1. De meisjes van de derde
klas(een kostschoolgeschie- denis)-Angela Brazil. Vertaald door:C.E.de Lille Hogerwaard. Uitg.:D.Bolle.  1ste dr. 1912.  Hard cover. 371 pag. Met 4 platen. In  mooie staat.  4,=
tn_wilskracht.jpg 
2. Wilskracht-S.Abramsz. Uitg.:H.J.W.Becht. Hard cover. 2de herziene druk.  1912. Illustr.:E.S.Witkamp Jr. 229 blz. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_heemskerkvoorgibraltar.jpg 
3. Heemskerk voor Gibraltar- P.Visser. Uitg.:Kluitman. 6de dr. 1930. Hard cover. Illustr.: H.C.Louwerse.  In mooie staat.  4,=
tn_HarpvanErin.jpg 
4.De harp van Erin-John B. Knipping. 12 Ierse sprookjes.. Uitg:Elsevier. 1ste dr. 1947.  288 pag. Soft cover met flappen. In goede staat. 4,=
 
 
 
 
 
 tn_avonturenmetoomTheoenAboeDo-1.jpg
5.Avonturen met oom Theo en Aboe Do-C.Joh.Kieviet. Uitg.;G.Hille & Zoon, Zaandam.  Juli 1926.  78 pag + 16 pag. met elk 6 kleurenplaatjes van dieren. In mooie staat. 6,=
 
 
tn_Jannekedatkleineboerinnetje.jpg 
6. Janneke dat kleine boer
innetje-Elisabeth Stelli. Hard cover. uitg.:Kluitman. 1ste dr.  Illustr.:Miep de Feijter. In goede staat.  3,=
 
tn_durebeenenvanfrankkronen-1.jpg
7.De dure beenen van Frank Kronen-Charles Krienen. Uitg.:van Holkema & Warendorf's U.M.  1ste bdr. 1932. Hard cover.  160 pag. Illustr.:E. ten Harmsen van der Beek. In mooie staat. 5,=
  
8. Een vroolijk drietal-Esme
Stuart.  uit:De Radio Serie.
2de druk. In mooie staat.
4,=   
 
 
 
9. Het lied van de Kokila-
Jo van der Wal. hard cover. 
Omslag en tekeningen:
Hans Borrebach. uitg.:
Valkhoff & Co.,Amersfoort.
In mooie staat.   4,=
tn_tweevriendinnenopdeboerderij-1.jpg 
10. Twee vriendinnen op de boerderij-Suze Brinkgreve. Uitg.:Kluitman. Hard cover met stofomslag. Serie:Ons Genoegen.   3de dr. Illustr.: Rie Reinderhoff.  In mooie staat. 5,=
 
11. Flemming-Gunnar Jorgensen. Uitg.:H.J.W.Becht. 1ste dr. Hard cover met stof omslag.  216 pag. Illustr.:H. Pieck. In mooie staat. 6,=
 
 
tn_fritswardland.JPG 
12. Frits Wardland-C.Joh.
Kieviet.  Uitg.:Kluitman. 5de dr.   Illustr.:Joh.Braakensiek.  In mooie staat.  9,=
tn_kimlie.jpg 
13. Kim Lee-Lidow. Uitg.: Ad.M.C.Stok Zuid-Holl. Uitg. Maatschappij,Den Haag.  1ste dr.  Hard cover. 82 blz. Met mooie kleurenplaten. In mooie staat.   6,=
 
14. Bert en Bram-Chr.van
Abkoude.  Hard cover.
Uitg.:Kluitman serie:Ons
genoegen. 8ste dr. In mooie
staat. Illustr.:A.Runckel. 7,=
tn_haantjepiks.jpg
15. Haantje Pik's avontuurlijke reis-Marcel J.A.Artz.  Uitg.: Arbeiderspers,A'dam.  1ste dr. 1936.  Illustr.:S.J.Kuperus. In  mooie staat.  6,=
 
16. Jenny Merkel-Ine van Etten  In mooie staat   4,=
tn_blindzuske.jpg 
17. Blind Zuske-Felicie Jehu. Uitg.:Kluitman. Soft cover.  4de dr.  221 blz. Illustr.:Netty Heyliggers.
In mooie staat.  4,=
18. Jongens met pit-P.Bosch.
Een week met een zeilboot
er op uit.  Uitg.:gebr.Graauw's
Uitgeverij: Amsterdam/
Soerabaja. 1947. Met 34
tekeningen van J.Th.de
Bont. In mooie staat.  4,=
tn_wraakvandetoeareg.jpg
19. De wraak van de Toeareg - J.J.Groeneweg. Uitg.:van Goor Zonen,Den Haag. Bison reeks. 3de dr. 1963. Hard cover met stofomslag.  160 blz.  Illustr.: Anton Pieck.  In goede staat. 6,=
 
 

 
 
20.De vallei van de mist-J.J.
Groeneweg.Uitg.:G.B. van Goor Zonen's U.M. 1ste dr.  1927. Hard cover. 179 pag. Band +teken.: P.Stempels.  In mooie
staat.    6,=
21. De zoon van de dorpssmid-CH.Krienen. Uitg.;Kluitman.
3de druk. Illustr.:J.G.Kesler.
In goede staat.    4,=
tn_fritsenzijnhond.jpg 
22. Frits en zijn hond-
N.Bieger. hard cover. uitg.: Kluitman. 1ste dr. Illustr.:Hans Borrebach. Serie:De 4 jaargetijden. In mooie staat.  5,=
tn_uithetlevenvandiktrom.jpg 
23. Uit het leven van Dik Trom - C.Joh.Kieviet.  Uitg.: Kluitman.  Hard cover. 15de dr. 1920. Illustr.:Joh.Braakensiek.
In mooie staat.   8,=
24.De Katjangs-J.B.Schuil.
Hard cover. 5de druk.
Illustr.:O.Geerling. Uitg.:
H.J.W.Becht.A'dam. In
mooie staat.   5,=
25.De Weldrings-Augusta van
Slooten. Uitg.:H.J.W.Becht, Amsterdam.2de dr. 1925. 226 pag. Illustr.:Wildschut. Hard cover. Uitg:De Radio Serie.
In mooie staat. 3,=
tn_eenzamewolf.JPG
26. Eenzame wolf-S.M.
v.d.Galien. Hard cover met
stofomslag. Uitg.:Jan Haan,
Groningen.  1ste dr.  Omslag en illustr.:Kees van Lent. In
mooie staat.   7,=
 
27.De lotgevallen van Pieter
Simpel-Kapitein Marryat.
4de dr.   In mooie staat.
4,=
28.Een jonge held-Honore Willsie Mottow   in mooie staat   4,=
tn_BrikBruunsavonturier.jpg
29. Brik Bruuns avonturier  -A.D.Hildebrand. Uitg.:H.Meulenhoff, A'dam. Hard cover gelamineerd.  1stedr. 1957. Band en illustr.:Georges Mazure. In mooie staat.  2,50

 
 
30. Een schooljongen-F.W. Farrar.  In mooie staat.  8ste druk.   4,=
tn_avontuuraandegrens-1.jpg 
31. Het avontuur aan de grens -J.van Kesteren.  Ned.Jeugd bibliotheek nr.102.  Soft cover. 121 blz.  Uitg.:H.Nelissen, Bilthoven. In goede staat.  4,=
tn_Flemming-1.jpg 
32.Flemming-Gunnar Jorgensen. Uitg.: H.J.W. becht. 1ste dr.  1928.  216 pag. Illustr.: H.Pieck. Hard cover. In mooie staat.  4,=
 

tn_mispoes.jpg 
33. Mis Poes en andere vertellingen door Leonard Roggeveen. Uitg.; G.B. van Goor Zonen's U.M., 's Gravenhage. Hard cover. 3de dr. 44 blz.  Roggeveens Dierenserie. Illustr.: L. Roggeveen. In mooie staat. 3,=
 
tn_flipenzijnhond.jpg 
34. Flip en zijn hond. Uitg.: Koster,Sneek.  1ste dr.  Soft cover.  15 blz. Teekeningen: Sj.de Vries. In goede staat.  2,50
 
tn_wonderlamp.jpg 
35.De wonderlamp(een vertelling uit het Oosten)-Hendrik Eben. Uitg.:S.L.van Looy. 1ste dr. 1900. Hard cover.  136 pag. Illustr.:J.b. Heukelom. In mooie staat. 5,=
 

tn_PH24antwoordtniet.JPG

36. PH24 antwoordt biet- Hein van Makkum.  Hard cover. Uitg.:De Tijdstroom, 

Lochem.  2de dr.   Illustr.: 

F.A.Ahlberg. In mooie staat.

5,=

tn_allesokdraaien.jpg 

37.Alles O.K.   draaien-A. Viruly. Uitg.:Andries Blitz,Amsterdam. 1ste dr.  1935. Hard cover. 1935.  318 pag. Geillustreerd met  ca. 200 foto's.  Illustr.v.z.:van Looy. In mooie staat. 6,=

 

 

 

tn_Houtenhuisje-1.jpg
38.Het houten huisje- E.v.d.Berg Boldingh. Uitg.: Kluitman. 1ste dr. 1933. Hard cover. Serie:Ons Genoegen. B.Meisjesboeken.  156 pag. Illustr.:C.Oudenaarden. In mooie staat. 4,=
 
 
 
39. De bengels van IIIB-
George van Aalst. Uitg.: Valk & Co. ,Amersfoort. 3de dr. 1926. Hard cover. Met teekeningen van Is.van Mens.   Bandteek.:
Henri Pieck.  In mooie staat.  4,=
40. Het gezellige huis-M.Wibout/
L.Tilanus.  1928.   Tekeningen:
A.Hahn jr.  Uitg.:NV Ontwikkeling
Amsterdam.  In mooie staat.
4,=
41. Van Strijd en overwinning (Henty's geillustr.werken): In ballingschap. Gebonden boek. Hard cover. Uitg.:W.Hilarius Wzn. 1ste dr. +/- 1900.  In goede staat   4,=
 
42. Afke's tiental-N.van Hichtum.Negende goedkoope uitgave.  Geillustreerd door C.Jetses.In mooie staat.  3,=
tn_vanwerkmantotmillionair.jpg 
43. Van werkman tot millionair-Maarten de Vries. Oorspronkelijke amsterdam- sche roman. Uitg.:Cohen, Amsterdam. Hard cover.  1ste dr.  In mooie staat.   2,=
44. Het Driespan- Charlotte Niese.. Uitg.:H.J.W.Becht . Hard cover. Serie:Lelie - en Rozenknoppen bibliotheek voor Meisjes. Ned. bewerking : M.van Wieringen-Mijs. 2de druk. 1916. 237 pag.  In mooie staat.     3,=
tn_stijfkopjeopschool.jpg 
45. Stijfkopje op school - Emmy von Rhoden.  Door M.A.de Goeje. Hard cover.  Uitg.:van Holkema & Warendorf, A'dam. 1904.  4de dr.  In mooie staat.  3,=
tn_Waaromzonkunstmaan.jpg
46.Waarom zo'n kunstmaan. A&O boekje nr.680.  Soft cover.  16 pag.  1957. In mooie staat. 2,=
 
tn_tweevisschersvandevijfsluizen-1.jpg 
47.De twee visschers van de Vijf Sluizen-Charles Krienen. Uitg.:Kluitman. Serie:In de Vacantie. A Jongensboeken.  1ste dr.  1930. Hard cover met stofomslag.  180 pag.Illustr.: J.G.Kesler.In goede staat.  5,=
 
 
 
 
 
-
48. Pete Johnson de jongen uit de wildernis-A.D.Hildebrand. Uitg.:H.Meulenhoff. 1ste dr. 1957. Hard cover. 156 pag. Illustr.:Gerard van Straaten.    in mooie staat   1,50
tn_DriematrozenvanMichieldeRuijter-2.jpg
49.De drie matrozen van Michiel de Ruijter-Joh.H.Been. Uitg.: Kluitman. 6de druk. +/-1930. Hard cover. 252 pag. Illustr.:J.H.Isings Jr. In mooie staat.  3,50
 
 
tn_Hansjeintbessenland.jpg 
50. Hansje in 't bessenland. Tekeningen:Elsa Beskow. Versjes:Johanna Wildvanck. Uitg.:C.A.J.van Dishoeck, Bussum. Hard cover,linnen. Formaat:15x20.5 cm. In goede staat. 3,=
 

tn_johnnypetersenhetvermistevliegtuig.JPG

51. Johnny Peters en 't  vermiste vliegtuig-Frank Vernooy.Hard cover met stofomslag.  Uitg.:Kluitman.

Illustr.:Rudy van Giffen.  In mooie stat.   2,=

tn_geheimvantantesaar-1.jpg
52.Het geheim van Tante Saar-Henriette Blaauw. Uitg.:Kluitman.  3de dr. Hard cover. 156 pag. Illustr.:Henri Pieck. In mooie staat. 2,50
 
 
53. Het meisjeskamp Parnassia- J.H. Brinkgreve Entrop. Hard cover. uitg.:Kluitman. 2de dr. Band +Illustr.:Miep de Feijter. serie:Ons Genoegen. In goede staat.  4,=
 
 

 
 
tn_inkoerdistan4dedr1921.jpg
55.In Koerdistan. Karl May's Reisavonturen. Uitg.:Becht.  4de dr. 1921.  397 pag. Hard cover. Naar het 45ste  duizendtal door Cath.A.Visser. In mooie staat.  7,=
 
tn_TochOranjeboven.jpg
56. Toch Oranje boven(of Willem Hendrik,Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672)-P.Louwerse. Geschied- kundig verhaal voor jong en oud. Uitg.;A.W.Sijthoff, Leiden.  Tweede verbeterde druk. Hard cover.  227 pag. In mooie staat.  4,=
 
tn_torenwachter.jpg
57.De torenwachter(kerstsprookje uit het hooge noorden)-D.A.Cramer Schaap. Uitg.:Editio,Hilversum.  1927. Soft cover.  20 pag. Illustr.:Toetie van der Zee. In mooie staat.  3,=
 
 
 
 
58. De grapjas-Sini Greup Roldanus  2de dr.   omslag:Hans Borrebach  gekl.platen:B.Midderich Bokhorst  in mooie staat    3,=

59. Tom en Jack(avonturen van twee schooljongens)-Andrew Home (naar het engelsch door A. de Graaff). Uitg.;H.J.W. Becht. 2de dr. Serie:Wilhelmina- bibliotheek. Hard cover.260 pag. In mooie staat   3,=
60. Ratje Verheul-J.P. Balje.Uitg.:G.B.van Goor Zonen's U.M. 4de dr. 119 pag. Kode 46/55074. Hard cover met stofomslag,Illustr.:P.Stempels. in mooie staat. 2,=
 
tn_veerhuisaandeoosterschelde1.jpg 
62. Het veerhuis an de Oosterschelde-J.Stamperius. Uitg.:Kluitman.  Hard cover. 7de druk.  Serie:Stamperius Bibliotheek.  Illustr.;J.G. Kesler. In mooie staat.  4,=
 
 
 
tn_marokkaanschereisvz.jpg 
63.De Marokkaansche reis- C.F.van Dam. Uitg.;van Holkema & Warendorf's U.M. serie:Oranje Bibliotheek voor JKongens en Meisjes.  1ste dr. 1933. Hard cover met stofomslag.  183 pag. Illustr.:I.S.van Mens. In goede staat.  4,=
 
tn_strijdomdeschattenvanalva.jpg
64. Een strijd om de schatten van Alva(of de Watergeuzen in  1572) - naar het engelsch door H.Bertrand.  Uitg.:H.J.W.Becht. 1ste dr.  1901.  hard cover.  Illustr.: H.Koppenol.    423 blz. In goede staat.   4,=
 
tn_brammetjeenzijnzorgen.jpg 
65. Brammetje en zijn zorgen -Hartger Menkman. Uitg.:H. Meulenhoff,A'dam. 1ste dr.  1954. Hard cover gelamin. Band en illustr.:Nelly Donker.   78 blz. In mooie staat.  2,50
 
66. Tierck Hiddes de friesche zeeheld -M.van der Duin.  Uitg.; Kok in Kampen.  1ste druk. 1932. Hard cover met linnen omplakt.
In mooie staat.  5,=
tn_vrolijkejarenvandolfhazewindjpg.jpg
67.De vrolijke jaren van Dolf Hazewind-J.P.Zoomers Vermeer. Uitg.:van Holkema & Warendorf,A'dam.  3de dr. Tip Top serie. Hard cover met stofomslag.  187 pag. Illustr.: R.van looy. In goede staat. 4,=
 
 
68. Piet Verlaar-L.Kalsbeek . Uitg.:van Goor Zonen. 1ste dr. 1956.   Hard cover met stof omslag.191 blz.  In mooie staat.    3,=

 

69. Uit het leven van Dik Trom-
C.Joh.Kieviet.  47ste.dr.
In mooie staat.    2,=
tn_vaderlandschegeachiedenis-emolt.jpg 
70.Vaderlandsche geshiedenis -E.Molt. Uitg.:J.Bijleveld, Utrecht. 1ste dr.  1957.  443 pag. Hard cover . In mooie staat 3,=
 
 
71. Juffertje Wildzang-Bertha
Clement.Uitg.;Kluitman.  4de dr. 1925. 202 blz. Illustr.:N. Heyliggers/H.Pieck.In mooie staat. 2,=
 
72. Hein Bank-G.ten Napel.
Serie:Voor Rakkers en
Bengels.  illustr.H.Pieck.
1ste dr.  In mooie staat.
3,=
tn_JanvanSchaffelaar.jpg 
73. Jan van Schaffelaar- Henri van Hoorn.  hard cover met stofomslag. Uitg.:Mulder & Zn, Amsterdam. 1ste dr. In mooie staat.   3,=
tn_stuurmanmost.jpg 
74. Stuurman Most-Walter Chistmas.  Uitg.Kluitman. Hard cover.  2de dr.   1939. Illustr.:J.H.Isings jr. In mooie staat.    35,=
75. Nol en haar beschermeling-Cor van Osenbruggen.  Uitg.; G.B.van Goor Zonen. 1ste dr. Hard cover. 176 pag.     illustr.: Sijtje Aafjes    in mooie staat    3,=
tn_spionneninhetrijkvanattila.jpg 
76. Spionnen in het rijk van Attila-Sjoerd Leiker.  Uitg.:Stenvert & Zoon,Meppel. Hard cobver.  2de dr. 1953. Illustr.: Rie Reinderhoff.  In mooie staat.  3,=
tn_Boschenduin.jpg 
77. Bosch en duin-Suze Andriessen. 3 verhalen: De twaalfde verjaardag/De zater dag middag in het bosch/Hoe raar een bal soms rollen kan. Uitg.;H.J.W.Becht. 3de dr. Hard cover. Met platen naar tekeningen van Jan Sluijters. In mooie staat.  2,50
tn_Verdwijn-machine.jpg
78.De verdwijnmachine - Kees Valkenstein. Uitg.:W.de Haan, Utrcht. 1ste dr. 1917. Hard cover.  240 pag. illustr.:Kees Valkenstein. In goede staat(afbeelding buitenzijde rug matig).  4,=
 
tn_Ramsesendewijzemuis.jpg 
79. Ramses en de wijze muis. Een nieuw sprookje uit een oud museum door Nelly Burgdorfer. Uitg.:onbekend.  1ste dr. Jaren 30. Hard cover.  36 blz. Illustr.:Froukje van der Meer.  Formaat: 19,5 x 26,5 cm. In mooie staat.  2,50
 
tn_jachtopdeatoomspion.jpg 
80. Jacht op de atoomspion -Robert de Jong.  Uitg.: jeugdland,Heemstede. Hard cover gelamineerd.   126 blz. In mooie staat.   2,50
 
tn_jongenvandezee-2.jpg
81. Een jongen van de Zee- C.Wilkeshuis. Uitg.:gebr. Kluitman. Hard cover. serie:De 4 Jaargetijden.  1ste dr. In mooie staat. 2,50
 
 
tn_vliegendeschotelvanprofessorlepidusvzjpg.jpg
82.De vliegende schotel van professor Lepidus- W.N.v.d.Sluys. Uitg.: Kluitman. Zonnebloem serie. Hard cover.  125 pag.  1983. In mooie staat.  1,50
tn_uithetlevenvanedison.jpg
83. Uit het leven van Edison- J.Stamperius. Uitg.:Kluitman. Hard cover met stofomslag. 8ste dr. Illustr.:Pol Dom.  In mooie staat.  3,=
 
84. Pieter Simpel-Kapitein
Marryat.  Serie:Meesterwer
ken van kapitein Marryat.
Geheel herzien door P.J. Andriessen. Uitg.:van Holkema en Warendorf,A'dam. 5de dr.
282 blz. Hard cover. In mooie staat.  3,=
tn_goudenkris.jpg
85. De gouden kris-M.C.van Zeggelen.  Uitg.:Scheltema & Holkema's Boekhandel.  3de dr. 1930. Hard cover. Met 9 platen.  212 blz.  Geillustreerd. In mooie staat.  2,50
 
 
tn_maartenchuzzlewitdickens.jpg 
86.Maarten Chuzzlewit- Charles Dicken. Uitg.:Gebr.E.& M. Cohen,Arnhem/Nijmegen. +/- 1888. Hard cover. 412 pag. Hout gravuren naar teekeningen van J.Barnard.  In goede tsaat. 3,=
 
tn_feestvandehbsjpg.jpg 
87.Het feest van de H.B.S. - Hermanna. Uitg.:Jacob van Campen,A'dam.  1916.  Soft cover.  47 pag. Illustr.:Daan Hoeksema en Hans de Gids. Serie:Jongens- en Meisjes Bibliotheek no.18. 1e serie. In mooie staat.  3,=
 
tn_geheimvaneemdaele.jpg 
88. Het geheim van Eemdaele-Heer Halewijn (Jan Lamers). Uitg.:P.D.Bolle, Rotterdam. Hard cover met stofomslag. 1ste dr. Illustr. en bandteekening:Kees Meys. In mooie staat.  3,=
 
  tn_Skycruiservz.jpg
89. Skycruiser(een amerikaanse vliegersroman voor de jeugd)- Howard M.Brier. Uitg.:Jacob van Campen. 1ste dr. 203 blz. Illustr.: Hans Kreis. Omslag ontwerp: R.F.Planten. in goede staat. 5,=
 
 
 
tn_Lodewijkdekleinezwerveling-Anselmo.jpg 
90. Lodewijk de kleine zwer- veling/Anselmo-C.Schmidt. Uitg.:A.W.Sijthoff,Leiden. 1ste dr. 1892. Hard cover. 104 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
92. Bob de Millionair-J.A.Bientjes.Uitg.: Schillemans & van Belkum,Zupphen.  1ste dr.In goede staat.  2,50
93. Zonnebloem:Nieuwe lotgevallen van de Knalclub
van 3A -D.Haas.     In
goede staat. 2,=
tn_aapje.jpg 
94.Aapje-Rie Beyer. Uitg.:Geill. Meisjesbiblio- theek nr.17. Soft cover.  157 pag. In mooie staat. 3,=
 

tn_jettieinbetrekking.jpg

95.Jettie in betrekking- Betty van Santvoort. Uitg.;Meisjesbibliotheek nr. 11. Soft cover.  156 pag. In mooie staat. 3,=

tn_reigersnest-1.jpg

96.Het reigersnest-Rie Beyer. Uitg.:Geillustr. meisjesbibliotheek nr. 12. Soft cover. 157 pag. In mooie staat. 4,=

tn_alleenopdewereld6dedrukdbolle.jpg
97.Alleen op de wereld-Hector Malot. Uitg.:D. Bolle. 6de dr. +/-1900. Hard cover.  364 pag. Met 100 illustatien. In mooie staat.  5,=
 
 
 
tn_vliegendekoffervz.jpg 
98.De vliegende koffer en andere sprookjes)-naar Hans Kristian Andersen. Ui8tg.; Goede Pers/NV Altiora, Averbode. +/- 1960. Soft cover. 47 pag. Illustr.: Renaat Demoen. In mooie staat.  5,=
 

tn_joessoefenhettoverpaardbollekolvzjpg.jpg

99.Joessoef en het toverpaard Bollekol- A.D.Hildebrand. Uitg.: A.Rutgers,Naarden.  1ste dr. 1943. Hard cover. 147 pag. Geillustreerd. In mooie staat.  3,50

 

tn_peppieindesneeuwjpg.jpg

100.Peppi in de sneeuw- Willy Schermele. Uitg.:Het Goede Boek, Huizen. 1ste dr. 1963. Hard cover.  38 pag. Illustr.:W.Schermele. In mooie staat. 2,=

 

tn_sabotageopoldmike.jpg
 
101.Sabotage op Old Mike-Klaas van der Geest. Uitg.: Callenbach. ATO reeks nr.8. Hard cover met stofomslag.  157 pag. Illustr.:A.A. Tadema. 1960. In mooie staat. 5,=
 
102.Dokter Veelstekels wonderspiegel-A.D. Hildebrand. Uitg.:Arbeiders pers,A'dam.  1ste dr. 1954. Hard cover.  188 pag. Illustr.; Wim Bijmoer. In mooie staat.  5,=
 

tn_aeroplaanvanmneervliegenthert5dedr1972.jpg

103.De Aeroplaan van m'nheer Vliegenthert. Uitg.:Ad.Donker,R'dam.  5de dr. 1972.  173 pag. Illustr.:auteur. In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

tn_kerstboekvoorjongholland1931-1.jpg
105.Kerstboek voor Jong Holland 1931. Uitg.:Editio, Hillegom.  21ste jaargang. Soft cover. 32 pag. In mooie staat. 2,50
 
 
tn_kerstvertellingenmulderenzoon2707.jpg
106.Kerstvertellingen-Ankie v.d.Aardweg. Uitg.:Mulder & Zoon,Amsterdam. Nr.2707. 16 pag. Kleurillustr.:Erika Durban. Hard cover. In mooie staat. 2,50
 

tn_johnnysgrootsteavontuur-2.jpg

107.Johnny's grootste avontuur-T heo Frank. Uitg.;Kluitman. Hard cover. 1ste dr. 1935.  190 pag. Illustr.:Pol Dom. In goede staat. 3,=

tn_kerstboekvamzonneschijn1939-2.jpg

108.Kerstboek van Zonneschijn 1939. Uitg.: C.A.Spin & Zoon A'dam/ W.de Haan,Utrecht. Samenst.:D.A.Cramer Schaap.  Soft cover. 48 pag. In mooie staat. 3,=

tn_speurtochtnaarvermisten-2.jpg
109.Speurtocht naar vermisten-Johan Hidding. Uitg.:J.H.Kok,Kampen. 1ste dr. 1961. 194 pag.  Hard cover met stofomslag. Edward Smit serie deel 2. Omslag:Hans Borrebach. Illustr.:Kees van Lent. In goede staat. 3,50
tn_vadertjelangbeenjpg.jpg
110.Vadertje Langbeen (Daddy Long Legs)-Jean Webster. Uitg.;Van Breda U.M. 1ste dr.  1953. 192 pag. Hard cover met stofom slag. In mooie staat. 4,=
 
 

tn_kobinazoonvandeslavendrijvervzjpg.jpg

111.Kobina de zoon van de slavendrijver- B.Eerden. Uitg.;Huize Tafelberg,Oosterbeek.  1ste dr. 1952.  147 pag. Illustr.:Vic. van Schoon- hoven van Beurden. In mooie staat.  4,=

tn_strijdomdekaapsedriehoekjesjpg.jpg

112.De strijd om de Kaapse Driehoekjes- H.J.Haarman. Uitg.: V.A.Kramers,Rijswijk. 1ste dr. 1943. Hard cover met stofomslag.  222 pag. In mooie staat. 5,=

tn_kaboutersendewonderkarperjpg.jpg
113.De kabouters en de wonderkarper-Sonja Vermeer. Uitg.;Het Goede Boek,Bussum. 1ste dr. 1957. Hard cover. 62 pag. Illustr.:Carol Voges. In mooie staat. 5,=
 
 
tn_kwikkiesreisavonturenjpg.jpg 
114.Kwikkie's reisavonturen- F.de Clercq Zubli. Uitg.;.Erven de Wed.J.van Nelle. 1ste dr. 1940. Soft cover.  79 pag. Illustr.:W. Ockerse. In mooie staat.5,=
 
 
 

tn_doornroosjepopupboek.jpg

115.Doornroosje. Pop up sprookjesboek. Uitg.:Artia. 1967. 14 pag. In mooie staat. 5,=

 

 

 

 

tn_clubvanviermetvacantievz.jpg

116.De Club van Vier met vacantie-. Uitg.: Kanis en Gunnink, Kampen. Soft cover. 40 pag. Illustr.:Jacob Jansma. In mooi staat. 4,=

tn_waarduitdedubbelewittesleutels.jpg
117.De waard uit de dubbelde witte sleutels(of de kajuitjongens van de Mauritius)- J.M.Droogendijk. Uitg.:Thieme & Cie, Zutphen.1ste dr. 1937. Hard cover. 248 pag.  In mooie staat. 5,=
 
tn_mariusblokbijdetommies-1.jpg 
118.Marius Blok bij de tommies-Herman H.Koch. Uitg.:Arbeiderspers. 1963. AP jeugdserie. Hard cover. 182 pag. Illustr.:Frits Behrendt. In mooie staat.  3,=
 

tn_jannemanendedroomkabouter-1.jpg

119. Janneman en de droomkabouter-J. Stamperius. Uitg.:U.M. E.J.Bosch Jbzn. 1923. Kleine Stamperius Bibliotheek. 192 pag. Illustr.:B.Reith. Hard cover. In mooie staat.  5,=

tn_voetbalclubjpg.jpg

120.De voetbalclub-Chr. van Abkoude. Uitg.: Kluitman. 7de dr. 1932. Hard cover met stofomslag. Serie:Ons Genoegen. 156 pag. Illustr.:O.Geerling.In goede staat. 5,=

 
 
 
tn_driemusketiers-5.jpg 
122.De drie musketiers- Henri van Hoorn. 1968. Hard cover. 122 pag. Met 16 illustr. In mooie staat.2,50
 
 
 
 
 

tn_van6uursavondstot2uursnachts.jpg

123.Van 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts-Leonard Roggeveen. Uitg.: G.B.van Goor.  1ste. de. 1941. Hard cover. 170 pag. Illustr.:M. Thomassen . In mooie staat.  3,=

tn_omdezuidnaardeoostjpg.jpg

124.Om de zuid naar de oost-Joh.van Hulzen. Uitg.:A.Huisman, Meppel. Serie:Neerlands Jeugdbibliotheek.  1ste dr. 1941. 180 pag. Illustr.:Menno van Meeteren Brfouwer. In mooie staat. 6,=

tn_janalspilootjpg.jpg
125.Jan als piloot-Piet Voet. Uitg.:U.M.Wonderland, Haarlem. 1ste dr. Hard cover.  139 pag. In mooie staat.  4,=
 
 
tn_electrischeman.jpg
126.De electrische man- Leonard Roggeveen. Uitg.:G.B.van Goor.  1swte dr. 1929.  193 pag. Hard cover. Illustr.: Hans Borrebach. In goede staat. 7,=
 

tn_sven-olafkanalles.jpg

127.Swen-Olaf kan alles (een verhaal over IJsland)- A.D. Hildebrand. Uitg.:H. Meulenhoff,A'dam. 1ste dr. Hard cover. 79 pag. Illustr.:Rie Reinderhoff. In mooie staat.  2,=

tn_papoeasindebrandingvz.jpg

128.Papoea's in de branding(een verhaal uit Nieuw Guinee)-Albert Zaaier. Uitg.:J.N. Voorhoeve, 1ste dr. 1938. Hard cover.  92 pag. In mooie staat. 4,=

tn_opderailseenespoorweg-geschiedenisvoorjongelieden.jpg
129.Op de rails(eene spoorweg geschiedenis voor Jongelieden)-J. Schippers(naar het engelsch).Uitg.:D.B. Centen, A'dam. 2de dr. 1890. Hard cover. 202 pag. In mooie staat. 4,=
 
 
tn_ondervriendenenvijandenvz.jpg 
130.Onder vrienden en vijanden-A. de Visser. Uitg.: H. ten Brink,Arnhem. 2de dr. +/- 1910. Hard cover.  249 pag. In goede staat.  3,=
 
 
 
 
 

tn_ezeljongenvanarco-1.jpg

131.De ezeljongen van Arco-J.Stamperius. Uitg.;Kluitman. Serie: Stamperius Bibliotheek. 4de dr.  Hard cover. 160 pag. Illustr.:J.G. Kesler. In mooie staat.  3,=

 

tn_hardrijdenopdeschaatshandleidingvz.jpg

132.Handleiding voor het Hardrijden op de schaats-W.H.Taconis/ H.Jalving. Uitg.:Ned. Vereniging tot bevorde- ring van het hardrijden op de schaats. 2de dr. 1950. Soft cover. 59 pag. In mooie staat.  5,=

tn_vught13maandenconcentratiekamp.jpg
133.13 maanden concentra- tiekamp Vught-Boud van Doorn(Haftling 4236). Uitg.: A.G.Schoonderbeek,Laren. 1945. Soft cover. Met krabbels van Peter Zwart.  156 pag. In mooie staat.  5,=
 
 
 
 
 
 
 
tn_waarheidoveradamenevavz.jpg 
134.De waarheid over Adam en Eva-Helene Haluschka. Uitg.:De Toorts,Heemstede. 7de dr. Hard cover met stofomslag.  159 pag. In mooie staat. 3,=
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

tn_visschersgrietje-1.jpg

136.Visschers Grietje-W.Mets Tz. Uitg.:C.de Boer.Den Helder.  1ste dr. 1895. Soft cover.  40 pag.  In mooie staat.  4,=

 

 

 

 

 

 

tn_kerstvacantieindesneeuw.jpg
137.Een kerstvacantie in de sneeuw-A.van den Bosch. Uitg.:Kluitman. Serie;De 4 Jaargetijden. 1ste dr. 1938. Hard cover.  160 pag. Illustr.: Nel van Noort. In mooie staat. 4,=
 
tn_geheimvandeschippervz.jpg 
138.Het geheim van de schipper-Piet Terlouw. Uitg.: W.D.Meinema.  2de dr. 1962. Hard cover.  92 pag. Illustr.:Kees van Lent. In mooie staat.  3,=
 
 

tn_weekalsvliegmenschvz.jpg

139.Een week als vliegmensch-Jan Feith. Uitg.:Scheltens & Giltay.  1ste dr. 1910. Soft cover.  102 pag. In goede staat.  4,=

 

 

tn_nieuwehersengymnastiek.jpg

140.Nieuwe hersengym- nastiek(nog een grabbelton vol vragen voor jeugdvereniging en gezin)-M.Noteboom. Uitg.:J.N.Voorhoeve.  4de dr. 1976. Soft cover. 110 pag. In mooie staat. 3,=

tn_sprookjes-georgebers.jpg
141.Drie sprookjes voor oud en jong-Georg Ebers. Uitg.:Y.Rogge,A'dam. 1ste dr. 1890. Hard cover. 181 pag. Met 3 plaatjes in lichtdruk van C. Leinweber. De noten/Het elixer/De grijze lok. In mooie staat.  4,= 
tn_alleenintnestje-2.jpg 
142.Alleen in't nestje-Aletta Hoog. Uitg.:Kluitman. 5de dr. 1925. Hard cover met stofomslag.  187 pag. Illustr.:Netty Heyliggers. serie:In de Vacantie. In mooie staat.  4,=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
top