tn_Naardewintersport.jpg 
1.Naar de wintersport (toerisme in de sneeuw)-W.A.J.de Weerd. Uitg.: ANWB. 2de dr. 1963. Hard cover met stofomslag. 399 pag. Met losse  kaart van wintersportplaatsen in het Alpengbied en lossr 4 talige folder Beknopte Winetrsportterminologie. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Justus van Maurik-Uit een pen   3de druk    in mooie staat    2,=
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
3. N.W.van Diemen de Jel-De heks van
Colenbargerbroek  (1929).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
tn_watwijmisten.jpg 
4. Wat wij misten. Uitgegeven door Den Nederlandschen                                       Dambond.  Jan.1946.. Hoofdzakelijk gewijd aan die ledenvan de bond  die na de oorlog niet terugkeerden. Soft cover.  240 blz. In mooie staat.   6,=
 
tn_wereldsleutelvzjpg.jpg
5.Wereldsleutel. Mini atlas. 28 kaarten. Uitg.:Zeepfabr. De Klok,Heerde. Soft cover.  +/- 1955.  28 pag.met landenindex. In mooie staat.  3,=
 
tn_schandaalinholland.jpg 
6. Schandaal in Holland- E. de Perron. Uitg.:H.P. Leopold's U.M.,                    's Gravenhage.  1ste dr.  1939. Soft cover met stof omslag.  213 blz.  In mooie staat.   6,=
 
tn_rebecca-1.jpg
7. Rebecca-Daphne du Maurier. Uitg.:A.W.Sijthoff U.M.   11de dr.  1941. Hard cover met stofomslag   397 blz.   In mooie staat.  5,=
 
tn_drvlimmen.jpg 
                                                               8. Doctor Vlimmen-Mr.A. Roothaert. Uitg.;W.L. Salm & Co.,Amsterdam. Hard cover met stofomslag. Gelimiteerde goedkoope uitgave ter gelegenheid van de tiende boekenweek in maart 1941.  547  blz.  In mooie staat.  5,=
tn_hotelinneworleans.jpg 
9. Hotel in New Orleans- Arthur Hailey. Uitg.:Zuid Hollandsche Uitgeversmij,Den Haag. Hard cover met stofomslag. 1ste dr. Omslag en foto's in boek uit desbetreffende Warner Brothers film.  368 blz. In mooie staat.   6,=
 
10. Op het vinkentouw-Godfried Bomans. Uitg.: De Lanteern,Utrecht. 12de druk.  160 blz. Soft cover,gelamin.. In nieuwstaat.   1,50
 tn_reisvancolonelblakejpg.jpg
11.De reis van Colonel Blake-Mr.G.J. van
Heuven Goedhart. Uitgf.:Erven J.Bijleveld,
Utrecht. 1ste dr. 1945. Soft cover.  80 pag.
In mooire staat.  3,=
 
12. Ben Hur-Lewis Wallace
Met stofomslag    Uitg.:
Margriet Bibliotheek    In
mooie staat      1,50
13. De schat van Aros Killee- W.H.v.n Eemlandt. Met stofomslag.   1958.  Laatste posthume(16de) roman.  In mooie staat.    2,=
tn_buitelingen-godfriedbomansjpg.jpg 
14.Buitelingen-Godfrie Bomans. Uitg.:Elsevier. 8ste dr. 1957. Hard cover met stofomslag. 320 pag. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_verlorenvoetstappen-1.jpg 
15. Verloren voetstappen/ Silviu Craciunas. Uitg.: Ad.M.C.Stok Forum Boekerij, Den Haag. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1961. Waargebeurde thriller zich afspelend in het communistische Roemenie in de jaren 50.  245 blz. Omslag en bandontwerp:Jaap Binnerts. In mooie staat. 4,=
 
tn_martelaarenLilotte.jpg 
16.. De martelaar en Lilotte- Dolores Vieser. Nederl. bewerking:Gabriel Gorris.  Uitg.: Pax, Den Haag. 1ste dr. 1948. Hard cover met stofomslag.  377 blz. In mooie staat. 3,=
 
 
17. Over zwemmen-Forbes
Carlile. Met stofomslag.
In mooie staat.  2,=
 
 
18. Inger Skram(een leven van strijd en overwinning)-Jeanna
Oterdahl. Uit  het zweeds vertaald door:N.Basenau Goemans. Uitg.:Meulenhoff, A'dam. 8ste dr.1932. 316 pag. Bandtek.:Ella Riemersma. Hard cover. In mooie staat.   3,=
tn_Heptamerone.jpg
19.Heptamerone(vertellingen van de koningin van Navarre)- Marguerite de Valois. Uitg.: Boek en Wereld,Groningen. Hard cover met stofomslag.  609 pag. Illustr.:W.Klemkerk .  Omslag naar aquarel van E.B. van Dulmen Krumpelman. In mooie staat. 4,=
 
tn_wittevrouw-1.jpg
20. De witte vrouw-Jan Mens. Uitg.:Kosmos.A'dam. 3de dr.  1954. Hard cover met stofomslag.   310 blz. Levensverhaal van Weintjen Klaas die in 1527 omwille harer overtuiging vrijwillig ter brandstapel ging. In mooie staat.  3,50
 
tn_huismetdegroeneboom.jpg
21. Het huis met de groene boom-Kelvin Lindemann. Uitg.: Ad.M.C.Stok Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,Den Haag. Hard cover met stofomslag.  1ste dr.  1950.  271 blz.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_Leeuwardenvz.jpg
22.(Trefpunt)Leeuwarden. Fotoboek uitgegeven in 1960 door R. van der Velde.,Leeuwarden. Hard cover met stofomslag.  104 pag. In mooie staat. 4,=
 
tn_vera.jpg 
23. Vera(een verhaal voor meisjes)-S.Andriessen. Uitg.;H.J.W.Becht.  4de dr. Hard cover.  Illustr,: E.S. Witkamp Jr.   229 blz. In mooie stat.  5,=

 
tn_diegoedeoudetijd.jpg 
24.Die goede oude tijd-Cornelis Veth. Uitg.:G.W.den Boer,Middelburg. ,Serie: Praat en Plaat nr.4. Hard cover.  42 pag. + 65 pag.met foto's.  Omslag:Lida van Wedell. In mooie staat. 3,=
 
tn_geziendoorhetsleutelgatjpg.jpg 
25.Gezien door het sleutelgat. Vulcano reeks nr. 66.  123 pag. Uitg.:De Schorpioen. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_naarhetlandvanBrazzaenAlbertSchweitzer.jpg
26. Naar het land van Brazza en Albert Schweitzer -Johan Winkler. Uitg.:D.A. Daamen's Uitgmaatschappij N.V.,'s Gravenhage.  1ste dr. nov.1951. Hard cover met stofomslag.  189 blz. + 20 blz.foto's.  Verslag van reis die auteur op uitnodiging van de KLM maakte naar Albert Schweitzer in Frans Equatoriaal Afrika.  In mooie staat.  3,=
 
tn_zowasgroningen1919-1939.jpg
27. Zo was Groningen 1919-1939-Dr.A.T. Scuitema Meijer. Uitg.:Niemeijer, Groningen.  Soft cover. 3de dr. 1967.  met 149 foto's en plattegrond van Groningen 1911.    In mooie staat. 6,=
 
 
 
 

 
 

29. De ontwikkeling van het vliegtuig-Ir.R. A.Arnken   met stofomslag  2de druk  1944   in mooie staat    2,50
tn_AlexanderdeGrote-1.jpg
30. Alexander de Grote, veldheer,levenskunstenaar en begenadigd vorst-Peter Bamm.  Uitg.:Forum boekerij.  1965.  Hard cover met stof omslag.   240 blz. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_grootehistorischeschoolatlasjpg.jpg
31. Groote historische schoolatlas-H.Hettema jr.  Uitg.:W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle. Formaat: 21x 34 cm.   11de herziene en vermeer- derde druk.  1927. Hard cover. In mooie staat.  7,=
 
 
tn_jambo.jpg 
32. Jambo(zwerftochten door Afrika)-Dr.Olle Strandberg. Uitg.;C.de Boer jr. 1ste dr. 1957. Hard cover met stof omslag. 251 blz.  Met 50 foto's van Runne Hassner.  serie:Bibliotheek voor verre reizen en zeven zeeen. In mooie staat.  4,=
 
 
33. In het schijnsel van de mijnlamp- Dr.Ir.E.M.Bunge. Uitg.: Andries Blitz,A'dam. 1ste dr. 1935. Hard cover. 254 pag. Met 67 foto illustraties en vele tekeningen. In mooie staat.  4,=
tn_InhetrijkvanSiamezenenMaleiers.jpg 
34.In het rijk van Siameezen en Maleiers-Hans Morgenthaler. Uitg.:Querido,A'dam. 1ste dr.  1922. 330 pag. Met 32 autotypien. Hard cover.  Vertaald door:Alice van Nahuys. In mooie staat. 6,=
 
tn_Buitenjaargang1922vz.jpg 
35.Buiten(geillustreerd weekblad) Complete 16de jaargang 1922. Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel A'dam. Hard cover linnen omplakt. Formaat:24x37 cm. 624 pag. In mooie staat.  7,=
 
 
tn_Nieuw-Nederlanschebouwkunsteerstbundelvz.jpg
37.Nieuw-Nederlandsche Bouwkunst 1ste bundel- Prof.Ir.J.G.Wattjes. Een  verzameling van fotografische af beeldingen van nederlandsche moderne bouwwerken met platte gronden. Uitg.:Kosmos,A' dam. Hard cover.  2de dr. 166 pag. t.w.: 10 pag.tekst,140 pag.foto's (pagina groot) en 16 pag.plattegronden.  In goede staat. 6,=
 
tn_amerikapioniersenhunkleinzoons-1.jpg 
38. Amerika:Pioniers en hun kleinzonen-A.Rutgers van der Loeff Basenau. Uitg.: A.Roelofs van Goor,Meppel.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  257 blz. Omslag en illustraties:Rein van Looy. In mooie staat.     6,= 
 
tn_jounhealweitolven.jpg 
39. Joun healwei tolven- Rink van der Velde. Uitg.: Laverman,Drachten. 1ste dr. 1962. 177 blz. Hard cover met stofomslag.   v.d.Velde zijn eerste roman.  In mooie staat. 7,=
 
tn_ZwerftochtendoorZeeland.jpg 
40.Zwerftochten door Zeeland- Dirk Broeder.  Uitg.:Kroonder, Bussum. Serie:Ken uw land en heb het lief.  1ste dr. 1949.  192 pag. Met 50 illustraties. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_zak-kompas7dedruk.jpg
41.Zak-Kompas van Nederland  voor Toerisme. Uitg.;Kompas,Den Haag. 7de druk. 1942. Plattegronden en bezienswaar- digheden achter elke provincie. In mooie staat.  5,=
 
tn_avontureninazie-1.jpg 
42. Avonturen in Azie- Alfred van Sprang. Uitg.: Gebr.Zomer en Keuning's Uitgeversmaatschappij, Wageningen.  1ste dr. 1956. Hard cover met stofomslag. 200 blz. Met foto's van A.van Sprang.
Betreft 3 episodes t.w.: Eerste reis 1949-1950. Birma,Thailand,Chia, Japan.    Tweede reis 1951-1952. Korea, Hongkong,Indo China. Derde reis 1954-1955. Vietnam,Nieuw Guinea, Formosa. In mooie staat. 6,=

tn_KarelAppel-SimonVinkenoog.jpg

43.Karel Appel-Simon Vinkenoog. Uitg.;A.W.Bruna & Zoon.  1ste dr. Soft cover.  1963.  176 pag. Foto omslag : Daniel Frasnay. In goede staat. 2,50

 

44. De slag om Engeland-Ellleston Trevor  met stofomslag    2de druk   omslag J.F.Doeve   in mooie staat   3,=
45. Met engels de wereld in-
T.Heeringa en G.den Hollander.
 1953.  In mooie staat.  2,=
 
46. Het aanzien van 1963. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Uitg.:Spaarnestad ,Haarlem. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 5,=
 
47. Het aanzien van 1964.  Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Uitg.:Spaarnestad, Haarlem. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  4,=
48. Winkler Prins boek van het
jaar 1966.   In mooie staat. 
3,=
 
 
 

tn_handboekvoorluchtvaart1953-1954.jpg 

50. Handboek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1953-1954.  296 blz.  In mooie staat.  5,=

tn_kopstukken.jpg 
51. Kopstukken-Godfried Bomans. Uitg.:Elsevier.  3de dr.  1949. Hard cover met stofomslag.  illustr.:Jo Spier.  In mooie staat.  5,=
tn_Zelfgemaaktvz-1.jpg 
52.Zelf gemaakt(Nuttige vrijetijdsbesteding voor de man) -Piet Maree. Uitg.:Agon Elsevier. 1ste dr. 1964.  192 pag. Hard cover. In mooie staat. 7,=
 
 
53. Het sportboek voor de jeugd- Jan Cottaar   1947   uitgeverij Kinheim Heiloo   206 bladzijden    in mooie staat   3,=

 
 
55. Zuid Afrika land van Goede Hoop- prof.dr.P. Serton.  Met stofomslag. 2de druk  1955.   Terra Bibliotheek  279 bladz.  in mooie staat   3,=
tn_duizendeneennachtvz.jpg
56.Duizend en een nacht-Antoine Gallard.
uitg.:Het Goede Boek,Huizen.  1970. Hard covwer met stofomslag.  494 pag.  In mooie staat.  5,=
 
tn_pelgrimstochtdermenschheid.jpg 
57. De pelgrimstocht der menschheid-Dr.J.W. van der Sprenkel.  Uitg.:De Haan,Utrecht.
Hard cover linen omplakt. 1ste dr.  1940. Illustr.:M.E.Kluit en drs.H.van der Bijll.  743 blz. In mooie staat.  5,=
58. Met geheime zending-Upton Sin- clair   Lanny Budd roman cyclus omslag:G.J.van Koppenhagen     in mooie staat   2,=
59. Om een nieuwe wereld-Upton Sinclair. Lanny Budd roman cyclus. omslag:G.J.van Koppenhagen. In mooie staat.   2,=
 
 

61. Aanzien van 1963  Hard cover met stofomslag.     Uitgave:
Spaarnestad  Haarlem.  
1.Omslag licht  beschadigd.  4,=
2.In mooie staat.   5,=   
tn_Staatsnatuurreservaten.jpg 
62. Staatsnatuurreservaten. Uitg.:Ministerie van CRM. 1ste dr.  1966.  119 blz. Soft cover. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 2,50
OudEnschedefotoboekvz.jpg
63.Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's teke- ningen,reproductie's enz.uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954. Soft cover. 1954. Formaat:24,5x32,5 cm. 154 pag. In mooie staat. 5,=
tn_opreisinnederland.jpg
64. Op reis in Nederland- Dr.L. van Egeraat. Uitg.:De Geillustr. Pers ,A'dam. 1961. Serie:  Margriet Reisboek II.  Hard cover met stofomslag. 288 blz.  In mooie staat.  6,=
 
65. Op weg naar de toekomst
-K.van dr Geest. Met stof
omslag.  In goede staat.
2,=
66. Tussen twee werelden -Upton Sinclair.    Lanny Bud roman cyclus.  Omslag:G.J. van Koppenhagen.  In goede
staat.  1,50
tn_windkannietlezen.jpg 
67. De wind kan niet lezen- Richard Mason. Uitg.;Ad.M.C. Stok. Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag. 1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  287 blz. Stofomslag en bandontwerp: Auke A.Tadema. In mooie staat.   5,=
 
tn_Stalinsgeheimeleven.jpg
68.Stalin's geheime leven(The private life  of Josif Stalin)- Jack Fishman en J.Bernard Hutton. Uitg.:Forum Boekerij, Den Haag. 1ste dr.  1962. Hard cover met stofomslag.  264 pag. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_OnbekendNederland.jpg 
69.Onbekend Nederland- Evert Zandstra. Uitg.:Arbeiderspers. 2de dr. 1961. Hard cover met stofomslag.  304 pag. Drieentwintig speurtochten naatr het leven der mensen. Fotos:Bram Wisman. Met kaarten van:F.W.Michels en met facsimile's. In mooie staat.  4,=
 
70. Een reis naar Indie-Plaatjes album uitgegeven door Keg's Theehandel.   Kompleet met alle plaatjes en 2 kaarten. In mooie staat    6,=
tn_HetBeste1964band1rug.jpg
71. Verzamel speldband band I met 6 afl.Het Beste uit Reader's Digest 1964. Januari  t/m juni.  In mooie staat.  5,=

tn_HetBeste1964band2rug-1.jpg 
72. Verzamel speldband II met 6 afl. Het Beste uit Reader's Digest 1964. Juli t/m december. In mooie staat.  5,=
 
tn_oabsalomvzjpg.jpg
73.O Absalom(My son my son) -Howard Spring. Uitg.:Sijthoff, Leiden. 7de dr. 1962. Hard cover met stofomslag.  463 pag.  Omslag:Karel  Thole. In mooie staat. 4,=
 
 
  tn_techniekenderliefde.jpg
74.Technieken der liefde-hermann K. Wolff. Uitg.:Erotica,Antwerpen.  Soft cover. 176 pag. + 14 pag.foto's. In mooie staat. 6,=
 
tn_Slankefijnproever.jpg 
75.De slanke fijnproever(Het eerste boek over de kunst om slank te worden  door lekker te eten)-Martin Lederman. Uitg.: U.M.Contact.  1ste dr. 1955. Hard cover met stofomslag.  266 pag. In mooie staat. 4,=
 
tn_methrmsKXIIInaarnedindie.jpg 
76. Met hr.Ms. KXIII naar  Nederlandsch Indie een  onderzeeboottocht van meer dan 20000 zeemijlen- O.van der Linden en M.S.Wytema (officieren van deze boot). uitg.;Scheltens & Giltay A'dam.  1ste dr.  Hard cover linnen omplakt. 252 blz. Met ca. 100 foto's  en eenige routekaartjes. In mooie staat.  5,=
 
 


 

 

tn_Notenkraken-1.jpg 
79. Noten kraken-Godfrie Bomans. Uitg.:Elsevier.  5de dr. 1962. Hard cover met stof omslag.  240 blz.  Omslag:J.P.Doeve. In mooie staat.  4,=
 
 

tn_ophoutenschoenen-1.jpg

80. Op houten schoenen (Kriskras door Amerika) - Karel van't Veer. Uitg.: De Fontein,Utrecht.  Serie: Fontein Boekerij nr.58. 1ste dr. . 1962. Gebaseerd op arti- kelen in de Volkskrant onder de titel:Kris Kras door Amerika.  Soft cover gelam.  252 blz. In mooie staat.  3,=
 

 

tn_kogelsvooreenzamen.JPG 
81. Kogels voor eenzamen-
Marie van Dessl Poort. Hard cover met stofomslag. Uitg.:
Arbeiderspers,A'dam. 1959.
ARBO serie. In mooie staat. 3,=
 
82. Werkend Nederland in
woord en beeld 2-Lize Stilma.
Uitg.:Hollandia,Baarn. 1966. 
In mooie staat.    1,50
tn_onderdewildenaandeamazone.jpg 
83. Onder de wilden aan de Amazone- C.W.Domville Fife.  Uitg.;Allert de Lange, Amsterdam.  Nederlandse bewerking:C.C.bender.  1ste dr. Hard cover.   297 blz.  geillustr. met zw/wit foto's. In mooie staat.   9,=
84. Flitsende ijzers dl.2-Bob
Maaskant.  Met 54 foto's.
Met stofomslag.  1967.  In
mooie staat.   5,=
tn_TweelingenendearkvanNoachvz.jpg
85.De tweelingen en de ark van Noach-David Garnett. Uitg.; Wereld Bibliotheek Vereniging. 1965. Soft cover.  115 pag. In mooie staat. 2,50
 
tn_logboekelfstedentocht1963.jpg 
86. Logboek Elfstedentocht 1963- Fenno L.Schoustra. Uitg.:F.Schouwstra's Publ. Kantoor te Leeuwarden. 1ste dr. 160 blz. Soft cover. In mooie staat.  7,=
in goede staat:  4,=
 
 
 
88. Gejaagd door de wind-Margaret Mitchell     met stofomslag en veel foto's uit film uit 1939   in mooie staat  632 bladz.   3,=

 Diversen