tn_Naardewintersport.jpg 
1.Naar de wintersport (toerisme in de sneeuw)-W.A.J.de Weerd. Uitg.: ANWB. 2de dr. 1963. Hard cover met stofomslag. 399 pag. Met losse  kaart van wintersportplaatsen in het Alpengbied en lossr 4 talige folder Beknopte Winetrsportterminologie. In mooie staat. 4,=
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Justus van Maurik-Uit een pen   3de druk    in mooie staat    2,=
 
 
 
                                               
3. N.W.van Diemen de Jel-De heks van
Colenbargerbroek  (1929).  In mooie staat.    3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
tn_watwijmisten.jpg 
4. Wat wij misten. Uitgegeven door Den Nederlandschen                                       Dambond.  Jan.1946.. Hoofdzakelijk gewijd aan die ledenvan de bond  die na de oorlog niet terugkeerden. Soft cover.  240 blz. In mooie staat.   4,=
 
tn_wereldsleutelvzjpg.jpg
5.Wereldsleutel. Mini atlas. 28 kaarten. Uitg.:Zeepfabr. De Klok,Heerde. Soft cover.  +/- 1955.  28 pag.met landenindex. In mooie staat.  3,=
 
tn_schandaalinholland.jpg 
6. Schandaal in Holland- E. de Perron. Uitg.:H.P. Leopold's U.M.,                    's Gravenhage.  1ste dr.  1939. Soft cover met stof omslag.  213 blz.  In mooie staat.   6,=
 
tn_rebecca-1.jpg
7. Rebecca-Daphne du Maurier. Uitg.:A.W.Sijthoff U.M.   11de dr.  1941. Hard cover met stofomslag   397 blz.   In mooie staat.  5,=
 
tn_drvlimmen.jpg 
                                                               8. Doctor Vlimmen-Mr.A. Roothaert. Uitg.;W.L. Salm & Co.,Amsterdam. Hard cover met stofomslag. Gelimiteerde goedkoope uitgave ter gelegenheid van de tiende boekenweek in maart 1941.  547  blz.  In mooie staat.  5,=
 
 
10. Op het vinkentouw-Godfried Bomans. Uitg.: De Lanteern,Utrecht. 12de druk.  160 blz. Soft cover,gelamin.. In nieuwstaat.   2,=
 tn_reisvancolonelblakejpg.jpg
11.De reis van Colonel Blake-Mr.G.J. van
Heuven Goedhart. Uitgf.:Erven J.Bijleveld,
Utrecht. 1ste dr. 1945. Soft cover.  80 pag.
In mooire staat.  3,=
 
12. Ben Hur-Lewis Wallace
Met stofomslag    Uitg.:
Margriet Bibliotheek    In
mooie staat      1,50
13. De schat van Aros Killee- W.H.v.n Eemlandt. Met stofomslag.   1958.  Laatste posthume(16de) roman.  In mooie staat.    2,=
 
 
tn_verlorenvoetstappen-1.jpg 
15. Verloren voetstappen/ Silviu Craciunas. Uitg.: Ad.M.C.Stok Forum Boekerij, Den Haag. Hard cover met stofomslag.  1ste dr. 1961. Waargebeurde thriller zich afspelend in het communistische Roemenie in de jaren 50.  245 blz. Omslag en bandontwerp:Jaap Binnerts. In mooie staat. 4,=
 
tn_martelaarenLilotte.jpg 
16.. De martelaar en Lilotte- Dolores Vieser. Nederl. bewerking:Gabriel Gorris.  Uitg.: Pax, Den Haag. 1ste dr. 1948. Hard cover met stofomslag.  377 blz. In mooie staat. 3,=
 
 
17. Over zwemmen-Forbes
Carlile. Met stofomslag.
In mooie staat.  2,=
 
 
18. Inger Skram(een leven van strijd en overwinning)-Jeanna
Oterdahl. Uit  het zweeds vertaald door:N.Basenau Goemans. Uitg.:Meulenhoff, A'dam. 8ste dr.1932. 316 pag. Bandtek.:Ella Riemersma. Hard cover. In mooie staat.   3,=
tn_Heptamerone.jpg
19.Heptamerone(vertellingen van de koningin van Navarre)- Marguerite de Valois. Uitg.: Boek en Wereld,Groningen. Hard cover met stofomslag.  609 pag. Illustr.:W.Klemkerk .  Omslag naar aquarel van E.B. van Dulmen Krumpelman. In mooie staat. 4,=
 
tn_wittevrouw-1.jpg
20. De witte vrouw-Jan Mens. Uitg.:Kosmos.A'dam. 3de dr.  1954. Hard cover met stofomslag.   310 blz. Levensverhaal van Weintjen Klaas die in 1527 omwille harer overtuiging vrijwillig ter brandstapel ging. In mooie staat.  3,50
 
tn_huismetdegroeneboom.jpg
21. Het huis met de groene boom-Kelvin Lindemann. Uitg.: Ad.M.C.Stok Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,Den Haag. Hard cover met stofomslag.  1ste dr.  1950.  271 blz.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_Leeuwardenvz.jpg
22.(Trefpunt)Leeuwarden. Fotoboek uitgegeven in 1960 door R. van der Velde.,Leeuwarden. Hard cover met stofomslag.  104 pag. In mooie staat. 4,=
 
tn_vera.jpg 
23. Vera(een verhaal voor meisjes)-S.Andriessen. Uitg.;H.J.W.Becht.  4de dr. Hard cover.  Illustr,: E.S. Witkamp Jr.   229 blz. In mooie stat.  5,=

 
tn_diegoedeoudetijd.jpg 
24.Die goede oude tijd-Cornelis Veth. Uitg.:G.W.den Boer,Middelburg. ,Serie: Praat en Plaat nr.4. Hard cover.  42 pag. + 65 pag.met foto's.  Omslag:Lida van Wedell. In mooie staat. 2,=
 
tn_geziendoorhetsleutelgatjpg.jpg 
25.Gezien door het sleutelgat. Vulcano reeks nr. 66.  123 pag. Uitg.:De Schorpioen. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_naarhetlandvanBrazzaenAlbertSchweitzer.jpg
26. Naar het land van Brazza en Albert Schweitzer -Johan Winkler. Uitg.:D.A. Daamen's Uitgmaatschappij N.V.,'s Gravenhage.  1ste dr. nov.1951. Hard cover met stofomslag.  189 blz. + 20 blz.foto's.  Verslag van reis die auteur op uitnodiging van de KLM maakte naar Albert Schweitzer in Frans Equatoriaal Afrika.  In mooie staat.  3,=
 
tn_zowasgroningen1919-1939.jpg
27. Zo was Groningen 1919-1939-Dr.A.T. Scuitema Meijer. Uitg.:Niemeijer, Groningen.  Soft cover. 3de dr. 1967.  met 149 foto's en plattegrond van Groningen 1911.    In mooie staat. 6,=
 
 
tn_kunstreisindetropen-1.jpg
28.Kunstreis in de tropen-Jan Poortenaar en Geertruida Poortenaar van Vladeracken. Uitg.:W.J.Thieme,Zutphen.  1ste dr.  1926.  201 pag. Hard cover. In mooie staat.  4,=
 

 
 

29. De ontwikkeling van het vliegtuig-Ir.R. A.Arnken   met stofomslag  2de druk  1944   in mooie staat    2,50
tn_achterhoekvz.jpg
30.De Achterhoek(kris kras langs Berkel en Slinge)- Willy H.Heitling. Uitg.:De Tijdstroom, Lochem.  3de druk. 1960. Hard cover met stofomslag.  311 pag. met veel zw/wit foto's. In mooie staat. 4,=
tn_grootehistorischeschoolatlasjpg.jpg
31. Groote historische schoolatlas-H.Hettema jr.  Uitg.:W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle. Formaat: 21x 34 cm.   11de herziene en vermeer- derde druk.  1927. Hard cover. In mooie staat.  7,=
 
 
tn_jambo.jpg 
32. Jambo(zwerftochten door Afrika)-Dr.Olle Strandberg. Uitg.;C.de Boer jr. 1ste dr. 1957. Hard cover met stof omslag. 251 blz.  Met 50 foto's van Runne Hassner.  serie:Bibliotheek voor verre reizen en zeven zeeen. In mooie staat.  4,=
 
 
33. In het schijnsel van de mijnlamp- Dr.Ir.E.M.Bunge. Uitg.: Andries Blitz,A'dam. 1ste dr. 1935. Hard cover. 254 pag. Met 67 foto illustraties en vele tekeningen. In mooie staat.  4,=
tn_InhetrijkvanSiamezenenMaleiers.jpg 
34.In het rijk van Siameezen en Maleiers-Hans Morgenthaler. Uitg.:Querido,A'dam. 1ste dr.  1922. 330 pag. Met 32 autotypien. Hard cover.  Vertaald door:Alice van Nahuys. In mooie staat. 6,=
 
tn_Buitenjaargang1922vz.jpg 
35.Buiten(geillustreerd weekblad) Complete 16de jaargang 1922. Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel A'dam. Hard cover linnen omplakt. Formaat:24x37 cm. 624 pag. In mooie staat.  5,=
tn_bijbeloorlogvredejpg.jpg
36.Bijbel,oorlog,vrede-Dr.M.H.A. van der Valk. Uitg.:Koning's Uitgeverij,Baarn.  1ste dr. 1932. Hard cover.  91 pag. In mooie staat. 3,=
 
tn_Nieuw-Nederlanschebouwkunsteerstbundelvz.jpg
37.Nieuw-Nederlandsche Bouwkunst 1ste bundel- Prof.Ir.J.G.Wattjes. Een  verzameling van fotografische af beeldingen van nederlandsche moderne bouwwerken met platte gronden. Uitg.:Kosmos,A' dam. Hard cover.  2de dr. 166 pag. t.w.: 10 pag.tekst,140 pag.foto's (pagina groot) en 16 pag.plattegronden.  In goede staat. 6,=
 
tn_amerikapioniersenhunkleinzoons-1.jpg 
38. Amerika:Pioniers en hun kleinzonen-A.Rutgers van der Loeff Basenau. Uitg.: A.Roelofs van Goor,Meppel.  1ste dr.  Hard cover met stofomslag.  257 blz. Omslag en illustraties:Rein van Looy. In mooie staat.     6,= 
 
tn_jounhealweitolven.jpg 
39. Joun healwei tolven- Rink van der Velde. Uitg.: Laverman,Drachten. 1ste dr. 1962. 177 blz. Hard cover met stofomslag.   v.d.Velde zijn eerste roman.  In mooie staat. 7,=
 
tn_ZwerftochtendoorZeeland.jpg 
40.Zwerftochten door Zeeland- Dirk Broeder.  Uitg.:Kroonder, Bussum. Serie:Ken uw land en heb het lief.  1ste dr. 1949.  192 pag. Met 50 illustraties. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat. 5,=
 
 
tn_groterallye-avontuur-2.jpg
41.Het grote rallye avontuur-Anthony van Kampen. Uitg.:Uitg.v/h C. de Boer Jr.,Den Helder.  1ste dr. 1943. Hard cover. 195 pag.  Illustr.:C.Boost. In goede staat.  4,=
 
tn_avontureninazie-1.jpg 
42. Avonturen in Azie- Alfred van Sprang. Uitg.: Gebr.Zomer en Keuning's Uitgeversmaatschappij, Wageningen.  1ste dr. 1956. Hard cover met stofomslag. 200 blz. Met foto's van A.van Sprang.
Betreft 3 episodes t.w.: Eerste reis 1949-1950. Birma,Thailand,Chia, Japan.    Tweede reis 1951-1952. Korea, Hongkong,Indo China. Derde reis 1954-1955. Vietnam,Nieuw Guinea, Formosa. In mooie staat. 6,=

tn_KarelAppel-SimonVinkenoog.jpg

43.Karel Appel-Simon Vinkenoog. Uitg.;A.W.Bruna & Zoon.  1ste dr. Soft cover.  1963.  176 pag. Foto omslag : Daniel Frasnay. In goede staat. 2,50

 

44. De slag om Engeland-Ellleston Trevor. Hard cover met stofomslag    2de druk   omslag J.F.Doeve   in mooie staat   3,=
45. Met engels de wereld in-
T.Heeringa en G.den Hollander.
 1953.  In mooie staat.  2,=
tn_urk.jpg
46.Urk-Okke Haverkamp. Uitg.: Rutgers. Serie:Rutgers Reisboek reeks 1. 1947. Soft cover. 77 pag. In mooie staat.  3,=
 
 
 
47. Het aanzien van 1964.  Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Uitg.:Spaarnestad, Haarlem. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  4,=
48. Winkler Prins boek van het
jaar 1966.   In mooie staat. 
3,=
 
tn_zwerftochtdoorjapanquerido1925.jpg 
49.Een zwerftocht door Japan- Bernhard Kellermann. ,Uitg.: Querido,,A'dam.  1ste dr. 1925. Hard cover. 285 pag.  Met 41 illustraties. In mooie staat. 6,=
 

tn_handboekvoorluchtvaart1953-1954.jpg 

50. Handboek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1953-1954.  296 blz.  In mooie staat.  5,=

tn_kopstukken.jpg 
51. Kopstukken-Godfried Bomans. Uitg.:Elsevier.  3de dr.  1949. Hard cover met stofomslag.  illustr.:Jo Spier.  In mooie staat.  5,=
tn_Zelfgemaaktvz-1.jpg 
52.Zelf gemaakt(Nuttige vrijetijdsbesteding voor de man) -Piet Maree. Uitg.:Agon Elsevier. 1ste dr. 1964.  192 pag. Hard cover. In mooie staat. 7,=
 
 
53. Het sportboek voor de jeugd- Jan Cottaar   1947   uitgeverij Kinheim Heiloo   206 bladzijden    in mooie staat   3,=
tn_kleinegrotezwartemanvz.jpg
54.Kleine grote zwarte man- Simbo Janira. Uitg.:Scheltens & Giltay,A'dam. 1ste dr. 1957. Hard cover met stofomslag.  240 pag. Geillustreerd met zw/wit foto's. In mooie staat. 5,=
 
 
55. Zuid Afrika land van Goede Hoop- prof.dr.P. Serton.  Met stofomslag. 2de druk  1955.   Terra Bibliotheek  279 bladz.  in mooie staat   3,=
tn_duizendeneennachtvz.jpg
56.Duizend en een nacht-Antoine Gallard.
uitg.:Het Goede Boek,Huizen.  1970. Hard covwer met stofomslag.  494 pag.  In mooie staat.  5,=
 
tn_pelgrimstochtdermenschheid.jpg 
57. De pelgrimstocht der menschheid-Dr.J.W. van der Sprenkel.  Uitg.:De Haan,Utrecht.
Hard cover linen omplakt. 1ste dr.  1940. Illustr.:M.E.Kluit en drs.H.van der Bijll.  743 blz. In mooie staat.  5,=
58. Met geheime zending-Upton Sin- clair   Lanny Budd roman cyclus omslag:G.J.van Koppenhagen     in mooie staat   2,=
59. Om een nieuwe wereld-Upton Sinclair. Lanny Budd roman cyclus. omslag:G.J.van Koppenhagen. In mooie staat.   2,=
tn_eeuwigewildernisvz.jpg 
60.De eeuwige wildernis(herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in Equatoriaal Afrika)-Dr.Paul Julien. Uitg.;De Pelgrim,Eindhoven. 1ste dr.  1949. Hard cover.  213 pag. Met 24 foto's. In mooie staat.  5,=
 
tn_totdatdeatoombomviel.jpg 
61.Totdat de atoombom viel.... (Friesche jongens in Japansche krijgsgevangenschap)-D.A. van der Linden. Uitg.:P.den Boer, Utrecht. 1946. Soft cover.  99 pag. In mooie staat.  3,=
 
tn_Staatsnatuurreservaten.jpg 
62. Staatsnatuurreservaten. Uitg.:Ministerie van CRM. 1ste dr.  1966.  119 blz. Soft cover. Geillustreerd met foto's. In mooie staat. 2,50
OudEnschedefotoboekvz.jpg
63.Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's teke- ningen,reproductie's enz.uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954. Soft cover. 1954. Formaat:24,5x32,5 cm. 154 pag. In mooie staat. 5,=
tn_opreisinnederland.jpg
64. Op reis in Nederland- Dr.L. van Egeraat. Uitg.:De Geillustr. Pers ,A'dam. 1961. Serie:  Margriet Reisboek II.  Hard cover met stofomslag. 288 blz.  In mooie staat.  6,=
 
65. Op weg naar de toekomst
-K.van dr Geest. Met stof
omslag.  In goede staat.
2,=
66. Tussen twee werelden -Upton Sinclair.    Lanny Bud roman cyclus.  Omslag:G.J. van Koppenhagen.  In goede
staat.  1,50
 
 
tn_Stalinsgeheimeleven.jpg
68.Stalin's geheime leven(The private life  of Josif Stalin)- Jack Fishman en J.Bernard Hutton. Uitg.:Forum Boekerij, Den Haag. 1ste dr.  1962. Hard cover met stofomslag.  264 pag. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_OnbekendNederland.jpg 
69.Onbekend Nederland- Evert Zandstra. Uitg.:Arbeiderspers. 2de dr. 1961. Hard cover met stofomslag.  304 pag. Drieentwintig speurtochten naatr het leven der mensen. Fotos:Bram Wisman. Met kaarten van:F.W.Michels en met facsimile's. In mooie staat.  4,=
 
70. Een reis naar Indie-Plaatjes album uitgegeven door Keg's Theehandel.   Kompleet met alle plaatjes en 2 kaarten. In mooie staat    6,=
tn_HetBeste1964band1rug.jpg
71. Verzamel speldband band I met 6 afl.Het Beste uit Reader's Digest 1964. Januari  t/m juni.  In mooie staat.  5,=

tn_HetBeste1964band2rug-1.jpg 
72. Verzamel speldband II met 6 afl. Het Beste uit Reader's Digest 1964. Juli t/m december. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
  tn_techniekenderliefde.jpg
74.Technieken der liefde-hermann K. Wolff. Uitg.:Erotica,Antwerpen.  Soft cover. 176 pag. + 14 pag.foto's. In mooie staat. 6,=
 
tn_Slankefijnproever.jpg 
75.De slanke fijnproever(Het eerste boek over de kunst om slank te worden  door lekker te eten)-Martin Lederman. Uitg.: U.M.Contact.  1ste dr. 1955. Hard cover met stofomslag.  266 pag. In mooie staat. 4,=
 
tn_methrmsKXIIInaarnedindie.jpg 
76. Met hr.Ms. KXIII naar  Nederlandsch Indie een  onderzeeboottocht van meer dan 20000 zeemijlen- O.van der Linden en M.S.Wytema (officieren van deze boot). uitg.;Scheltens & Giltay A'dam.  1ste dr.  Hard cover linnen omplakt. 252 blz. Met ca. 100 foto's  en eenige routekaartjes. In mooie staat.  5,=
tn_sluimerendparadijsvz.jpg
77.Sluimerend paradijs (de toekomst van Afrika,een wereld van hoop en vrees)- K.J.Junius Ingerman. Uitg.: Scheltens & Giltay.  1ste dr. 1961. Hard cover met stof- omslag.  226 pag.  Met 24 foto's. In mooie staat. 6,=
 

tn_vrouwenvanebbenhoutvz.jpg

78.Vrouwen van ebbenhout-P.J. Suasso de Lima de Prada W.P. Uitg.:Scheltens & Giltay,A'dam. 1 ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag. 253 pag. Met 32 foto's. In mooie staat. 5,=
 

 

tn_Notenkraken-1.jpg 
79. Noten kraken-Godfrie Bomans. Uitg.:Elsevier.  5de dr. 1962. Hard cover met stof omslag.  240 blz.  Omslag:J.P.Doeve. In mooie staat.  4,=
 
 

tn_ophoutenschoenen-1.jpg

80. Op houten schoenen (Kriskras door Amerika) - Karel van't Veer. Uitg.: De Fontein,Utrecht.  Serie: Fontein Boekerij nr.58. 1ste dr. . 1962. Gebaseerd op arti- kelen in de Volkskrant onder de titel:Kris Kras door Amerika.  Soft cover gelam.  252 blz. In mooie staat.  3,=
 

 

tn_kogelsvooreenzamen.JPG 
81. Kogels voor eenzamen-
Marie van Dessl Poort. Hard cover met stofomslag. Uitg.:
Arbeiderspers,A'dam. 1959.
ARBO serie. In mooie staat. 3,=
 
82. Werkend Nederland in
woord en beeld 2-Lize Stilma.
Uitg.:Hollandia,Baarn. 1966. 
In mooie staat.    1,50
tn_onderdewildenaandeamazone.jpg 
83. Onder de wilden aan de Amazone- C.W.Domville Fife.  Uitg.;Allert de Lange, Amsterdam.  Nederlandse bewerking:C.C.bender.  1ste dr. Hard cover.   297 blz.  geillustr. met zw/wit foto's. In mooie staat.   9,=
84. Flitsende ijzers dl.2-Bob
Maaskant.  Met 54 foto's.
Met stofomslag.  1967.  In
mooie staat.   5,=
tn_TweelingenendearkvanNoachvz.jpg
85.De tweelingen en de ark van Noach-David Garnett. Uitg.; Wereld Bibliotheek Vereniging. 1965. Soft cover.  115 pag. In mooie staat. 2,50
 
tn_logboekelfstedentocht1963.jpg 
86. Logboek Elfstedentocht 1963- Fenno L.Schoustra. Uitg.:F.Schouwstra's Publ. Kantoor te Leeuwarden. 1ste dr. 160 blz. Soft cover. In mooie staat.  7,=
in goede staat:  4,=
 
tn_dreigenddreunendetam-tamsvz.jpg
87.Dreigend dreunen de Tam-Tams -Junius Ingerman. Uitg.:Scheltens & Giltay,A'dam.  1ste dr. 1960. Hard cover met stofomslag. 202 pag. Met  32 foto's. In goede staat. 5,=
 
 
 
tn_tam-tamsindennachtvz.jpg
89.Tam-Tams in de nacht- Attilio Gatti. Uitg.:De Sikkel, Antwerpen. 4de uitg.  1944. Hard cover. 168 pag. Met 31 illustraties(foto's). In mooie staat. 5,=
tn_toenennu-1.jpg 
90.Toen en nu 1907-1957. Uitg.; Shell Nederland. Soft cover. 64 pag. Foto's om en om 1907-1957.Voorzijde: Eppo Doeve.  In mooie staat. 2,=
\
 
tn_kunstvanhetkoken.jpg
91.De kunst van het koken(een receptenboek uit de Belle Epoque)-Toulouse Lautrec en Maurice Joyant. Uitg.:G.J.A.Ruys,A'dam. 1ste dr. 1969.  168 pag. Hard cover met stofomslag. Vertaald en ingeleid door Wina Born. In mooie staat.  5,=
 
 
tn_wereldinberoeringvz.jpg
93.Een wereld in beroering - Johan Fabricius. (periode  1935-1946 herinnringen van de schrijuver aan deze periode), Uitg.:H.P.Leopolds U,M. 's Gravenhage. 1ste dr. 1952. 238 npag. Geillustreerd met foto's. Hard cover met stofomslag.  In mooie staat.  4,=
tn_autoabcvz.jpg 
94.Auto ABC(comstructie,werking en behandeling)-Piet Olyslager. Uitg.:Kluwer,Deventer/Antwerpen.  4de dr. 1968.  369 pag. Hard cover. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
tn_autoenzijnbaasvz.jpg
95.De auto en zijn baas-A.W.Ganzevoort. Uitg.: W.van Hoeve, 's Gravenhage.  5de dr. 1961.  128 pag.  In mooie staat(klein hoekje van wit schutblad).  4,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_tussenvuurenwatervz.jpg 
96. Tussen vuur en water (the big pick-up)- Elleston Trevor. Uitg.:Hollandia ,Baarn.  5dr. 1956. Hard cover met stofomslag.  301 pag. Omslag:E.Doeve .In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_rooseveltfranklindelano.jpg
 
97.Franklin Delano Roosevelt(de aristocraat die vocht voor de kleine man)- Kees Hazelzet. Uitg.:Zomer & Keuning's U.M. Soft cover met stofomslag.  63 pag. 1946.  Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  2,=
 
tn_ontmoetingenophetschoolpadvz.jpg
98.Ontmoetingen op het schoolpad- F.Mulders. Uitg.:De Tijdstroom, Lochem. 1938. Soft cover met stofomslag.  152 pag. In mooie staat.  3,=-
 
 
 
 
\
tn_goedmotorrijdenvz.jpg
99.Goed motorrijden- G.Wieleman. Uitg.: Johan Mulder's U.M.,Gouda. Jaren 50. Soft cover met stofomslag.  58 pag. Serie:Vrije Tijdsbesteding deel 14. Geillustreerd met foto's en tekeningen. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
tn_stervoormoisjelevz.jpg
100.Een ster voor Moisjele(van hel tot hel in Nazitijd)- Elieser Jerusjalmi.  Uitg.:Wereldbibli- otheek. 1961. Hard cover met stofomslag.  139 pag. Band en omslag:A.Horodisch-Garman. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
tn_handmixervz.jpg
101.Handmixer PMC(125 overheerlijke recepten met duidelijke gebruiksaanwij- zing)-M.G.van Gent(mixer demonstrateur). Uitg.:PMC. Jaren 50/60. Hard cover.  64 pag. In mooie staat.  3,=
tn_verlorentronenvz.jpg
102.Verloren tronen(anekdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog  onttroonde vorstenhuizen 1918-1953)-L.Aletrino. Uitg.:Scheltema & Holkema,A'dam. 2de dr. 1954. 269 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat.  4,=
tn_visopuwdis.jpg
103.Vis op uw dis-C.H.A. Scholte-Hoek. Uitg.: Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf, 's Gravenhage i.s.m.Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad en Bedrijfsschap voor Visserij- Producten.  1954.  Soft cover.  71 pag. In mooie staat.  3,50
 
tn_tererevanhollandvz.jpg
104.Ter ere van Holland- Ems J.H.van Soest. Uitg.:Hollandia,Baarn. 1ste dr. 1948. Hard cover met stofomslag.  163 pag. In goede staat. 5,=
 
 
 
 
tn_kasteeleninnederland.jpg
105.Kasteelen in Nederland (Borgen,Havezathen,Staten, Stinzen enz.). Uitg.;ANWB. 1943.  88 pag. Soft cover. In mooie staat. 2,=
tn_spokenindedwaaltuinvz.jpg 
106.Spoken in de dwaaltuin- Rene Seghers. Uitg.:Wereldbibliotheek, A'dam/Antwerpen. 1958. 180 pag. Hard cover met stofomslag. Illustr.: D. Acket. In mooie staat. 4,=
tn_kristallenstad.jpg
107.De kristallen stad-Hendrik J.van Balen. Op-nieuw bewerkt door:W.Wijker. Uitg.:Kluitman. Serie:Avontuurlijke verhalen. 1ste dr. 1919. Hard cover. 175 pag. Illustr.:W.K.de Bruin. In  goede staat. 3,=
 
108.Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland-Dr.S.Sr. Coronel. Uitg.:Hugo Suringar,Leeuwarden. 1ste dr. 1878. Soft cover. 214 pag. In mooie staat.  7,=
tn_afrikahetzwartewerelddeel.jpg
109.Afrika,het zwarte werelddeel(een boek over ontdekkingen en ontdekkings reizigers)-K.Hassert. Uitg.: Roskam,A'dam. 1944. Hard cover met stofomslag.  264 pag. In mooie staat. 4,=
tn_ontploffingvz.jpg 
110.De ontploffing(de morgen, de middag,de avond)-Prosper de Smet. Uitg.:Arbeiderspers,A'dam  1957. 222 pag. Hard cover met stofomslag(Theo Kurpershoek,Helmut Salden). In mooie staat.   3,=
tn_beschermuzelf.jpg
111.Bescherm u zelf(handleiding voor individuele-,gezins- en groepsbescherming) - F.J.W.Boddens /van Dishoeck.  Uitg.:Dishoeck, Bussum.  3de dr.  1961. 127 pag. Illustr.:van Looy. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
tn_middelburgvz-1.jpg
135.Middelburg(oude gebouwen  en woon- huizen der stad Middelburg). Uitg.: W.J.& J.Brusse's U.M.1923. 48 pag. Fotoboek. Soft cover met stofomslag. In mooie staat. 4,=
 
tn_lauwerszeeisdichtvz-1.jpg 
136.De Lauwerszee is dicht-C. van der Burgt/Pieter Terpstra. Uitg.:Fryske Akademy,Leeuwarden. 1969.  183 pag. Hard cover met stofomslag. In mooie staat. 4,=
 
tn_frontlinie.jpg
137.Frontlinie(het bombardement van Groot- Brittanie 1940-1941). Het officiele verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot- Britannie. Uitg.;Ministerie van Voorlichting.  1945:De Landsdrukkerij. Soft cover. 160 pag. Geillustreerd met veel zw/wit foto's. In mooie staat.  5,=
tn_albumvangeschiedkundigeplaatjes.jpg 
138.Album van Geschiedkundige Plaatjes voorkomende in de 3 deeltjes van Toestanden en Gebeurtenissen van B.Laarman. Uitg.:Noordhoff, Groningen. 1ste dr. 1906. Hard cover. 40 pag.In mooie staat.  2,50
tn_laatstevijfurenvanoostenrijk.jpg
139.De laatste vijf uren van Oostenrijk-Eugene Lennhoff. Uitg.;Hollandia Drukkerij, Baarn. 1ste dr. 1938. Hard cover met strofomslag.  162 pag. In mooie staat.  5,=
 
tn_merkwaardigebelevenissenvanmijnvrienden.jpg 
140.De merkwaardige belevenissen  van mijn vrienden-Gerhard Denecke. Uitg.;Zuid Holl.U.M.  1ste dr. Oct. 1949. Hard cover met sto0fomslag.  242 pag. Omslag:F.Schuurs. In mooie staat.  4,=
 
tn_strijdtusschendegemeenteopsterlandenhethoogergezagvz.jpg
141.De strijd tusschen de gemeente Opsterland en het Hooger Gezag over de middelen tot werkverschaffing van Gemeente- wege-Proefschrift van C.C.D.Ebell. 13 juli 1895 aan de R%.Univ.Leiden . Uitg.:Gebr.Belinfante , 's Gravenhage. 1895. Hard cover. 125+18 pag. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
tn_kartonmodellenvoorschoolenhuisvz.jpg 
144.Kartonmodellen voor School en Huis-H.van Tongeren. Uitg.:J.B. Wolters,Groningen. Voor de lagere school en t.d.v. hen die zich bekwamen voor akte  Handenarbeid.. 4de dr. 1933. Soft cover.  82 pag. In mooie staat.  3,=
tn_kampleedenhemelzegen.jpg
145.Kampleed en hemelzegen-dr.C.N.Impeta.  Uitg.:J.Niemeijer's U.M.,Groningen. 1ste dr. 1946. Hard cover. 88 pag. In mooie staat.  4,=
\
 
 
 
tn_orkestonderdeloupe.jpg 
146.Het orkest onder de loupe-Louis Metz. Uitg.: Broekmans en Vab Poppel,A'dam. 1ste dr. 1951. 72 pag. Voorwoord:Eduard van Beinum. Hard cover. Foto's:Tibor de Machula. Omslag en tekeningen:Eddy Kamermans. In nmooie staat. 5,=
 
tn_puinaanderottevz.jpg
147.Het Puin aan de Rotte-J. Gerhard Toonder. Uitg.:A.J.G. Strengholt's U.M. A'dam. 1945. Fotoboek over bombardement Rotterdam mei 1940. Hard cover. 95 pag. In mooie staat.  3,=
tn_oud-amsterdam100stadsgezichten.jpg 
148.Oud-Amsterdam:100 stadsgezichten-L.W.R. Wenckebach. Uitg.:Het Nieuws van de Dag. Herdruk +/- 1977. Soft cover. 112 pag. In mooie staat. 2,=
 
 
 
 
 
 tn_watvindikinslootenplas.jpg
150.Wat vind ik in sloot en plas- Dr. W.J. Prud' homme van Reine. Uitg.:W.J.Thieme & Cie, Zutphen. 5de dr. 1953. Hard cover.  148 pag. Illustr.:van de auteur en Jos Ruting. In mooie staat. 2,50
 
 
tn_bridgehetbiedenenspelenvoorbeginners.jpg
151.Bridge:Het bieden en spelen voor beginners-Mr. F.W.Goudsmit. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam. 7de dr. 1947. Hard cover met stofomslag.  143 pag. In mooie staat.  3,=
 
 
tn_nederlandschetechnischpaedagogischeencyclopedievoorgymnastiek-spelensport.jpg
153.Nederlandsche technisch-paedagogische encyclopaedie voor Gymnastiek- spel en Sport- G.C.van den Bergh en C.H.van Dijk. Uitg.:Erven A.de Jager,Groningen. 1940. Hard cover.  502 pag. Geillustreerd. In mooie staat. 6,=
 
tn_tarantellavz.jpg 
154.Tarantella(de geschiedenis van het dansers- geslacht Lesina)-Gerda Achen. Uitg.:Zuid Hollandsche U.M.,Den Haag.  1ste dr. 1955. Hard cover met stofomslag.  295 pag. Illustr.:Auke A. Tadema. In mooie staat.  5,=
 
tn_volksdansenkenuwsport.jpg
155.Ken uw sport:Volksdansen. Uitg.:J.F.Duwaer,A'dam. 1ste dr. 1958.  31 pag. In mooie staat. 2,=
 tn_honkbalkenuwsport3dedrvz.jpg
156.Ken uw sport:HonkbaL Uitg.: Duwaer,Adam. 3de dr.  32 pag. In mooie staat. 2,=
 
tn_waterpolotweededruk.jpg
157.Ken uw sport:Waterpolo. Uitg.:Duwaer,A'dam.  2de dr.  1967.  32 pag. In mooie staat.  2,50
 
 
tn_prinsestipboek.jpg
159.Prinses Tip boek. Uitg.: Service uitgave van Prinses. +/- 1960. 93 pag. In mooie staat.  2,50
 
 
tn_veertigjaartussenderails.jpg 
160.Veertig jaar tussen de rails (herinneringen van een N-S conducteur)-M.H.Breevoort.  Uitg.:Laverman,Drachten. 1ste dr. 1958.  276 pag. In mooie staat.  4,=
 
tn_geschiedenisdesvaderlands9dedr1923vz.jpg
161.Geschiedenis des vaderlands(van de komst der Batavieren tot op den tegenwoordigen tijd)-W.A.Elberts. Uitg.; D.Bolle,R'dam. 9de dr.  1923. Hard cover.  268 pag. Met ruim 150 illustrtieeen.  In mooie staat.  4,=
tn_indenzadeldoorindo-china.jpg 
162.In den zadel door Indo-China-Otto E.Ehlers. Uitg.:J.C.Daalmeijer voor Kosmos ,Vereeniging van Natuurvriedeen. 1ste dr. 1908. Hard cover. 129 pag. Geillustreerd. In goede staat.  7,=
 
 
 
 
tn_allerheiligenvloed1570.jpg
164.Allerheiligenvloed 1570- K.de Vries en J.P.Winsemius. Uitg.;Miedema Pers ,Leeuwarde. 1 ste dr. 1970. Serie:Fryske Akademy nr.385. Hard cover met stofomslag.  144 pag. In mooie staat. 4,=-
 
 
 
tn_oranjebovenmolt1930vz.jpg
166.Oranje boven(een boek voor jong en oud)- E. Molt. Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M. t.g.v. 50sten verjaardag van H.M.Koningin Wilhelmina. 1930.  248 pag. Geillustreerd met 24 portretten. Hard cover. In mooie staat.  3,=
 
tn_winterboek1928vz.jpg
167.Zesde Winterboek  van de Wereldbibliotheek 1927-1928. Hard cover.  122 pag.  Geillustreerd. Uitg.;Maatschappij voor Goede en Goedkoopoe Lectuur,A'dam. in mooie staat.  6,=
tn_kerstklokken1926.jpg
168.Kerstklokken 1926. Bevattende een stel overdrukken der nieuw verschenen kerstboekjes. Uitg.;J.M.Bredee's U.M. Soft cover.  386 pag. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_overbewarengesprokenvz.jpg
169.Over bewaren gesproken(in koelkast, diepvrieskast en kelder en bij het kamperen). Uitg.:NIVE,Den Haag/Kluwer,Deventer. 1ste dr. 1967.  100 pag.  In mooie staat. 3,=
 
 
tn_sociologiedersexualiteitvz.jpg 
170.Sociologie der sexualiteit(ovger de relatie van sexualiteit,moraal en gemeenschap)-prof.dr. H. Schelsky. Uitg.;Born. Pallas reekis nr.9.  1ste dr.  1957. Hard cover met stofomslag. 147 pag. In mooie staat.   4,=
tn_calvedelftszomerboekjevz.jpg
171.Calve Delft's zomerboekje. 1ste dr. 1934. Soft cover.  112 pag. Met kleurenillustraties. In mooie staat.  3,50
 
 
tn_favz.jpg 
172.Fa(de roman van een Chinese in het oude Batavia)-S.Franke. Uitg.;Scheltens & Giltay,A'dam. 1ste dr. 1947. Hard cover met stofomslag.  292 pag. Illustr.:F.van Bemmel. In mooie staat.  5,=
tn_guldenboekderzeevz-1.jpg
173.Het Gulden boek der zee-J.W.J. Baron van Haersolte. Uitg.:H.D.Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem.  1914. Hard cover.  250 pag.  Geillustreerd. In mooie staat.  7,=
 
 
tn_vrijheidgaatintroodgekleedtheundevries.jpg 
174.De vrijheid gaat in't rood gekleed-Theun de Vries. Uitg.:Republiek der Letteren,A'dam.  1ste dr. 1945. Hard cover met stofomslag.  279 pag. In mooie staat.  4,=
 
tn_gedektetafelinvijfeeuwenvzjpg.jpg
175.De gedekte tafel in vijf eeuwen(tentoonstelling t.b.v. Centr.Vereeniging voor Licha- melijk Gebrekkigen,gemeente museum 's Gravenhage 20 oct-1928-19 nov.) Soft cover. 71 pag.+ reklames. In mooie staat. 3,=
tn_metzorggekooktmetsmaakgegetenvz.jpg
176.Met zorg gekookt,met smaak gegeten(kookboekje t.b.v.onerveren kooksters)-C.L.W.Rakhorst-Schokken- kamp. Uitg.;W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle. 1ste dr. 1957. Hard cover. 102 pag. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
 
tn_bolswardbezienenbezongenvz.jpg
177.Bolsward bezien en bezongen(Boalsert bisjoen en bisongen)-E.S.de Jong. Uitg.:A.J.Osinga ,Bolsward. 1ste dr. 1971.  Soft cover.  152 pag.  Rijkelijk geillustreerd met foto's. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
tn_opkomstvandenederlandseradio-industrie.jpg
178.Opkomst van de Nederlandse radio industrie- Frans J.J.Driesens. Een beschrijving van de radio productie in de jaren 1915-1930. Soft cover. 2de dr. mei 2002.  144 pag. Geillustreerd. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
tn_kamasutra1980.jpg
179.Kama Sutra(erotische kunst uit het oude India). Uitg.: ICOB. Hard cover met stofomslag. 1980.  106 pag. In mooie staat.  4,=
tn_uithetlevenderoranjes1933-1937.jpg
180.Uit het leven der Oranjes 1933-1937. Uitg.:Holdert & Co. Amsterdam. T.g.v.het 35jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Hard cover.  308 pag. Formaat:24x32 cm. In mooie staat.  5,=
 
tn_amsterdamindevierjaargetijdenvz.jpg
181.Amsterdam in de vier  jaargetijden. fotoboek. 2de dr. 1952.  Hard cover met stof omslag.  64 pag. Foto's:Cas Oorthuys en Emmy Andriesse. Tekst:Han G.Hoekstra. In mooie staat. 5,=
tn_atlasvoorbijbelsegeschiedenis10dedruk1963.jpg 
182.Atlas voor de Bijbelse geschiedenis-dr.A. van Deursen. Uitg.:J.B.Wolters. 10de dr. 1963. 16 kaarten + register. Hard cover. In mooie staat.  3,50
 
tn_voorbereidendeaardrijkskundeinkaartjesenplaatjes.jpg
183.Voorbereidende aardrijkskunde in kaartjes en plaatjes-G.Prop en B.J.ter Beek. Uitg.:Thieme,Zutphen. 1ste dr. 1969. Hard cover.  63 pag. In mooie staat. 3,=
tn_doordeluchtnaarindie-2.jpg 
184.Door de lucht naar Indie-J. van der Hoop. Uitg.:Schyeltens & Giltay,A'dam  1ste dr. 1925. 342 pag, Geillustreerd met foto's en uitvouwbare routekaart. Hard cover. In goede staat. 4,=
tn_laatsteacte.jpg
185.Laatste acte(een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesie) -Alfred van Sprang.  Uitg.:W.van Hoeve,'s Gravenhage. 1ste dr. 1949.  Hard cover. 80 pag. Geillustreerd met zw/wit foto's. In goede staat. 4,=
tn_vaneigenlandvz.jpg 
186.Van Eigen Land(recepten). Uitg.:Zuivelbureau t6e 's Gravenhage. 1937. Soft cover. 47 pag. Geillustreerd met kleuren afbeeldingen . In goede staat.  3,50
 
tn_opstandvanguadalajara.jpg
187.De opstand van Guadalajara-J.Slauerhoff. Uitg.: Nijgh & van Ditmar,R'dam. 1ste dr. 1937. Soft cover. 153 pag. In goede staat. 4,=
tn_gidsvoordebezoekersvandeproefboerderijoverijsselteheinovz.jpg 
188.Gids voor de bezoekers van de Proefboerderij Overijssel te Heino. Geniet boekje. 1948. 20 pag. In mooie staat. 4,=
 
tn_texelschevertellinkjes.jpg
189.Texelsche vertellinkjes-W.J.Mets. Uitg.: Drukkerij Egner,Den Helder. Geniet boekje. 1ste dr. 1933. 39 pag. Geillustreerd. In mooie staat. 3,=
 

 
tn_kleinewereldatlas.jpg
191.Kleine wereld Atlas(met encyclopaedische informatie). 26 kaarten in 6 kleuren. Uitg.: Elsevier. 54 pag. + 1 appendix(4 pg.) 1950. Hard cover met spiraal. In mooie staat. 4,=
tn_nederlandsindiezoalshetwas.jpg 
192.Nederlands Indie zoals het was. Menno's Indische penkrabbels. Uitg.:Menno van Meeteren Brouwer, Rijswijk. 1956. Soft cover met spiraal. Formaat:17x25 cm. In mooie staat. 6,=
 
 
 
tn_gehavendestad-1.jpg
193.Gehavende stad(Groningen)-J.A.Wolf. Uitg.: J.Niemeijer's U.M.,Groningen.  1ste dr. 1946.  Soft cover. 96 pag.  Geillustreerd met foto's. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diversen

Maak jouw eigen website met JouwWeb