geillustreerd. 237 blz. In mooie staat.  4,=
tn_WiewatwaarvoordeJeugdjaarboek1958-1959JPG.jpg 
397.Wie wat waar voor de jeugd jaarboek 1958-1959. Uitg.:Uitgeverij Wie Wat Waar,Rotterdam. Soft cover.  160 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
398. Pension Golfzang-Jeanne Koning Coeterier.   serie:Na Schooltijd. Vier platen en band teekening:Wam Heskes.  In mooie staat. 5,=
 
tn_ZonnestraleninSchoolenHuisderdebundelJPG.jpg 
399.Zonnestralen in School en Huis derde bundel. Vertellingen door Henr.Dietz en Kath. Leopold. Uitg.:J.B.Wolters,Groningen.  1ste dr. 1900. Hard cover.  200 pag. Met 7 platen naar tekeningen van B.Bueninck. In goede staat.  2,50
 
 
400. De nagelaten papieren van de Pickwick Club-Charles Dickens.     Vertaald door Dutric.  Uitg.C.Misset in Doetichem. In mooie staat. 4,=
tn_onbekendeland.jpg
401. Het onbekende land-Harry  Golden. Uitg.:Gebr.Kluitman. Hard cover. 1ste dr.  1940. Serie: De Nieuwe Leeskring. Illustr.: Pol Dom.  vertaling: Herman Antonsen.  191 blz. In mooie staat.  4,=
 
tn_Armelinnenweverenandereverhalen.jpg 
402.De arme linnenwever en andere verhalen van den kanunnik C.von Schmid. Aanbevolen foor monseigneur F.J.van Vree, bisschop van Haarlem.  Uitg.:Sijthoff's U.M. 1ste dr. 1896. hard cover.  108 pag.  Illustr.:Gerrit Jan Bos. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_Zondagskind.jpg
403.Het Zondagskind-De Ve. Verhaal voor meisjes. Uitg.; patria,Antwerpen. Soft cover. 63 pag. Serie:F.M. In mooie staat.  3,=
 
 
 

 
tn_omdernemendzestal.jpg 
404. Een ondernemend zestal-E.Nesbit. uitg.:G.B. van Goor Zonen. 2de dr.  1929. Hard cover met stof- omslag. 160 pag. Serie:Na Schooltijd.  Platen en omslag:W.Heskes. In mooie staat.  4,=
tn_joligeduinpan.jpg 
405. De jolige duinpan-Ch.Krienen. Uitg.:Kluitman. 2de dr. Hard cover. Serie:In de vacantie. A.Jongensboeken. Illustr.:D.A.Bueno de Mesquita.  186 blz. In mooie staat.  4,=
tn_jongensvandenvlierboom.jpg 
406. De jongens van den Vlierboom-Evelyn Sharp.  Uit.:H.J.van de Garde & Co.,Zalt Bommel.  1ste dr. Hard cover. Vrij naar het engelsch door N.v.S.-W.   Illustr.:H.v. Broek.  159 blz.  In mooie staat. 3,=
 
407. Met een kwartje de wereld
rond-Paul D'Ivoi. Uitg.:van
Gelder. In mooie staat.
2,=
tn_zwerversgeluk.jpg 
408.Zwerversgeluk- L.Kombrink.  Uitg.:J.Voorhoeve, Den Haag. Soft cover.  Illustr.:Beckman.  176 blz. In goede staat.  2,=
409. De dijken breken-Cor Bruijn.
Met stofomslag(kwal.-/-).
2de dr.  Illustr.en band:Jan
Lutz.  uitg.:G.B.van Goor.
1946. In mooie staat. 4,=
 
410. Pipo en de Wonder Aarde
deel 1-Wim Meuldijk. Uitg.:
van der Plaats,Bolsward.
In goede staat.   1,=
tn_avontuurlijkereizenmetmagelllaan.jpg 
411. Avontuurlijke reizen met Magellaan-Louise Andrews kent. Uitg.;G.B.van Goor Zonen, s Uitgeverij, 's Gravenhage.  4de dr. Hard cover,gelamineerd.  illustr.: Paul Quinn.  199 blz.  In mooie staat.   4,=
 
tn_Ediededroomster.jpg 
412. Edie de droomster- A.A.M.Horsting Boerma. Uitg.:W.de Haan ,Utrecht. 1ste dr.  1926. Hard cover. 159 pag. Illustr.:Rie Cramer. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_plumonoenhetbozeoog.jpg 
413. Plumo en het boze oog- Henri Jovake. Uitg.:J.Schenk, Maastricht. 1ste dr. Soft cover. Illustr.:Iene van Laanen.  80 blz. In mooie staat.  2,=

 
tn_armelevens.jpg 
414. Arme levens-Sigrid Undset. Uitg.:De Gulden Ster, A'dam.1ste dr. Hard cover. Uit het Noors vertaald door M.J. Molanus Stamperius.  Bandontwerp:N.J.van de Vecht. In mooie staat.  3,=
tn_JanBloemer.jpg
415. Jan Bloemer-A.M.van der Linden. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1919. Hard cover. Serie:In de vacantie. A.Jongensboeken, deel 14. Illustr.:O.Geerling. 200 blz. In goede staat.  3,=

 

tn_toverstafvanbertjebofjpg.jpg

416.De toverstaf van Bertje Bof-Guus Betlem.  Uitg.: Kluitman. Serie:Ons Genoegen. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1958. 96 pag. Illustr.:Lies Veenhoven. In mooie staat.  2,50

 
 
 
tn_winterboek1928-1929-1.jpg418.Winterboek 1928-1929. Uitg.:Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur,A' dam. serie: Wereldbibliotheek . Hard cover.  134 pag. In mooie staat. 4,=
 
419. 22 HBSers op stap door
Zwitserland-Piep. Uitg.: Meulenhoff A'dam. Met
foto's en teekeningen. 
In mooie staat.  4,=
 
 
420. De klas van 12-Carry van Bruggen.  Bandontwerp:
Henri Pieck. 2de dr.  Uitg.:
Hollandia Baarn.278 pag.  In mooie staat.   3,=
421. Den avonturen van Kek den jongen Koper eskimo-N.van Hichtum. Illustr.:Pol Dom. uitg.:Kluitman.  1ste dr.
1937. In mooie staat. 3,=
tn_engelandvaarders.jpg 
422. Engelandvaarders- K.Norel. Uitg.;A.Roelofs van Goor, Meppel. 2de dr. Hard cover met stof omslag. Illustraties en omslag: G.D.Hoogendoorn.   236 blz. In mooie staat.   4,=
tn_Gelukkigweerthuis-1.jpg
423.Gelukkig weer thuis. Auteur onbekend.  1935. Hard cover. 46 pag. Illustr.: Voorplaat,Wanda. Tekeningen:C.J.Basart.  Op schutblad vermeld:Immer flink en zakelijk.  In mooie staat. 3,=

 
 
 
 
425. 3 vrienden kamperen-Guus van Balkom.  uitg.:Kluitman.
Serie:Ons Genoegen. 2de dr.
 Illustr.:Pol Dom.  In mooie
staat.  4,=
 
426. Zonnestraaltjes-W.Blokker.
Illustr.:Miep de Feijter. Uitg.:
Kluitman. Serie:Om stil te
luisteren V.  2de druk.  In
mooie staat.  4,=
 
427. Pietje Bell-Chr.v.Abkoude.
illustr.:Jan Rinke. Uitg.:
Kluitman. 13de goedkoope uitgave.  In mooie staat.
5,=
 
428. Een ondernemend zestal-E.Nesbit.  Met stofomslag. Platen en omslag:W.Heskes.
2de dr.  Uitg.:van Goor,
Den Haag/Gouda.  In mooie
staat. 4,=
tn_KoenBorgers.jpg
429. Koen Borgers-H.E. Kuylman. Uitg.;H. Meulenhoff,A'dam. 1ste dr.  1936. Hard cover. 192 pag. band en illustr.:G.D. Hoogendoorn. In mooie staat.   4,=
 

 
 
tn_LaatstestrijdJPG.jpg
431.De laatste strijd-A. van der Flier. Uitg.:Callenbach.  1ste dr. 1913. Hard cover linnen omplakt.  157 pag. Illustr. voorzijde:O.Geerling. In mooie staat. 4,=

 
tn_rintintinundrusty.jpg
432. Rin Tin Tin und Rusty nr.2: Uberfall auf Fort Jefferson- Albert van Nerum.  Uitg.: Neuer tessloff Verlag, Hamburg.   1961. Hard cover gelamin.  In mooie staat.  2,=
 


tn_Vlotderverschrikking.jpg
434.  Het vlot der verschrikking(ontsnapt uit het vreemdelingenlegioen)- Ensio Tiira. Uitg.:Scheltens & Giltay.  Hard cover met  stofomslag.  240 pag. Illustr.:F.van Bemmel. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_noodlandingindejungle.jpg
435. Noodlanding in de jungle - Herbert Kranz. Avonturen in de oerwouden van Brazilie. Uitg.: Helmond.  Hard cover gelamineerd.  3de dr.  206 blz.   Kranzserie deel 2.  Met: De chef/Grote Geest/Prik/ De Graaf/Plumpudding en Figuur. In mooie staat.  4,=
 
436. De grapjas-Sini Greup
Roldanus.  Omslag:Hans
Borrebach. Gekleurde
platen:B.Midderigh Bokhorst.
Uitg.:Van Goor,Den Haag.
2de dr. In mooie staat.  3,=
tn_tweejongens.jpg 
437. Twee jongens-H.Gordeau Jr. Uitg.:D.A.Daamen,                         's Gravenhage.  1ste.dr.  1912. Hard cover.  233 blz. In mooie staat.  4,=
tn_Stormvogeltje.jpg438. Stormvogeltje-J.P. Zoomers Vermeer.  Uitg.: van Holkema & Warendorf. 1ste dr. Hard cover. 244 pag.  Illustr.:F.Langeler. In mooie staat. 3,=

 
tn_Clubvanvier.jpg
439. De Club van Vier-J. van der Ploeg. Uitg.:G.B.van Goor. Serie: Na Schooltijd. 1ste dr.  1927. Hard cover met stofomslag. Platen:Nans van Leeuwen.  164 blz. In mooie staat. 5,=
 
 

 
 
441.Dick Fann en de Radium
dieven-Paul d'Ivoi.  Uitg.:
Em.Querido,Amsterdam.
1920.  3de druk. 325 pag.  In mooie staat.  5,=
tn_Verdwijnmachine.jpg
442. De verdwijnmachine- Kees Valkenstein.  Uitg.: G.B.van Goor.  3de dr. 1939.  162 blz. Hard cover. Illustr.:Kees Valkenstein. In mooie staat. 4,=
 
tn_wonderreizenjulesvernenr271913.jpg
tn_wonderreizenjulesvernenr271913omslag.jpg
443. Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras:De ijswoestijn. Serie:Jules Vernes Geillustreerde Wonderreizen deel 27. Uitg.:Elsevier. 1ste dr.  1913. Hard cover.  248 blz. In mooie staat.  4,=
 
444. De Werken van Kapitein Marryat: Percival Keene. Hard cover. Geillustreerd.7de dr.  met 8 platen. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam. In mooie staat.  4,=
 
445. Huize  Sonnevanck-H.
Brinkgreve. Uitg.:Kluitman.  Serie:Ons Geboegen.
Serie B Meisjesboeken.
Illustr.:Sijtje Aafjes. 2de dr.
In mooie staat.  5,=
millonairtegenwilendankPauldIvoiexcentriekereizen.jpg
446. Millionair tegen wil en dank--Paul d'Ivoi. Uitg.: Elsevier, A'dam. Hard cover. 2de dr.  1919.   125 blz. Met 12 platen buiten de tekst. In mooie staat.  5,=
 
 
447. De zoon van de dorps
smid-Ch.Krienen. Hard cover
met stofomslag(kwal.-/-).
Uitg.:Kluitman.  4de druk.
Illustr.:J.G.kesler. In goede
staat.  4,=
448. Een schooljongen of van kwaad tot erger-F.W.Farrar.
Uitg.:J.Kneppelhout. 6de dr.
Druk:gebr.E.&M.Cohen,
Nijmegen.  hard cover. In
mooie staat.  3,50
tn_spekstenenboeddha.jpg 
449. De spekstenen Boeddha- Rein Valkhoff. Uitg.:Letteren & Kunst,'s Gravenhage. L.K.jeugd serie. Hard cover gelamineerd. 1ste dr. 183 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
 

tn_wiesongeluk.jpg

451. Wies Ongeluk-Felicie Jehu. Uitg.:Kluitman. 4de dr. Hard cover.  serie:In de Vacantie. B.Meisjes boeken. Illustr.:Henri Pieck.   191 blz. In mooie staat.   5,=

 
 
 tn_benhurgrijs.jpg
453. Ben Hur-L.Wallace. uitg.: D.Bolle R'dam. 8ste dr. Hard cover. In mooie staat. 6,=
tn_benhurblauw.jpg 
454. Ben Hur-Lewis Wallace. Uitg.:D.Bolle R'dam. 11de dr.  1920. Hard cover.  In mooie staat.    6,=
 
 
tn_schatvandenarmenjongen-1.jpg
456. De schat van den armen jongen-Marie van Zeggelen. Uitg.:Scheltma & Holkema's Boekhanden en Uitg.Mij. N.V. Amsterdam. 3de dr.  1941. Hard cover.  158 blz.  In mooie staat.  4,=
 

 
 
 
458. Nicky van de 4de-Eveline Smit.  Uitg.: H.J.W.Beck. 1ste dr.. 1925. Hard cover. 285 pag. Illustr.:Treyer Evans.  In
mooie staat. 4,=
tn_schoolbladdekrokodil.jpg 
459. Het schoolblad "De Krokodil"-Karna Pehrson. Uit het deens bewerkt door Mia Verdenas. Uitg.:Het Goede Boek,Bussum.  1ste dr. Hard cover. In mooie staat.  3,50
 
460. Moderne piraten-Hans
Dominik.  Uitg.:Kluitman.
1ste druk. Hard cover. 
Illustr.:Pol Dom.
In mooie staat.   7,=
 
 
 
462. Prins en bedelknaap-Mark
Twain. Hard cover met stofomslag.   Uitg.:van
Holkema & Warendorf,
A'dam. Knal serie. 6de
herziene druk. Illustr.:Rie Reinderdorff. In mooie
staat. 6,=
tn_kolibrie.jpg 
463. Kolibrie-Alfred Sidgwick. Uitg.:De Tijdstroom,Lochem. 1ste dr. 1925. Hard cover. Bandteke- ning en illustraties:F.C.Gijen. 290 blz. In mooie staat.  4,=
tn_zwartelading.jpg
464. Zwarte lading-Ab Visser.  uitg.:Born's Uitgeverij,Assen. 2de dr.
1946. Jongensboek. Hard cover met stofomslag.  226 blz.  Bandontwerp en illustr.:Nico Bulder. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_alsschapenterslachting.jpg 
465. Als schapen ter slachting (een verhaal uit de tijd van Lodewijk XIV) - Deborah Alcock. Uitg.:Callenbach. 1ste dr. 1908. Hard cover.  358 blz. met zes platen.  In mooie staat. 4,=

 


 
tn_opdedrempeldesdoods.jpg
466. Op de drempel des doods-Raffael Sabatini.  Uitg.:Climax,St.Denijs Westrem. Soft cover.  203 blz. In goede staat.  2,50
 
 

 
 
tn_aanpakkenmaar.jpg 
467. Aanpalkken maar- C.Wilkeshuis. Uitg.:Kluitman, Alkmaar. 1ste dr.  Serie:De 4 Jaargetijden. Hard cover. Illustr.:Pol Dom. in mooie staat.  5,=
 
tn_Bloemenhetbijtjevz.jpg
468.De bloem en het bijtje- S.Franke. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1934. Hard cover. 24 pag. Kleurenillustr.: Greta Bosch van Drakestein.  Serie:Op Weg naar School.  In mooie staat. 6,=


 
 
469. Onze Nan is een beste-
Felicie Jehu. Uitg.:Kluitman.
1ste dr. Hard cover.
Illustr,.:Henri Pieck. In
mooie staat.   4,=
tn_roversnest.jpg 
470. Het Rovernest- Joh. C.Maas. Uitg.;Stenvert & Zoon , Meppel. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  Illustr.:J. de Vries.   239 blz. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_AppieAmmerlaan.jpg
471. Appie Ammerlaan-Leonard Roggeveen. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's  U.M.  2de dr.  1957. Hard cover met stofomslag.  176 blz.  Omslag en plaatjes: Johanna Bottema. In goede staat.  3,=

 
472. Buurtjes-Ge Osinga. Uitg.: Kluitman. serie B Meisjesboeken. Illustr.:C.Oudenaarden. Soft cover.
1ste dr.  In mooie staat. 4,=
473.In en om de klaproos-Freddy
Hagers. Uitg.:Kluitman. Serie Ons 
Genoegen. 2de dr. Illustr.:
Nans van Leeuwen. Hard
cover. In mooie staat. 4,=
tn_kleinmeisjealleen.jpg 
474. Een klein meisje alleen-J.P.Zoomers Vermeer. Uitg.:v.Holkema & Warendorf. Serie:Oranje bibliotheek voor jongens en meisjes. 2de dr.  1929.  172 blz. Illustr.:Freddy Langeler. In mooie staat. 4,=
 
 
475. Gedroogde kruiden-Frits
Reuter.  Uitg.:D.Bolle,R'dam.
4 de dr. Met ruim 150 illustr.
In mooie staat.  5,=
 
 
476. Onschuldig onder schuldigen-Herbert Kranz Kranz serie nr.4.  Uitg.:Helmond. 2de dr. 1956. In mooie staat.  4,=
tn_Augustusvz.jpg 
477.Augustus(oogstmaand) - Tekeningen en versjes van Rie Cramer.  Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M. 1ste dr. 1938. Hard cover.  16 pag. Kleuren illustraties:Rie Cramer. In mooie staat. 6,=
 
 
478. Robinson CrusoeDaniel Defoe. Bewerkt door:P.Louwerse.
Uitg.:D.Bolle,R'dam. 5de dr.
met platen.  Hard cover. In
mooie staat.    5,=
 
479. Kleine Dorrit-Charles Dickens.Opnieuw vertaald door Dutric.Uitg.:C.Misset,Doetinchem.
In mooie staat.   4,=
 
 
tn_Bondvandrie.jpg
481. De bond van drie-D.J. Steunenberg. Uitg.:Valkhoff & Co.  Hard cover.  1918.  goeskoope druk.   211 blz. In mooie staat.  4,=

 
tn_zwerverophetwad.jpg 
482. Zwerver op het wd-K.Norel. Uitg.:A.Roelofs van Goor,Meppel. 1ste dr. Hard cover met stof omslag(Hans Borrebach). Illustr.: A.Sevenster.  In mooie staat. 4,=
483. De verdwenen diamant
-H.Collinson Owen. hard
cover. Uitg.:Holkema,A'dam.
Daalders editie. In mooie
staat.  4,=
 
484. Cora en Imp naar de wintersport-Jenny IJsselstein. Uitg.: Kluitman. 1ste dr. 1929. Hard cover linnen omplskt. rIllustr. en omslag:Anni v.d.Ruit. In mooie staat. 6,=
tn_TochtnaarhetWesten.jpg
485.De tocht naar het Westen-I.F.J.groothedde. ned.Jeugdbibliotheek no. 105. 1ste dr. 1940.  135 pag. Soft cover. Illustr.:L. de Swart. In goede staat. 5,=
 

tn_AvontuuropdeAlmJPG.jpg

486.Avontuur op de Alm (Adventure on the Alm)- Nancy Martin. Ned. bewerk.:C.A.Toren. Uitg.; J.F.Duwaer & Zonen, Amsterdam. Verre Landen reeks no.7. Soft cover.  64 pag.  Illustr.: Lunt Roberts. In mooie staat. 3,=

 

 

 
 
 
488. Twee HBS'ers als
detective-Floris van Aemstel.
Uitg.:D.Bolle,R'dam. 2de dr.
Illustr.en band:J.H.Lutz.
serie:GJL Goede jeugd lectuur.
In mooie staat.  6,=
tn_SchuurvanMartinHillen.jpg
489.De schuur van Martin Hillen-Heleen. Uitg.: callenbach,Nijkerk. 1ste dr. 1938. Hard cover.  150 pag. Teken.:Hein Kray. In mooie staat. 4,=
 
 
 
490. Van herdersjongen tot
diamantkoning-Hans Dominik.
met stofomslag(omslag kwal. matig). Uitg.Kluitman. 1ste dr.1929. In mooie staat.  5,=
dynastievandendood.jpg
491. Dynastie van den dood- Taylor Caldwell. Uitg.:Holle & Co. ,'s Gravenhage.  1ste dr. Hard cover.   648 blz. In mooie staat.  5,=
 
 
492. Leven en lotgevallen
van David Copperfield-
Charles Dickens. Uitg.:
gebr.E.&M.Cohen,Nijmegen/
Arnhem. 3de dr.  Omslag:
Wansink en  Daemberg,A'dam.
436 blz. Hard cover.  In mooie staat.  5,=
 
493. Klokken van Kao Yang
-Robert van Gulik. Uitg.:
van Hoeve,'s Gravenhage.
Soft cover,gelamineerd.  In mooie staat.  
2de dr.  1960.   2,=
 
494. De Meesters van de
Blauwe Vlag-Paul D'Ivoi.
Uitg.:Jacob van Campen,
Amsterdam.  2de druk.Hard cover 344 pag.Ned.bewerk. :J.L.van der Moer.  In
mooie staat.   7,=

 
 
 
496. De verborgen dood-
Martin Mons. Hard cover
met stofomslag. Uitg.: Sijthoff,Leiden. 1ste dr.
1960. In mooie staat. 2.,=
tn_padvinderinmesaverde.jpg 
497. Een padvinder in  Mesa Verde(Het oude indianenland)
-Dirk Nusbaum. uitg.:H. Meulenhoff,A'dam. 1ste dr.  Voorwoord van:Stephen T.Mather. Tekst versiering naar teekeningen van Eileen Nusbaum. met foto's. In mooie staat.   4,=
 
tn_draadjesruimteavontuur.JPG 
498. Draadje's ruimtevaart avontuur-W.N.van der Sluys.
Kluitman. 1ste dr.  Hard cover.
Illustr.:G.van Straaten. In mooie staat.  2,=
tn_stormvogel-1.jpg 
499. De Stormvogel-Paul Oscar Hocker en Frans van Erlevoordt.  Een heden daagsche roman uit  de Amsterdamsche sport- journalisten- en vrouwen wereld met een tusschenspel: een maand in het huis van bewaring wegens letsel door schuld.  Uitg.:Weekblad Het Leven, Amsterdam. 1915-1916. Hard cover.  288 blz. In goede staat. 4,=
 
tn_Vanalleswat-1.jpg
500.Van alles wat. Aardige sprookjes en  vertellingen opnieuw verzameld door H.C.J..  Uitgave:Hecozet.  +/- 1930.  60 pag. Hard cover. Met gekleurde platen.  In goede staat. 3,=
 

 
 
 
 
tn_zoontjevandendirekteur.jpg
502. Het zoontje van den directeur-J.treffers. Uitg.: Valkhoff & C0.,Amersfoort. 2de dr.  1924. Hard cover.  Band en teekeningen:Is. van Mens.  204 blz. In goede staat.  4,=
 
 
tn_vroolijkejarenvanDolfHazewind.jpg
 503. De vroolijke jaren van Dolf Hazewind-J.P.Zoomers Vermeer. Uitg.:van Holkema & Waren- dorf's  U.M.  2de dr.  1932. Hard cover.  214 blz.  Illustr.:E.M. ten Harmsen van der Beek.  In mooie staat.   5,=
 
tn_Driemeisjesineenforddooramerika.jpg
504. Drie meisjes in een Ford door Amerika-Estrid Ott. Vertaling uit het deensch door Cl. Bienfait. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr.  1929. 236 blz.  Band en illustr.:W.Heskes.  In mooie staat.  6,=

 
tn_hutvanoomtom-1.jpg 
505. De hut van oom Tom- Harriet Beecher Stowe. Uitg.;V.A.Kramers Rijswijk. Jubileum uitgave 1852-1952.  3de dr.  Hard cover met stofomslag. Nieuwe bewerking van Jos. Wayboer.  Met 10 platen.  326 blz. In mooie staat. 4,=
 
 
506. 20000 mijlen onder
zee:Westelijk halfrond-
Jules Verne. Uitg.:1936,
Elsevier,A'dam. 1ste dr.
In mooie staat. 5,=
 
507. De kinderen van
Kapitein Grant:Australie-
Jules Verne. Serie:Wonder
reizen. Uitg.:1933,Elsevier,
A'dam. 1ste dr.  In mooie
staat.   5,=
 
508. De kinderen van
Kapiyein Grant:De Stille
Zuidzee-Jules Verne. Serie:
Wonderreizen. Uitg.:1933,
Elsevier A'dam. 1ste dr.
In mooie staat.  5,=

tn_roepderzee.jpg 

509. De roep der zee-H. Weiland. Uitg.:J.v.Bleek(Bootsma & C0.), Den Haag.   L.G.M. K1036.  serie: Immer verder Banend. Hard cover.  1ste dr.   191 blz. In mooie staat.  5,=

tn_dossierkorrenkamp.JPG

510. Het dossier Korrenkamp-

Frank E.Braun.  Uitg.: Eykenhof(Mezo N.V.),  Haarlem.  1957.  In mooie

staat.  2,=

 

 

 

tn_dolenderidder.JPG

512. De dolende ridder- A.C.C. de Vletter.  Uitg.:Bruna & Zn, Utrecht. Hard cover.  1ste dr.

In mooie staat.  6,=

tn_nanny.jpg 

513. Nanny-Suze Andriessen. Uitg.:A.W.Bruna & Zoon's U.M. ,Utrecht.  3de dr.  Hard cover.  271 blz.  Illustr.:Wm.Steelink. In mooie staat.   4,=

 

tn_bartzonderbarstenandereverhalenvz.jpg

514.Bart zonder Barst en andere verhalen. Uitg.: Hollandsche Bibliotheek ,Haarlem.  1ste dr.  1935. Soft cover.  80 pag.  Geillustreerd. Formaat: 20x29 cm.  In mooie staat. 6,=

 

tn_twintigeeuwenvaderlandsegeschiedenis.jpg 

515.Twintig eeuwen vader- landse geschiedenis-in beeld gebracht door:G.ten Napel e.a.

Platen geschiedenis boek. 3 series in 1 boek 36  onder- werpen. Spiraal boek formaat: 23,5 x 32 cm. Uitg.;Jacob Dijkstra.  Jaren 30. mIn mooie staat. 5,=

 

 

 

tn_clubvanvier-1.jpg

516.De Club van Vier. Auteur en uitgever: Onbekend.  Soft cover. 12 pag. Illustr.:Dick Eshuis. Formaat:20x30,5 cm. In mooie staat.  6,=

 

 

 

tn_avonturenvanjantje.JPG

517. De avonturen van Jantje- Jac. van Amstel.  Hard cover. Teekeningen:J.G.Kesler. 

Uitg.:Drukk.Holland N.V.,

A'dam C.  1ste dr.  In mooie staat.  3,=

tn_bolkedebeer.jpg

518. Bolke de Beer-A.D. Hildebrand.  Uitg.:Meulenhoff, A'dam .  Hard cover.  9de dr. Bolke de Beer serie nr.1.  Illustr.:naar foto's van  van N.J. de Graaf.  Bandtekening:Rein Stuurman.   146 blz. In mooie staat.  2,=

 

 

 

 

 

tn_avontuurlijkereisvanbolkeszoon.jpg
520. De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Dorus Das- A.D.Hildebrand.  Uitg.: Meulenhoff, A'dam.  6de dr.  Hard cover.  Bolke de Beer serie nr.4. Illustr. en bandtekening: Rein Stuurman.  155 blz. In mooie staat.   2,=
 

tn_samenopreisdooreuropavz.jpg

521.Samen op reis door Europa-Cremer,Ligthart en Noordhoff. Uitg.:J.B.Wolters Groningen. 3de dr. 1915. Aardrijklskunde voor de lagere school deel IV.  Soft cover. 67 pag. Met 2 uitvouw- bare kaarten van Europa. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_JongensvanprofessorvanLeuven.jpg

522. De Jongens van professor Van Leuven-Felicie Jehu. Uitg.: A.W. Bruna.   1ste dr.  1912. Hard cover.  280 blz.  Illustr.:Nelly Spoor. In mooie staat.  5,=

 

tn_robinsoncrusoeStarpocket.JPG

523. Robinson Crusoe- Daniel Defoe. Soft cover met 8 gekleurde illustraties. Serie:Star Pocket nr.2. Uitg.: van Holkema & Warendorf. In

mooie staat.   1,=

tn_tweejeugdigeomas.jpg

524.De twee jeugdige Oma's-Charles krienen. Uitg.:gebroeders Graauw's Uitgeverij,Amsterdam.  1ste dr. 1946. Hard cover.  125 pag. Illustr.:F. van Bemmel. In mooie staat.  3,50
 

 

1001Nachtvoordejeugd.jpg

525.(De mooiste sprookjes uit) 1001 Nacht(voor de jeugd). Uitg.: P.van Belkum Az,Velp. met 3 platen. Hard cover. 1.Ali baba en de veertig roovers,80 blz.  2.Aladin en zijn wonderlamp , 102 blz. In mooie staat.    4,=
 

 

tn_zeepboekjevoordejeugdvz.jpg 
526.Het zeepboekje voor de jeugd. Uitg.:Lever's Zeep Maatschappij. Soft cover.  3de dr.  36 pag. Formaat:19,5 x 28,5 cm. Mooi geillustreerd. In mooie staat.  6,=
 
tn_Rondshelterenkampvuur.jpg 
527. Rond shelter en kampvuur - Guus Betlem. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1939.  Hard cover. Serie: De Nieuwe Leeskring.  200 blz. Illustr.:Jan Lutz.  In goede staat.   5,=
 

tn_orchideevan5A.jpg 

528. De Orchidee van 5A - Sini Greup Roldanus. Uitg.: G.B.van Goor zonen's U.M. , 's Gravenhage/Batavia.  5de dr. Hard cover met stof omslag.  Platen en band- tek. : B.Midderich Bokhorst.   221 blz. In mooie staat.   4,=

 

tn_trossenlos.jpg 

529. De trossen los-Augusta van Slooten. Uitg.:Gebr.Kluitman.  1ste dr.  1921. Hard cover.  295 blz. + 3 blz.Uitg.reklame.  Illustr.: J.G.Kesler.  Band:Willem Wiegmans.  In mooie staat.  6,=

 
 
tn_OnverschilligeJaap.jpg
531. Onverschillige Jaap- Agatha Snellen. Uitg.: S. & W.N.van Nooten,Schoonhoven.   Soft cover.  22 pag.  Met 1 prentje van Cornelis Veth. In mooie staat.   3,=
 

 
 
tn_Machinesenmotoren.jpg
532.Machines en motoren- L.Sprague de Camp. Uitg.:Vanderhout & C0., utrecht. Sleutelreeks. 1962. In mooie staat. 2,=
 
 
                                             
 

tn_prinsesjeendegoudenvogelvz.jpg

533. Het Prinsesje en de gouden vogel-Herriette Wythoff. Uitg.: Allert de Lange,A'dam. 1ste dr. 1902. Hard cover. Formaat:  19 cm hoog x 28 cm br.. 24 blz.  Illustr.:Anna Wythoff.  In goede staat.  8,=

 

 
 
flipperinhetcircus.jpg
535. Flipper in het circus- Jesse Fox.  Uitg.:Zuidned. /Centrale Uitg.  1ste dr. Hard cover(rose).  1967. In mooie staat.  2,=
 
vaderweethetbeterdeel3.jpg
536.  Vader weet het beter deel 3:De avontuurlijke picknick- Ronald Fleming. Uitg.:Zuid nederlandse uitgeverij. Hard cover.  1ste dr.   In mooie staat.   2,= 
 
 

 

 

tn_henriesmond.JPG
538. Henri Esmond- W.M. Thackery.  Amstel Boeken  nrs. 94/95. Uitg.:L.J.Veen , Amsterdam.  In mooie staat.  1,25
tn_executie.JPG
539. Executie-Edward Multon.   Multon nr.9. FBI serie.  1966. In mooie staat.  1,=
 tn_wirwar-1.jpg
540. Wirwar-Lydia Hamstra Baarschers. Uitg.: H.Meulenhoff,Amsterdam.  1ste dr.   1935. De Gulden Serie.  Hard cover.  192 blz.  Illustr.:G.D.Hoogendoorn. In mooie staat.   5,=

 

tn_emmygrijptin.jpg 

541. Emmy grijpt in-G.Holga. Geillustreerde meisjesbibliotheek nr.82. Soft cover. Illustr.:L.de Zwart.  3de dr.  106 blz. In mooie staat.  4,=

tn_amaddetijgerdoder.jpg 
542. Amd de tijgerdoder- Wim den Hartog. Geillustreerde jeugd bibliotheek nr,52.  Soft cover.  Illustr.:C.Boost.  Nieuwe spelling.  142 blz.  In mooie staat.  4,=
 
tn_Circuskind.jpg 
543. Het circuskind-Felicie Jehu. Uitg.:Kluitman. 2de druk. Hard cover.  320 blz.+ 4 blz. uitgevers reklame. Illustr.:Frans van Noorden. In mooie staat. 4,=
 
tn_Propje.jpg
544. Propje-Joh.Veenbaa. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1933. Hard cover. Serie: In de Vacantie. A.Jongens boeken.  189 blz. + 8 blz. uitgeversreklame. Illustr.: O.Verhagen.  In mooie staat.  4,=

 
 

tn_gezelligthuis.jpg 

545. Een gezellig thuis-Henriette Rappard. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. Hard cover linnen omplakt. serie:In de vacantie. B.meisjes boeken. Illustr.:O.Geerling.  195 blz. In mooie staat.  4,=


 
 

 
 
tn_vanallesennogwatachterzijde.jpg 
548. Van alles en nog wat (geillustreerd ontspannings boek) - Andre Vlaanderen.   1935. Geschenk aan de jonge A.V.R.O. luister- vinken St.Nicolaas 1935. Soft cover.  95 blz.   19x24 cm. In mooie staat.   3,=


 

 

tn_meisjeinalaska.JPG
550. Een meisje in Alaska-  Barrett Willoughby. Soft cover.  Speciaal Serie nt. 77. 25 Cent. Illustr.:L.de Zwart. In mooie staat.  5,=

 
 
 
tn_HoeHanniegelukkigwerd.jpg
551. Hoe gelukkig Hannie werd- J.P.Zomers Vermeer. Uitg.:va Holkema & Warendorf.  Serie : De Goede Kameraad. 1ste dr. Hard cover.  232 blz. Illustr.: Rie Reinderhoff.  In mooie staat.  4,=
 
tn_Heinpastopdedubbeltjes.jpg 
552. Hein past op de Dubbeltjes-A.C.C. de Vletter. Uitg.:A.W.Bruna, Utrecht. 2de dr.  1919.  264 blz.   hard cover.  In mooie staat.   5,=
 

tn_Spookklooster.jpg 

553. Het spookklooster- Robert van Gulik. Uitg.:W. van Hoeve,Den Haag.  1ste dr.   1962.  Serie:Nieuwe Rechter Tie Mysteries nr.2.

184 blz. In mooie staat.   2,50

 

tn_bonanzanr5.JPG

554. Bonanza nr.5. Een oude ete-Ronald Fleming. Uitg.:Zuid Nederlandse  Uitg.  1960. Hard cover gelamin.  In mooie staat.  2,50

tn_Winterboek1928-1929.jpg 

555.Winterboek 1928-1929. Uitg.:Maatschappij voor Goede en Goekoope  Lectuur (Wereld bibliotheek),A'dam. 130 pag. Hard cover. Bandtek.:Georg Rueter.  In nieuwstaat.  6,=

 

tn_belegvanalkmaar.jpg 

556. Het beleg van Alkmaar - P.Visser. Uitg.:Kluitman. Serie: In de vacantie. A.Jongensboeken. Hard cover linnen omplakt. 6de dr.  Illustr.:H.C.louwerse. 205 blz. In mooie staat.  6,=

tn_PietjeBellsgoocheltoeren-2.jpg

557. Pietje Bell's goochel avonturen-Chr. van Abkoude. Uitg.:Kluitman.  4de dr.  1932.  Hard cover.  240 blz. + 20 blz. fragmenten uit andere PB boeken en uitgeversrekla- me. In mooie staat.  5,=

 


 
 
tn_draadlozeogen.JPG 
559. Draadloze ogen (De radio detective)-Lleonard Roggeveen. Hard cover met stofomslag. Uitg.:van Goor,,Den Haag.  Met zwarte en gekleurde platen van Hans Borrebach.  2de druk. 238 pag.  In goede  staat.  6,=

tn_dierenuitdegehelewereld.jpg 

560. Dieren uit de gehele wereld. Uitg.:Niet vermeld.  Sioft cover.  16 blz.  Op achterblad vermeld:G.T. 0,75  serie;750A. Formaat: 29 x 21 cm. In mooie staat.  5,=

tn_pieterbaasinholland.jpg 

561. Pieterbaas in Holland- Corn.J.Gimpel.  Uitg.: Jacob van Campen. A'dam.  Serie:Jongens en Meisjesbibliotheek  onder redactie van A.Schabeek nr.31.  1920. Soft cover(geniet boekje).  48 blz.  Illustr.:Daan Hoeksema. In mooie staat.   1,50

tn_Derwierisinaldwyfke.jpg
562.Der wie ris in ald wyfke (dat foun in houten duit)- Tseard Bottema. In ald teltsje foar de fryske bern opskreaun en mei printsjes fan Tseard Bottema. Uitg.: Laverman,Drachten. Twade printinge. 1960. In goede staat.  5,= 
 
tn_drievogels-1.JPG 
563. Drie vogels uit verschillend nest-A.Gass van der Hoop.  Uitg.: Kluitman. 2de dr.  Soft cover.  Illustr.:Miep de Feijter.  In mooie staat.   4,=
tn_kampioenen.JPG 
564. Kampioenen-M.C. Fallentin.. Uitg.:A.Huisman,
Meppel.  serie:Neerlands
Jeugdbibliotheek deel VI.  Hard cover met stofomslag.  Illustr.: Henk Poeder.  In mooie staat. 4,=

tn_vaderverteltvanlanggeleden.jpg 

565. Vader vertelt van lang geleden-naar N.Hawthorne.

Vertaald door G.W.Elberts. Met tal van gekleurde en zwarte platen. Illustr.:G.D.Hoogendoorn. Uitg.:H.Meulenhof,A'dam. Hard cover.  62 blz. In mooie staat.  6,=

tn_ottelientjeopdenhove.JPG 
566. Ottelientje op Den Hove
-Freddy Hagers.  Uitg.: Kluitman. 1ste dr.        Illustr.:Nans van Leeuwen.  Hard cover. In mooie  
staat.     4,=
 
tn_dwergjesenhunkoning.jpg
567. De dwergjes en hun koning- Peter Millard. Uitg.:Litolux.  Hard cover.  1ste dr.  1948.  12 blz.  In goede staat.  5,=
 
tn_josdebranie.jpg
568.  Jos,de branie- Maren Koster. Uitg.:van Goor,Den Haag. Hard cover.  1ste dr. Platen en bandteekening ±Hans Borrebach.  180 blz. In mooie staat.  3,°
 

tn_roelie.jpg 

569. Roelie-Willem Kramer. Uitg.:Gebr.Zomer en Keuning's U.M.,Wageningen. 3de dr.  Spiegel Serie. Hard cover met stofomslag.  206 blz.  In mooie staat.  5,=

 

 
 
 
tn_jetenineineenwoonwagen.jpg
571. Jet en Ine in een woonwagen -J.H.Brinkgreve Entrop. Uitg.:Kluitman. serie: In de Vacantie. B.Meisjesboeken.  1ste dr.  Hard cover.  192 blz. + 8 blz.uitgeversreklame.  Illustr.: Miep de Feijter.  In mooie staat.  5,=
 
 
tn_stuurmanmost-2.jpg 
572. Stuurman Most- Walter Christmas. Uitg.: Kluitman.  2de dr.  Hard cover.   204 blz. + 4 blz. uitgevers reklame.  naar het deensch door mevr.D. Logeman-van der Willigen.  In mooie staat.   5,=

 

tn_wieweethet.jpg

573. Wie weet het? meer dan honderd raadsels voor de jeugd bijeengegaard door Annie Winkler Vonk.  Uitg.:J.J. Kuurstra , A'dam. Geniet boekje.  37 blz.  In mooie staat.  2,=


 

 

 

tn_onzehuisdierenvoorzijde.jpg
574. Onze huisdieren-Bertha Morris Parker.  Bewerkt door: Henri Arnoldus. Illustr.:Mary Royt. Uitg.:J.van In & Co,Lier/ van Gorcum,Assen.  Hard cover. 1960.  In mooie staat.  1,50
tn_pimenmienderdedeeltje.jpg 
575. Pim en Mien deel 3-Jan Ligthart en H.Scheepstra.  Uitg.:Wolters, Groningen.  Soft cover.  Illustr.: C.Jetses.  13de dr. 1961.  In mooie staat.  1,=
tn_317heeftpech.jpg
576.  317 heeft pech- Leif Hamre. Uig.:H.J.W.Becht U.M. A'dam.  hard cover met stofomslag.   1ste dr. omslag:P.van Aurich. Illustr.:Arne Johnson.  142 blz. In mooie staat.  3,=
 
 

 

tn_nieuwevanzonnehoek-1.jpg 

577. De Nieuwe van Zonnehoek -naar het engelsch van Angela Brazil door  Cath.A.Dermout Visser.  Uitg.:H.J.W. Becht, A'dam.   1ste dr. Hard cover met stofomslag.  De Radio serie.  264 blz.  In goede staat.   5,=

 


 
 

 
 
tn_vaderweethetbeternr1.jpg 
579. Vader weet het beter deel 1:Wie zal dat betalen-Ronald Fleming. Uitg.:Zuid nederl. Uitgeverij. Hard cover.  1ste dr. In goede staat.  2,=
tn_vaderweethetbeternr2.jpg 
580. Vader weet het beter deel 2: Het goede voorbeeld-Ronald Fleming. Uitg.:Zuid Nederlandse Uitgeverij. Hard cover. 1ste dr. In mooie staat. 2,=

tn_kerstboekvoorjongholland.jpg

581. Kerstboek voor Jong Holland 1931. Onder redactie van: R.Miedema.  Uitg.:Editio, Hillegom.  32 blz. Soft cover.

In mooie staat.  4,=

tn_kerstboek1934.jpg
582. Kerstboek van Zonneschijn 1934. Samenst.:D.A.Cramer Schaap.  uitg.:W.e Haan, Utrecht. Soft cover.  60 blz.
In mooie staat.   5,=
tn_kerstboek1935.jpg
583. Kerstboek van Zonneschijn 1935. Samenst.:D.A.Cramer Schaap. Uitg.:W.de Haan,Utrecht. Soft cover.  43 blz. In mooie staat.  5,=
tn_kerstboek1936.jpg
584. Kerstboek van Zonneschijn 1936. Samenst.: D.A.Cramer Schaap. Uitg.: W.de Haan,Utrecht. Soft cover. 48 blz. In mooie staat.  5,=-

tn_kerstboek1938.jpg

585. Kerstboek van Zonneschijn 1938.  Samenst.:D.A.Cramer Schaap.  Uitg.:W.de Haan, Utrecht. Soft cover.  48 blz. In mooie staat.  4,=

tn_kerstboek1939.jpg
586. Kerstboek van Zonneschijn 1939. Samenst.:D.A.Cramer Schaap. Uitg.:W.de Haan, Utrecht. Soft cover.  47 blz. In mooie staat.  4,=
tn_kerstboek1940.jpg
587. Kerstboek van Zonneschijn 1940. Samenst.: D.A.Cramer Schaap. Uitg.:W. de Haan,Utrecht.  Soft cover.  48blz.  In mooie staat.  4,=
tn_nestkuiken-2.jpg 
588. Het nestkuiken- Tine Brinkgreve Wicherink. Uitg.; Kluitman.  hard cover. 2de dr. 1926.  illustr.:Netty Heyligers.  serie:In de Vacantie. B.Meisjesboeken.  192 blz. In mooie staat.  3,=
 

tn_nederlandsekerstlied.jpg

589. Het nederlandse kerstlied van de 14e tot de 20e eeuw-Fr.E. Bruning.  uitg.:W.Bergmans , Tilburg.  1941.  2de dr.  56 blz.   27 kerstliederen.  In mooie staat.  3,=

tn_Stadvankarton.jpg

590. De stad van karton- A.C.C.de Vletter. Uitg.: A.W.Bruna. 1ste dr.  1921. Hard cover.  311 pag.  Illustr.:George Wildschut. In mooie staat.   4,=
 

 

tn_winterboek1963.jpg

591. Winterboek 1963.  Samenst.: Tom Hulsebosch,. Tekeningen: Piet Maree e.a.  Hard cover gelamineerd. Uitg.:De Geillustr. Pers,A'dam.   285 blz. In mooie staat.    4,=

tn_JetenWiepnaarSchiphol.jpg

592.Jet en Wiep naar Schiphol-J.H.Brinkgreve Entrop. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1937. Hard cover. Serie:De 4 Jaargetijden. 160 pag. Illustr.:Miep de Feijter. In mooie staat. 5,=

 

 


 

 

tn_ezelvandenbakker.jpg
594. De ezel van den bakker- J.Stamperius. Uitg.:Kluitman. Stamperius bibliotheek.  5de dr. Illustr.: J.G.kesler.  157 blz. + 10 blz. Uitgeversreklame.  In mooie staat.  4,=
 
 
 

 
 
 
 
 

tn_twintigjarenlater.jpg

597. Twintig jaren later-Alexandre Dumas. Uitg.;

Premie Uitgave dagblad De Echo.  1ste dr. Hard cover linnen omplakt. Bewerkt door T.A. Melick jr.  384 blz. In mooie staat.  3,=

tn_driemusketiers.jpg 
598. De drie musketiers- Alexandre Dumas. Uitg.: Premie Uitgave van dagblad De Echo. 1ste dr. 1947.  Hard cover linnen omplakt.  Illustr.:Maurice Leloir.  336 blz.   In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_berninfryslan3.jpg
600. Kinderen in Friesland
(Bern in Fryslan). Fotoboek van kinderen uit Friesland.  Foto's: Bas den Oudsten. Uitg.:Drukkerij Laverman, Drachten. 1ste dr. 1959.  62 blz.  In mooie staat.  5,=


 
 


 

 

tn_maartenenzijndrievrienden.jpg
602. Maarten en zijn drie vrienden-P.A.E.Oosterhoff. Uitg.:Kluitman.  1ste dr.  1940. hard cover.  Serie: De 4 jaargetijden. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_jongenskamp.jpg
603.  Het jongenskamp- Chr.van Abkoude. Uitg.:Kluitman.  Serie: In de vacantie A.Jongensboeken. 3de dr.  Hard cover.  In goede staat.  3,=
 
 
 

tn_hoewordtikeengoedevoetballer.jpg

605. Hoe wordt ik een goede voetballer-Piet de Wolf. taktische tips voor jeugdspelers.  uitg.:J.F. Duwaer,Amsterdam.  1ste dr. Soft cover.  30 blz. met o.m. foto's van Johan Cruijff en van Ajax seizoen 65/66. In mooie staat. 3,= 

tn_wonderlijkeballonvaart.jpg
606. De wonderlijke ballon vaart van twee Veluwse jongens-Hans Metman. Uitg.:J.H. van Coevorden (J.H.C.Cv). Hard cover gelamineerd.  1ste dr.  126 blz.  In mooie staat.   4,=
tn_Gezellighuisgezin.jpg
607. Een gezellig huisgezin- Rina van den Hout. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr. Hard cover met stofomslag. 262 pag. illustr.:Netty Heyliggers.  In goede staat. 4,=
 
tn_sjirkensynfammen.jpg 
608. Sjirk en syn fammen-Jan Visser. Uitg.:Miedema Ljouwert.  1ste dr. 1963.  Soft cover gelamineerd.  Pinsielteken. fan Aizo Betten.  bikroand  yn 1963 fan "Us Frysk Berneboek". Rige A numer 12.   157 blz. In mooie staat.   3,= 
 

tn_indezeemeeuw.jpg

609.  In de zeemeeuw-A.S. Bergsma. Uitg.:Kluitman.  serie: De vier jaargetijden. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  Omslag en illustr.:Hans Borrebach.  In mooie staat.  4,=

tn_beukenburcht.jpg
610. De beukenburcht-C.A.M. van Moort van't Veer. Uitg.:Kluitman. serie:Ons Genoegen. 1ste dr. 1934. Hard cover met stofomslag.  Omslag en illustr.:Pol Dom. In mooie staat.   5,=
tn_geheimekelderjpg-1.jpg
611.De geheime kelder- E. Stratingh. Uitg.:Jongland, Heemstede. Hard cover.  142 pag.  +/- 1967. In mooie staat. 2,50
 
 
tn_sienenfrans.jpg
612. Sien en frans van boer Hans- Piet Maree en Henk Kemp.  Deeltje uit serie 'het Bonte Boekenhuis". Soft cover. Met 100 voorbeelden. In goede staat,. 3,=

tn_zoonvandenberenleider.jpg

613. De zoon van den beren leider-G.Holle. Uitg.;van Holkema & Warendorf,A'dam.  serie:De Goede Kameraad.  1ste dr. Hard cover.  1920.  Illustr.:B.van Vlijmen jr.  In mooie staat.  4,=

tn_lousjeskunstreisdoorIndie.jpg
614. Lousje's kunstreis door Indie-jeanne Koning. uitg.:
GB van Goor Zonen,Gouda. hard cover.  1ste dr.  1928. Serie: meisjesleven IX.  Met platen en bandteekening van:J.H.van Ingen jr. en E.van Ingen Reerink.   192 blz. In mooie staat.   4,=
 
tn_macparsonneemthetniet.jpg 
615. Mac Parson neemt het niet-Francis Hobart.  Uitleen Bibliotheek uitgave( t.w. Ballast in Lutten).  Uitg.:van Kersen 's Gravenhage.  In goede staat.  4,=
tn_vijfdeaas.jpg 
616. Het vijfde aas-Francis Hobart.  Uitleenbibliotheek uitgave.  Uitg.:van Kersen, s'Gravenhage.  In gopede staat. 4,=

tn_Pendletons.jpg

617. De Pendletons- Em.Jameson. Uitg.: W.Hilarius Wzn.,Almelo. 1ste dr.  1908.  Hard cover.  Uit het engelsch vertaald door mevr.J.van der Hoeven. met 12 illustraties buiten den tekst. 210 blz. In goede staat.  4,=

 

tn_FietsclubAlleVijf-1.jpg
618. De Fietsclub Alle Vijf- Chr.van Abkoude. Uit.: Kluitman.  5de dr.  1936.  Hard cover.  192 blz. + 8 blz.uitgeversreklame.  Serie:In de Vacantie. A. Jongensboeken.  In mooie staat.   4,=
 
tn_Zomeropdehei.jpg
619. Zomer op de hei-Ge Osinga. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1932. Hard cover.  190 blz. + 8 blz. uitgeversreklame. Serie:In de Vacantie. B.Meisjesboeken.  Illustr.:Miep de Feijter. In mooie staat.  4,=
 
                                          
 

tn_Ollebolopdemaan.jpg

621. Ollebol op de maan- Annie Aalders. Uitg.: Mulder & Zoon N.V.,A'dam.  1ste dr. Hard cover.  1965.  46 pag.  geillustreerd.  In mooie staat. 2,50

 

 
 
tn_werelddermieren.jpg
623. De wereld der mieren (hun leven,  hun werkzaam heden,hun kolonies)- G.- C. Wheat. Foto's en tekeningen: Eric Mose.  Uitg.:Vanderhout, Utrecht. Soft cover. Sleutel reeks.   56 blz. In mooie staat.  2,50  
tn_reptielen.jpg
624. Reptielen(en hun levens wijze)George S.Fichter.  Illustr.:
Sy Barlowe,James Gordon Irving en Arnold W.Ryan.  Uitg.: Vanderhout & co,Utrecht. Soft cover.  Sleutelreeks.  56 blz. In mooie staat.  2,50

tn_JachtopTaca-1.jpg

625.Jacht op Taca-Johan Hidding. Uitg.:J.H.Kok, Kampen. 1ste dr. 1967. Hard cover met stofomslag.  159 pag. Edward Smit serie , deel 6. Illustr.:Kees van Lent. In mooie staat. 5,=

 

 

 

tn_vliegendedieren.jpg 
626. Vliegende dieren(het vliegende deel van de dieren wereld en hoe het komt dat zij kunnen vliegen)-George S. Fichter.  uitg.:Vanderhout, Utrecht. Soft cover. Sleutel reeks.  56 blz. In mooie staat.  2,50
tn_MiepsenGeopreisnaarZweden.jpg
627.Mieps en Ge op reis naar Zweden-Johanna E.Kuiper. Uitg.;Kluitman. 1ste dr. 1935. 2234 pag. Illustr.:Miep de Feijter.  Hard cover. I mooioe staat. 5,=
 
 
tn_InenomdeKijkover.jpg
628.  In en om de Kijkover- P.A.ter Haar. Uitg.;G.B.van Goor Zonen. 1ste dr. 1928. Hard cover. 160 pag. Serie:Na Schooltijd. Illustr.: O.Verhagen. In mooie staat.  4,=
 
 

tn_nelly.jpg 

629. Nelly-Charles Dickens. Voor  jonge lezers bewerkt door S.J. Andriessen.  Uitg.:E & M Cohen,A'dam. serie:Dickens Werken  voor de jeugd. 3de dr.  +/- 1925.  Geillustreerd. In  mooie staat. 35,=

 

tn_Olleenhetvarken.jpg
630.Olle van de Molen: Olle en het varken-Pax Steen. Uitg.:De Muinck, A'dam. Soft cover. 1ste dr.  +/-1950. 16 pag. In mooie staat. 6,=
 
tn_UitGrootmoedersportefeuille.jpg
631. Uit grootmoeder's portefeuille-C.de Waal. Uitg.: L.C.G.Malmberg. serie: Malmberg's jeugd Bibliotheek nr.3. Hard cover.  1ste dr.  1925.  109 blz.  In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_Dickygetrouwd.jpg
632. Dicky getrouwd- Chrisine Doorman. Uitg.: H.J.W.Becht. 1ste dr.  1932. 249 blz.  illustr.:Rie Reinderhoff.  In goede staat. 4,=
 

tn_kapiteindiemen.jpg 

633.  Kapitein Diemen-B. van Huet. Aangeboden door de Erven de Wed.j. van Nelle N.V.,R'dam. 1ste dr.  Soft cover.  189 blz.  Illustr.:Nans van Leeuwen.  In mooie staat.   2,=

 

tn_avonturenvansnelvoetenhaarkleintjes.jpg
634. De avonturen van Snelvoet en haar Kleintjes door Allen Chaffee. Uit het engelsch vertaald door M.A. Uitg.:N.V.Ontwikkeling, A'dam.  1ste dr. 1927.  Hard cover.  101 blz.  In mooie staat.   2,=
 
 
tn_jeugdinhetgeding.jpg 
635. De jeugd in het geding- D.E.Krantz en E.V.W. Vercruijsse. Uitg.:De Bezige Bij,A'dam.  1ste dr. Hard cover.   175 blz.  Omslagfoto: Ed van der Elsken.  Met o.m foto van optreden Freddy Bell and the Bellboys in de Houtrusthallen.  In nieuwstaat.   4,=
 
tn_tarzanhetgoudenmasker-1.jpg 
636. Tarzan:Het gouden masker -Jesse Fox. Uitg.:Zuidned. / Centrale Uitg.  Hard cover.  1971.  94 pag,.Illustr.:Gerd Werner. In mooie staat.  3,=

tn_zorrohardcover.jpg

637. Zorro. Walt Disney. Bewerkt door Jesse Fox en Steve Frazee. Uitg.: Zuidned.Uitg./Centr.Uitg. Hard cover.  1968.  In mooie staat.    3,=

tn_zorronr4hardcover.jpg 
638. Zorro deel 4:Zorro en sergeant Garcia. Walt Disney. Bewerkt door Jesse Fox.Uitg.; Zuidned.Uitg./Centr.Uitg.  Hard cover.   1969. In mooie staat.  3,=
tn_Huismoedertje.jpg
639. Huismoedertje-Nanda.  Uitg.:W.de Haan ,Utrecht. 1ste dr.  Hard cover.  190 blz. + 8 blz. uitgevers reklame. Met 4 platen van Menno.  In mooie staat. 3,=
 
 
tn_nieuwedierenboek.jpg 
640. Het nieuwe dierenboek- Hedwig Keerl-Thoma.  Uitg.; G.A.J.van Dishoeck te Bussum.  Hard cover.  14 pag.Rijmpjes van: F.v.d.M.  In goede staat.  3,=

tn_duikboten.jpg

641. Duikboten-Edward C. Stephens.  uitg.:Vanderhout, Utrecht. Sleutel reeks.  1962.  illustr.:Jack Coggins.  Omslag: Lowell hess.  In mooie staat.  2,=

tn_vanplaneettotplaneet.jpg 
642. Van planeet tot planeet(op verkenning in het heelal)- L.Del Rey. Uitg.:Vanderhout, Utrecht. Sleutel reeks.  1962. Illustr.:John Polgreen. In mooie staat.  2,=
tn_heinenchefke.jpg 
643. Hein en Chefke-S.Franke. Uitg.:W.J.Thieme & Cie., Zutphen. 1ste dr.  1934.  Hard cover.   178 blz.  band:Rotgans. In mooie staat.   3,=
tn_zwerver-1.jpg 
644. De Zwerver-Kapitein Marryat. Tweede omge- werkte druk door W. Degenhardt.  Uitg.:Tj. van Holkema.  1884.  Hard cover.   256 blz.  Met 12 platen.  Gedrukt bij:Trap Leiden.  In mooie staat. 4,=

tn_rhandenschejongens.jpg

645. Rhandensche jongens- J.Lens. Uitg.:D.A.Damen, 's Gravenhage. 1ste dr.  1929. Hard cover.  192 blz. Illustr.:Tjeerd Bottema. In mooie staat.  3,=

tn_jackrustig.jpg

646. Jack Rustig-Kapitein Marryatt Uitg.:Tj. van Holkema,A'dam. Hard cover.  1ste dr.   Opnieuw bewerkt door A.J.van Dragt. Met 10 platen van Johan Braakensiek. 228 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_Juulsjaartjebuiten.jpg 

647. Juul's jaartje buiten- J.H.Brinkgreve Entrop. Uitg.: Kluitman. 1ste dr. Serie:Ons Genoegen. B.meisjesboeken. Illustr.:Nans van Leeuwen.  160 blz. In mooie staat. 3,=

tn_sonja.jpg

648. Sonja-J.Blicher Clausen.  Naar de vijfde deensche uitgave door D.Logeman van der Willigen.  Uitg.;H.Honig, Utrecht. 3de dr.  1916. Hard cover linnen.   239 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_ongeluksvogel.jpg

649. De ongeluksvogel- Mies Loman. Uitg.:H.J.W.Becht, A'dam. Hard cover.  1ste dr.  1924.  300 blz.  Illustr.: Willy Sluiter.  In mooie staat.    4,=

tn_moed.jpg 
650. Moed-Anna van Gogh Kaulbach. Uitg.:De Tijdstroom,Lochem. Soft cover met flappen. 1ste dr.  1921.   218 blz. Illustr.: A.Gerdes Oosterbeek.  In goede staat.  3,=

 

tn_Marjaverkooptijscos.jpg
651.Marja verkoopt ijsco's-Riek Goudappel-Bos. Uitg.:Boom- Ruygrok,Haarlem.  1ste dr. 1947. 144 pag. Illustr.:Nans van leeuwen. In goede staat.  3,=
 
 
tn_alleenintnestje-1.jpg 
652. Alleen in't nestje- Aletta Hoog. Uitg.: Kluitman. 1ste dr.  1914. Hard cover. Serie:In de Vacantie. Serie B Voor meisjes. deel 13.   207 blz.  + 8 blz. Kluitman reklame. Illustr.:O.Geerling. In mooie staat.  4,=

tn_percivalkeene.jpg

653. Percival Keene. Serie:De Werken van Kapitein Marryat. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 7de dr. bewerkt door W. Degenhardt  312 blz. Hard cover. Met 8 oorspronkelijke platen. In mooie staat. 3,=

 

tn_dietsavontuurlijkereis-1.jpg
654. Diet's avontuurlijke reis-Paulien ten Berge. Uitg.:onbekend.  1ste dr. 188 blz. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_hoebalthazarfortuinmaakte.jpg
656. Hoe Balthazar fortuin maakte en andere verhalen. Opnieuw verzameld door H.C.J.  Uitg.;Hecozet, A'dam.  1ste dr.  Hard cover.  96 blz. In mooie staat.  4,=

tn_strijdtegendemisdaadjpg.jpg

657.Strijd tegen de misdaad (Die Schule der Detektive)- Hans Walther. 11 waar gebeurde verhalen uit het leven van Allan Pinkerton, een der eerste amerikaanse detectives. Uitg.:Boekenkring Baarn.  1965.  117 pag. Hard  cover met stofomslag. In mooie staat.  3,=

 

tn_schouderseronder.jpg
658. De schouders eronder -Freddy Hagers. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1941. Hard cover. Meisjes Roman Serie.  187 blz.  Band + illustraties:Hans Borrebach.  In mooie staat.  4,=
tn_zoonvandenbezembinder.jpg 
659. De zoon van den bezem binder-E.Gerdes. Uitg.: G.F. Callenbach.   Hard cover, linnen omplakt.  4de dr.  1917. Illustr.:O.Geerling.   157 blz. In mooie staat.   2,=
 
tn_7jongens.jpg
660.  7 Jongens en 'n oude schuit-A.C.C.de Vletter. Uitg.:Kluitman.  7de dr. 219 blz.  Hard cover linnen. Illustr.:D.A.Bueno de Mesquita. In mooie staat.   4,=

tn_GevangenevanZenda.jpg

661.De gevangene van Zenda (The prisoner of Zenda)- Anthony Hope. Uitg.: Capitool U.M.,Dodrecht. 1ste dr.  Capitool reeks. Hard cover met stofomslag. 228 pag. In mooie staat.  5,=

 

tn_6jongenstippelennaarvoorindie.jpg
662. 6 Jongens tippelen naar Voor-Indie - Hans Queling. Uitg.;H.Meulen- hoff  A'dam. 1ste dr.  1932. Hard cover.  160 blz. Geillustreerd  met foto's.  In mooie staat.   5,=
tn_moedertjesylvia.jpg
663. Moedertje Sylvia-Henny Koch.  Naar de achtste duitsche uitgave door Cath.A.Visser. Uitg.: N.V.Johannes Muller, A'dam.  1ste dr. +/-1930. Hard cover. Met 4 platen van Andre Vlaanderen.  186 blz. + 4 blz. uitgevers reklame . In mooie staat.    3,=
tn_dienstknechtendeskonings.jpg
664. De dienstknechten des konings-Hesba Stretton.  Uit het engelsch door Quirina. Uitg.;Callenbach, Nijkerk. 1ste dr. 1913. Hard cover.  186 blz.  In mooie staat.  3,=

tn_johnnysgrootsteavontuur-1.jpg

665. Johnny's grooysye avontuur- Theo Frank. Uitg.:Kluitman. 2de dr. 1944. Hard cover . Illustr.:Pol Dom.  159 blz. In mooie staat. 5,=

tn_overdegrenzen-1.jpg 
666. . Over de grenzen- Tine Bonnema. Uitg.: D.A.Daamen, 's Graven- hage.  Hard cover.  1ste dr.  1920.   254 blz. In mooie staat.   4,=
tn_unacdeindiaan.jpg 
667. Unac de Indiaan-L. Biart. Uitg.:D.Bolle Rotterdam. Tweede herziene druk. Hard cover.  162 blz.  Met 8 platen. In goede staat. 4,=
 
tn_VeldwachterBoshof.jpg
668. Veldwachter Boshof (een geschiedkundig verhaal)-H.J.Krebbers.  Uitg.:P.van Belkum Az., Zutphen.  1ste dr. 1906. Hard cover.  215 pag.  illustr.:A.Runckel.  In mooie staat. 6,=
 
 

tn_moedersoudste.jpg

669. Moeders oudste-Willy Petillon. Uitg.:v.Holkema & Warendorf. serie:Oranje Bibliotheek voor jongens en meisjes. 2de dr. Hard cover. 212 blz.  illustr.:Netty Heyligers. In mooie staat.  3,=

 

tn_Maartenenzijndrievrienden-1.jpg 
670. Maarten en zijn drie vrienden-P.A.E. Oosterhoff. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1940. Hard cover.  144 pag.  Illustr.:Hans Borrebach.  Serie:De 4 Jaargetijden. In goede staat.  4,=
 
 
tn_pietermarits8stedr.jpg
671.Pieter  Marits(lotgevallen  van een Transvaalschen Boerenjongen)-A.Niemann. Uitg.;D.Bolle,R'dam.   8ste dr.  1916. 396 pag. Hard cover. Met platen. In mooie staat. 5,=-
 
 
 

 

 

 

tn_panjadetibethaan.jpg
674. Panja de Thibetaan- Nor Heerkens. Uitg.; Jeugdbibliotheek no.48.  Soft cover.   154 blz.  Illustr.:Gerrit de Moree. In mooie staat.  5,=
tn_kristallentrap.jpg
675. De kristallen trap(een verhaal uit verre landen in ouden tijd)-W. Rank. Uitg.:Valkhoff & Co.,A'foort. 2de dr. Hard cover.   203 blz. Band en illustr.:Ella Riemersma. In mooie staat.   4=
 
 
tn_papasjongen.jpg 
676. Papa's jongen. Een verhaal voor meisjes door Henny Koch. Naar de 6e uitgave door Cath. A.Visser.  Uitg.: N.V. Johannes Muller,A'dam. Soft cover.  186 blz.  Met vier platen van Andre Vlaanderen.  In goede staat.   3,=

 

 

tn_paardenjongenvanschacht3.jpg
678. De paardenjongen van Schacht 3-Walter Dach. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. Hard cover.  1ste dr.  1942.  een verhaal uit het mijnwer- kers leven. Met platen van Peter Wywiorski. Omslag tekening:M.Thomassen.   156 blz.  In mooie staat.  4,=
 
679. De kostschool van meneer  Beer-Louise M.Alcott.  Uitg.:V.A. Kramers. Hard cover met stofom slag.  198 blz.   1ste dr.  In mooie staat.   4,=
tn_vanklerktotoceaanvlieger.jpg
680. Van klerk tot oceaan vlieger-C.Grilk. Uitg.; L.J. Veen ,A'dam.  1ste dr. 1936. Hard cover. Serie:De Hiep Hoy Bibliotheek.  192 blz. Met 4 illustraties van T. Leeser. In mooie staat.   6,=

tn_SakePloegsma.jpg

681.Sake Ploegsma-Bert van Reest. Uitg.:N.V. Ontwikkeling,A'dam. 1ste dr. 1926.  121 pag. Hard cover. Teeken.:J.Mammen. In mooie staat.  4,=
 

 

 

tn_admiraalbobby.jpg
682. Admiraal Bobby-G. Froschel. Uitg.:H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij,Den Haag. een avontuurlijk verhaal voor jongens.  1ste dr. 1923. Hard cover linnen omplakt.   150 blz.  In mooie staat.   4,=
tn_MarcoPolosreis.jpg
683.Marco Polo's reis naar het Hemelse Rijk-Jan Poortenaar.  Uitg.:Wereldbibliotheek. AT serie  nr.40.  1953. Soft cover.  125 pag. Tekeningen en omslag: Jan Poortenaar. In mooie staat.  3,=
 
tn_zeeroverseiland.jpg 
684. Zeeroverseiland- R.L. Stevenson.  Uitg.: Anker Boekenclub,Den Haag.  Nr.12.  Hard cover met stof omslag.  1ste dr.  1948.  248 blz.  Illustr.:Piet Maree.  In goede staat.  4,=

tn_driebamboes-1.jpg

685. De drie bamboes- Robert Standish. Uitg.:Anker Boeken Club,Den Haag.  nr.7. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1948.  248 blz.  Illustr.;Piet Maree. In mooie staat.  5,=

tn_kippengeschiedenisvz.jpg
686.Een kippengeschie- denis-Henriette Wythoff. Uitg.:Allert de Lange.  1ste dr.  +/-1900. Hard cover.  Formaat: 19cm hoog x 28cm br.  35 blz.  Illustr.: Anna Wythoff.  In mooie staat.  8,=
 
tn_TweelingenBebenBob.jpg
687. De tweeling Bep  en Bob- felicie Jehu. Uitg.: Kluitman. Serie:Ons genoegen. B.Meisjesd boeken.  2de dr.  1929. hard cover. 160 blz. + 8 blz. uitgevers reklame. Illustr.:Netty Heyligers. In mooie staat.
 
tn_erickindebergenvzWiba.jpg 
688. Erick in de bergen. Uitg.: Wiba Textiel Zelf bediening,Zwolle/Meppel/Kampen. Soft cover.  8 blz. In mooie staat.  1,50

tn_Inekeeigenwijs-1.jpg

689. Ineke Eigenwijs-J.H. Brinkgreve Entrop.  Uitg.: Kluitman.  1ste dr.  1940. Hard cover met stofomslag.  Serie:De 4 Jaargetijden.  160 blz.  Illustr.:Miep de Feijter. In mooie staat.  5,=

 

tn_ClubvanBrederoord-1.jpg
690. De club van Brederoord-Anna Sutorius. Uitg.:Scheltens & Giltay, A' dam.  1ste dr. Hard over.  264 blz. Illustr. en bandtek. :Nelly Spoor. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 

robinsoncrusoe.jpg

693. Robinson Crusoe-Henriette Blaauw. Uitg.:Kluitman.  1940.  Hard cover.  80 blz. Illustr.: Frans van Noorden.  In mooie staat.  4,=

 

tn_KeesLovers-2.jpg
694. Kees Lovers-Ch. Krienen. Uitg.:Kluitman.  2de dr.  1930. Hard cover. Serie:Stamperius biblio- theek.  158 blz. + 8 blz. uitgeversreklame.  illustr.: J.G.Kesler. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_DokterinSiberie.jpg
695. Dokter in Siberie-T.V. Stackelberg. Uitg.:Forum boekerij,Den Haag. 1ste dr.  +/- 1948. Hard cover met stofom- slag.  308 pag. Illustr.:Anton Pieck. In mooie staat.  5,=
 
 

tn_SchippervandeJacomina.jpg

696. De schipper van de Jacomina-Marie Boddaert. Uitg.;Kluitman.  1ste dr. 1913.  248 blz. + 4 blz. uitgeversreklame. Illustr.: Louis Raemaekers.  In goede staat.  8,=

 

 

 

tn_Eskimo-boy-1.jpg

697.Eskimo Boy-Regina van der Hauw veltman. uitg.: Callenbach. 1ste dr.  1952. Hard cover. 124 pag. Illustr.: jan Lutz. In mooie staat. 4,=

 

tn_8sprookjesvanAndersenvz.jpg
698.  8 sprookjes van Andersen.  Opnieuw verteld door Lien de Reuver. Illustr.:D. Rudeman.  Uitg.: Mulder & Zoon.  nr.2228. Hard cover gelamineerd. In mooie staat.   3,=
 
 
 
 
tn_Zilverenschaatsen-2.jpg
700. Zilveren schaatsen- P.J.Andriessen.  Uitg.:A. W. Sijthoff U.M.,Leiden. 10 de druk.  Hard cover.  166 blz.  Illustr.:Joh. Braakensiek en J.Sluyters.  In mooie staat.  5,=
 
 

tn_Gevleugeldehuis.jpg

701.Het gevleugelde huis- M. Geisler Plat. Uitg.:onbekend. Kode nr.1347.  1934. Hard cover.  158 pag. Illustr.: Rie Stoffers. In mooie staat. 4,=

 

tn_clubvanzessenklaar.jpg

702. De Club van Zessen klaar-C.Joh.Kieviet. Uitg.: van Holkema & Warendorf. serie:Oranje Bibliotheek.  6de dr.  1937.  Hard cover.  190 blz.  Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.   5,=

tn_Kwikkiesreisavonturen.jpg

703.Kwikkie's reisavonturen - F.de Clercq Zubli.  Uitg.:De Erven de Wed.J.van Nelle. 1ste dr. 1940. Soft cover. 79 pag. Illustr.:W.Ockerse. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_weekmetmarconi-1.jpg

704. Een week met Marconi- Guus Betlem jr. Uitg.:Kluitman.  serie:De Wijde Wereld. 1ste dr.  159 blz.  Illustr.:Pol Dom. In goede staat.  4,=

 

tn_eddyenfreddy.jpg

705. Eddy en Freddy-P.Koekoek. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1918.  221 blz.  Illustr,:Jan Rinke. Hard cover.  In redelijk goede staat.  5,=

 

 

 

tn_goudenvacantiedagen.jpg

707. Gouden vacantiedagen- I.R.hoekstra. Uitg.:Nederland- sche Keurboekerij.  1ste dr.  1932. Hard cover.  Met 24 illustraties en bandtekening van Netty Heyliggers.  228 blz. In mooie staat.  4,=

tn_Puck.jpg

708. Puck-Marie Ovink Soer.  Uitg.:G.B.van Goor Zonen,Gouda.  2de dr.  1925. Hard cover.  190 blz. Bandtek. en platen:Johanna Coster.   In mooie staat.    4,=

tn_TimenTom-4.jpg

709.Tim en Tom-Chr. van Abkoude. Uitg.:Kluitman. 7de dr. 1925. Hard cover met stofomslag.  221 pag. Illustr.: Louis Raemaekers. In goede staat. 6,=

 

 

 

tn_BienevanEdoma.jpg

711. Biene van Edoma-Truida Kok.  Uitg.;van Holkema & Warendorf's U.M.   2de dr.  1920. Hard cover.  207 blz.  Illustr.: Freddie Langeler. In mooie staat. 4,=

 

tn_opoldenhove.jpg

712. Op Oldenhove-Anna Sutorius. Uitg.:G.B.van Goor Zonen,Den Haag.  De  Niwe Serie no.1.  2de dr. 1933. Platen:Sijtje Aafjes.  144 blz. In mooie staat.  3,=

 

tn_tweeverhalenvz.jpg

713. T2ee verhalen-A.C.W.Staring. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel Kleine Verhalen.  Uitg.; Wereldbibliotheek Vereeniging, Amsterdam.  1941.  Hard cover.  46 blz.  Met teekeningen van  Hans van Ingen.  gedrukt als Paaschpremie 1941. In mooie staat.  2,=

tn_Ikleerthuiislezendeel2.jpg 
714. Ik leer thuis lezen deel 2.    Soft cover.   42 blz.  In mooie staat.   1,=
tn_HoeJanKlaassendeKoningszoonbevrijdde.jpg
715. Hoe Jan Kloaassen de Koninjgszoon bevrijdde-P.J.Schepers. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M.   1ste dr. Hard cover.  95 blz. Illustr.: O. Kerssen. In mmoie staat. 3,=
 
 
tn_OlewagenSage.jpg
716.De Olewagen Sage- Hans Grimm. Uitg.: Davisfonds. Volksboek nr.257. 1ste dr. 1935.  175 pag. Uit het duits vertaald door:Leo de Roover. Platen:Frans van Immerseel. Soft cover. In goede staat.  3,=
 
 

tn_veerhuisenderozendonk.jpg

717. Het veerhuis en de Rozendonk-W.Schipper. Uitg.;J.J.Groen & Zoon,Leiden. 1ste dr. 129 blz. Hard cover.  Cover: Frans v.Noorden. In goede staat.  3,=

tn_zonnetjeinhuis.jpg

718.  Het zonnetje in huis. Verzameld door Mevr.S. Gruys Kruseman.  Uitg.: Kluitman.  1ste dr. Hard cover.  48 blz. Serie:Hoor Moeder Leest Voor deel 3. Met gekleurde platen van Fredy Langeler. Illustr.: Nans van Leeuwen.  Met bij- dragen van:Guus Betlem Jr. /Ivo Groothedde/N. van Hichtum/C.Wilkeshuis en velle anderen. In mooie staat. 3,=

tn_aandezonzijde.jpg

719. Aan de zonzijde. zie verder omschrijving nr.718.  In mooie staat.  3,=

tn_toendehertenriepen-1.jpg

720. Toen de herten riepen (een natuurroman uit de Ardennen) - Marie van Desselpoot. Uitg.: Callenbach. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  246 blz.  Nobel reeks.  Met 4 kleurenplaten en 12 zwart tekeningen: G.D. Hoogen- doorn. Met losse reklame- folder voor dit boek. In mooie staat.  6,=

 

tn_vincentvangogh-2.jpg 

731. Vincent van Gogh (lijdensweg van een kunstenaar)- K.Houtman. Uitg.:West Friesland, Hoorn. 1ste dr. Klimop reeks nr.33. 147 blz. Hard cover gelamin. Bandtek.:F.Wijnand.  Illustr.: W.Lap. In mooie staat.  5,=

 

tn_detectiveomnibusnr3-1.jpg
732. Detective Omnibus nr. 21.  Uitg.:De Schorpioen. Soft cover.  142 blz. In mooie staat.  4,=
tn_knutselenmetwaardeloosmateriaal-1.jpg 
733. Knutselen met waardeloos materiaal-J.Houtman.  Uitg.:Kluwer,Deventer/ Djakarta.  Soft cover. 6de druk. Mei 1952.   38 blz.  In goede staat.  1,50
tn_meisjesdansen.jpg 
734. Meisjesdansen-Nico G.Vlot. Uitg.:De Toorts, Haarlem. Een bundel bestemd voor leidsters van meisjesgroepen.  Hard cover.  1ste dr.  April 1955.   53 blz.   Formaat: 17,5 cm hoog x  25 cm breed. In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

tn_roosevelt.jpg
736. Roosevelt(zijn leven en loopbaan)-Hendrik J. de Water. Uitg.:West friesland, Hoorn.  Klimop reeks nr.7. 1ste dr. Hard cover gelamineerd.  143 blz.  bandtek. en illustr.: F.Wijnand. In mooie staat. 4,=
tn_ford.jpg
737. Ford(zijn leven en werken) -Karel Houtman. Uitg.:West Friesland,Hoorn. Klimop Reeks nr.2.  4de dr.  Hard cover, gela- mineerd.   140 blz.  Bandtek. en illustraties:F.Wijnand. In mooie staat.  4,=
tn_rembrandt.jpg
738. Rembrandt(meester der meesters)-B.Graafland. Uitg.:West Friesland, Hoorn.  2de dr.  Klinop Reeks nr.12.  Hard cover. Gelamineerd.  139 blz. Bandtek. en illustraties :F.Wijnand.  In mooie staat.  4,=

tn_zoonvandenluchtschipper.jpg

739. De zoon van den lucht schipper-uit het  noorsch  van Emma Kraft door L.de Jager Meesenbroek van Beverwijk.   Uitg.: P.N.van Kampen & Zoon, A'dam.  1ste dr.  Hard cover linnen omplakt.  226 blz. Met bandtek. en 4 illustraties van Louis Raemaekers.  In mooie staat.   5,=

tn_ErfgenamevanAstenberg.jpg
740.De rfgename van Astenberg. Naar het duitsch. Uitg.:Gratis premie voor abonne's op Fen Fryske Groun. Jaren 30. Soft cover. 128 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
 
tn_eddyenfreddy-1.jpg
742. Eddy en Freddy-P. Koekoek. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1918. Hard cover.  221 blz. Illustr.:Jan Rinke. In goede staat. 5,=

tn_alanredtdeclub.jpg

743.Alan redt de club (Alan of the Athletics)-James W. Kenyon.  een jongens detective. Uitg.;G.W. Breughel,A'dam. 1ste dr. 1946. Hard cover5.  222 pag. Illustr.:Pieter J.Kuhn. In mooie staat. 4,=

 

tn_HeemskerckvoorGibraltar-1.jpg
744. Heemskerck voor Gibraltar-P.Visser. Uitg.: Kluitman.  Hard cover. 6de dr.  158 blz. Illustr.:H.C. Louwerse. In goede staat. 3,=
 
 
tn_geheimvandenCanadees.jpg 
745. Het geheim van den Canadees-C.Joh.Kieviet. Uitg.: W.ten Have,A'dam.  2de dr. Hard cover linnen omplakt. .  Band:Frans van Noorden.    254 blz.  In goede staat.  6,=
 
 
 

 

 

tn_dokterfamilieinhethoogenoorden.jpg 
748. Een doktersfamilie in het Hoge Noorden-Agot Gjems Selmer. Uitg.: Kluitman. 1ste dr.  Opnieuw bewerkt door T.Hellinga Zwart. Hard cover.  190 blz. Band en illustr.:Pol Dom. In mooie staat.  5,=
tn_voetbalriddersvanTOP.jpg 
749. De voetbalridders van TOP -Jana J.Temmink.  Uitg.:A.J.G. Strengholt's Uitg.Mij.,A'dam.  1ste dr. Hard cover met stof omslag. Kleurenomslag, bandontwerp en illustr.:John  J.van Elk.  200 blz. In mooie staat.  5,=
tn_zoonvandeinbreker.jpg 
750. De zoon van de inbreker-kees Valkenstein. Uitg.:G.B.van Goor. 1ste dr.  208 blz.  Platen en bandtekening:Willem Backer.  Hard cover linnen omplakt.  In mooie staat.  4,=

tn_zwartbaarddeboekanier.jpg

751. Zwartbaard de boekanier- Ralph D.Paine. Uitg.:Johannes Muller, A'dam. Hard cover. 1ste dr.  1924.  297 blz.  illustr.; Frank E. Schoonover. In mooie staat.   4,=

 

tn_tussendrievuren.jpg
752.Tussen drie vuren (the 22 letters)-Clive King.  Uitg.:Lemniscaat, Rotterdam.  1ste dr. 1967. Hard cover.  270 pag. Illustr.:Richard Kennedy.  Omslag: Reint de Jonge. In mooie staat.  3,=
 
tn_hutinhetbosch-2.jpg
753.De hut in het bosch- C.Joh.Kieviet. Uitg.: van Holkema & Warendorf, A'dam.  1ste dr. 1905.  229 pag. Illustr.: A.Beerends. In goede staat.  5,=.
 
tn_overwinteringopnovazembla.jpg
754. De overwintering op Nova Zembla. Door P.de Zeeuw J.Gzn.  Uitg.: van Goor(kode 49/52242). Hard cover.   96 blz.  3de dr.  1952.  Serie:Oud Goud deel XIII.  Omslag en platen:F.rend.  In mooie staat.   3,=

tn_robinsoncrusoe-1.jpg

755. Robinson Crusoe- Daniel Defoe.  door dr. G.S.Jolmers.  uitg.:van Goor.  Hard cover. 6de dr.   1952.  119 blz.  Omslag en platen:A.J. van't Hoff.  Serie:Oud Goud deel XVI.  In mooie staat.   3,=

tn_belfloorenbonnevunieuweavonturen.jpg
756.Nieuwe avonturen van Belfloor en Bonnevue -A.D.Hildebrand. Uitg.; De Arbeiderspers,A'dam  1ste dr. 1941. Hard cover.  176 pag. Illustr.: G.van Raamdonck. In mooie staat. 3,=
 
tn_jongeheld-1.jpg
757.Een jonge held-Honore Willsie Morrow. Uitg.;van Holkema & Warendorf's U.M.  1ste dr. 1930. Hard cover.  248 pag. Illustr.:Jan Wiegman. In mooie staat. 4,=
 
tn_tomsawyer-1.jpg
758. De avonturen van Tom Sawyer-Mark Twain. Door:P. de Zeeuw J.Gzn. Uitg.:van Goor(kode 53/55096). Hard cover.  111 blz.    2de dr.   1955.  Omslag en platen: Roothciv.  Serie:Oud Goud deel  XXVII.  In mooie staat.   4,=

tn_keesfrankenjpg.jpg

759.Kees Franken-L.H. Stronkhorst. Uitg.:De Boekenkring,Amersfoort. 1ste dr. 1964. Hard cover met  stofomslag.  166 pag. Illustr.:Jaap Veenendaal. In mooie staat. 3,=

 

tn_lotgevallenvanpietersimpel.jpg
760. De lotgevallen van Pieter Simpel-kapitein Marryat. door P. de Zeeuw J.Gzn.  uitg.:van Goor (kode 53204). Hard cover.  112 blz.   1ste dr.  1953. Omslag en platen:Roothciv.  serie: Oud Goud deel  XXIX.  in mooie staat.   4,=
 
 
tn_vredesapostelinhetoerwoud.jpg
762.Vredesapostel in het oerwoud(Prophet in the wilderness)-Hermann Hagedorn. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve. 1ste dr. 1963. 239 pag. De geschiedenis van Albert Schweitzer. Hard cover met stofomslag. Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  5,=
 

tn_Wonderlijkavontuurvz.jpg 

tn_Wonderlijkavontuuraz.jpg

763.Het wonderlijke avontuur. Auteur:onb.

Uitg.:Westfriesland,Hoorn. (K1528). 1ste dr. +/- 1943. 8 dikkartonnen bladen(5 met full page illustraties,3 met illustr.en tekst). Illustr.: Brienen. Formaat:20x30 cm. In mooie staat. 6,=

 

 

 

tn_jongensopdewalvisvangst.jpg
764.Jongens op de walvis vangst(Gutter pa hvalfangst) -Jan Ostby. Uitg.: Kluitman.  1ste dr. 1950. Hard coiver.  176 pag. Illustr.:H.Giesen. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_leeuwvanvlaanderen.jpg
766. De leeuw van Vlaanderen-H.Conscience.  naverteld door H.de Bruijn. uitg.:van goor(kode 53/55309).  Hard cover, gelamineerd.  112 blz.  omslag: Johnny Hummel. Platen:Roothciv.  Serie: Gulden Sporen deel 1.  3de dr.  1955.  In mooie staat. 4,= 

tn_Geenvertrouwen.jpg

767. Geen vertrouwen- Golo Raimond(=Berth aFrederich) . Uitg.:A.W.Bruna. Soft cover.  In goede staat. 2,50

tn_BoekvanJantjevz.jpg
768.Het boek van Jantje. Auteur en uitg.:onbekend. Soft cover. 12 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
tn_KinderenvanJanValentijn.jpg
769. De kinderen van Jan Valentijn- -Linda Erics. Uitg.:G.F.Callenbach,Nijkerk.  1ste dr.  1938. Hard cover.  172 blz. Tekeningen:Hein Kray. In mooie staat.   4,=
 
 
tn_WolkenenzonEdeceaeditienr7.jpg
770.Wolken en Zon-P.A. de Rover. Uitg.:Edecea Editie  nummer 7. Soft cover.  160 pag. 1934. In mooie staat.  3,=
 
 

tn_Jongensstreken.jpg

771. Jongensstreken. Uitg.: Hecozet,A'dam. Serie: Jongens- en meisjes- bibliotheek nr.7. Soft cover.  32 blz.  20 cents uitv. In mooie staat. 2,50

 

tn_OorlogOmnibus23vz.jpg
772.Oorlog Omnibus nr.3.   3 romas in 1 boek: Steunpunt Monti-Ray Gordon/Organisatie D- Brodie Bennett/Hinder- laag in de jungle-Brian West. Soft cover.  Uitg.:De  Schorpioen. 1966.  144 pag. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_WonderlijkeavonturenvanBaronvanMunchhausen.jpg
773.De wonderlijke  avonturen van den Baron van  Munchhausen. Naverteld door: A.M.de Jong. uitg.:Arbeiders- pers,A'dam. 1ste dr.  1933. Hard cover.  136 pag. Illustr.:G. van Raemdonck. In mooie staat. 6,=
 
 
 
 
 

 

 

 

tn_Trouwindenstrijd.jpg
776. Trouw in den strijd (een verhaal uit den tijd der fransche  omwenteling)- Johannes.  Uitg.:Kok, Kampen. 1ste dr. +/- 1920. Hard cover,linnen rug.  142 blz. Illustr.:E.van Hove. In mooie staat.  2,=
 
 
tn_Grooteplan.jpg
777. Het groote plan-Johanna E.Kuiper.  Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  Hard cover. Serie:In de Vacantie. B.Meisjesboeken. 190 blz. Illustr.:Hans Borrebach. In mooie staat. 3,=
 
 
tn_kolibrie-1.jpg
778. Kolibrie(Humming Bird) -Alfred Sidgwick (bewerkt door Lout de Bruine). Uitg.:De Tijdstroom,Lochem. 1ste  dr. Hard cover.  290 blz.  Band tekening en illustr.:F.C. Gijen. In mooie staat.  4,=
 

tn_sagenvanherakles.jpg

779. De sagen van Herakles -Casper de Jong. Uitg.: van Goor(kode 60150 M).  1ste dr.  1960.   112 blz.  Hard cover gelam.  Illustr.:Jaap Vegter.  Serie:Gulden Sporen deel 26.  In mooie staat.  3,=

tn_GeschiedenissenvooronzejeugdJPG.jpg 
780.Geschiedenissen voor onze jeugd,eerste serie. Uitg.:E.Dorschler-Uitg., s'Gravenhage. 1ste dr. 1925. Hard cover.  158 pag. In mooie staat. 3,=
 
tn_willemdezwijger.jpg 
781. Willem de Zwijger (Prins van Oranje)-voor Nederland bewerkt door D.C.Nijhoff.  nieuwe uitgave door H.P. Blaauw.   uitg.:Kluitman. februari 1910. Hard cover.  447 blz. + 8 blz. uitgeversreklame. Met 32 platen van J.H.Isings jr. In goede staat.  4,=
 
tn_Babbeltje.jpg
782. Babbeltje-J.H. Brinkgreve Entrop. uitg.:Kluitman.  2de dr. Soft cover met flappen.  Serie: Ons Genoegen.  Omslag en illustr. :Hans Borrebach.   160 blz. In mooie staat.  3,=
 
 

tn_gezelligedag-1.jpg

783. Een gezellige dag- Leonard Roggeveen. Uitg.:Rijkspostspaarbank. 1956. Geniet boekje. 47 blz.  Illustr.:H.Berserik.  Lay-out: C.Westerik. In mooie stat. 2,50

 

 

tn_WhisperingRedBassenzijnband.jpg
784. The Whispering Red Bass en zijn band-Jose van Utrecht. Uitg.:J.Philip kruseman,Den haag. hard cover.   183 blz. Band en illustr.:M.Bosch Drakestein. In mooie staat.  
34,=
 
weesjongenvz.jpg
785. De weesjongen(fragmenten uit Jaapje Jaap en Jakob van Jacobus van Looy) uitgezocht en ingeleid door Godfried Bomans.  Uitg.:Elseviers Weekblad. Herfst 1953. Soft cover.  129 blz. In mooie staat.  3,=
tn_PikkieDuimelot.jpg
786. Pikkie Duimelot- M.C. van Oven van Doorn. Uitg.: G.B.van Goor.  1ste dr.  1930. Een groot boek voor kleine kleuters.  Met platen van Freddie  Langeler.  110 pag.  In mooie staat.  4,=

 
 

tn_Kabouterstad-1.jpg

787.Kabouterstad. Uitg.: Mulder &  Zoon,A'dam. nr. 4225.  Hard cover. 32 pag. illustr.:Nans van leeuwen. In goed staat. 3,=

 

 
tn_Tienverhalenuitduizend-en-een-nacht.jpg
789. Tien verhalen uit Duizend-en-een-Nacht naverteld door Nienke van Hichtum.  Uitg.; P.N.van Kampen & Zoon, Amsterdam. 1ste dr.  1912.  hard cover. 249 pag. Met 10 gekleurde platen van K.Simunek.  In mooie staat. 4,=
 
 
tn_HistorienonzerLageLandenbijdezeeJPG.jpg
790.Historieen onzer lage landen bij de zee-D. Wouters. Uitg.P.Noordhoff Groningen. Serie: Neerlandia historische  lectuur II.  1ste dr. 1917. Hard cover. 396 pag.  Teekeningen:Isings. In mooie staat. 3,=

 
 

tn_verhalenuithetlandvanBartje.jpg

791. Verhalen uit het labd van Bartje-Anne de Vries. Uitg.: Callenback,Nijkerk. 4dr dr. 1932. Hard cover linnen omplakt. Formaat: 25x32 cm.  109 blz. Foto's:Hans Gilberg.  Teken.: G.D.Hoogendoorn. In mooie staat.  3,=

tn_InballingschapHarka.jpg 
792. Harka de zoon van het opperhoofd:In Ballingschap- L.Welskopf Henrich. Uitg.: Hollandia Baarn.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  1967.  Omslag en illustr.: P. Pouwels. 155 blz.  In mooie staat.  4,=
tn_VerhalenvoordeKersttijdAnnedeVriesJPG.jpg
793.Verhalen voor de Kersttijd- Anne de Vries. Uitg.:Callenbach. 2de dr.  1954.  178 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 
23,=
 
 
tn_koningmost.jpg 
794. Koning Most-Walter Christmas. Uitg.;Kluitman.  1ste dr.  1924. Hard cover.  208 blz.  illustr.:J.H.Isings Jr.   In mooie staat.  3,=

tn_MopenPropenhetgoudenkroontjeJPG.jpg

795.Mop en Prop en het gouden kroontje deel II -J. en N.van de Burgt. Uitg.:De Spaarnestad.  1ste dr. 1955. Soft cover.  64 pag.  In mooie staat.  3,50

 

tn_snoekvanventje.jpg
796.De snoek van ventje- Wouter Walden. Uitg.: Kluitman. serie:Nieuwe Leeskring.  1ste dr. 1937. Hard cover.  189 pag. Illustr.:T.Leeser. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_wimpielodigijs.jpg
797.Wimpie Lodigijs (De Steendammersportclub)- Jac.van der Klei. Uitg.: De Tijdstroom,Lochem.  2de dr. 1937. 127 pag. Illustr.:Hugo Polderman. Hard cover. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_roderik.jpg 
798. Roderik(historisch verhaal uit de eerste helft de r zevende eeuw)-E.Molt. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  2de dr. hard cover.   145 blz.  illustr.: B.W.Wierink.  In mooie staat.   4,=

tn_driemusketiers-3.jpg

799. De drie musketiers- Alexandre Dumas. Uitg.: Librairie de Belgique,Willemstraat  7,Brussel.  Vertaald uit het  fransch door Jego.   Autor. nr. 9792.   509 blz.  Soft cover. In goede staat.  3,=

tn_doosuitamsterdam-sneeuwsterretje.jpg
800. De doos uit Amsterdam -TruidaKok/ Sneeuwster- retje-J.H.C.van der Nagel. Uitg.: Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes Bibliotheek onder redactie van A.Schabeek.  nr.6.  Soft cover,geniet.  1ste dr. 1916.  47 blz.  Illustr.:Daan Hoeksema.  In mooie staat. 3,=
tn_toffieco.jpg
801.Toffie & Co.-Rein Valkhoff. Uitg.;Valkhoff & Co., Amersfoort. 1ste dr. 1928. 230 pag. Illustr.:J.H.Lutz. Hard cover. In mooie staat. 4,=
 
 
 
tn_landvandediepte.jpg 
802. Het land van de diepte -G.Plantema. Uitg.: Kluitman. 1ste dr.  1946. Hard cover.  198 blz. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat.  5,=

tn_meisjemetdezwavelstokjes.jpg

803. Het meisje met de zwavelstokjes-H.C. Andersen. Uitg.:onbekend.  Geniet boekje. 16 blz. Illustr.:Ines. In mooie staat.  2,50

tn_zangkoor.jpg 
804. Het zangkoor.  Een verhaal over de lange reis van de zangvereniging De Vrolijke Dakhaasjes. Uitg.:onbekend. Geniet boekje.  16 blz.  Illustr.:M. Paulsen. In mooie staat.  2,50
tn_huizecanneheuvel.jpg 
805. Huize Canneheuvel (De duiventil)-Marie Ovink Soer. Canneheuveltjes serie. Uitg.: G.B.van Goor.  2de dr.  Hard cover.   193 blz.  Met platen van Sijtje Aafjes.  In mooie staat .  4,=
tn_CanneheuveltjesinIndie.jpg 
806. De Canneheuveltjes in Indie-Marie Ovink Soer. Canneheuveltjes serie. Uitg.:G.B.van Goor.   4de dr. 1927.  Hard cover.   159  blz.  Bandtek. en platen van Rie Cramer.  In mooie staat.   4,=

tn_geheimvandebarnsteengroeven-1.jpg

807. Het geheim van de barnsteengroeven-W. van der Meeren. Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M.,A'dam. 1ste dr.  1929. Hard cover.   215 blz. Illustr.:pol Dom. In mooie staat.    5,=

tn_WatPaukebereikteJPG.jpg
808.Wat Pauke bereikte- Nanda. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam. 1ste dr.  1935. Hard cover. 227 pag. Illustr.:Rie Reinder- hoff.  Serie:De Goede Kameraad. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_VanV1totruimtevaart.jpg 
809. Van V1 tot ruimtevaart (de geschiedenis van de V1 en  V2)- G.J.I.Kokhuis.  Uitg.:J.F. Duwaer & Zonen,Amsterdam. 1ste dr.  Soft cover.   84 blz. In mooie staat.  4,=

 
 
 
 

tn_vadertjelangbeen.jpg

811. Vadertje Langbeen-Jane Webster. Uitg.:Goede Lectuur , A'dam.   1935. Serie C. Hard cover.   65 blz.  Naverteld door Henri van Hoorn.  In mooie staat.  4,=

tn_Race-clubAlleDrie.jpg 
812. Race Club Alle Drie- Clarence Young.  Vrij bewerkt door J.W.Eekhof. Uitg.:J.Philip Kruseman, Den Haag.  1ste dr. 1936. Hard cover.  Bandtek. en illustr.: Vic. van Schoonhoven van Beurden.   152 blz. In mooie staat.   5,=
tn_oomjanleertzijnneefjeschaken.jpg 
813. Oom Jan leert zijn neefje schaken-Alb.Loon en de.M.Euwe. Uitg.:G.B.van Goor, Den Haag.   1ste dr.  1935. Hard cover linnen omplakt. 199 blz. Illustr.: Teun van der Veen.  In mooie staat.  4,=
tn_Hannasoverwinning.jpg
814. Hanna's overwinning-Nel  van der Seis. Uitg.: Het Goede Boek,Bussum. 1ste dr. Hard cover gelamin.  92 blz. Geillustr. In mooie staat. 3,=
 

tn_verstekeling.jpg

815.De verstekeling- Anton Beuving. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1950. Hard cover. 192 pag.  Illustr.:H.Giesen.  In mooie staat. 3,=

 

 

tn_kinderenmogenvliegenjpg.jpg
816.Kinderen mogen vliegen-J.M.de Feijter en  A.Viruly. Uitg.:P.Noord- hoff,Groningen/Djakarta. 3de dr. 1944. Soft cover. 114 pag. In mooie staat.  3,=
 
tn_Kokkiesvlucht.jpg
817. Kokkie's vlucht(voor Professor Bartje)-Jan Post.  Uitg.:Nederlandse Boekenclub ,s' Gravenhage.  1950. Hard cover.  119 blz. Illustr.:Piet Maree. In mooie staat.  3,50
 
 
tn_Geheimvandenzwartenmonnik-1.jpg
818. Het geheim van den zwarten monnik- Dick Laan. Uitg.:Koloniale Boekcentrale,A'dam. 1ste dr.  1930. Hard cover.  218 blz.  Band:T.Leeser. In mooie staat.   7,=
 
 

tn_hoeikkunstschilderwerd.jpg 

819.  Hoe ik kunstschilder werd- A.F.Pieck. Uitg.:G.B.van Goor Zonen. Serie:Na Schooltijd. Van Goor's Jongensboeken.  Hard cover. 3de.dr.  1927.   Met platen van B.Midderich Bokhorst.  126 blz.  In mooie staat.  5,=

 

tn_huisjeaandezeevz.jpg 
820. Het huisje aan de zee deeltje 1- Constance Jacobs. uitg.:J.T. Swartsenburg N.V.,Zeist.  1ste dr.  1942. Hard cover.  serie:Huisjes in Holland.  95 blz. Geillustreerd.  In mooie staat.  5,=
tn_PasjaenhetgeheimvanBelversven.jpg 
821. Pasja en het geheim van Belversven-Henk Helder.  uitg.;Jacob van Campen, A'dam. 1ste dr. Hard cover.  206 blz.  band en illustraties:Marten Toonder.  In mooie staat (1 schutblad kwal.-/-).  5,=
tn_StapaldevriendvanDaandeeend.jpg 
822. Stapel de vriend van Daan de eend-A.D. Hildebrand.  uitg.: Meulenhoff A'dam.  2de dr.  1954. Hard cover gelamin.  Nr.4 uit Daan de Eend serie. Band,omslagtek., en illustr.:W.A.van de Walle.  142 blz. In mooie staat.   3,=

tn_nieuwe.jpg

823. De nieuwe-Nel van der Sluis. Uitg.:Het Goede Boek, Bussum. 1ste dr.  Hard cover gelamineerd.   88blz. + 4 blz. uitgeversreklame. 4 tekenin- gen en bandomslag:G.Hens. In mooie staat.   3,=

 

tn_Nieuwevertelsels.jpg 
824. Nieuwe vertelsels-Kees Valkenstein. Uitg.:W. de Haan,Utrecht.  Hard cover.  1ste dr.  1913.  Illustr.:Kees Valkenstein.  104 blz. In mooie staat.  5,=
tn_StrijdomdeIJmuidersluis.jpg
825. De strijd om de IJmuider sluis-J.Feitsma.  Uitg.:De Steenuil.  1ste dr.   1931.  216 pag. Hard cover.  In mooie staat. 5,=
 
 
 
tn_SlechtetijdenCharlesDickenswerken.jpg
826.Slechte tijden. Serie: charles Dickens Werken. Uitg.:E.& M.Cohen. 8ste geheel herziene druk. 1910.  142 pag. Met 19 houtgravuren  naar teekeningen van H.French.  In mooie staat. 4,=
 

tn_erlodeheidenknaap.jpg

827. Erlo de heidenknaap-P.J. Andriessen. Nederland gedurende het tweede stadhouderlooze bestuur 1713- 1747.  Uitg.: A.W.Sijthoff's U.M.  Hard cover.  5de dr.   1907.   223 blz. In mooie staat.   3,=

tn_uithetlevenvandiktrom-3.jpg

828. Uit het leven van Dik Trom-C.Joh.Kieviet. Uitg.: Kluitman.  Hard cover met stofomslag.  Geen jaartal of druk vermeld. 155 blz. Illustr.:Joh.Braakensiek.  In mooie staat.  4,=

tn_bommeltjeopreis.jpg

829. Bommeltje op reis- Else Hinzelmann. Uitg.:H.Meulen- hoff,A'dam. Zonnige Jeugd serie. Vertaald door:G.W.Elberts. Hard cover. 1ste dr. Band en illustr.: Herman Berends.  160 blz. In mooie staat.   3,=

tn_pleegkinderenvandenveteraan.jpg

830. De pleegkinderen van den veteraan-Joh.H.Been. Een verhaal uit den Franschen tijd. Uitg.:Kluitman. Hard cover.  1ste dr.  1913.   377 blz. Illustr.:J.H.Isings jr. In mooie staat.  5,=

tn_Jongensleven.jpg

831. Jongensleven(Cuore) - Edmondo de Amicis. Door W.Seiffert en M.ten brink.  Uitg.:van Holkema & Warendorf. 4de geillustr. uitgave.  1911. Hard cover.  276 blz. In goede staat.  5,=

 

tn_slavenkaravaan-1.jpg
832. Slavenkaravaan-F. en M.Stevens. Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen. Uitg.: De Uil,A'dam.  Hard cover met stofomslag.  1945.  187 blz.  Geillustr. met foto's. In goede styaat.  5,=
tn_verlatenjodenkerkhof.jpg
833. Het verlaten joden- kerkhof - Oom Willem. Uitg.:Neerbosch' Boekhandel te Neerbosch. Een oorspronkelijk verhaal voor meisjes en jongens van 10-15 jaar. Soft cover.  1ste dr.   142 blz. In goede staat.   3,=
tn_aliceinwonderland-2.jpg 
834. Alice in wonderland- Lewis Carroll. Aan de nederl. jeugd verteld door Ankie Aalbers. Wonder Serie nr.2. 1974. Hard cover gelamin.  94 blz.  In mooie staat.  2,=

tn_Pinokkio.jpg

835. Pinokkio. Naar C. Collodi door Johanna Aalbers.  Wonder serie nr.8.   hard cover gelamin.  94 blz. In mooie staat.  2,50

tn_kerstboekhetlichtschijntoveral1951.jpg 
836. Kerstboek:Het licht schijnt overal. Uitg.: Ploegsma,A'dam. 1951. Soft cover.  51 blz. Illustr.: Sieuwke Valk.  In goede staat.  4,=
tn_kerstboekhetlichtschijntoveral1961.jpg 
837. Kerstboek:Het licht schijnt overal. Uitg.:Ploegsma,A'dam. 1961.  Soft cover.  46 blz.  Illustr. en omslag:Irene Martens. In goede staat.  4,=
tn_kerstboekzonneschijn1948.jpg 
838. Kerstboek: Zonneschijn- D.A.Cramer Schaap.  Illustr.: Claudine Doorman,Nans van Leeuwen en J.U. Gorter. . Uitg.:W.de Haan,Utrecht.  1948.  Soft cover.  48 blz. In mooie staat.  5,=

tn_offers.jpg

839. Offers-Dina. Uitg.: G.F.Callenbach.  1ste dr. +/- 1930. Hard cover met stof omslag.  123 blz.  Band en pen tekeningen:Henk Poeder. In mooie staat.   3,=

tn_liesdewoelwater.jpg
840. Lies de Woelwater- J. H.Brinkgreve Entrop. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1941.  Hard cover.  Serie: de 4 Jaargetijden.  143 blz.  Illustr.:Miep de Feijter.  In mooie staat.   4,=
tn_Verlorenbroeder-2.jpg
841.De verloren broeder- J.J.de Clercq. Uitg.:Gebr.Graauw, A'dam. 1ste dr. 1917.  137 pag. Hard cover. In mooie staat. 3,=
 
tn_indebergen.jpg
842.In de bergen-Johanna Spyri. Naverteld door:Fie Kiehl. Uitg.:W.P.van Stockum & Zn.,Den Haag. Hard cover. 61 pag.  In mooie staat. 3,=
 

tn_ClubvanKlaartje.jpg

843. De Club van Klaartje- Rick Poutsma. Uitg.:Kluitman.  2de dr. Hard cover met stofomslag.  Zonnebloem serie.  128 blz.  Illustr.:Lies Veenhoven. In mooie staat.  3,=

tn_OnsDrietal.jpg
844. Ons Drietal-Elisabeth van Bergen. Uitg.: Kluitman  4de dr. Hard cover met stofomslag.   UKA serie.  96 blz. Illustr.:Lies Veenhoven. In mooie staat.  3,=
tn_Poeske.jpg
845. Poeske-Elisabeth van Bergen. Uitg.:Kluitman.  4de dr. Hard cover met stofomslag.  UKA serie.   96 blz. Illustr.: Lies Veenhoven. In mooie staat.  3,=
tn_Juulsjaartjebuioten-1.jpg
846. Juul's jaartje buiten- J.H.Brinkgreve Entrop. Uitg.:Kluitman. serie:Ons Genoegen.  1ste dr. 1933. Hard cover.  160 blz. + 8 blz.uitgeversreklame.  Illustr.;Nans van Leeuwen.  In mooie staat.   4,=
 

tn_Kinderversjes.jpg 

847. Kinderversjes deel II-verzameld door E.Bersma en J.C.Kloosterman.  uitg.: Dijkstra's  Uitgeverij,zeist. 1ste dr.  Hard cover. 36 pag. met 30 liedjes van o.m.W.G.van de Hulst. Geillustreerd. In mooie staat. 3,=

 

tn_doornroosje-2.jpg
848. Doornroosje door Moeder de Gans. Naverteld door Christine Doorman. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M. n.v.,Den Haag/ Batavia.   1ste dr. van herduk. Hard cover.  48 blz.  Zwarte en gekleurde plate:Rie Cramer. In mooie staat.   3,=
tn_Grootsteveroveraar.jpg
849.De grootste veroveraar-Jan Naaykens. Uitg.:Brakkenstein, Nijmegen. Serie:Rijke Lading no.3.  1ste dr. 1953. Hard cover. 94 pag. Illustr.:H.W.Lenge. In mooie staat. 5,=
 
 
 
tn_paoidiechristuswetvervulde.jpg 
850. Paoi die Christus wet vervulde-A. van Dijk. Uitg.: Zendingsbureau Oegstgeest. Soft over.  1ste dr. +/-1930. 40 blz. Formaat:15x21 cm. In mooie staat.  4,=

tn_goudvandenamerikaan.jpg

851. Het goud van den Amerikaan- Dick Laan. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. hard cover. 203 blz. Illustr.: Pol Dom. In matige staat. Rug getaped.  3,=

 

tn_Kaperjong-1.jpg
852.Het Kaperjong-Joh. H.Been. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1930. Hard cover. 319 pag. Illustr.:Isings.  Voorzijde:H.Pieck. In mooie staat. 5,=
 

 
 
 
tn_RaadselsomdeDrakensbergen.jpg
853. Raadsels om de Drakensbergen-Johann Hidding. Uitg.:J.H.Kok,Kampen. 1ste dr. 1961. Hard cover met stofomslag.  Omslag:Hans Borrebach. Illustr.: Kees van Lent.  Edward Smit serie nr.3.  195 blz. In goede staat.   3,=
tn_BasBanningendeTourdeFrance-1.jpg 
854.Bas Banning en de Tour de France-A.van Aardenburg. Uitg.;De Fontein,Utrecht. 1ste dr.  1957.  159 pag. Hard cover met stofomslag.  Illustr.: J. Giling. In goede staat. 4,=
 

tn_AvonturenopSeelandenFunen.jpg

855. Avonturen op Seeland en Funen. Uit het duitsch van Jon Svensson door Em. van Hemeldonck.  Uitg.:Abdu van Averbode.   1ste dr.  1930. serie: Lenteweelde Bibliotheek.  221 blz. Bandversiering: joz. Tekstillustr.: Fr.Schuhwerk. In goede staat.  4,=

tn_Duindoorn.jpg
856.Duindoorn-A.C. Kuiper. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1921. Hard cover. 256 pag. Illustr.:Willem Hardenberg. In mooie staat. 5,=
 
tn_Voorvrijeuurtjes.jpg
857. Voor vrije uurtjes.  Nieuwe sprrookjes en vertellingen door H.C.J.  Uitg.:hecozet,A'dam. 1ste dr.  Hard cover.  60 blz. met  gekleurde platen.  In mooie staat. 4,=
 
tn_KindvanVoorne-1.jpg
858.Het kind van Voorne- Joh.H.Been. Uitg.: Kluitman. 1ste dr. 1931. Hard cover. 247 pag.  Illustr.:Pol Dom. In mooie staat. 5,=
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tn_ivanhoetvalbumnr2demoorsehandelaar.jpg
860.Ivanhoe:De Moorse handelaar-Ronald Fleming. Uitg.:Zuid Ned.Uitgeverij.  TV album nr.2. Hard cover.  36 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_verraadopvenus-1.jpg
861.Verraad op[ Venus- W.J.Verbeeten. Uitg.:De Spaarnestad,Haarlem.  1ste dr. 1960.  164 pag. Illustr.:Reint de Jonge. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_StuurmanMosttweededruk.jpg
862.Stuurman Most- Walter Christmas. Naar het deensch door:mevr.D. Logeman-van der Wilgen. Uitg.:Kluitman. 2de dr. 1920. Hard cover. 204 pag. Illustr.:Isings. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_Reggiesreportages-1.jpg

863. Reggie's reportages- Frank van Duin. Uitg.: H.Meulenhoff,A'dam.  1ste dr. 1938. Hard cover.  186 blz. Illustr.:P.Stempels. In mooie staat.   5,=

 

 

 

tn_spelenderwijs5dedr1969.jpg
864. Spelenderwijs:Voetbal regels in woord en beeld. Uitg.:ABC boeken,A'dam.  Tekeningen:Dick Bruynesteyn.  128 blz.  5de druk.  jan'69. Soft cover. In mooie staat.   2,=
 
 
 
 
 
 
tn_Henkslaatzijnvleugelsuit.jpg
865. Henk slaat zijn vleugels uit -W.Broos. Uitg.:Jan Haan,Gron. Hard cover. Deel II uit de Henk serie.  188 blz. Illustr.:Hein Kray. 2de dr.  in mooie staat.   5,=
 
 
 
 
tn_Speksnoetjesavonturen.jpg
866.Speksnoetje's avonturen-tekst en tekeningen van Willy Schermele. Uitg.:Nation. Verzekering Bank,R'dam.  1ste dr. 1940.  Geniet boekje.  30 pag. In mooie staat.  3,50
 

tn_Winkieenzijnwoudvriendjesvz.jpg

867. Winkie en zijn woud vriendjes-Willy Schermele. Leesboekje voor onze jongeren. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam. 1ste dr.Druk: Mulder en Zoon.  Soft cover. 24 blz. Illustr.:Willy Schermele.  In mooie staat.  3,=,

 

tn_zeeroverseiland-1.jpg
868. Zeeroverseiland- R.L.Stevenson. Uitg.:Anker boekenclub,Den Haag. nr.12.   Hard cover met stof omslag.  1ste dr.  1949.  248 blza.  Illustr.: Piet Maree. In goede staat.  4,=
 
 
tn_LetjeLieve.jpg
869. Letje Lieve. een levens lied door Aleid Ages van Weel. Uitg.: Anker Boekenclub,Den Haag.  nr.3.  1ste dr.  248 blz. Soft cover. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
 
tn_KerstboekZonneschijn1941.jpg
870.Kerstboek Zonneschijn 1941-samenstelling D.A. Cramer-Schaap. Uitg.:W. de Haan,utrecht. Soft cover.  48 pag. Omslag:F.Haseveld  Illustr.:H.Kabos. In mooie staat.  4,=
 
 
 

tn_keesvandamnaarzeelandjpg.jpg

871.Kees van Dam naar Zeeland-Nel Verschoor van der Vlis. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve.  2de dr.  1954. 63 pag. Illustr.:W.G.v.d.Hulst jr. Soft cover. Deel II van de Kees van Dam serie. In mooie staat. 3,=

 

 

 

tn_brambliekopkostschool.jpg
872.Bram en Bliek op kostschool-D.D.Polak. Uitg.:De Erven Loosjes, Haarlem.  3de dr. 1946. Hard cover.  253 pag. Illustr.:J.H.Lutz. In goede staat.  3,=
 
 
 
 

tn_QuoVadis-1.jpg
873. Quo  Vadis. Voor de jeugd bewerkt door Brigitte Augusti naar den roman van Henryk Sienkiewicz. Vertaald door:Alma. Uitg.:A.W.Sijthoff. Hard cover.  226 blz.  In mooie staat.   5,=
 
 
 
 
 
tn_tweeneven-1.jpg
874. De twee neven-C.Joh. Kieviet. Uitg.:Kluitman. 6de dr. 1927. Hard cover met stofomslag. Serie:In de vacantie.  illustr.:Joh. Braakensiek.   191 blz. + 4 blz.Kluitman reklame. In mooie staat.   6,=
 
 
 

tn_Zwarteput.jpg

875. De Zwarte Put-Suze Andriessen. Uitg.:van Holkema &  Warendorf.  1ste dr. Hard cover linnen rug.  Met gekleurde platen.   48 blz. In goede staat.   4,=

 

 

tn_aladdinendewonderlamp-1.jpg
876. Aladdin en de wonder lamp. Naverteld door:A.D. Hildebrand.  Uitg.:De Kempische Boekhandel, Oud Turnhout.  1953. Soft cover. 45 blz.  Tekeningen en platen:Wim van Nieuwenhoven. In mooie staat.  3,=
tn_opmoedersschoot.jpg
877. Op moeders schoot. Sprookjes en vertellingen voor onze jeugd verzameld  door H.C.J.  Uitg.:Hecozet,A'dam. Met gekleurde platen.  60 blz.  Hard cover. In goede staat.  2,50
 
 
 
tn_verdwenenrobijn.jpg
878. De verdwenen robijn-Charles Garvice.  uitg.: Hollandsche Bibliotheek, Haarlem. Soft cover.  190 blz. In goede staat rug -/-).  3,=
 
 
 

 

 

 

 

tn_Ursula.jpg

880.Ursula-Maria Melchers. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1927. Hard cover.  220 pag. Illustr.:B. Midderich Bokhorst.  In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Onraadinspeelgoedland.jpg
881. Onraad in speelgoed land - Sergio Bitossi. Uitg.:Cantecleer, De Bilt.  1ste dr. 1968.  Serie: Gouden Haantjes  nr.6. Hard cover.  246 blz.  In mooie staat.  1,50
 
 
tn_Kostbarevaas.jpg
882. De kostbare vaas- Anthonia Margaretha. Uitg.: Callenbach.  2de dr.  Hard cover.   109 blz.   In goede staat.   2,=
 
 
 

 

 

 
 
tn_Abenzijnvrienden-1.jpg
885.  Ab en zijn vrienden-C. Joh.Kieviet. Uitg.:Valkhoff & Co.,A'foort.  5de dr.  1912. Hard cover.  217 blz. Illustr.:Johan Sluyters. In goede staat. 7,=
tn_Zijdieslagen.jpg
886.Zij,die slagen-Stella Mare. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1927. Hard cover. 224 pag. Illustr.:Freddie Langeler. In mooie staat. 5,=
 
 

tn_johandewit12mei1940.jpg

887. Johan de Wit 12 mei 1940-E.H.de Rochemont e.v.a.. Wij varen  op 12 mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop.  Een herinnering aan deze reis en aan de moeilijkheden die er aan vooraf gingen. Hard cover.   165 blz. geill. met foto's en routekaart. In mooie staat.  9,=

 

 
 
 
 
 
 
 
tn_Wiewildiekan.jpg 
889.Wie wil die kan(L'histoire  d'un petit homme)-Marie Robert Halt. Bewerkt door W.P.de Vries.  Uitg.; Kluitman. 1ste dr. 1919. Hard cover. 207 pag. Illustr.:A.Homan v..d.Heyde.In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_vriendenenvijanden.jpg
890. Vrienden en vijanden-C.M.H.Bauer. Uitg.:G.B.van Goor Zonen,Gouda. 2de dr. 1926. Serie:Voor 't kleine volkje deel XXII.  Hard cover. 109 blz.  Illustr.:Tjeerd Bottema.  in mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
 

tn_AvonturenvanBasBanning1.jpg

891. De avonturen van Bas Banning deel I -A. van Aardenburg.   Uitg.:De Fontein,Utrecht. 2de dr.  Hard cover met stofomslag.

Inhoud:1.De zwarte ruiter. 2. De vliegende cowboys. 3. De geheimzinnige kabelbaan.  305 blz.  1961. In mooie staat. 5,=

 

tn_AvonturenvanBasBanning2.jpg
892. Avonturen van Bas Banning deel II-A. van Aardenburg. Uitg.:De Fontein,Utrecht.  1ste dr. Hard cover met stofomslag.  Inhoud:1. De autosmokkelaard. 2.Het spaanse galjoen. 3.De Tour de France.  307 blz. 1962. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_LoekieenPimopreisvz.jpg 
893. Loelie en Pim op reis. 1ste dr. 1950. Leporello. 5 blz. Formaat:16x18cm. Opengeslagen formaat:16x86 cm. In mooie staat.  6,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Voordrachtenvoorkinderenvz.jpg 
894. Voordrachten voor kinderen. Uitg.:J.D.Dijk, Groningen.  +/- 1930. Soft cover. 8 pag.  Inhoud: 1.een jongen van Jan de Wit  2.'t Jonge matroosje 3. Het Schoenflikkertje  4.Brave Hendrik. In mooie staat. 2,50
 
 
 

tn_Keesvandenvuurtorenwachter.jpg

895. Kees van den vuurtoren wachter-H.W.Dreijer. Uitg.: W.D.Meinema.  2de druk.  Hard cover.  187 blz. Illustr.: Annie van der Ruit. In mooie staat.   4,=

 

 

 

 

tn_WirWunderkindervz.jpg 
896. Wir Wunderkinder- Hugo Hartung. Uitg.; Schweizer Druck- und Verlagshaus ag,Zurich. Met afbeeldingen uit desbetref- fende film.  350 pag. Hard cover met  stofomslag. 1958. In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_schatvandenrooirand-2.jpg 
897.De schat van den Rooi-Rand -John Buchan. Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M.,A'dam. 1ste dr. 1927. Illustr.:Eelco ten Harmsen van der Beek. Hard cover.  248 pag. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_indewildernisvanoost-afrika-1.jpg

899.In  de wildernis van Oost Afrika-Herbert Strang. Uitg.; J.Philip Kru8seman,'s Gravenhage.  1ste dr. Hard cover.  1927.  294 pag. Illustr.: T.C.Dugdale. In goede staat.  4,=

 

 

tn_RenzoenLucia.jpg 
900.Renzo en Lucia(een vertelling van liefde en trouw uit de 17de eeuw)- Johanna E.Kuiper. Uitg.: Kluitman. 1ste dr. 1929. 256 pag. Illustr.:B.Midderigh Bokhorst. In mooie staat.   1. Hard cover  3,=
2.Hard cover met stof- omslag. goede staat. 4,=
tn_UitdejeugdvanJantjeVroolijk.jpg 
901. Uit de jeugd van Jantje Vroolijk-H. de Winter.. Uitg.: Kluitman.  hard cover.  3de dr. Serie:Ons genoegen.  142 blz. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_Maneneentjalk.jpg 
902.Een man en een tjalk-Jan van Rheenen. Uitg.; H.P.Leopolds U.M., 'sGravenhage.  2de dr. 1944.  Hard cover. 197 pag. Illustr.:Mohr. In mooie staat. 4,= 
 
 

tn_Televisie-kelder.jpg

902.De Televisie-Kelder -Jac.Berghuis Jr. Uitg.: Kluitman. 2de dr. Hard cover.  222 pag. Illustr.: Jan Lutz. In goede staat. 5,=

 

 

 

 

 

tn_Slechtemeisje.jpg 
903. Het "slechte "meisje - Eilif Mortansson. Uitg.:Zuid- Hollandsche U.M.,den Haag. 1ste dr. Hard cover met stofomslag.  298 blz. Roman die zich afspeelt op de Faroer eilanden. Boek uit de Cultuurserie.  Vertaling: Annie Posthumus. In mooie staat. 5,=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_300000mijlendoorhetwereldruim.jpg

906.  300.000 mijlen door het wereldruim-Marcel  J.A. Artz. Uitg.:G.B.van Goor. 1ste dr. 1938. Hard cover.  263 blz. Illustr.:Hans Borrebach. In mooie staat.  4,=

 

 
 
 
 
 
 
 
tn_Kleedvandenon.jpg
909. Het kleed van de non- Jonathan Latimer. Uitg.: Schoonderbeek,Laren.  1957. Soft cover. Boek uit de Raven-reeks.  200 blz. In mooie staat.  4,=
 

tn_Aanheteenzamemeer.jpg

910.  Aan het eenzame meer-Allen Chaffee.  1.Beertje kroeshaar 2.Tinteloog het zwarte beertje 3.Het bos volkje aan het eenzame meer.  Vertaling:Tine van Doorn Vonk. Uitg.:De Arbeiderspers,A'dam. 1ste dr. 1938.  285 pag.  Illustr.: Sj.Kuperus. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_opmoedersplaats.jpg 
911. Op moeders plaats-Grace  Livingstone Hill. Uitg.;Sijthoff's U.M., Leiden.  1ste dr.  224 pag.  Hard cover. Vertaling door: G.W.Elberts. In redelijke staat. 3,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Kristallentrap-1.jpg 
913. De kristallen trap(een verhaal uit verre landen in ouden tijd)- W. Rank.. Uitg.;Valkhoff & Co. 1ste dr. Hard cover.   203 blz.  Illustr.:Ella Riemersma. In mooie staat.  4,= 
 
 
 
 
 
 

tn_Reidmoskjesenwetterhintsjes.jpg

914.Fen reidmoskjes en wetterhintsjes-A.E.Hoekstra. Uitg.:Brandenburgh & Co, Snits. 1ste dr. 1931. Hard cover.  93 pag. Illustr.:Sj.K. In mooie staat.  3,= 

 

 

 

 

 

tn_JakobEerlijk.jpg 
915. Jakob Eerlijk-Kapitein Marryat.  Serie:Meesterwer- ken  van kapt.Marryat. Uitg.:V.A.Krmers,Rijswijk/ D.Bolle R'dam.  6de dr.(+/- 1924). Hard cover,linnen omplakt.  241 blz. Met 8  oorspronkelijke plate. In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_PrinsesHoogmoed.jpg 
916. Prinses Hoogmoed(en andere oorspronkelijke verhalen) door H.C.J.    Uitgave:Hecozet, A'dam. 1ste dr. Hard cover.  60 blz.  Met gekleurde platen.  +/- 1930.  In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_Livingstonedepadvinder.jpg

918. Livingstone de padvonder-Basil Methews.  vertaling door W.A.P.Smit.  Uitg.:Callenbach.  Hard cover, Linnen rug. 1ste dr.  1927.  188 blz.  Met zeven illustraties  van Ernest Prater en vijftien penteekeningen. In mooie staat.   4,=

 

 

tn_kameradraaitinAfrika.jpg 
919.Kamera draait in Afrika (La route des elephants) - Rene Guillot. Uitg.: West Friesland,Hoorn. Hard cover met stofomslag.  1ste dr.  1957.  171 blz.  ned. vertaling :Fons Ripken. Illustr.:W.Lap. In mooie staat.   3,=
 
 
tn_SoldatenlevenindeIndischewildernis.jpg 
920. Soldatenleven in de Indische Wildernis-J.C.Brasser(officier O.I.Leger).  Uitg.:W.J.Thieme & Cie.,Zutphen. 1ste dr.  1930. Hard cover.  217 blz.  Band:Pol Dom.  In mooie staat.   4,=
 
 
 
 
 
tn_NorainAmerika.jpg 
921.Nora in Amerika-Jenny IJsselstein. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1928.  281 pag. Illustr.:Anni v.d.Ruit.  In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 

tn_Indengrijzentoren.jpg

922. In den grijzen toren- Annie Ringnalda. Uitg.: Callenbach,Nijkerk.  1ste dr.  1934.  107 pag, Hard cover met stofomslag.  Pentek.: Hein Kray.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

 
 
tn_NederlandenOranjehereenigd.jpg 
924. Nederland en Oranje hereenigd-L.Penning. Uitg.:D.A. Daamen,'s Gravenhage. Gedenk boek van Nederland's verlossing uit de fransche dwingelandij. 1ste dr. 1912.  Hard cover. 320 blz. Omslag:Isings. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
tn_Boboheteskimojongetje-Ophetzeeroverseiland.jpg 
925. Bobo het Eskimojonge- tje:Op het zeeroverseiland- B.Reith. Illustr.:Jan Lutz.  Uitg.:Drukkerij De  Spaarne stad,Haarlem. 1958. 102 blz.  Soft cover. Eerder als strip verschenen van 1951 tot en met 1953 in het weekblad De Katholieke Illustratie. In mooie staat.  3,=
 
 
 

tn_Alsdeschooluitis.jpg

926. Als de school uit is. Samengesteld door C.M.v. Hille Gaerthe. Uitg.: H.J.W. Becht .  1ste dr.  1925.  183 pag. Illustr.:Henri Pieck. In mooie staat.  5,=

 

 

 

tn_ZevenRobinsons-1.jpg 
927. Zeven Robinsons-A.C.C. de Vletter. Uitg.; A.W.Bruna & Zoon's U.m., Utrecht. 1ste dr.  1923. Hard cover.   243 pag.  Illustr.:Frans van Noorden. In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_Mannenvandekoopvaardij.jpg 
928. Mannen van e Koopvaardij-P.Joh.Zonruiter. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  159 blz.  Illustr.: G.van Straaten. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_Verlorenengevonden.jpg 
929. Verloren en gevonden - Hesba Stretton. Naar het engelsch door H.W.S.  Uitg.: Bredee,R' dam.  2de dr.  +/- 1925. Hard cover.  95 blz. In mooie staat. 3,=
 
 
 

tn_Tarzandeonoverwinnelijke-1.jpg

830. Tarzan de onoverwin- nelijke-Edgar Rice Burroughs.  Uitg.:Gebr. Graauw's U.M.  4de dr.  1951. Hard cover met stofomslag. Grijze band serie.  223 blz. Bewerkt door W.J.A. Roldanus Jr.  In goede staat.  5,=

tn_Tarzantriomphator-1.jpg
831. Tarzan triomphator- Edgar Rice Burroughs. Uitg.: gebr.Graauw's U.M.  4de dr. 1951. Hard cover met stofomslag.  Grijze band serie.  223 blz.  Bewerkt door W.J.A.Roldanus jr.In goede staat.  5,=
 
tn_ZoonvanTarzan.jpg
832. De Zoon van Tarzan- Edgar Rice Burroughs. Uitg.:Gebr. Graauw's  U.M.  6de dr. +/- 1950. Hard cover met stofomslag.  Grijze band serie.  214 blz.  Bewerkt door W.J.A.Roldanus Jr. In goede staat.   5,=
 
 
tn_AscondeFries.jpg 
833.Ascon de Fries-S.D. Lefebre. Uitg.:W.J.Thieme, Zutphen.  1ste dr. 1926. Hard cover. 254 pag.  Illustr.;Pol Dom. In mooie staat. 6,=
 
 
 
 

tn_MissMousqueterr.jpg

834. Mousqueterr-Paul D' Ivoi. Uitg.:Jacob van Campen, Amsterdam. 2de dr.  1920. Hard cover.  285 blz.  Naar het fransch  bewerkt door J.L.van der Moer.  In mooie staat.  5,=

 

 

tn_Naarhetmiddelpuntvandeaarde.jpg

835. Naar het middelpunt der aarde-Jules Verne.  voor Nederland bewerkt door Henk Schouten. Uitg.: Wonderland U.M., Haarlem. Code nr.6033. Hard cover. 141 blz. In mooie staat.  4,=

tn_marypoppinsvoorzijde-1.jpg 
836.Mary Poppins(WaltDisney). Naar het gelijknamige boek van Pamela L.Travers.  Ned.bewerking: Han G.Hoekstra. Uitg.: Geillustreerde Pers. 1966.  Hard cover.  44 pag.  23,5x32cm Met foto's uit de film en tekenin- gen van Betty Fraser en Craig Pinco. In mooie staat.  5,=
 
tn_Levensvreugde.jpg 
837.Levensvreugde deel 3 (plant- en dierkunde voor de lagere school)-H.G.Brusse/Den Dulk/van Nijnanten . Uitg.:W.J.Thieme & Cie. 7de dr. 1948. Hard cover. Met mooie illustraties. In mooie staat.  2,=

tn_DurebeenenvanFrankKronen.jpg

838. De dure beenen van Frank Kronen-Charles Krienen.  Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M. 1ste dr. 1932. Hard cover.  163 blz.  Illustr.:E.ten Harmsem van der Beek.  In goede staat.  4,=

 

 

tn_weggeloopen-Adona.jpg 
839. Weggeloopen(The little runaways). Naar engelsche tekst van James Buckland bewerkt door Adona. Uitg.; Kluitman.  3de dr.  1910.  Hard cover. 214 blz. Illustr.:Cecil Aldin. In goede staat.  4,=
 
tn_Katjangs.jpg
840. De Katjangs-J.B.Schuil. Uitg.:H.J.W.Becht.  3de dr. 1920. Hard cover.  355 blz. Illustr.:O.Geerling.  In mooie staat. 7,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

tn_JackenSheltie.jpg 
843. Jack en Sheltie-Piet Prins. Uitg.:De Vuurbaak, Groningen. 2de dr. Hard cover met stofomslag.  191 blz. Omslag en illustr.: Jaap Kramer. In mooie staat. 4,=
 
tn_voorrangvz.jpg 
tn_voorrangaz.jpg
844.De voorrang. Uitg.:Foto Hoose,Dordtselaan 44,R'dam. Soft cover.  20 pag. Verkeers regels boekje. In mooie staat.  2,50
 
 
tn_Geschiedenisvanderegen.jpg 
845.De geschiedenis van de Regen-Mies Louwman. Uitg.:Jeugdboekerij Pentura ,'s gravenhage. Hard cover linnen rug. 1ste dr.  1950.  38 pag. Illustr.:Mies Louwman. In goede staat.  5,= 

 

 

 

tn_wijmetonsvijveninRome.jpg 
847. Wij met ons vijven in Rome-Tine Cool. Uitg.:van Holkema & Warendorf, A'dam. Nieuwe Tip Top serie.
3de dr. 1941. Hard cover met stofomslag.  188 blz.  Illustr.:R.van Looij. Opge- dragen aan de kleinkinderen van de kunstschilder Thomas Cool(1851-1904) In mooie staat. 5,=
tn_Ikgalezendeel1avz.jpg 
848.Ik ga lezen deel 1A-Wilh. Blokker. Serie:Mijn Eigen Leesboekjes. Uuitg.: Kluitman. 13 de dr. 60 pag. Hard cover. Illustr.: Sijtje Aafjes. In mooie staat.  2,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_indezeemeeuw-1.jpg 
849. In de zeemeeuw-A. Bergsma.  Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1940. Hard cover. Serie:De 4 Jaargetijden.  158 blz. Illustr.:Hans Borrebach. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 

 

 

 
 
tn_JanenBertha.jpg 
852. Jan en Bertha/Agatha.  Uitg.:H.J.W.Becht. 2de dr.  1897. Hard cover. 116 blz. geillustr. In mooie staat.   5,=
 
 
 
 
 
tn_Dickenzijnvrienden.jpg 
853. Dick en zijn vrienden (avonturen van een school jongen)-naar het engelsch van Andrew Home door A.de Graaff. Uitg.:H.J.W.Becht.  1ste dr.  255 blz.  Met plaaten. In mooie staat.  4,=
 

tn_Arabischevertellingen.jpg

854. Arabische vertellingen (en sprookjes)-J.hendrik van Balen. Uitg.:D.R.Hinse, A'dam. 1886.  1ste dr.  172 blz.  Hard cover. Met 4 platen. In mooie staat. 5,=

 

 

 

tn_StrijdomRome.jpg
855. Een strijd om Rome 3de deel-Felix Dahn. Uitg.: gebr.E.&M.Cohen. 5de dr. Hard cover. Vertaald door G.T.B.  388 blz.  In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_Viervogelvrienden-1.jpg

858. Vier vogelvrienden- U.G.Dorhout. Uitg.: Kluitman.  1ste dr. 1937. Hard cover. serie:De  4 jaargetijden.  159 blz.  Illustr.: Freddie Langeler.  In goede staat.  4,=

tn_PH24antwoordtniet-1.jpg
859. PH 24 antwoordt niet- Hein van Makkum. Uitg.: De Tijdstroom,Lochem.  1ste dr. 1934. Hard cover.  163 blz. Illustr.:F.A.Ahlberg. In mooie staat.   5,=
tn_KapiteinPrum.jpg
860. Uit t' leven van Kapitein Prum-Ir.J.P.Valkena Blouw. Uitg.: W.L.& J.Brusse's U.M. R'dam.  1ste dr.  1929. Hard cover.  171 blz. Teekeningen:Hugo Polderman. In mooie staat.  4,=
 
tn_DagboekvanWillemFrederik.jpg
861. Het dagboek van Willem Frederik-W.F. Andriessen. Uitg.:Joh. G.Stempler Cz.,A'dam.  1ste dr. 1904. Hard cover.  143 blz. Geillustreerd. In mooie staat.   4,=

tn_Nachtelijkavontuur-1.jpg

862. Nachtelijk avontuur-Jan Wgenaar. Uitg.:Ruy´s  U.M., Zutphen. 1ste dr. 1942. Hard cover.  223 blz.. In mooie staat. 5,=

 

 

 

 

tn_kwaakmansalsgaragebaas.jpg 
863.Kwaakmans als garagebaas. Een verhaal van vadertje brombeer. Uitg.:Mulder. nr.860C.  1946.  18 pag. 15x29 cm. In goede staat.  6,=
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_StuurmanFlinkJPG.jpg 
864.Stuurman Flink - Kapt. Marryat. Uitg.:van Holkema & Warendorf.  8ste dr. 1904. 168 pag. Naar het engelsch door J.J.A.Goeverneur. Hard cover met rood linnen rug. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
tn_inhetwittenoorden.jpg 
865.In het Noorden(mijn leven als eskimo tussen ijsberen en wolven)-Peter Freuchen. Uitg.:Scheltens & Giltay,A'dam. 1ste dr. 1936. Hard cover met stofomslag. 239 pag. Geillustreerd met zw/wit foto's. Serie:Boeken van Wilskracht en Avontuur. In mooie staat. 6,=

tn_inhetlandderluipaarden.jpg

866. In het land der  luipaarden-Pater H. Heimanns S.C.J. Uitg.: Missieprocuur,R'dam.  1ste dr.  1945. Soft cover.  128 blz.  illustr.:Piet Broos.  In mooie staat. 5,=

 

 

 

tn_PieterMarits-1.jpg 
867. Pieter Marits-August Niemann. Lotgevallen van en Transvaalschen  boerenjongen. Uitg.:D.Bolle.  10de dr. Hard cover.  343 blz.  mat platen. In goede staat. 5,=
 
 
 
 
tn_Okidokisreisnaardesterren.jpg 
868. Okodoki's reis naar de sterren-F.Auwera. Uitg.: Wereldbibliotheek. 1ste dr. 1961. Soft cover. 125 blz.  Geillustr. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
 
 
tn_DiligenceofdereisnaardeStadderErfenis.jpg 
869.De Diligence of de reis naar de Stad der Erfenis- J.de Liefde. Uitg.: Callenbach. 6de dr. 1908. Soft cover. 110 pag. illustr.: Geerling. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 

tn_Zeegatuit-1.jpg

870. Het zeegat uit-H.Bertrand. Uitg.: H.ten Brink,Arnhem.  2de dr. 1931.  228 pag. Hard cover. Geillustreerd. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_garagevanbommel-2.jpg 
871.Garage van Bommel- R.Feenstra. Uitg.:W.J. Thiemed,ZSutphen. 2d e dr. 1946. Hard cover.  204 pag. Illustr.:v.Bemmel. In goede staat. 4,=
 
 
tn_kruistochten.jpg 
872. De kruistochten-Henry Treece. Uitg.:Hollandia, Baarn. 1ste dr. 1964. Hard cover met stof omslag.  324 blz. In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_Modernepiraten.jpg 
873.Moderne piraten-Hans Dominik. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1932. 262 pag. Ned.bewerking:N.K. Bieger. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat 6,=
 
 

 

 

tn_Gevondenschat.jpg 
875. De gevonden schat- Jos Meyboom Italiaander. Uitg.:De Gulden Ster,A'dam. Hard cover. 1ste dr.  1929.  231 blz.  Illustr.:Pol Dom. In mooie staat.  3,=
 
876.  Nona en Nesta(the little ladies)-Helen Milman. Uitg.:D.Bolle. 1ste dr. 1899. hard cover.  202 blz. Met 25 illustraties. In goede staat.   4,=
 
 
tn_maaikemeuvzjpg.jpg 
877.Maaike Meu-L.Janse. Uitg.:Elfri,Meeuwen.  1ste dr. 1949. Geniet boekje.  35 pag. Serie:Voor onze Jeugd nr.45. In mooie staat.  2,=
 

tn_wildeSheba-1.jpg

878. Wilde Sheba-Alice  en Claude Askew.  Serie:Roman voor Allen. Soft cover.  220 blz.  Jaren 30.  In goede staat. 3,=

 

 
 
tn_WinteropKlaverwei.jpg 
880. Winter op de Klaverwei- Leonard Roggeveen. Uitg.: G.B.van Goor. 2de dr.  Hard cover met stofomslag. 168 blz. Illustr.:Jan Lutz. In mooie staat.  3,=
 
 
 

tn_Dorpwaarhetspookte-1.jpg

882. Het dorp waar het spookte-Nanda.  uitg.: M.Stenvert & Zoon, Meppel. Hard cover.  1953.  161 blz. Illustr.:Nans van Leeuwen . In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_Levendemummie.jpg 
883. De levende mummie (een sportkampioen van  voor 2000 jaar)- Jan Feith. Uitg.:Scheltens & Giltay,A' dam.  3de dr.  1929. Hard cover.  256 pag. Illustr.: Willy Sluyter. In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_Wimpelbaarddeboskabouter.jpg 
884.  Wimpelbaard de boskabouter op ontdekkingsreis-C.J.van Dijk. Hoe Wimpelbaard en koning Purpermuts het land van de neger-kabouters ontdekten. Uitg.:West Friesland,Hoorn, 1ste dr. 1954. Hard cover gelam. 73 blz. Illustr.: Joop Lobler. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_Daarkleptdeklokweer-1.jpg 
885. Daar klept de klok weer- H.Hoogeveen.  Uitg.: Jan Haan N.V.,Groningen.  Serie:Haan,s bibliotheek voor de Jeugd.  1ste dr. Hard cover met stofomslag. 182 blz. Illustr.:Hein Kray. In mooie staat. .  4,=
 
 

tn_InhetWonderland.jpg

886. Robinson Crusoe en andere verhalen-Elise de Graaf.  Serie:In het Wonderland. Hard cover.  88 blz. Met gekleurde platen. In mooie staat.  3,=

 

 

tn_SmidvanGrijsdorp.jpg 
887. De smid van Grijsdorp- Jefka. Uitg.:J.H.Kok, Kampen. 1ste dr. 1922. Hard cover. 156 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
tn_UtopiaOmnibusnr2.jpg 
888. Utopia omnibus nr.2.
De kreet uit het heelal-William Brown/Het land achter de koepel- John Bloodstone/De wees van Atlantis-William L.Hamling.  Uitg.: De Schorpioen. Soft cover.  1959. 141 blz. In goede staat.  4,=
 
 
tn_UtopiaOmnibusnr3.jpg 
889. Utopia omnibus nr.3. Vijanden in de ruimte/Jay Grams/Overval uit de Oneindigheid-Clark Dalton/ In de nevelen van Andromeda. Uitg.:De Schorpioen. 1959. 141 blz. Soft cover. In mooie staat. 5,=

tn_UtopiaOmnibusnr6.jpg

890. Utopia omnibus nr.6. Kommando ruimte-expeditie -Robert Silverberg/De ondergang van staalstad-A.M.Lamend/Kameleons bedreigen de ruimte-S.J. Byrne. Uitg.:De Schorpioen.  1959. Soft cover.   141 blz. In mooie staat. 4,=

tn_UtopiaOmnibusnr7.jpg
891. Utopia Omnibus nr.7. Priesteres van Sun Lall- S.J.Byrne/De laatste vesting-A.E.van Vogt/ Kinderen van de tijdmachine-S.J.Byrne. Uitg.: De Schorpioen. 1959.  Soft cover.  141 blz.  In mooie staat. 4,=
tn_Grietmetdenylonkous.jpg
892. Detective Omnibus nr.24. De griet met de nylonkous-Robert Dudgeon/Het verraderlijke telefoonnummer/Sterven duurt niet lang/Robert Dudgeon.  Uitg.: De Schorpioen.  1966. Soft cover.  144 blz.  In goede staat.  3,=
 
tn_Oplevenendood-2.jpg 
893.Op leven en dood-Walter Christmas. Naar het deensch vertaald door:D. Logeman van der Wilgen. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1928. Hard cover. 240 pag. Illustr.:J.G.Kesler. In mooie staat. 4,=
 

tn_Nieuwevoodrachten.jpg

894. Nieuwe voordrachten- Willem van Zuijlen.  Uitg.: van Holkema & Warendorf. 1ste dr.  +/- 1890.  Hard cover.   227 blz. Illustr.:L.W. R.Wenckebach. In mooie staat.  4,=

 

tn_Vrolijkvijftal.jpg 
895. Een vrolijk vijftal- Adr. Luyten.  Uitg.:Het Goede Boek,Bussum. 1ste dr. 1959. Hard cover gelamin. 93 blz.  In mooie staat.  2,50
 
 
 
tn_Vrolijktweetal.jpg 
896. Een vrolijk tweetal- A. Delachaux.  Uitg.:onbekend. Kode no.1888.  Hard cover.  190 blz.  geillustreerd.  +/- 1930. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
 

tn_Tweevacantiedagen.jpg

898. Twee vacantiedagen- Tine van Berken.  Uitg.: H.J.W.Becht. 3de dr.  1915. Hard cover.  62 blz.  illustr.: Jan Sluyters. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_Valkenkamp.jpg 
899. Het Valkenkamp (avonturen van een pad- vinderspatrouille)-Joh.W. Eekhof.  Uitg.:Valkhoff & Co.,Amersfoort.  2de dr. +/-1938. Hard cover. 168 pag. Illustr.:J.H.Lutz. In mooie staat. 4,=
 
 
 
tn_WedstrijdderRadio-amateurs.jpg 
900. De wedstrijd der radio- amateurs-A.D.Hildebrand.  Uitg.: Wereldbibliotheek,A'dam.  1ste dr. 1939. Hard cover.  183 blz.  Band en illustr.:Rie Huijsmans Kooyman.  In goede staat.  
5,=
 
 
 
 
tn_BengelsvanIII-B.jpg 
901. De bengels van III-B - George van Aalst. Uitg.: Valkhoff & Co.  2de dr.  1922. 245 blz.  Hard cover.Band en teekeningen: Is.van Mens. In mooie staat. 4,=
 
 
 

tn_SchipbreukvandeLibellule.jpg

902. De schipbreuk van de Libellule-Commt.Driant (Kapt.Luit.ter Zee). Uitg.: A.W.Bruna. 1ste dr.  1908. Hard cover.  320 blz. In goede staat.  7,=

 

 

 

 

 

tn_PrinsRonald-DeverjaardagvanPrinsRonald.jpg
903. Prins ronald:De verjaardag van Prins Ronald-Rie Cramer.  Uitg.: G.B.van Goor.  1ste dr.  80 blz.  Met tekeningen van de schrijfster.   Hard cover.  In goede staat.  5,=
 
 
 
 
 
tn_Trouwevriendschap.jpg
904.Trouwe vriendschap-Onbek. Uitg.:onbek.  nr.426.  Hard cover. 62 pag. 1929. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

tn_Ricardodeverstekeling.jpg
907. Ricardo de verstekeling - U.G.Dorhout.  Uitg.:van Holkema & Warendorf.  1ste dr.  1938. Hard cover. 219 blz.  Band en illustr.:Rie Reinderhoff.  In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_SmokkelschipBeredino.jpg 
909. Het smokkelschip Beredino-ir.J.P.Valkema Blouw.  Uitg.:De Tijdstroom ,Lochem.  Hard cover. 1ste dr.  1939. 262 pag. Teekeningen: Hugo Polderman. In mooie staat.  5,=
 
 

tn_Wiewatwaarjaarboek1957.jpg

910. Wie wat waar jaarboek 1957.  Uitgave:Rotterdamsch  Nieuwsblad. Hard cover.  288 blz.  In goede staat.   3,=

 

 

tn_Spookluchtschip-1.jpg
911. Het spookluchtschip- Paul D'Ivoi. Uitg.:Em. Querido.  3de dr.  1920. Hard cover.  323 blz.  Illustr.:Louis Bombled.  In goede staat.  6,=
tn_TochtnaarChattam.jpg
912. De tocht naar Chattam- J.G.Kramer. Uitg.:Kluitman.  1ste dr.  1930.  Soft cover met flap. 190 blz.  Illustr.:W.Hardenberg. In mooie staat.   5,=
 
tn_Nanny-1.jpg
913. Nanny-Suze Andriessen.  Uitg.:van Holkema & Warendorf.  1ste dr.  1893. Hard cover.  343 blz.  Illustr.:Wm.Steelink. In mooie staat.  4,=

tn_PrinsRonaldheefteengeheim.jpg

914. Prins Ronald heeft een geheim-Rie Cramer.  Uitg.: G.B.van Goor. Hard cover. 68 blz. Illustr.:Rie Cramer. In goede staat.  3,=

 

tn_KinderenvandenAfgezandbijGrootmama.jpg 
915. De kinderen van den afgezant bij grootmama- Julie Gouraud. Uitg.:B.H. Smit,A'dam  Hard cover. 2de dr.  In mooie staat.   3,=
 
tn_VoetbalclubvandevierdeklasvgoorGoudavz.jpg
916. De voetbalclub van de vierde klas-Leonard Roggeveen. Uitg.:G.B.van Goor,Gouda. 1ste dr.  Hard cover met  stofomslag.  127 blz. De Nieuwe Serie. Illustr.: Felix Hess. In goede staat.   5,=
 
tn_Tweejongenseneenkermiswagen.jpg 
917. Twee jongens en een kermiswagen-jan Luyk. Uitg.:Goede lectuur voor de Jeugd.  1ste dr. 1956.  62 blz. Hard cover. In goede staat.  3,=
 

tn_langoorhetboschkonijnreintjedevosenheteekhoorntje.jpg

918.Langoor het boschkonijn ,Reindert de Vos en het Eekhoorntje-W.J.Long (bewerkt door R.Stoffel). Uitg.:W.J.Thieme & Cie., Zutphen. 3de dr. 1926. Hard cover. 87 pag. Geillustreerd.  In mooie staat.  4,=

tn_Kinderendieikgekendheb.jpg 
919. Kinderen die ik gekend hebFrances Hodgson Burnett. Uitg.:K.van der Zande,Arnhem. 1ste dr. Hard cover.  234 blz. Met 4 houtsneegravures. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
tn_TuinvandoctorDolittle.jpg 
921. De tuin van Doctor Dolittle-Hugh Lofting. Uitg.:Nijgh & Van Ditmar. 1ste dr.  1931. Hard cover linnen omplakt.  334 blz. In goede staat.  4,=
 
 

tn_Winterboek1964-1.jpg

922. Winterboek 1964. Uitg.: De geillustreerde Pers N.V., A'dam. 1ste dr. Hard cover.  213 blz. In mooie staat. 4,=

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
tn_Zonnekind.jpg 
925.Zonnekind-Felicie Jehu. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1926. 272 pag. Illustr.:W. heskes. Hard cover. In mooie staat. 5,=
 
 
 

tn_PukenMukinChina.jpg

926. Puk en Muk in China- Frans Fransen. Uitg.: Zwijsen ,Tilburg.  9de dr.  190 pag. Soft cover gelamin. Illustr.: Carl mStorch. Omslag:Toos Koedam.  In mooie staat.   4,=

 

 

tn_Clubvanvijf.jpg
927. De club van vijf-Anny Hulsmans.  Uitgeverij Helmond.  1de.  1932.  Soft cover.  158 pag.  Ned. jeugd bibliotheek nr.3.  In goede staat(rug -/-).   4,=
 
 
 
tn_Zoonvandenstrooper.jpg
928. De zoon van den strooper- Piet vasn der Zanden.  Uitgeverij Helmond.  1ste dr. 1933. Soft cover.  Jeugdbibliotheek nr.17.  155 pag.  In goede staat.  5,=
 
 
 
 
 
 

tn_SprookjesboekenvanVaderHaasderdedeeltje.jpg

930. Sprookjesboeken van Vader Haas. Naverteld door Felix Ortt. Met prentjes van Jan Wiegman.  Derde boekje.  Uitg.:Van Haas'  Azijnfabrieken,Haarlem. 7 verhaaltjes.  64 pag. met inplakplaatjes. Hard cover. Compleet en in mooie staat.  6,=

tn_KabouterSmulgraaglachtweer.jpg
931. Kabouter Smulgraag lacht weer-Han de Wilde. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1943. Serie:Lentemorgen. Hard cover.  63 pag. Illustr.:Hans Borrebach.  In mooie staat.  6,=
 
tn_Assepoestervz.jpg
932. Assepoester. Uitg.:Mulder & Zoon. nr.270D. teken.:Truus Vinge. 3 dik kartonnen bladen. In goede staat.   3,=
 
 
 
 
 
 

tn_Geheimvandeoudejuffrouw.jpg

934. Het geheim van de oude juffrouw-E.Marlitt. uitg.: Gebr.E.&M.Cohen. 9e dr. Hard cover. 240 pag. Serie: Marlitt's Werken. Uit het hoogduitsch bewerkt door:Kits van Heijningen en Gerard Keller. In mooie staat.  3,=

tn_Uilenhuis.jpg
935. Het uilenhuis-E.Marlitt. Uitg.:Gebr.E.&M.Cohen.  4de dr.  267 pag. Serie: Marlitt's Wereken. Uit het hoogduitsch bewerkt doot: Kits van Heijningen en Gerard Keller. In mooie staat. 4,=
 
tn_Zevenjongensindeknel-1.jpg
936. Zeven jongens in de knel -A.C.C.de Vletter. Uitg.:A.W. Bruna & Zoon,Utrecht.  2de dr. 1925.  263 pag. Illustr.:W.K. de Bruin. Hard cover. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_Kijkeensbroer-1.jpg 
937.Kijk eens broer. Versjes en verhaaltjes door Agatha. Uitg.:J.W.Boissevain & Co., Haarlem.  1ste dr.  1922.  60 pag. Kleine Kleuter serie. Hard cover.,In goede staat.  4,=
 

tn_Koningonderdelat-1.jpg

938. Koning onder de lat- E.Stratingh. Uitg.:Jongland , Heemstede.   1ste dr. Hard cover gelamin.  141 pag.  In mooie staat.   3,=

 

tn_Strijdomdentroon.jpg
939. De strijd om den troon- Wilhelm Hauff. Uitg.: Onbekend.  serie: 825. 1ste dr.  Hard cover.  110 pag. illustr.:P.v.d.Meij. In mooie staat.  4,=
tn_MoederverteltverhaaltjesvanNellyKunstvz.jpg 
940.Moeder vertelt...verhaaltjes van Nelly Kunst. Uitg.;Het Goede Boek,Huizen.  1965. Hard cover.  117 pag. Illustr.:August Frans Hens. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_Alsdegrimmigenoordoosterwaait.jpg
941. Als de grimmige noord ooster waait-T.Geertsma Allema. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M.  1ste dr.  1938. Hard cover. 200 pag.  Illustr.:Tjeerd Bottema. In mooie staat. 5,=

 

 

tn_AslaksMarga.jpg
943. Aslak's Marga-Johanna E.Kuiper.  Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  +/-1935. Hard  cover linnen omplakt.  218 blz. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_PrinsenJohandeWitt.jpg
944. De Prins en Johan de Witt -P.Andriessen.Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.  Uitg.: A.W.Sijthoff's U.M.,Leiden.  5de dr. 1890. Hard cover.  227 pag. In mooie staat.  5,=
tn_opzoeknaartfortuin.jpg 
945.Op zoek naar 't fortuin (of O dat nare geld)-Jesse Mansergh. Uitg.:Hollandia, Baarn. 1917. Hard cover,  291 pag. Uit het engelsch door:Cora. Met 6 illustra- tieen In mooie staat. 5,=

 

tn_Eigenkracht-2.jpg

946.Eigen kracht-D.Menkens van der Spiegel. Uitg.: Callenbach. 1ste dr,. 1930. Hard cover.  206 pag. illustr.: Jeanne Faure. In goede staat. 3,=

 

 

tn_Livingstonedepadvinder-1.jpg 
947.Livingstone de padvinder-Basil Mathews. Uitg.:Callenbach. Vertaald door W.A.P.Smit. 2de dr. Hard cover. 183 pag. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_Indenoord-hollandschewei.jpg 
948.In de Noord-Hollandsche wei-H.J.Heynes(ned.herv.predikant te Landsmeer). Uitg.:Boekhandel W.ten Have,A'dam0.  1ste dr. 1928. Hard cover.  119 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
tn_FritsWardlandachtstedruk.jpg 
949.Frits Wardland-C.Joh. Kieviet. Uitg.:Kluitman. 8ste dr. 1925. Hard cover.  223 pag. Illustr.:Johan Braakensiek. In mooie staat.  4,=
 
 

tn_Joligzestal.jpg

950. Een jolig zestal-Nanda. Uitg.:Kluitman.  1ste dr. 1929. Hard cover.  206 pag. Illustr.:Netty Heyligers. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_Geniusvandenbaron.jpg 
951. De Genius van den Baron- C.van der Kouwe. Uitg.:J.van Bleek(Bootsma & Co.),Scheveningen.  1ste dr. Hard cover. 196 pag. Illustr.:L.Schouten. In mooie staat.  4,=
tn_Houzee.jpg 
952. Hou zee. tweede christelijk Jeugd Jaarboek. Onder redactie van:Q.A.de Ridder en P.J. Risseeuw. uitg.;J.H.Kok.  1932. Hard cover. 206 blz.  1ste dr. In mooie staat. 4,=
 
tn_Zeeroversjongetje.jpg 
953. Het zeeroversjongetje-Marie van Zeggelen. Uitg.: G.B.van Goor Zonen's U.M.  5de dr.  120 pag. Illustr.:H. Verstijnen. In mooie staat. 3,=
 

tn_Hetwerdtochvriendschap.jpg

954.Het werd toch vriend- schap-Rina van der Horst. Uitg.:Het Goede Boek, Bussum. Hard cover, gelamineerd.   1ste dr.  158 pag.  In mooie staat. 3,= 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
tn_Ben-Hur-1.jpg
956. Ben Hur-Lewis Wallace. Naar het engelsch door Alma. Uitg.:D.Bolle,Rotterdam. Vierde herziene uitgave met voorwoord van C.S.Adama van Scheltema. Met  160 nieuwe illustratieen.  526 pag. Hard cover. In mooie staat. 7,=
 
 
 
tn_Tewaterenteland.jpg 
957.Te Water en te Land (lotgevallen van een Hollandschen Scheeps jongen op Zee,in de Pampas en in de Cordilleras)- Kapitein Flint. Uitg.:U.M. Nederland. 7de druk. 1904. Hard cover. 214 pag. Met 4 platen naar oorspronkelijke aquarellen). In goede staat.  5,=

tn_schimmelsvoordekoets2dedr.jpg

958. Schimmels voor de koets-Nienke van Hichtum. Uitg.;G.B.van Goor Zonen's U.M. 2de dr. 1936. Hard cover met stofomslag.  288 pag. Illustr.:Tjeerd Bottema.  In mooie staat.  5,=

tn_Wonderlijkeavonturenvantweedeenschejongens-1.jpg 
959.Wonderllijke avonturen van twee deensche jongens - Walter Christmas. Uitg.:Kluitman.  2de dr. 1919. 204 pag. Illustr.: Isings. Hard cover. In goede staat. 3,=
tn_Arabierennegerprins-zesmaandenvrijaf.jpg
960. Arabier en negerprins- P.J.Andriessen/Zes maanden vrijaf-S.Kakebeeke. Uitg.: Groot Nederland.  3de dr.  1931. Hard cover.  208 pag.  Band:Andre Vlaanderen. Illustr.:Jan Sluyters. In mooie staat. 4,=
tn_RazendeRoeltje.jpg 
961. Razende Roeltje-Diet Kramer. Uitg.:Bosch & Keuning,Baarn. 2de dr.  1934. Hard cover linnen omplakt. 172 pag.  Illustr.: G.Wildschut.  In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

tn_TomSawyer-2.jpg
963. De lotgevallen van Tom Sawyer-Mark Twain.  Uitg.: van Holkema & Warendorf. 9de dr.  Hard cover.  229 pag. Serie:De Goede Kameraad. Platen:Johan Braakensiek. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_DooveJabikendebetooverdevogelschrk.jpg
965. Doove Jabik en de betooverde vogelschrik. Tekst en teekeningen: Tjeerd Bottema. uitg.:C.A.J. van Dishoeck,Bussum. 1ste dr. 1924.  76 pag.. serie: Wondere  verhalen van vader uggelebug deel I. In mooie staat.  4,=
 
 
 

tn_KeesjePieterselie.jpg

966. Keesje Pieterselie (een boek voor jeugdige auto- liefhebbers) J.M.Selleger-Elout.  Uitg.; G.B.van Goor Zonen's U.m. 1ste dr. Hard cover.  176 pag. Illustr.:O. Verhagen. In mooie staat.  4,=

tn_marionetvz.jpg 
967.Marionet-Lidow. Uitg.: Zuid Hollandsche U.M.  1ste dr. 1946. Hard cover. 78 pag. Illustr.:Lidow. In goede staat. 6,=
 
 
 
 
tn_Tweehollandschejongens-2.jpg 
968. Twee hollandsche jongens (avontuurlijke zwerftochten van Frans en Willem Eggers)-H. de Winter. Uitg.:L.J.Veen's U.M., A'dam.  1ste dr.  1930. Hard cover. 192 pag.  Illustr.:M.L. Middelhoek. In mooie staat.  5,=
 
tn_KleineLord.jpg 
969. De Kleine Lord-Frances Hodgson Burnett. Uitg.; E. & M.Cohen,Amsterdam.  12de dr.  +/- 1910.  Hard cover.  316 pag.  Geillustreerd. In mooie staat. 4,=
 
 

tn_Loodsaanboord2.jpg

970. Loods aan boord-K. Norel. Uitg.:La Riviere & Voorhoeve,Zwolle.  1ste dr. 1957. Hard cover met stof omslag(Hans Borrebach).   176 pag. In mooie staat.  4,=

tn_VrachtrijderDirk-1.jpg 
971. Vrachtrijder Dirk-joh. Veenbaas. Uitg.:J.J. Kuurstra,A'dam. 1ste dr. 1945. Hard cover.  177 pag. Geillustreerd. In mooie staat. 3,=
 
tn_WittedeWith.jpg 
972. Witte de With-joh. van Hulzen. Uitg.:De Boekerij, Baarn. 1ste dr.  440 pag. Hard cover met stofomslag. Band en omslag: Caspar van Hoorn. In mooie staat.  5,=
tn_BelegvanGorkum.jpg 
973. Het beleg van Gorkum -L.penning. Uitg.:G.F. Callenbach,Nijkerk. 2de dr.  1927. hard cover linnen rug. 188 pag. Illustr.:E.J. Veenendaal. In mooie staat. 4,=

tn_MeneerFocusalsGlobetrotter.jpg

974. Meneer Focus als globetrotter-F.de Sinclair. Uitg.:van Holkema & Warendorf. 1ste dr. 1908.  216 pag. Illustr.:Chris Kras kzn. Hard cover.  In goede staat. 6,=

 

tn_Vosje.jpg 
975. Vosje en andere vertellingen-Marie Honig. uitg.:P.van Belkum Az. 1ste dr.  1922. Hard cover. 206 pag. illustr.;G.Kesler. In mooie staat. 3,=
 
 
tn_landvanweetjewel.jpg 
976.  Het land van weet je wel (vertellingen voor jongens en meisjes)-o.a.Hermanna,Felicie Jehu,Aletta Hoog. Uitg.:L.J. Veen.  1ste dr.  1934. Hard cover. 64 pag. Illustr.: o.a. jan Wiegman en Ella Riemersma. In mooie staat. 3,=
tn_Heldin-2.jpg 
977. Een heldin-A.C.Kuiper. Uitg.:Kluitman.  3de dr. 1928. Hard cover.  223 pag. Illustr.:Louis Raemaekers. In mooie staat.  4,=
 
 

tn_HeemskerckvoorGibraltar-zesdedruk.jpg

978. Heemskerck voor Gibraltar-P.Visser. Uitg.: Kluitman. 6de dr.  hard cover.  158 pag.  illustr.: H.C.Louwerse. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Van6uursavondstot6uursnachts-1.jpg 
979. Van 's 6 uur avonds tot twee uur 's nachts-Leonard Roggeveen.  Uitg.:G.B. van Goor Zonen's  U.M.  1ste dr. Hard cover met stofomslag. kodenr.:41066.  170 pag. Illustr.:M.Thomassen. In mooie staat. 5,=
 
 
 
 
 
tn_doppertjes.jpg 
981. De Doppertjes doppen zelf hun boontjes-Aafje Bruijn. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M. kodenr.41055.  1ste dr. 1941. Hard cover.  176 pag.  Illustr.:Aafje Bruijn. In mooie staat.  4,=
 

tn_Sprookjesuit1001nacht.jpg

982.Sprookjes uit 1001 nacht. Verteld door Pieter van Hobbema. Uitg.:Goede  Kinderrlectuur A'dam/ R'dam.  Hard cover.  1950. 174 pag.  In mooie staat. 3,=

 

tn_knusseuurtjes.jpg 
983. Knusse uurtjes- Antoinette van Dijk. Uitg.: onbekend. kodenr.424. Hard cover.   86 pag. Illustr.: Jos Vetter. In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_Dappermatroosje.jpg 
984. Een dapper matroosje- Marie Leopold. Uitg.;Kluitman.  1ste dr. 1921. hard cover.  64 pag. Mooi geillustreerd en met foto's. Band: Netty Heyligers. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_onderdeschemerlampvz.jpg 
985. Onder de schemerlamp. verzameld door:S.Gruys Kruseman:De geluk-aanbren ger. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1928.   80 pag. Illustr.: Freddie Langeler.  In mooie staat.  4,=
 

 

 

 

 

tn_FietsclubAlleVijf-2.jpg
987.  De fietsclub Alle Vijf -Chr.van Abkoude. Uitg.; Kluitman.  3de dr.  1920.  203 pag. Illustr.:Louis Raemaekers. In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_UitPietsvlegeljaren-1.jpg
988. Uit Piet's vlegeljaren- Jan Feith. Uitg.:Scheltens & Giltay, Amsterdam.  6de dr. Hard cover.  276 pag. Illustr.:Jan Feith. Band teekening:Willy  Sluiter. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 

tn_Stansvandevijfjarige-1.jpg

990. Stans  van de vijf-jarige - Diet Kramer. Uitg.:jacob van Campen.  1ste dr. 1927. Hard cover.  286 pag.  band: W.Heskes. In mooie staat.  4,=

tn_Vantweejongenseneenmes-1.jpg 
991. Van twee jongens en een mes-Noor van der Molen. Uitg.:A.Voorhoeve, Rotterdam.  1ste dr. 1926. Soft cover.  59 pag. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.  3,=
 
 

tn_AvonturenvanKikker.jpg 
993. De avonturen van Kikker(een Texelse jongen)-Huib Fenijn. Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1045. hard cover. 125 pag. Illustr.:G.Dekker. In mooie staat.  5,=
 

tn_Vadersgeheim-1.jpg

994. Vaders geheim-J. Stamperius. Uitg.: Kluitman. 3de dr. Hard cover met stof omslag. Serie:Stamperius Bibliotheek.  153 pag. + 12 pag.uitgevers reklame.  Illustr.:Frans van Noorden. In mooie staat. 5,=

 

tn_Dochtervandemoeraskoning.jpg 
995. De dochter van de  moeraskoning en andere verhalen-H.C. Andersen. Uitg.:W.de Haan ,Utrecht. Serie:De sprookjes van Andersen. Hard cover.  9de dr.  1955.  96 pag. Illustr.:Rie Cramer. In mooie staat. 5,=
tn_Tuinvanhetparadijs.jpg 
996. De tuin van het paradijs en andere verhalen- H.C.Andersen.  Uitg.:W. de Haan ,Utrecht. Serie:De sprookjes van Andersen. hard cover.  9de dr. 1955.  96 pag. Illustr.:Rie Cramer. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_Watmenalnietverzinnenkan.jpg 
997. Wat men al niet verzinnen kan en andere verhalen-H,C.Andersen.  Uitg.:W.de Haan,Utrecht. serie:De sprookjes van Andersen. Hard cover,  9de dr. 1955.  96 pag. Illustr.: Rie Cramer. In mooie staat. 5,=

tn_OndergangvandePH24.jpg

998. De ondergang van de PH24-Hein van Makkum. Uitg.;De Tijdstroom, Lochem.  1ste dr. hard cover.  207 pag. Illustr.:W.G.van de Hulst Jr.  in mooie staat.  6,=

 

 
tn_aandenhaard.jpg
999. Aan den haard. Een keur van mooie sprookjes verzameld door H.C.J. Uitg.;Hecozet,A'dam.  1ste dr.  +/-1930.  60 pag.  Met gekleurde platen. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_Voorvrijeuurtjes-1.jpg 
1000. Voor Vrije Uurtjes. Nieuwe sprookjes en vertellingen door H.C.J.  Uitg.:Hecozet. 1ste dr.  +/- 1930.  60 pag. met kleuren platen. Hard cover. In mooie staat. 3,=
 
 
tn_Goedespoor.jpg 
1001. Het goede spoor(een padvindersverhaal)-Jac. Berghuis Jr. Uitg.:Kluiman. 1ste dr.  1933. 158 pag. Illustr.:Pol Dom. Hard cover met stofomslag. Serie:Ons Genoegen. A. Jongensboe- ken. In mooie staat. 4,=

tn_weidevogelsineeneivollandjpg.jpg

1002.Weidevogels in een eivol land-Vincent van Laar. AO boekje nr.1057.  16 pag. 1965. In mooie staat. 2,=

 

 

 

tn_AeroplaanvanmnheerVliegenthert.jpg 
1003. De Aeroplaan van m'nheer Vliegenthert-Kees Valkenstein. Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M. 4de dr. 1945. Hard cover.  168 pag.Illustr.:Kees Valkenstein In mooie staat.  5,=
 
tn_buienradarjpg.jpg 
1004.Buien Radar-H.R.A. Wessels. AO boekje  nr.1023.  1964.  16 pag. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tn_VanKaroleintjeendeLichtjes.jpg

1006. Van Karolientje en de Lichtjes-Felicie Thomassen. Uitg.;onbekend.  kode K1392. Soft cover.  30 pag.  geillustreerd. In mooie staat.  3,=

 

 

 

tn_MiezelientjeenprinsesRosmarijnvz.jpg
1007. Miezelientje en prinses Rosmarijn-Phiny Dick(ook door haar geilustreerd). Uitg.; G.B.van goor Zonen's U.M. 2de dr. 1942. Hard cover,linnen rug.  56 pag. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tn_Clownuithetpaardenspel.jpg
1009. De clown uit het paardenspel-nellie van Kol en N.van Hichtum. Uitg.; G.B.van Goior Zonen,Den Haag.  1ste dr. 1930. Deel 3 uit serie:Nellie's Vertelselboek.  Hard cover. 48 pag. Illustr.:Tjeerd Bottema. In mooie staat.  4,=

tn_eliza.jpg

1010. Eliza-Valerian Tornius. bewerkt door  D.A.Cramer- Schaap.  Uitg.:Kluitman. 1ste dr. 1926.  223 pag.  hard cover. Illustr.:B.Midderigh Bokhorst.  In mooie staat.  5,=

 

 

 

tn_cvancarolus-1.jpg 
1011.De C van Carolus-B. Helderman. Uitg.: Jeugdfonds Romantic, Holland. 1ste dr. 1947.  152 pag. Hard cover. In mooie staat. 4,=
 

 
 
tn_AndersenHC.jpg 
1012. Sprookjes en vertellingen -H.C.Andersen. Uitg.:W.de Haan. 9de druk.  1955. Hard cover met stofomslag.  331 pag. Illustr.: Rie Cramer. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
,=
tn_gravinlondajpg.jpg 
1013.Gravin Londa-Guy Boothby. Uitg.:Bibliotheek voor Allen(K1392).  Soft cover. +/- 1942.  191 pag. In goede staat. 3,=
 
 
 
 

tn_datlievegoeieSteendam.jpg

1014. Dat lieve,goeie Steendam -Jac.van der Klei.

Uitg.:A.G.Schoonderbeek, Laren.  1ste dr. 1924. Hard cover.  253 pag. Illustr.:J.M. In mooie staat.  5,=

 

 

tn_tJuttersjong.jpg 
1015. 't Juttersjong(een verhaal van de zee)- Anthony van Kampen. Uitg.: C.de Boer  jr.Den Helder. 1ste dr. 1946. Hard cover met stofomslag.  270 pag.  illustr.:Lambert Simon. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 

tn_raadselvandeborinagejpg.jpg

1018.Het raadsel van de Borinage-L.van Weddingen. Uitg.:Roman voor Allen.  1933. Soft cover.  213 pag. In goede staat.  3,=

 

 

 

 

tn_KerstmisopHellasta.jpg
1019. Kerstmis op Hellasta -Margit Soderholm. Uitg.: Ad.M.C.Stok,Zuid Holl. U.M. 1ste dr. hard cover met stof omslag.  350 pag. Omslag en illustr.:Anton Pieck. In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_vankoetjesjpg.jpg 
1020.Van koetjes-Chr. Doorman. Uitg.:W.de Haan,utrecht. 1ste dr. 1906. Hard cover.  64 pag.  In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
tn_tomsawyerjpg-1.jpg 
1021.Tom Sawyer-Mark twain. Bewerkt door:Willem van Eeden. Uitg.:Jongland, Heemstede. +/- 1967. Hard cover gelamineerd. 142 pag. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 

tn_michaelstrogoff.jpg

1022.Michael Strogoff(de koerier van den Czaar)- Jules Verne. Uitg.;Het Boekhuis, ledeberg/Gent. Nieuwe spelling van:R.Nederlof.  Hard cover linnen.  1935.  253 pag.  Met 24 platen. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_20000mijlenonderzeeoostelijkhalfrond.jpg 
1023.20000mijlen onder zee (oostelijk halfrond)-Jules Verne.  Uitg.:Het Boekhuis Ledeberg/Gent. geheel opnieuw bewerkt door E. Ouweneel Wzn. Spelling Marchant.  Hard cover linnen.  1935. 172 pag. In mooie staat. 6,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_BruidvanLammermoo-WalterScott.jpg
1025. De bruid van Lammer- moor. Uitg.:D.Bolle. +/-1920. Nieuwe Geillustr.Uitgave. Serie:Meesterwerken van Sir Walter Scott. Vertaling:M.P. Lindo. Herzien en ingeleid door:dr.Jan ten Brink.  384 blz. Hard cover. In mooie staat.  7,=

 

 

tn_Kerstekind.jpg 
1027. Het kerstekind-Stijn Streuvels. Uitg.:De Kinkhoorn,Desclee de Brouwer. Zesde uitgave. 1939. Hard cover.  Verlucht door: Jeanne Hebbelynck 86 pag. In mooie staat.   4,=
 
 
 
 
tn_Onderonsjes.jpg 
1028. Onder onsjes:Klein maar slim. Eeen verzameling verhalen, versjes,spelletjes,raadsels,knutsel werkjes enz. bijeengebracht door Henriette Blaauw.  Uitg.:Kluitman. 3de dr.  1920. Hard cover.  86 pag. Illustr.:O.Geerling. In mooie staat.   4,=
 
 
 
 
 
 

 

 

 

tn_dureles.jpg
1031. Een dure les-Tine Brinkgreve Wicherink. Uitg.; Kluitman. 2de dr.  1929. Hard cover met stof-omslag.  Serie:Ons Genoegen. B.meisjesboeken Illustr.:Netty Heyligers.  157 pag. In mooie staat. 5,=.
tn_Vierdagenvanspanning-1.jpg
1032. Vier dagen van spanning - T.van Beem Paleologo. Uit.; H.J. W.Becht. 1ste dr. 1935. Hard cover.  159 pag. Illustr.:Rie Reinderhoff.  In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
 
tn_GeheimderElectra.jpg
1033. Het geheim der Electra-J.Feitsma. Uitg.; De Steenuil,Amsterdam.  1ste dr. Hard cover.  216 pag. Met 14 illustraties van B.J. van Kempers. In mooie staat.  5,=
 
 

tn_MoeilijkjaarvoordeVanHeerdentjes-1.jpg

1034. Een moeilijk jaar voor de van Heerdentjes(een meisjes verhaal uit het Bataviaasch familieleven)-Tine Ophof Sterk. Uitg.:Boekh. Vissers & Co.,Weltevreden. Valkhoff & Co.,Amersfoort. 2de dr.  Hard cover. 212 pag. Illustr.;B. en J. Midderich Bokhorst. In mooie staat.  4,=

 
 
 
 
 
tn_ZoonvanJoostPerlemoer.jpg
1036. De zoon van Joost  Perlemoer-S.Franke. Uitg.; Kluitman. 1ste dr. Hard cover. 191 pag. Illustr.:Nancy Schotel. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
 
tn_StWimfriedofdeschoolwereld.jpg
1037. St.Wimfried(of De Schoolwereld)-naar het engelsch van Fred.W. Farrar. Uitg.:L.J.Veen, Amsterdam. 5de dr. Hard cover.  272 pag. Illustr.; L.W.R.Wenckebach. In mooie staat.  4,=
 
 

 

 

tn_KarelvanderHeijden.jpg
1039. Karek van der Heijden -W.Brouwer. uitg.:L.J.Veen, Amsterdam.  1ste dr. 1900. Hard cover.  138 pag. Met 12 illustraties. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_HeemskerckopNovaZembla-1.jpg 
1041. Heemskerck op Nova Zembla-P.Visser. Uitg.: Kluitman.  2de dr.  1907. 197 pag. Hard cover. In mooie staat.   4,=
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

tn_Fiel.jpg 
1043. Fiel-N.Doumen. Uitg.: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis/R.K. Boekcentrale. 1ste dr. 1941. Soft cover. 121 pag.  Band tekening en illustr.:Leo van Grinsven.  In mooie staat.  2,50
 
 
 
 
tn_Lidiaendezigeuners.jpg
1044. Lidia en de zigeuners -J.W.Ooms. Uitg.:Callenbach.
1ste dr. Hard cover met stofomslag.  256 pag. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_Klaverblad-1.jpg
1045. Het Klaverblad(drie verhalen voor jongens en meisjes)-Suze Andriessen.  Uitg.:H.J.W. Becht. Hard cover. 3de dr. 1923. Met zes platen naar teekeningen van C.Koppenol. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 

 

 

 

tn_Lotgevallenvaneenkatervz.jpg
1047. Lotgevallen van een kater. Uitg.:Victor Spelen. nr.:G.R.C.S.-20.   4 dik kartonnen bladen met kleurenplaten en 2 regels tekst.Formaat; 16x25 cm.  In mooie staat.  4,=
 
 
tn_BonteBoekvz.jpg 
1048. Het bonte boek-H.C. van Dockum. Rond 400 korte stukjes over kalenderfeesten,folklore, geschied- en aardrijkskundige onderwerpen etc. afgewisseld door versjes,anecdoten,spelletjes en knutselarijtjes. Illustr.:Jan otter. Uitg.;De Torenlaan,Assen. 2de dr. 1948. 340 pag. Hard cover. In mooie staat. 5,=
tn_KerstboekZonneschijn1936vz.jpg 
1049. Kerstboek van Zonneschijn 1936. Uitg.: W.de Haan,Utrecht. Samenstelling:D.A.Cramer Schaap. 1ste dr. Hard cover. 48 pag. Illustr.;Nans van Leeuwen. Omslag:Pol Dom. In mooie staat.  4,=
 
 
 

tn_Ingrootenkringvz.jpg

1050. In grooten kring-Ida heijermans. Uitg.: Masereeuw & Bouten,R'dam. 1ste dr. +/- 1920. Hard cover.  58 pag.  Met 34 oor- spronkelijke teekeningen  van G.J.Overbeek.  Formaat: 20x27 cm. In mooie staat. 6,=

 

tn_Wortelmannetjegeefteenfeestvz.jpg
1051. Wortelmannetje geeft een feest-B.Midderich Bokhorst. Uitg.;G.B.van Goor Zonen's U.M.,Den Haag/Batavia.  Hard cover. 1ste dr. 1941.  20 pag. Illustr.door de auteur. Formaat:19x27 cm. In mooie staat.  5,=
tn_VrijbuitersvanKennemerland.jpg
1052. De vrijbuiters van Kennemerland(een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog)-G.C. Hoogewerff. Uitg.:Callenbach.  2de dr. 1925. Hard cover. 188 pag. illustr.:Isings. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_vechtvoorhetgoede.jpg
1053. Vecht voor het goede- Erika Hald. Voor de nederlandse jeugd uit het deens bewerkt door Martha Berger. Uitg.:Het Goede Boek,Bussum. Hard cover gelamin. 152 pag. Omslag: B.J.Brienen jr. In mooie staat. 3,= 

 

 

tn_Winterboek1927-1928.jpg 
1055. Winterboek  nr.6 1927-1928. Uitg.:Maat- schappij voor Goede en goedkoope lectuur,A'dam. Soft cover. 120 pag. In mooie staat.  4,=
 
tn_Boefje.jpg 
1056. Boefje. Versjes van Bep Wennink en Plaatjes van Ben  Horsthuis. Uitg.:G.b.van Goor Zonen's U.M. 1ste dr. Hard cover.  16 pag. Formaat:13,5 x 21 cm. In mooie staat. .  2,=
 
 
 
 
tn_Prettigeuurtjes.jpg 
1057. Prettige uurtjes-Suze Andriessen. Verhalen uit Van Lennep's liefelingsboek. Uitg.;Tj.van Holkema ,A'dam.  1ste dr. +/- 1900. hard cover. Met 8 gekleurde platen. In mooie staat.  3,=

tn_Dolenderidder-1.jpg

1058. De dolende ridder- A.C.C.de Vletter. Uitg.: A.W.bruna,Utrecht.  1ste dr. 1910.  238 pag.  Hard cover. Illustr.:O.Geerling. In goede staat.  3,=

 

 

 

tn_VaneigenbodemA.jpg 
1059. Van Eigen Bodem (leesboek voor de lagere school)-C.Honigh en G.J.Vos.  Verzorgd door:B.J. Douwes. Uitg.:J.B.Wolters, Groningen/Den Haag. 26ste dr. 1922.  Serie A eerste deeltje. 72 pag.  Illustr.: H.Meyer en D.Harting. Soft cover. In mooie staat.  1,50
tn_VanEigenBodemdeel2vz.jpg 
1060.  Omschrijving zie nr. 1059.  Serie A tweede deeltje.  25 ste dr.  1922.  79 pag. In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
.
tn_VanEigenBodemdeel3vz.jpg 
1061. Omschrijving zie nr. 1059. Serie A derde deeltje.  25ste dr.  1921.   88 pag.  In mooie staat. 1,50
 
 
 
 
 
 

tn_VanEigenBodemdeel4vz.jpg

1062. Omschrijving zie nr. 1059.  Serie A vierde deeltje.  24 ste dr.  1921. 91 blz. In mooie staat.  1,50

 

 

tn_VanEigenBodemdeel5vz.jpg 
1063. Omschrijving zie nr. 1059. Serie A vijfde deeltje.  21 ste dr  1922. 79 pag.  In mooie staat. 1,50
 
 
 
tn_NonnienManni.jpg 
1064. Nonni en Manni- Jon Svensson s.j. Uitg.:Drukkerij R.K. Jongensweeshuis Tilburg/N.V. De R.K.boekcentrale Amsterdam. 1ste dr. 1939. Soft cover. 78 pag. Illustr.:jan Wiegman. In mooie staat. 2,50
tn_Waternoggebeurdevz.jpg 
1065. Wat er ook nog gebeurde. Nieuwe vertel- lingen van Oom door Ida Heyermans. Uitg.:H.Meule- hoff,A'dam. serie:Zonnige Uurtjes deel 7.  66 pag.  Illustr.:F.Langeler. Hard cover. In mooie staat.  3,=

tn_OpAventur.jpg

1066. Op aventur-Ruerd Posthuma. Uitg.:Koster, Snits. 1ste dr. 1947.  126 pag. Soft cover. Illustr.:Sj.de Vries.  In mooie staat.  2,50

 

 

 
 
 
tn_begrijpenendoen.jpg 
1068. Begrijpen en doen deeltje 1 (moderne natuurkunde voor de lagere school)-H.G.Brussee en A.den Dulk jr. Uitg.:W.J.Thieme & Cie,Zutphen. 4de dr.  dec.1945. Soft cover.  83 pag. In mooie staat.  1,50
 
 
 
 

tn_sprookjesland.jpg

1070. Sprookjesland-B. Knoop. Uitg.:Onb. Serie: S.H. Hard cover.  46 pag. Vier mooie leerzame sprookjes. In mooie staat.  2,50

 

 

 

 

tn_GrotedaginNoorwegen.jpg
1071. Grote dag in Noorwegen:De zeventiende mei-Zinken Hopp. Uit het engels vertaald door Han G. Hoekstra. Uitg.:De Bezige Bij.  1ste dr. 1962.  32 pag. Hard cover met stofom- slag.  Illustr.:Malvin Neset. In mooie staat.   3,=
 
tn_Charlesdickens-Slechtetijden.jpg
1072. De werken van Charles Dickens:Slechte Tijden. Uitg.: Gebr.E & M.Cohen. Hard cover. 1883. 142 pag.  Vertaling:C.M. Mensing. Houtgravuren naar  teekeningen van H.French. In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_KaperwindGebiedervanduivelen.jpg 
1073.Kaperwind:De gebieder van duivelen-Tim Maran. Uitg.:Meulenhoff,A'dam. 1959. 1ste dr.  109 pag. Bandtek.:J.Colijn. hard cover. In goede staat. 2,50
 
 
 
 

tn_CharlesDickens-SchetsenvanBoz.jpg

1074.  Omschr.zie nr.1072. Schetsen van Boz.  1880. Vertaling:Mevr.van Westrheene en C.M. Mensing.  Houtgravuren naar teekeningen van F.Barnard.  215 pag. In mooie staat. 3,=

tn_CharlesDickens-LondenenParijs.jpg
1075. Omschr.zie nr.1072. Londen en Parijs. 1880. Vertaling:M.P.Lindo. Illustr.; F.Barnard.  182 pag.  In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
tn_NegerhutvanoomTom-1.jpg 
1077. De negerhut van Oom Tom. Voor de jeugd bewerkt met gekleurde platen door H.C.J.  Uitgave:Hecozet, A'dam.  59 blz.  In goede staat.  2,=
 

tn_Pelle-zonder-staartjehoehetafliep.jpg

1078.  Pelle-Zonder-Staartje :Hoe het afliep-Gosta Knutsson. Uit het zweeds vertaald door:M.J.Molanus Stamperius. Hard cover. 85 pag. In mooie staat.  2,=

 

 

 

tn_Omeenkeizerstroon.jpg 
1079.Om een keizerstroon (een verhaal uit de Honderd dagen)-Joh.H.Been. Uitg.:Kluitman. 1ste dr.  1914. 345 pag. Illustr.:O. Geerling. Hard cover. In mooie staat.  6,=
 
 
 
tn_meisjehoeziejeeruitvz-1.jpg 
1080. Meisje hoe zie je er uit( over kleding- en opmaakperikelen)-  G.P.van Slooten(lerares aan de huishoudschool te Heerenveen)/ K.booden(Modejournalist te  Haarlem).  Uitg.:A.Kemperman. 3de dr.  48 pag.  Ontwerp voorzijde:Jo Klingers.  Soft cover. In mooie staat.  3,=
tn_PebblesFlintstone.jpg 
1081. Pebbles Flintstone: Oppassen blijft de boodschap - Hanna Barbera.  Uitg.:De Geillustreerde Pers. 1964.  20 pag.  Serie:Happy Boekje 3.  Soft cover.  In mooie staat. 1,50
 
 

 

 

 

 
 
tn_Verhaalvan2dommegansjesvz.jpg
1084. Het verhaal van 2 domme gansjes-verteld en getekend door  Herman v.d.Heide. Uitg.: Scheepstra,Leeuwarden.  kode: K2288.  +/- 1943. Soft cover.  12 pag.  In mooie staat.  3,=
 
 
 
tn_TooverkunstjesvanoomWillem.jpg
1085. Tooverkunstjes van Oom Willem. Uitg.;Hepkema , Heerenveen. Serie:De Geillustreerde  Uilen kinder serie nr.213. Soft cover. 1923.  61 pag. In mooie staat.  3,=

tn_Opwegnaarkampenbivak.jpg

1086. Op weg naar kamp en bivak(leidraad voor het  kamperen in clubverband) -Jan Stoovelaar.  Uitg.360. Mooi maar zonder liefde. Vicky nr.82. Stripboek soft cover.  1970.  65 pag. In mooie staat. 1,25

 

 

 

 

tn_Zeezonderbakensvz.jpg
1087. Zee zonder bakens (vier schipbreuken  en een ontdekking naar de oude journalen bewerkt door)- J.C.M.Kruisinga. Uitg.: N.V. Drukkerij en Uitgeverij v/h C.de Boer Jr,Den Helder. +/- 1941. Soft cover.  95 pag.+ 32 pag.reklame. Illustr.: J.C.M.Kruisinga. Voorzijde: Verbij. In mooie staat. 4,=
 
 
 
tn_Bartjeleidtudoorzijnland-MooiDrenthe.jpg 
1088. Bartje leidt u door zijn land:Mooi Drenthe-J.Bakker (directeur Prov.Drentsche  VVV). Uitg.:Prov.Vereeniging ter Bevordering van het Vreem- delingenverkeer in Drenthe. 2de dr. . Soft cover.  64 pag. Omslag en illustr.:J.Otter. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
tn_VandeplankenhutnaarhetWitteHuisJPG.jpg 
1089.Ven de planken hut naar het Witte Huis(de levensgeschiedenis van president Garfield)-A.C.de Zwart. Uitg.:Hoveker & Zoon,A'dam. 3de dr. Hard cover. 144 pag. Met portret en zeven platen. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 

 

 

tn_Wiewatwaarjaarboek1959.jpg 
1091. Wie,Wat,Waar Jaarboek 1959. Uitg.: Haarlems Dagblad/IJmui- der Courant. Hard cover.  288 pag.  In mooie staat. 2,=
 
 
tn_Wiewatwaarjaarboek1960.jpg 
1092. Wie,Wat,Waar Jaarboek 1960. Uitg.:Haarlems Dagblad/ Oprechte Haarlemsche Courant/ IJmuider Courant. Hard cover. 299 pag.. In mooie staat. 2,=
 
 
 

 

tn_Vannachtlopenweweg-1.jpg

1093.Vannacht lopen we weg-Bernhard Stokke. Uit het zweeds vertaald door: M.C.Castendijk. Uitg.: F.G.Kroonder/De Internationale Pers. 1ste dr.  1955. Hard cover.  168 pag. Geillustr. In mooie staat.  3,=

tn_Keesje.jpg

1094.Keesje-Willy brinkgreve. Uitg.; W.de Haan,Utrecht. 1ste dr. 1927. Hard cover.  187 pag. Illustr.; Rie Cramer. In mooie staat. 4,=

 

tn_OkkeTannema-3.jpg

1095.Okke tannema-C. Joh.Kieviet. UItg.:van Holema & Warendorf, A'dam. Serie:De Goede Kameraad. 2de dr. 1907. 222 pag. Hard cover. Illustr.:Johan Braakensiek In mooie staat.  4,=

tn_DonQuichotnaverteldengeillustreerddoorJanWiegman.jpg

1096.Don Quichot. Naverteld en geillustreerd door:Jan Wiegman. Uitg.:Mulder & Zoon,A'dam. Gouden Serie.  1951. Hard cover.  46 pag. In mooie staat. 4,=

 

 

 

tn_SjefkeJPG.jpg

1097.Sjefke-Br.Gummarus. Uitg.:Paul Brand's Uitg. Bedrijf,Hilversum. Serie: Sint Jozef's Klasbibliotheek voor  de middelklassen nr.3.  2de dr.  1929. Soft cover. 66 pag. In goede staat. 2,=

 

 

 

 

tn_ManmetdePoppenkastJPG.jpg

1099.De man met de poppenkast-Chr.van Abkoude. Uitg.: Kluitman.  2de dr.  Hard cover.  80 pag. Serie:Ons Genoegen serie A deel 10. Illustr.: W.K.de Bruin. In mooie staat.  2,50

tn_InHollandstaateenhuis.jpg

1100.In Holland staat een Huis. Uitg.:A.W.Sijthoff,Leiden.  3de dr.  1969. Hard cover.  32 pag. Silhouetten:Nelly Bodenheim.  In mooie staat.   3,=

 

 

 

 

 

tn_OverLeloeenAbeldijn.jpg

1101.Over Leloe en Abeldijn,het levend sprekend blind konijn- H. Wolffenbuttel van Rooijen.  Uitg.:De Fontein,Utrecht.  1ste dr. 1946.  141 pag. Hard cover. Illustr.: Frans  van Noorden. In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn_HoekoningRoseliowraaknamophetmaanmannetjevz.jpg

tn_HoekoningRoseliowraaknamophetmaanmannetjeaz.jpg

1105.Hoe koning Roselio wraak nam op het maan- mannetje-H.P.van den Aardweg. Uitg.:De Steenuil Hoorn(niet vermeld). 1944. 4 kartonnen bladen. Kleurenillustratie:Greetje Kroone. In mooie staat. 7,=

 

tn_LimmeleHompesopschrijfboekje.jpg

1106.Limmele Hompe's opschrijfboekje-Toos Blom. Uitg.:Arbeiderspers,A'dam.  1ste dr. 1946.  51 pag. Teken.: Rie Kooijman. Soft cover.  22x25,5 cm. In mooie staat. 6,=

 

 

tn_ReisindenhoedendoosJPG.jpg

1107..De reis in de Hoedendoos-Anna Sutorius. Uitg.:Scheltens & Giltay,A'dam. 1ste dr. 1922. 12 pag. Plaatjes: Wouter Kauders. Hard cover. Formaat:15x22 cm. In goede staat.  6,=

 

 

 

tn_Driezeekabouters.jpg

1108.De drie zeekabouters -Jan Bongaarts. Uitg.;De Sleutek, Antwerpen/Haarlem.  1ste dr. 1947.  89 pag. Illustr.:Edith Tuninga. Hard cover. In mooie staat.  5,=

 

 

 

 

tn_IntVis-sers-dorpJPG.jpg

1110.In't vis-sers-dorp - L.Janse. Uitg.:Bureau Elfri, Meeuwen. 1ste dr. 1950. Soft cover.  59 pag. Serie:Voor Onze Jeugd nr.8. In mooie staat. 3,=

tn_BaasBromJPG.jpg

1111.Baas Brom-L.Janse. Uitg.:Bureau Elfri, Meeuwen. 1ste dr. 1949.  Soft cover. 34 pag. Serie: Voor Onze Jeugd nr.3. In mooie staat. 3,=

tn_FijnevacantieJPG.jpg

1112.Een fijne vacantie- L.Janse. Uitg.:Bureau Elfri,Meeuwen. 1ste dr.  1950.  Soft cover.  58 pag. Serie;Voor Onze jeugd nr.9. In mooie staat. 3,=

 

tn_KoningKasperenzijngoudvischjes.jpg

1113.Koning Kasper en zijn goudvischjes-Alfred Listal. Uitg.; Kluitman.  2de dr. 1919. Hard cover.  18 pag. Illustr.:Alfred Listal. Formaat: 16x21,5 cm. In goede staat.  6,=

 

 

tn_Stoomhuis.jpg

1114.Jules Verne Wonder- reizen deel 25:Het stoomhuis , De waanzinnige der Nerbudda/  Dokter Ox.  Uitg.:Elsevier,A'dam. 1ste dr. 1916. Hard cover.  231 pag. In goede staat. 4,=

tn_HompieSmeergraagbijdeEskimosvzJPG.jpg

1115.Hompie Smeergraag bij de Eskimo's-M. Guthschmidt. Uitg.; Eru Kaasfabriek,Woerden (niet vermeld). 1ste dr.  1948. Soft cover. 14 pag. Geillu- streerd. In goede staat. 4,=

tn_GroteavontuurvanStuiverbuik.jpg

1116.Het grote avontuur  van Stuiverbuik het Spaarvarken -Joop Lobler. Uitg.;Bigot en Van Rossum,A'dam.  1ste dr. 1947. 59 pag. Illustr.;Joop Lobler. Hard cover. In mooie staat. 5,=

 

tn_Ivanhoe4.jpg

1117.Ivanhoe nr.4:Het Tornooi van de Prins-Ronald Fleming. Uitg.: Zuid Ned.Uitgeverij, Antwerpen/A'dam. Hard cover gelaminerd.  36 pag. 1ste dr. 1961. In mooie staat. 3,=

tn_PannekoekenvanOlletjeenPolletjeJPG.jpg

1118.De pannekoeken van Olletje en Polletje. Uitg.: Letteren en Kunst,A'dam. 1ste dr. Geniet boekje. 8 pag. Illstr.:R.Westra. In mooie staat.  5,=

 

 

 

tn_AlskinderenvragenJPG.jpg

1119.Als kinderen vragen- Mattana Rompelman . Uitg.;J.H.Kok ,Kampen.  1ste dr. 1934. Geniet boekje.  39 pag. Op voor- zijde dorpsgezicht Ulrum. In goede staat. 4,=

 

 

tn_NaardespeeltuinvoorzJPG.jpg

1120.Naar de speeltuin. Uitg.:Omnium Boek, Wassenaar. Formaat;23,5x33,5 cm. Geniet boek. 10 pag. waarvan 8 met full page kleurenillustratie van Jacob Jansma.  1 blad met tekst van desbetreffend liedje . In goede staat. 4,=

 

tn_NajaarsstormenRobbedoesgetrouwdJPG.jpg

1121.Najaarsstormen (Robbedoes getrouwd) Christien van Bommel Kouw en Henk Bakker.  Comedie in 3 bedrijven (6 dames en 5 heeren). Uitg.:J.Heijnis Tsz, Zaandijk. 1935. Soft cover. 128 pag. Serienr.:312. In mooiwe staat.  5,=

tn_amerikainbeeldenschriftvz.jpg

1122.Amerika in beeld en schrift(Mississippi)-Gerhard Keller. Uitg.:Elsevier. +/- 1880. Hard cover. 192 pag. Geillustr. Formaat:25,5 x 33,5 cm. In goede staat. 5,=

 

 

 

 

 

 

tn_JantientjeenKoaandewal-1.jpg

1125.Jantientje en Ko aan de wal-C.E.Pothast- Gimberg Uitg.:Arbeiders- pers. 1ste dr. 1941. kode: 001-480. Hard cover.  219 pag. In mooie staat.  4,=

 

 

 

tn_Vrolijkevrienden.jpg

1127.Vrolijke vrienden-Jan  Mens. Uitg.:Arbeiders pers. A.P.Jeugdserie.  Jubileum  Uitgave.  1ste dr. 1941. kode:001-475. 186 pag. Hard cover. In mooie staat. 4,=

 

 

tn_MiepHofland-1.jpg

1129.Miep Hofland-Nanda.  Uitg.:Kluitman. 2de dr. 1930. Serie:In de Vacantie. B.Meisjesboeken  Hard cover. 186 pag. Illustr.:Pol Dom. In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

 

tn_Voorhetkleinevolk1928.jpg

1131.Voor Het Kleine Volk. Uitg.:N.V.Ontwikkeling, Amsterdam. 1ste dr. 1928. Hard cover. 152 pag. Een verzameling kindervertel- lingen van:Allen Chaffee ,Jan Derksen,A.Pleysier en W.F.Nagel. Illustr.:E. Smalhout,Albert Hahn jr. ,Funke Kupper en J.Lutz. In mooie staat. 5,=

 

 

 

 

 

tn_Kretahetvervloekteeiland.jpg

1133.Kreta,het vervloekte eiland-Owen Gibson. Schorpioen oorlogs Roman nr.46.  1964. Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 2,50

 

 

 

 

tn_OverwonnenAfrikakorps.jpg

1134.Het overwonnen Afrikakorps-Joh.Schulz. Schorpioen Oorlogs roman nr.47. 1964. Soft cover.  48 pag. In mooie staat. 2,50

 

tn_Totdepoortvandehel.jpg

1135.Tot de poort van de hel-Mack Kenton. Schorpioen oorlogs roman nr.27.  1963. Soft cover.  48 pag. In mooie staat. 2,50

tn_Duivelbreektlos.jpg

1136.De duivel breekt los- H.G.Zahlten. Schorpioen Detective Roman nr.13. Soft cover.  46 pag. In mooie staat. 2,50

 

tn_Vlamvandehaat-1.jpg

1137.De vlam van de haat- Mack Kenton. Schorpioen oorlog Roman nr.37. 1964. Soft cover.  48 pag. In mooie staat. 2,50

 

tn_FamilieHarringa.jpg

1138.De familie Harringa- J.Riemens Reurslag. Uitg.: van Holkema & Warendorf's U.M. 1ste dr. 1932. Gele Brem serie nr.1. Hard cover.  171 pag. Illustr.:Ella Riemersma. In mooie staat. 4,=

 

tn_HuisDeGeleBrem.jpg

1139.Het huis De Gele Brem-J.Riemens reurslag. Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M. 1ste dr. 1932. Gele Brem serie nr.2 Hard cover.  169 pag. Illustr.;Ella Riemersma. In mooie staat. 4,=

tn_MijnoomuitEngeland.jpg

1140.Mijn oom uit Engeland- J. Riemens Reurslag. Uitg.:van Holkema en Warendorf's U.M. 1ste dr.  1933. Gele Brem Serie nr.3. Hard cover.  175 pag.  Illustr.:Ella Riemersma. In mooie staat. 4,=

 

tn_Liesbeth.jpg

1141.Liesbeth-J.Riemens Reurslag. Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M. 1ste dr. 1934. Gele Brem serie nr.4. Hard cover. 162 pag. Illustr.: Ella Riemersma. In mooie staat. 4,=

tn_FridaenhareNichtjesJPG.jpg

1142.Frida en hare Nichtjes- Ahatha. Uitg.:Tj.van Holkema,A'dam.  2de dr. 1891. Hard cover. 196 pag.  Met 4 platen van Wilm. Steelink.  In mooie staat.  3,=

 

tn_OpDennenoordJPG.jpg

1143.Op Dennenoord-Suze Andriessen. Uitg.:Tj.van Holkema,A'dam. 2de dr. 1891. Hard cover. 183 pag.  Met 4 platen van Wilm. Steelink. In mooie staat.  3,=

 

 

 

 

tn_Verhaalvankoningkriebelteen.jpg

1145.Het verhaal van Koning Kriebelteen-Willy C. van Luijn. Uitg.:J.B. Wolters. Een poppenkast spel als leesboekje voor de derde klas.  1ste dr. 1956. Serie:Zelf Lezen. Illustr.: Ine van Gulik. In mooie staat.  2,=

tn_JanvanDiemenJPG.jpg

1146.Jan van Diemen(een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche Republiek en Engeland 1665-1672)-E. Gerdes. Uitg.:Callenbach. 6de dr.  1922. Hard cover.  166 pag. Illustr.:J.H.Isings jr. In goede staat.  3,=

tn_GroteavonturenvanHansinReuzenlandJPG.jpg

1147.Ge grote avonturen van Hans in Reuzenland- Tom Kooreman. Uitg.:G.B. van Goor Zonen's U.M. 2de dr.  1957.  96 pag. Illustr.: Nans van Leeuwen.  In mooie staat. 3,=

 

 

 

 

tn_MenschenenjongensuitdeLapperbuurtJPG.jpg

1149.Menschen en jongens uit de Lapperbuurt-Fred Berens. Uitg.:N.V. Ontwikkeling,Amsterdam. 1ste dr. 1924. Hard cover.  136 pag. Serie:Stichtse Bibliotheek voor Jongens en Meisjes.  Illustr.:Fre Cohen. In goede staat. 3,=

tn_KabouterPimpernokkelJPG.jpg

1150.Kabouter Pimpernokkel - F.H.N.Bloemink . Uitg.:G.B. van Goor Zonen's U.M. 1934. Soft cover.  16 pag. Serie: Banjamin Bibliotheek nr.11. Illustr.:vz Rie Cramer, en Nans van Leeuwen.  In mooie staat. 3,=

 

tn_alshetklokje1845slaat.jpg

1151.Als het klokje 18.45 slaat. Uitg.:Assurantie- maatschappij De Nederlanden van 1845.  1ste dr. 1962. Soft cover.  48 pag. Met o.m.bijdragen van :Wieteke van Dort en Jean Dulieu. In mooie staat.  4,=

tn_familiefanshawejpg.jpg

1152.De familie Fanshawe.  Vrij naar  het Engelsch door G.J.  Soft cover.  Auteur en uitgever onbekend.  +/- 1930.  192 pag.  In mooie staat. 4,=

 

 

 

 

tn_Jongezeepaard.jpg

1153.Het jonge zeepaard- D.J.Douwes. Uitg.:J.N. Voorhoeve. 1ste dr. 1961.  Hard cover.  157 pag.  Illustr.:Beckman. In mooie staat.  4,=

 

 

tn_KeesVerstoethoujegoed.jpg

1154.Kees Verstowet..hou je goed-Floris v.d.Aemstel. Uitg.;Pieter D.Bolle,R'dam. 2de dr. 1942. Hard cover.  177 pag. Illustr.:voorzijde Hans Borrebach. H.Pieck. Serie: Goede Jeugd Lectuur.  In mooie staat. 5,=

 

 

 

 

 

 

tn_driehuizenopdenheuveljpg.jpg

1157.De drie huizen op den heuvel-B.A.Willams. Uitg.: Helmond.  +/- 1935. Soft cover. 192 pag. Serie: Bibliotheek voor Allen. nr.9. In goede staat. 4,=

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb